Meclis Çalışmaları

02/05/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN MAYIS AYI TOPLANTISININ 02.05.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.04.2018 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2239) Belediye Meclisimizin 01.02.2012 tarih 10/28 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Ulaştırma Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 7. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -2240) İlçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılması, tanıtılması ve korunması amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 8. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2241) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 gün ve 10/05 sayılı kararı ile kurulmuş olan ve 2011/Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermekte olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin kurulacak olan Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne aktarılmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 9. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

4- (BAŞKANLIK MAKAMI-332) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi No:275 adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Adalet Sağlık Evinin adının  "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN Sağlık Evi" olarak değiştirilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 10. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

5- (BAŞKANLIK MAKAMI-331) Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bay-Bel şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikler ilişkin karar alınmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

6- (BAŞKANLIK MAKAMI-330) Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaçve Konu başlıklı 3'üncü maddesi ve Şirketin Sermaya başlıklı 6 maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin karar alınmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

7- (Hasan KARABAĞ-BİLA) Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi, 2088 Sokağa "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN" isminin verilmesi ilişkin sözlü ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 13. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

8- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Adalet Mahallesi yeni imar planlarındaki (itfaiye yeri olarak ayrılan alanın) itfaiye alanının Bayraklı da başka bir yere taşınarak, bu alandaki kesintilerin kesinti yapılan parsel hak sahiplerine geri verilmesi önerisine ilişkin Ak Parti Meclis Üyesi Abdullah AKTAŞ’ın önergesi Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 14. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3613) 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1393) Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR'un görevli olduğu komisyonlardan ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Fatma ATALAY, Sosyal Konutlar Komisyonları Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Mustafa KARAMAN Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğe Hasan KARABAĞ kalan süreyi tamamlamak üzere işaretle oylama usulü ile seçilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :425

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1394) Meclis üyesi Hayrettin GÜNGÖR'ün Bayraklı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine Meclis Üyesi Mustafa YILMAZ kalan süreyi tamamlamak üzere işaretle oylama usulü ile seçilmiştir.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :426

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2963) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37130 ada, 3  nolu parseldeki 13/108 (13,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2966) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1B pafta, 36021 ada, 27 nolu parseldeki 9/1069(2,52 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1748) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a-04c-1d pafta, 25144 ada, 2 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı (S.G.K. Tesis Alanı)" olarak belirlenmiştir. TEİAŞ Genel Müdürlüğü, İzmir 3.Bölge Müdürlüğü söz konusu parselin kullanım kararının "Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2239) Belediye Meclisimizin 01.02.2012 tarih 10/28 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Ulaştırma Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :427

 

8- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -2240) İlçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılması, tanıtılması ve korunması amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'nün kurulması hk.

HUKUK + KÜLTÜR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2241) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 gün ve 10/05 sayılı kararı ile kurulmuş olan ve 2011/Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermekte olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin kurulacak olan Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne aktarılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (BAŞKANLIK MAKAMI-332) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi No:275 adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Adalet Sağlık Evinin adının  "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN Sağlık Evi" olarak değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :428

 

11- (BAŞKANLIK MAKAMI-331) Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bay-Bel şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikler ilişkin karar alınması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :429

 

12- (BAŞKANLIK MAKAMI-330) Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesi ve Şirketin Sermaya başlıklı 6 maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin karar alınması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (Hasan KARABAĞ-BİLA) Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi, 2088 Sokağa "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN" isminin verilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :430

 

14- (Abdullah AKTAŞ-BİLA) Adalet Mahallesi yeni imar planlarındaki (itfaiye yeri olarak ayrılan alanın) itfaiye alanının Bayraklı da başka bir yere taşınarak, bu alandaki kesintilerin kesinti yapılan parsel hak sahiplerine geri verilmesi önerisi hk.

HUKUK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-523) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :431

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2317) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-ID pafta, 36929 ada, 33 nolu parseldeki 3317/13017 (33,17 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :432

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2315) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33133 ada, 9 parsel 270,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :433

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2570) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36191 ada, 7 parsel 141,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :434

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.05.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                   Hasan KARABAĞ

                                                                                                                     Meclis Başkanı