Meclis Çalışmaları

02/05/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 02.05.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Faysal YILDIZ - Kemal BÜYÜKKESİM.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar aramızdan Milletvekilliği adaylığı için ayrılan arkadaşımız burada. Kendisi bir veda söylemi yapacak herhalde. Önce onu dinleyelim buyurun Hayrettin bey.

Hayrettin GÜNGÖR- Değerli arkadaşlarım, sayın başkanım kardeşlerim, misafirler, sevgili müdür kardeşlerimiz çalışanlarımız yaklaşık 4 yıllık bir süreç iyi günde kötü günde sevgiyle ama hep birlikte bir zaman dilimi yaşadık. Ben hepinizi tanımaktan teker teker çok mutluyum. Burada olabildiği kadar elimizden geldiği kadar Bayraklı halkının Bayraklının menfaatine olan her şeyde taktir buyurusunuz ki asla olayı sulandırmadan, cıvıtmadan aklı başında bir şekilde hep birlikte el ele güzel şeyler yapmaya çalıştık. İyi şeyler de yaptığımıza kaniyim. Ben bu konuda vicdanen son derece rahat bir şekilde huzurlarınızdan ayrılıyorum. Ama yine de bu tartışmalar sırasında günü geldi ses tonum yükselmiş olabilir. Kalbini kırdığım yada istemeyerek de olsa çalışan kardeşlerimden meclis üyesi kardeşlerime başkan yardımcıları kardeşlerimden başkanıma kadar eğer birinizin istemeyerek de olsa kalbi kırıldıysa herkesten özür diliyorum. Bu kesinlikle bir şahsi tatmin yada şahsi menfaat için değildir. O anda öyle bir şekilde doğru olduğuna inandığım içindir. Tekrar söylüyorum, eğer kalbini kırdığım bir arkadaşım varsa bana hakkını helal etsin, benim bir hakkım varsa hepinize helal olsun. Dediğim gibi sizinle birlikte çalışmak sizinle birlikte Bayraklıya hizmet etmek benim için şerefti onurdu. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir çok şey öğrendim sayenizde, gerçekten bu gün bu noktaya gelmişsem eğer kendimde TBMM inde bir millet vekili olarak, Bayraklının bir vekili olarak bulunma cesaret ve cüretini gösteriyorsam emin olun bu sıralarda yapmış olduğumuz siyasetin sonucudur. Kendimize güvenimiz arttı, mahalleyi tanıdık, seçmeni tanıdık, sizleri tanıdık, bundan sonra da Allahın izni ve hepinizin desteği ile inşallah yolumuz açık olur gidebildiğimiz yere kadar gideriz ama sonuç her ne olursa olsun, kimin ne isteği olursa olsun bana ulaşması yeter. Hepinize teker teker selamlarımı sevgilerimi muhabbetlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın hepinizi iyi görmek istiyorum.

BAŞKAN- Evet teşekkür ederiz. Değerli arkadaşımızın hakikaten güzel sesini özleyeceğiz burada. İnşallah TBMM de de bu İstiklal Marşında güzel sesini dinleriz. Hani sen belediye başkanı olacaktın ne oldu? Yok muydu? Bana yanlış söylediler o zaman. Mikail beyle anlaştınız o zaman.

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır benim talebim değil. Sayın başkanın bana önerisi.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşımızın yerine gelen Mustafa YILMAZ beyefendi meclisimize hoş geldiniz. İsterseniz siz de buyurun bir tanıtın kendinizi.

Mustafa YILMAZ- Doğma büyüme Bayraklı lıyım. Mali müşavirlik yapmaktayım, 1975 doğumluyum. Doğma büyüme İzmir Bayraklı lıyım.

BAŞKAN- Gümüşpala herhalde. Hoş geldiniz aramıza. Evet arkadaşlar yine meclisi açmadan önce buyurun Veli bey.

Veli TOPAL- Sayın başkan, sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Meclisimizin Mart ayı huzur hakları ve komisyon huzur haklarının Mehmetçik Vakfına bağışta bulunduğumuz için Mehmetçik Vakfı meclisimize bir plaket ve belge verdiler. Ben vakıf başkanının ayrı ayrı selamlarını iletiyorum.

BAŞKAN- Mehmetçik Vakfı? O zaman şöyle iki grup başkanı meclisi temsilen burada beraber tutun görüntü verin.

 

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Saygı Duruşumuz ve İstiklal Marşımız.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

04.04.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Bir önceki meclis tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

SAYIN MECLİS HEYETİNE

 

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan ve Belediye Meclisimizin 01.02.2012 tarih 10/28 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Ulaştırma Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi gerekmektedir.      

      Değişikliğe esas form ekte sunulmuş olup, konunun belediye meclisine havale edilmesi hususunu Olur’larınıza arz ederim.    

 

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

SAYIN MECLİS HEYETİNE

İlçemizin konum itibariyle şehrin merkezi durumunda olması, İzmir in ilk kuruluş yerlerinden biri olan ve uygarlık tarihinin 5.000 yıllık izlerini günümüze kadar taşıyan Smyrna'nın ilçemiz sınırları içerisinde bulunması, ilçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılması, tanıtılması ve korunması amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'nün kurulması konusunun Belediye Meclisine havalesini Olur'larınıza arz ederim.

 

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

SAYIN MECLİS HEYETİNE

 

Belediye Meclisimizin 14.04.2009 gün ve 10/05 sayılı kararı ile kurulmuş olan ve 2011/Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermekte olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin kurulacak olan Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne aktarılması konusunda gerekli kararın alınması için konunun Belediye Meclisine havalesini Olur Emirlerinize  arz ederim.

 

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

SAYIN MECLİS HEYETİNE

 

İzmir İli Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi No:275 adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Adalet Sağlık Evinin adının "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN Sağlık Evi" olarak değiştirilmesi hususunda Meclisimizce gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 

 

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

SAYIN MECLİS HEYETİNE

 

Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Baybel Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27.04.2018 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında” Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin ünvanı başlıklı 2. Maddesi ve Amaç ve konu başlıklı 3. Maddesi değiştirilmesi görüşülmüş ve oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

Şirketin ünvanı başlıklı 2. maddesi "Baybel Genel Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden amaç ve konu başlıklı 3. maddesine 3.1.Personel, 3.2 Güvenlik Hizmetleri başlıklı maddeleri eklenmiş olup İlgili maddeler ayrıca Ana Sözleşme Tadil Tasarısında düzenlenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. (i) maddesinde “Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,” ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 50035491-431.04-E-00033131957 sayılı yazısında "Yerel yönetimlerin ortağı olduğu şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde genel kurul kararını müteakip, bu kararların tescilinden önce şirketin esas pay sahibi ve kurucusu olması hasebiyle gerek özel mevzuat hükümleri, gerekse usulde paralellik ilkesi gereği ayrıca belediye meclis kararının aranması gerektiği," denildiğinden ana sözleşme tadil tasarısı ve unvan değişikliğinin meclisimizce görüşülerek bir karar alınması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

SAYIN MECLİS HEYETİNE

 

Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.3.2018 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında” Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin ünvanı başlıklı 2. Maddesi ve Amaç ve konu başlıklı 3. Maddesi değiştirilmesi görüşülmüş ve oy birliğiyle karara bağlanmıştır.

Şirketin ünvanı başlıklı 2. maddesi "Bayraklı Belediyesi Personel Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirilmiş, 696 sayılı kanun hükmünde kararnameye istinaden amaç ve konu başlıklı 3. maddesine 3.1.Personel, 3.2 Güvenlik Hizmetleri başlıklı maddeleri eklenmiş olup İlgili maddeler ayrıca Ana Sözleşme Tadil Tasarısında düzenlenmiştir.

2-Tüm hisseleri Belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 27.4.2018 tarihinde yapılan “Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısında” Şirketin sermaye başlıklı 6. Maddesi değiştirilmesi görüşülmüş ve Şirket sermayesinin 4.000.000,00-TL (dörtmilyontürklirası) arttırılarak, 50.000,00 TL’den (ellibintürklirası) 4.050.000,00 (dörtmilyonellibintürklirası) TL’ye çıkarılması oy birliğiyle karara bağlanmıştır. Ayrıca Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesi Tadil tasarısında düzenlenmiştir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. (i) maddesinde “Bütçe içi işletme ile 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek,”  ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.03.2018 tarih ve 50035491-431.04-E-00033131957 sayılı yazısında "Yerel yönetimlerin ortağı olduğu şirketlerin esas sözleşme değişikliklerinde genel kurul kararını müteakip, bu kararların tescilinden önce şirketin esas pay sahibi ve kurucusu olması hasebiyle gerek özel mevzuat hükümleri, gerekse usulde paralellik ilkesi gereği ayrıca belediye meclis kararının aranması gerektiği," denildiğinden ana sözleşme tadil tasarısı ve unvan değişikliği ile sermaye artışının meclisimizce görüşülerek bir karar alınması hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.

 Veli TOPAL- Başkanım gündeme alınmasını öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bir önerge daha var. Şehidimizin sokağının, sokakla beraber sağlık evini söylediniz. Sokak söylenmedi.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan sokak prensip olarak kabul edilmiyor Büyükşehirde.

BAŞKAN- Biz tavsiye kararı alacağız Kaymakamımızın da talebi o. Büyükşehire göndereceğiz. Ordadır o. Önergeyi sözlü veriyorum arkadaşlar 2088 sokak şehidimizin ailesinin bulunduğu sokak. Babası ailesi ve Kaymakamımızın da talebi üzerine"Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN" isminin verilmesi konusu gündeme geldi. Bu konunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

İsmail YAĞCI- Başkanım bir sözlü önerge de benim var.

BAŞKAN- Buyurun.

İsmail YAĞCI- İyi akşamlar herkese.

BAŞKAN- Taksime göre okunmadı orada 2088

İsmail YAĞCI- 2088 sokak şehidimizin evi.

BAŞKAN- 3 yoktu orada baktık biz duvara.

İsmail YAĞCI- Taksim yok. 2088 sokak No:14

BAŞKAN- No:14 evine ismini vermiyoruz sokağa veriyoruz.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan bu katı atık toplama bedelleri ile ilgili işyerlerimize gerçekten çok ağır fiyatlar. Bunun gündeme alınıp komisyonda tekrar değerlendirilmesini talep ediyorum. Çünkü evsel toplamalarda makul artış oldu biz AK Parti grubu olarak muhalefet şerhimizi koyduk, oy çokluğu ile geçti ama işyerleri ile ilgili …

BAŞKAN- Onda düzenleme yapmışlardı.

İsmail YAĞCI- Ama yine aynıya geliyor çünkü bazı faturalarda

BAŞKAN- Sınıf değiştirmeyi unutuyor bazıları ondan oluyor olabilir. İşyerinin statüsü değiştiğinden katı atık vergisi de değişiyor.

İsmail YAĞCI- Esnaflarımız çok mağdur durumda

BAŞKAN- Onlar bildirsin bize değiştirelim. Mesela kahveden fazla alınıyor başkasından daha az alınıyor.

İsmail YAĞCI- Başkanım bir komşumun 3 ay su kullanmadı dükkanı kapalıydı. Üç ay sonra geldi bakın 1 ton su kullanmış 126 TL katı atık bedeli gelmiş.

BAŞKAN- İşte orada bir şey var.  Kapanış vermemiştir.

İsmail YAĞCI- Bunun tekrar komisyonda görüşülmesini talep ediyorum.

BAŞKAN- Şimdi bak o kapanış gelmeden ve sınıf değiştirmeden gelse biz o parayı almayız zaten

İsmail YAĞCI- Sayın başkan kullanılmayan suyun bedeli nasıl olur?

BAŞKAN- Kullanılmayan yeri bize bildirseler kullanılmıyor diye biz de düşeceğiz onu burada. Bize bildirecekler. Onu tespit etsinler biz buradan düzeltme yapalım tamam mı. Suyla katı atığın bir alakası yokmuş. Evet

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan daha önceki meclislerde ve 3 ay önce de her mecliste hem yazılı olarak verdik hem sözlü olarak istedik. Bayraklı belediyesi kurulduğu günden bu yana…

BAŞKAN- Satılan alınan yerler.

Çağlar HASPOLAT- Evet. Gayrımenkuller…

BAŞKAN- Önümüzdeki dönem bir çalışma yapın bu konuyla ilgili.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım herhalde klasör çok büyük mü? Üç aydır bekliyoruz başkanım. Bir önerge verdik 3 aydır bekliyoruz.

BAŞKAN- Çalışıldı o hazır önümüzdeki pazartesi mecliste okur arkadaşımız. Buyurun Tarkan bey.

Tarkan DÜZMAN- Hayırlı akşamlar,

BAŞKAN- İsterseniz meclisi bitirelim. Önerge değilse dilek ve temennilerde konuşalım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sözlü bir önerge vermek istiyorum ben. Bu Adalet mahallesinde biliyorsunuz imar planları yenilendi. Orada ayrılan yaklaşık 5 m2 itfaiye alanı başka bir yere taşınarak o alanın da kesinti yapılan hak sahiplerine iade edilmesini talep ediyorum.

BAŞKAN- Yani o nasıl sözlü olarak…Tam olarak anlaşılmadı, neydi bir daha söyle.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım yaklaşık 5.000 de olabilir 10.000 binde olabilir…

BAŞKAN- Bir yer ayrıldı, hak sahiplerinin hakları başka parsele verildi diye Sibel hanım açıklama yapmıştı geçen gün.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi şöyle itfaiyeden de burayla ilgili bir istek olmadığını öğrendik. Ama nasıl ayrıldı bilmiyorum. Bu alanın Bayraklının başka bir yerlerine daha müsait bir yerlerine taşınarak hak sahiplerine buranın iade edilmesini istiyorum.

BAŞKAN- Yani şimdi oradaki hak sahiplerinin o bölgede ihtiyaç varsa talep olmuşsa yapılmıştır.

Abdullah AKTAŞ- Hayır itfaiyeden bir talep olmamış. Var mı yazılı bir talep?

BAŞKAN- Sormuştur arkadaşlar.

Özmenay YILDIZ(Plan ve Proje Müdür Vekili)- İzmir Büyükşehir belediyesinin bir talebi var bu konuda alanda bu itfaiye alanına ihtiyacı olduğuna dair.

BAŞKAN- Proje, ben açıklayayım isterseniz. Proje çalışmasında bizim Planlamanın çalışması oraya gidiyor, oradaki arkadaşlar buranın itfaiye alanı olması gerektiği söyleniyor. İtfaiye müdürlüğü bilmez onu.

Latif AYDEMİR- Daire başkanı da bilmiyor. 2250 kişi çalışıyor orada.

BAŞKAN- O itfaiye alanını alıp başka yere koysalar oradaki hak sahipleri de mağduriyet içinde olacaktı. Değişen hiçbir şey olmayacaktı.

Abdullah AKTAŞ- Mesela şu an olduğu yer tam merkezi bir yer. Bunu böyle yapmak terine daha kenar bir yerde bırakılamıyor mu bu?

BAŞKAN- Osmangazi de var Güneş kentin yanında var. Alalım gündeme arkadaşlar incelesin. Abdullah beyin önerisini gündeme alıyoruz. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3613) 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.

Veli TOPAL- Plan bütçe komisyonuna havalesini öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan ve Bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1393) Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR'un görevli olduğu komisyonlardan ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları üyeliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere birer meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım Çevre ve Sağlık Komisyonuna Fatma ATALAY, Sosyal Konutlar Komisyonuna Mustafa KARAMAN, Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Hasan KARABAĞ’ı öneriyoruz.

BAŞKAN- Çevre ve Sağlık Komisyonuna Fatma ATALAY, Sosyal Konutlar Komisyonuna Mustafa KARAMAN, Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Hasan KARABAĞ isimlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1394) Meclis üyesi Hayrettin GÜNGÖR'ün Bayraklı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

Veli TOPAL- Sayın başkanım Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine sayın Mustafa YILMAZ’ öneriyoruz Ak parti grubu olarak.

BAŞKAN- Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine sayın Mustafa YILMAZ ismini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2963) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37130 ada, 3 nolu parseldeki 13/108 (13,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2966) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1B pafta, 36021 ada, 27 nolu parseldeki 9/1069(2,52 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1748) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a-04c-1d pafta, 25144 ada, 2 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı (S.G.K. Tesis Alanı)" olarak belirlenmiş; TEİAŞ Genel Müdürlüğü İzmir 3.Bölge Müdürlüğü söz konusu parselin kullanım kararının "Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bu konu ile ilgili bilgi alabilir miyiz. Daha önce bu konunun bir geçmişi vardı.

BAŞKAN- Komisyonda alsın arkadaşlar. Sibel hanım yok herhalde ameliyat oldu. Geçmiş olsun arkadaşımıza. Bu maddenin İmar, Hukuk ve Çevre ve Sağlık komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2239) Belediye Meclisimizin 01.02.2012 tarih 10/28 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Ulaştırma Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- 2240) İlçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılması, tanıtılması ve korunması amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'nün kurulması hk.

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Hukuk ve Kültür komisyonlarına havalesini öneriyoruz. Pazartesi gününe çıkması lazım.

BAŞKAN- Bütçeyi de ilave edelim.

Veli TOPAL- Hukuk ve Kültür ve Plan Bütçe komisyonlarına.

BAŞKAN- Bu maddenin Hukuk ve Kültür ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2241) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 gün ve 10/05 sayılı kararı ile kurulmuş olan ve 2011/Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermekte olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması ve bütçesinin kurulacak olan Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne aktarılması hk.

Veli TOPAL- Bütçe aktarma burada başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin Hukuk ve bütçe komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- (BAŞKANLIK MAKAMI-332) İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi No:275 adresinde bulunan Bayraklı Belediyesi Adalet Sağlık Evinin adının  "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN Sağlık Evi" olarak değiştirilmesi hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- (BAŞKANLIK MAKAMI-331)- Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bay-Bel şirketinin, şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesinde yapılan değişiklikler ilişkin karar alınması hk.

Veli TOPAL- Bu maddenin oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir saniye burada neyi içeriyor?

BAŞKAN- Personel çalıştırma. Ticaret sicil istiyor.

Ali KÖKOĞUZ- Yani Plan bütçeye gitmesine gerek yok.

BAŞKAN- Öbürkü şimdi gidecek, sermaye artışı var. Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- (BAŞKANLIK MAKAMI-330)- Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesi ve Şirketin Sermaye başlıklı 6 maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin karar alınması hk.

Mikail BİLİCİ- Komisyona gelmesi lazım sayın başkanım bunun, plan bütçeye gelmesi lazım.

BAŞKAN- Gelecek işte.

Veli TOPAL- Plan bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz.  

BAŞKAN- Bu maddenin Plan bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Karşı mı çıkacaksın sermaye artışına?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bir şey ilave edeyim. Şimdi bunu komisyona gönderen birim sebebini yani niçin sermaye artışı…

BAŞKAN- Gelecek anlatacak size.

Mikail BİLİCİ- Rapor ekinde sunması kafi.

BAŞKAN- Tabi. Şirketten de isterler bütçeyi yapan arkadaştan. Bayraklı A.Ş biliyorsunuz yeni yasa gereği işçileri çalıştıracak şirket. Bu maddenin Plan bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- (Hasan KARABAĞ-BİLA) Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi, 2088 Sokağa "Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık AKIN" isminin verilmesi hk.

BAŞKAN- 2088 sokağa bu şehidimizin isminin verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederiz, tavsiye kararı aldık arkadaşlar, Büyükşehire göndereceğiz inşallah orda da…

Ali KÖKOĞUZ- Orada zaten hukuk komisyonunda red edilecek. Prensip olarak sokak isimleri değişmiyor. Tüik in verilerine göre de aykırı bir işlemmiş bu. Buna ilave olarak bir park adı da verebiliriz. Bir park yapalım şehidimizin adını verelim.

BAŞKAN- Sağlık ocağına verdik, orada var ya sağlık evimiz oraya verdik.

14- (Abdullah AKTAŞ-BİLA)- Adalet Mahallesi yeni imar planlarındaki (itfaiye yeri olarak ayrılan alanın) itfaiye alanının Bayraklı da başka bir yere taşınarak, bu alandaki kesintilerin kesinti yapılan parsel hak sahiplerine geri verilmesi önerisi hk.

BAŞKAN-  Abdullah beyin Adalet mahallesi planlarındaki İtfaiye alanı hakkındaki önergesinin imar ve hukuk komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-523)- Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2317) -Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-ID pafta, 36929 ada, 33 nolu parseldeki 3317/13017 (33,17 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2315)- Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33133 ada, 9 parsel 270,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2570) -Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36191 ada, 7 parsel 141,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

BAŞKAN- Buyurun Tarkan bey.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan hayırlı akşamlar. Denetim komisyonu raporlarında bir çalışma yaptık, size sunduk. Bununla ilgili bir çalışma yapılıyor mu? Bilgilendirecektiniz bizi.

BAŞKAN- Meclisten sonra 2 aylık bir süre istediler, önümüzdeki meclis dönemine girmeden müfettişlik incelemeye başlayacak.

Tarkan DÜZMAN- Bizim kendi teftiş kurulumuz mu inceleyecek?

BAŞKAN- Kendi teftiş kurulumuz.

Tarkan DÜZMAN- Belediye içindeki teftiş? Çünkü orada dikkat edilmesi gereken özellikle raporun içerisinde belli maddelerimiz var.

BAŞKAN- Sizi çağırır teftiş kurulu siz söylersiniz.

Tarkan DÜZMAN- Biz yazılı olarak verdik zaten, dayanakları hepsi içinde.

BAŞKAN- Tamam takıldıkları yer olursa çağırırlar.

Tarkan DÜZMAN- Bize sonucunu bildirirler ama değil mi?

BAŞKAN- Bildirirler, ben size bildiririm. Evet buyurun Ali bey.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan insanlığın en büyük değerlerinden olgularından bir tanesi emek ve alın teridir. Tüm çalışanlarımızın emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nü kutluyoruz. 12 Eylül 1981 darbecileri tarafından sekteye uğratılan bu işçi bayramımız dileriz ki sonsuza kadar devam eder. Sayın başkan ikinci konu hükümetimizin çıkartmak üzere olduğu imar barışı yasası var. Bu imar barışı yasası bütün vatandaşlarımızın yüzünü güldürecektir. Çünkü var olan bir konu vardı burada, bu konuların saptanması ile beraber kayıt altına alınacak ve vatandaşlar da elektrik suyunun bağlanması ve belediyeler tarafından rahatsız edilmesi engellenmiş olacak. Örneğin siz belediye başkanları da bu kaçak yapıların mühürlenmemesi veya da geç mühürlenmesi yahut da yıkılmaması adına savcılıklara gidiyordunuz soruşturma geçiriyordunuz. Bütün problemler ortadan kalkacak bu imar barışı da tüm vatandaşlarımıza da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Rica ederim. Buyurun Emre bey.

Emre MARAZ- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlar değerli katılımcılar hepinizi CHP grubum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde yüce ulusumuzun tarih sayfalarında yerini aldığı, tükenmiş bir durumda iken millet olarak var oluşunun sağlandığı ilk meclisimizin açıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı CHP parti ilçe örgütümüz, Bayraklı Belediye Başkanım sayın Hasan KARABAĞ ve Bayraklı lı hemşerilerimizle beraber kutladık. Bu vesileyle tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir kez daha kutlarız. 1918- 1920 yıl arası Anadolu için gerçekten zulüm yıllarıydı. Mustafa Kemal in önderliğinde Türk milleti 1914-1918 arasında mucizeler yaratmıştı ve özellikle İstanbul’un İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığının o dönem Anadolu da bulunan Mustafa Kemal in haberleri geldikçe yeni yeni tedbirler almasını gerektiriyordu. Bu günkü modern KHK sayılabilecek genelgelerle, yönetmeliklerle halkın özgürlüğüne yasaklarla ket vuruluyor ve bunu sistematik olarak diğer işgalci devletlerle beraber uyguluyorlardı. Bunlardan biri var ki araştırmalarımda dikkat çekti onu söylemem gerekiyor. 11 Şubat 1921 tarihli bir genelgede aynen şöyle diyordu; “Müzabereler imtaç ve karışıklık doğuracak olaylara mani olmak için sokaklarda veya herhangi genel mahallerde siyasi içerikli şarkılar söylemek kesinlikle yasaktır” denmişti. İngiliz işgal kuvvetleri komutanlığının yayımladığı bir genelge 1921 başkanım.  Tabi o zamanlar şarkı deniyor ama bu İzmir Marşı idi. Mustafa Kemal in milletin dilinde ve gönlünde olması işgal kuvvetlerini rahatsız ediyordu. İzmir Marşını da yasaklamışlardı. Bu sırada milli mücadele başlamış ve sırasıyla Balıkesir Alaşehir kongreleri, Havza Genelgesi arkasından Sivas ve Erzurum Kongreleri yapılıyor ve İngilizlerin her türlü engelleme ve yasaklarına rağmen bu kongreler gerçekleşiyordu ve halk Mustafa Kemal in etrafında tek vücut halinde geliyordu. Kongre süreçlerinin ardından Mustafa Kemal oluşacak meclisi Ankara’da, Anadolu daki temsil heyeti üyeleri ve Meclis-i Mebusan ın hali hazırda bulunan İstanbul’daki mebusanlarını da çağırarak ve katılımlarıyla topladı. 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Cumhuriyetimizin ilk meclisi Sinop vekilinin kısa bir konuşması ve dualarla açılmıştı. Ertesi gün 24 Nisan 1920 de ilk meclisin başkanı olarak Mustafa Kemal seçildi. Emperyal devletlerin milletlerin şanlı tarihini unutturmaya ve öngörülü tarihler yazmaya uğraşlarının moda olduğu günümüzde aziz Türk Milletinin tarihini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş savaşımızı, Çanakkale’yi, Dumlupınar’ı, Sakarya’yı, İnönü’yü asla Türk Milletine unutturamayacaklardır. Bizler Gaziye söz verdik.  Her birimiz Mustafa Kemal’in askeri olarak daima uyanık olacağız ve muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda mevcut olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımızın topraklarını korumak için canlarını veren tüm şehirlerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhları şad olsun. Tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yine Nisan ayında 17 Nisan 1940 tarihindeki Köy Enstitülerine de değinmeden edemeyeceğim. Yüzyıllar boyunca ümmet olmuş olan halkın Cumhuriyet devrimleriyle beraber sorgulayan, neden niçin sorularını soran, nesillerin yetiştirilmesi için öncü olan köy enstitülerinin, köy çocuklarının eğitilip köylerine öğretmen olarak döndükleri ilk yerli eğitimdi. Kızlı erkekli öğrencilerin eğitim aldığı, toprağı ekmeği biçmeyi öğrendikleri, klasik müzik dinledikleri, Aşık Veysel gibi ozandan dersler aldıkları çağdaş ve milli bir eğitim sistemiydi. Daha sonra bu kurumlar 1954 yılında kapatıldı. Cumhuriyet devrimlerimiz yarım kaldı. Bu vesile ile köy enstitülerinin tekrar açılması ve yarım kalan devrimlerimizin tamamlanması dileğiyle. Yine haksızlıkların ve eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilenlerin olmadığı, emeğin sömürülmediği aydınlık eşit ve güzel bir dünya göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla tüm emekçi kardeşlerimizin de bu arada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nü kutlarız. Bir de grubum adına Hayrettin beyin bundan sonraki siyasi hayatında da başarılar dileriz.

BAŞKAN- Hayrettin bey gitti. Biz de teşekkür ederiz. Buyurun İsmail bey.

İsmail YAĞCI- Herkese iyi akşamlar sayın başkan. Geçen hafta biliyorsunuz Doğançay da Fen İşlerimiz, Veteriner birimimiz yerleri yapıldı ama geçen hafta bilmiyoruz belki yanlışlık oldu ama bilmeden oldu, yaklaşık 40-50 tane köpek Onur mahallesine yayılmış bir biçimdeydi.

BAŞKAN- Dışarıdan getiriyorlar.

İsmail YAĞCI- Orada bir sıkıntı olmuş ona dikkat edersek…

BAŞKAN- Valla bir iki belediye var getiriyorlar gece yarısı oraya bırakıyorlar.

İsmail YAĞCI- Kontrolsüz bir şekilde bırakılmış hatta bir vatandaşımız da küçük bir ısırılma olayı olmuş. Uyarılmış fazla da rağbet görülmemiş.

BAŞKAN- Armağan bey burada mı? Komşu belediyeler yapıyor bunu maalesef.

İsmail YAĞCI- Sayın başkan o zaman biz ilçemize sahip çıkamıyor muyuz?

BAŞKAN- İsmail şikayet ediyor bana anlatma yanındakine anlat.

İsmail YAĞCI- Sadece kontrolleri yapılsın diğer konuda…

BAŞKAN- Evet Armağan bey.

Armağan KİRDECİ(Veteriner İşleri Müdür Vekili)- Mikrofonsuz konuştuğu için deşifre edilememiştir. Bizle alakalı değil başkanım. İlçe Tarım Müdürlüğü ilgileniyor konuyla.

BAŞKAN- Neden o?

Armağan KİRDECİ(Veteriner İşleri Müdür Vekili)- Sağlık Bakanlığı ile kendileri arasında genelge var yönetmelik gereği biz sadece işin angaryasını yapıyoruz, karantinasını biz yapıyoruz.

BAŞKAN- Sonrasıyla mı uğraşıyoruz?

Armağan KİRDECİ(Veteriner İşleri Müdür Vekili)- Aynen.

Latif AYDEMİR- Bır tek Konakta var başkanım?

BAŞKAN- Ne?

Latif AYDEMİR- Kuduz bakım yeri.

Armağan KİRDECİ- Hayır başkanım bizde de var karantina.

Latif AYDEMİR-  İğne ile ilgili demek istedim başkanım Armağan bey hemen…

BAŞKAN- Yarın açılışımız var buyurun gelin. 

Armağan KİRDECİ(Veteriner İşleri Müdür Vekili)- Başkanım o Ege Üniversitesi acilinde var, Çiğli Araştırma Hastanesinde var, Konak da var bir de. 3 yerde var İzmir de. Başka yerlerde kuduz aşısı yapılmıyor vatandaşlara.

Latif AYDEMİR- Ben mahsustan bir dedim başkanım bakayım Armağan bey…

BAŞKAN- Bir daha tekrarlayalım Ege Üniversitesi acilinde var, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde var, Konak daki kuduz merkezi. Buyurun Sema hanım.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bu hayvanları koruma ile ilgili biz daha etkin olabiliriz Bayraklı belediyesi olarak.

BAŞKAN- Biz koruyoruz biz koruyoruz diye devamlı bize getiriyorlar.

Ali KÖKOĞUZ- Getirsinler başkanım. Ülkemiz 3 milyon Suriyeli mülteciyi besliyor. Biz Bayraklı belediyesi olarak şu köpekleri mi besleyemeyeceğiz yani. Lütfen sayın başkanım.

BAŞKAN- Kendi meclis üyene söyle şikayetçi.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Ne yapacağız demiyor onlara sahip çıkın diyor sayın başkan.

Sema TURAN- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri hepinize iyi akşamlar diliyorum. Dün 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladık. Emeğin emekçinin günü olan 1 Mayıs ilk kez 1856 da Avustralya’da taş ve inşaat işçilerinin 8 saatlik çalışma talebiyle bir yürüyüş düzenlemesi ile başlamıştır. 1 Mayıs 1886 yılında Amerika da 350.000 işçi greve çıktı. İdam cezasına mahkum edilen grev öncülerinden Albert Parsons özür dilemesi şartıyla affedileceğinin söylenmesi üzerine; “Bütün dünya biliyor suçsuz olduğumu, eğer asılırsam cani olduğumdan değil emekçi olduğumdan asılacağım” diyerek teklifi red etmiş ve tarihe geçmiştir. Geçmişten bu yana çalarak değil de çalışarak geçirenlerin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. 1 Mayıs kapsamında belediyemiz şantiyesinde şölen havasında geçen bir tören gerçekleştirdik. İşçi emekçi dostu başkanımız sayın Hasan KARABAĞ sayesinde, Bayraklı belediyesi işçi ve memurları aldıkları ücret ve sosyal hakları ile 1 Mayıs’ı bayram havasında kutlamaktadırlar. Ama ülkemiz için genel durum maalesef bu yönde değildir. Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu bir ülkede işçi bayramından söz etmek pek mümkün değildir.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım burada konu amacından saptırılıyor. (Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.) Kağıdı her eline alan burada okumak zorunda mı?

Sema TURAN- Ali bey lütfen saygılı olunuz.

BAŞKAN- Özgürlük sonsuz burada

Ali KÖKOĞUZ- Saygı hükümete olacak ilk önce.

Sema TURAN- Özgür bir ülkede yaşıyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Siz belediye ile ilgili işlerden bahsetseydiniz daha iyi olurdu.

BAŞKAN- Ali bey siz de demin iktidardan bahsettiniz.

Ali KÖKOĞUZ- Alınan bir karardan bahsettim.

BAŞKAN- Aldığınız karar…

Ali KÖKOĞUZ- Alınan karardan bahsettim sizin adınıza çok iyi olduğunu söyledim bu kötü bir şey değil ki.

BAŞKAN- inşallah bütün herkes için iyi olur. Yalnız belediyeler bu işin dışında tutuldu. Çevre  ve Şehircilik il Müdürlüklerine kaydırıldı o tartışılır. Sema hanım buyurun.

Sema TURAN – Cumhuriyet Halk Partisinin projesi olarak açıklanan taşerona kadro sözü mevcut iktidar tarafından yandaşa kadro olarak algılanmış ve maalesef kadro veriyoruz denilerek birçok işçi kardeşimiz mağdur edilmiş, belediye işçileri kadro kapsamı dışında bırakılmıştır. Yine 1 Mayıs da Cumhuriyet kazanımı olan şeker fabrikaları özelleştirme kararı ile satılmış, şeker işçileri işsiz bırakılmıştır. Ülkemizdeki okul çağındaki çocuklar mevsimlik işçi olarak çalıştırılmakta her yıl iş kazalarında yüzlerce insanımız hayatını kaybetmekte, atanamayan üniversite mezunu gençlerimiz ya alanı dışında bir işte çalışmakta ya intihar etmekte yada iş kazalarına kurban gitmekte…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bakın bunlar provoke konuşmadır Bayraklı halkını ilgilendirmeyen konulardır bunlar. Böyle şey olmaz.

BAŞKAN- Ali bey bakın söz vermeden konuşmayın.

Ali KÖKOĞUZ- Kapatın isterseniz başkan olur mu hiç öyle şey ya.

BAŞKAN- Devam edin.

Sema TURAN- Bundan 4 yıl önce…

BAŞKAN- Taşeron işçisinden bahsediyor. Belediyeyi ilgilendiren bir konu buyurun.

Sema TURAN- Bundan 4 yıl önce 301 maden işçimizi kaybettiğimiz Soma faciası fıtrat diyerek geçiştirilmektedir.

Ali KÖKOĞUZ- Yalan söylüyorsunuz.

Sema TURAN- Oradaki 301 maden işçisi…

Ali KÖKOĞUZ- Yalan söylüyorsunuz.

BAŞKAN- Ali Bey…

Ali KÖKOĞUZ- Konuyu saptırıyorsunuz..

BAŞKAN- Ali Bey…

Sema TURAN- İktidar mensupları için sadece rakam olabilir. Ama bizler için babadır, evlattır, eştir, kardeştir. İş kazalarının olmadığı, çocuk işçi kavramının olmadığı 1 Mayıs’ların gerçek anlamda bayram olarak kutlandığını görebilmek en büyük temennimizdir. Geçtiğimiz hafta kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu gün saf dışı bırakılmak istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günüdür. Türkiye Büyük Millet Meclisi devlet kurmuş, Kurtuluş Savaşını vermiş, gazi ünvanına sahip bir kurumdur. 1920’de padişahlıktan ulusal egemenliğe geçişi sağlamış, 1921’de İstiklal Marşımızı kabul etmiş ve 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiş olan bu meclis bugün başkanlık sistemi adı altında tek adam rejimiyle saf dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğimiz muhteşem bir kortej yürüyüşü ve konser etkinliği ile belediyemizin her ulusal bayramda olduğu gibi bu bayramda da ülke gündemindeki yerini almıştır. Şartlar ne olursa olsun en son Atatürkçü toprağa düşene dek Cumhuriyet değerlerini korumaya Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izinde yürümeye devam edeceğiz. Hepinize sayılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederim. Sıra arkadaşımızda buyurun.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım, değerli katılımcılar bende hepinizi saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN- Kararnameyi mi okuyacaksın?

Latif AYDEMİR- İkinci cümlemde birincide izin verirseniz başkanım..

BAŞKAN- Buyurun.

Latif AYDEMİR- Geçtiğimiz hafta hükümetimizin almış olduğu 34 bakanlar kurulumuzun yayımlamış olduğu en çok yaşlı ve emeklilerimizi ilgilendiren konu olduğu için emeklilerimize 1000’er TL, yaşlılarımızın da maaşının 2 katı kadar sağlanmış olduğu için ben de hükümetimize Bayraklıda emekli ve yaşlıları adına teşekkür etmek istiyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ederiz.

Latif AYDEMİR- Ve izin verirseniz…

BAŞKAN- Yani hükümetin işi o da konuşuyor işte…

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederiz. Kısa ve öz başkanım yalnız Pazartesi günü yayımlanacak olan remi gazetede taslak halinde olup, imar barışıyla ilgili Ali başkanımın arz ettiği konunun isterseniz benimki hemen hemen arkadaşlarınki kadar olacak ama sabrınızı isteyeceğim. Konunun taslağı…

BAŞKAN- Özetlerseniz dinleriz. Özet olsun.

Latif AYDEMİR- Bende okuyacağım başkanım da o yüzden aradan sıyıramayacağım.

BAŞKAN- Efendim.

Abdullah AKTAŞ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Okusun.

Latif AYDEMİR- Başkan bir şey demedi zaten.

BAŞKAN- Bir şey demedim Abdullah sen niye bu kadar sinirlendin? Şekerin mi yükseldi senin? Ne oldu? Bir baktıralım şekerine.

Abdullah AKTAŞ- Arkadaşlar Bayraklı’da oturuyorlar da başka şeyler konuşuyorlar. Bayraklı daki sorunları gündemi getirin biz de katılalım size.

BAŞKAN- Emekli ikramiyesiyle meclisin ne alakası var.

Latif AYDEMİR- Emekliler var aramızda o yüzden dedim.

BAŞKAN- Evet evet. Hadi buyurun.

Latif AYDEMİR- Madde 13: 03.05.1985 tarihli 3194 sayılı İmar Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 16: Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30.09.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 31.12.2018 tarihine kadar başvurulursa…

BAŞKAN- Ne zaman başlayacak başvuru?

Latif AYDEMİR- Hepsini tamamlayacağım başkanım izin verirseniz. Biz arkadaşlara araya girince…

BAŞKAN- Sizi bozdular ya…

Latif AYDEMİR- Teşekkür ederim. Bu maddedeki şartların yerine getirilmesi halinde yapı kayıt belgesi verilebilir. Bu tespitlerin yapının ve arsanın mülkiyet durumuyla, yapı sınıf ve grubu diğer hususlar bakanlıklar tarafından hazırlanan yapı kayıt sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir. Yapılan tespit sonucunda arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden %3 oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 6306 sayılı kanunun 7’inci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına yatırılır. Bu oranın 2 katına kadar arttırmaya, yarısına kadar azaltmaya, ayrıca belgelere göre kademelendirmeye ve başvuru süresini 1 yıla kadar uzatmaya bakanlar kurulu yetkilidir. Yapı kayıt belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı kayıt belgesi alan yapılara talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik, doğalgaz bağlanabilir. Yapı ruhsatı almış yapının kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda yapı kayıt belgesinin maliklerin 3’te 2 çoğunluğunun muvafakatının bulunması halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksınız cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilir. Bu durumda 3’üncü fıkrada belirtilen bedelin 2 katı ödenir. Yukarıdaki fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki ek 1 maddenin uygulanmasına engel teşkil etmez. 1’inci fıkrada sayılan yapı sahiplerinin binalarının kentsel dönüşümün yapılması halinde yapı kayıt belgesi aranır. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların 30.03.2014 tarihinden önce hazineye ait taşınmazlar üzerinde inşaat edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar bakanlığı da tahsis edilebilir. Yapı kayıt belgesi sahipleriyle bunların kanuni ve akdi haleflerinin talepleri üzerine taşınmazlar bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirlerin %50’si genel bütçeye %50’si ise 6306 sayılı kanunun 7’inci maddesinde belirtilen dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 4706 sayılı 5’inci maddesinin 5’inci fıkrasının hükmü uygulanmaz. Bu belgenin geçerlilik süresi yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadardır. Yapı kayıt belgesi sahibine bu maddede sayılanların dışında imar açısından başka bir hak sağlanmaz. Yapı kayıt belgesi alan yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. Kamu yapıları bu madde hükmünden bedelsiz olarak yararlanır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esas bakanlık tarafından belirlenir.

BAŞKAN- Teşekkür ederim.

Latif AYDEMİR- Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

BAŞKAN- Rica ederim. Yalnız bu kamu arazileri üstüne 30.03.2014 den önce yapılan…

Latif AYDEMİR- Sit alanı da olsa fark etmiyor sayın başkanım.

BAŞKAN- Şey diyor hazineye geçer diyor. Onu öyle okudun. Hazineye geçer satılır diyor falan filan. Evet, arkadaşımız Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkanım, sayın meclis şimdi Bayraklı Belediyesinde meclis üyesi arkadaşlarımız özellikle CHP’li meclis üyesi arkadaşlarımız bu işçi ve emekçinin yanında tavırlarını sergilediler. Bayraklı Belediyesinde işçi ve emekçinin yanında olduğunu vurgulayarak söylediler. Bu gün İzmir’de Özkanlar Pazarında çalışanlar da işçi ve emekçi, Çay Mahalle Pazarında pazarcılar da işçi ve emekçi. Onlara da biraz sahip çıkın. Bakın işlerinden güçlerinden oldular, ekmeklerinden oldular. Onlar da birer emekçi ve işçi. Şimdi Çay Mahallesinde de sıkıntılar var. Çay Mahallesindeki pazarcılarda yine gelmiş buraya başkanım, bilginiz var değil mi ?

BAŞKAN- Ne olmuş?

Çağlar HASPOLAT- Orada da yine bir sürü yer sıkıntısı

BAŞKAN- İstedikleri kadar yer ayırdık.

Çağlar HASPOLAT- Bir sürü yer satılmış fazladan fazladan yerler satılmış başkanım.

BAŞKAN- Yok satılmış değil 35 tanesi ben belge almadan pazarcılık yapmak istiyorum diyor. Ben diyor ne vergiye kayıt olacağım diyor, ne odaya kayıt olacağım diyor. Ben kuraya gireceğim diyor. Olur mu öyle şey?

Abdullah AKTAŞ- Peki başkanım bunlar niye taşınmıyor.

Çağlar HASPOLAT- Peki bu Özkanlar Pazarcıları…

BAŞKAN- Özkanlar Pazarını kanun kaldırdı.

Çağlar HASPOLAT- Genel başkanımızdan yani CHP’nin genel başkanına kadar gitti konu, daha hala çözülemedi bu başkanım, ben el attım bu işi çözeceğim dediler hala çözemediler.

BAŞKAN- Yani çözülmeyen, çözülmezse çözülmez…

Çağlar HASPOLAT- Ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey daha konuşmak istiyorum başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi Sema Hanım tek adam dedi de, bugün tek adamlık değil de; bugün Türkiye’de cumhur başkanını seçme yetkisi halka verildi. Bundan daha büyük bir hediye yoktur ve %51’le bugün kendi siyasi partisinin hala seçime girecek insansız cumhur başkanlığı…

BAŞKAN- Ali Bey genel siyaset yapılıyor farkındaysanız.

Çağlar HASPOLAT- Az önce yaptılar başkanım müdahale etmediniz.

BAŞKAN- Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan ben söz almıştım ama..

BAŞKAN- Necati Bey buyurun. Arkadaşlar genel siyasete girmeyelim. Meclisi kapatalım. Abdullah Bey genel siyaset yapacak şimdi.

Necati YILDIZ- Genel siyasete girmeyeceğim. Hepimizi ilgilendiren bir tanımı dile getireceğim. Hiç sukuku icara diye bir tabir duyan arkadaş var mı?

BAŞKAN- Efendim başkana dönük konuşun buyurun.

Necati YILDIZ- Sukuku icara…

BAŞKAN- Bu kadar yaşlı değiliz, sen açıkla.

Necati YILDIZ- Olabilir bunun anlamı şu: şuan hazine müsteşarlığında atom sırrı gibi saklanan ve 24’ünden sonra murat edilen hedefe ulaşılır ise, karşımıza gelecek olan hadisenin özetidir.

BAŞKAN- Nedir özeti?

Necati YILDIZ- Şu, kamuya ait olan Otoyol, Liman, Havaalanı, Orman ve bu binalar şuan içinde oturduğumuz binalar…

BAŞKAN- Satılabilir diyor.

Necati YILDIZ- Satılabilir değil. Yabancılara satışı ve bu yerlerden kamunun ihtiyacı olanların tekrar kiralanması bunun adı sukuku icara.  Bunun açıkçası şu; deniz tükendi beyler.

BAŞKAN- Sen genel siyasete girdin.

Necati YILDIZ- Seçime dönük can havli ile

Ali KÖKOĞUZ- Genel siyasete girdi ve yalan söylüyor.

Necati YILDIZ- Siz siyaset yapınca iyide

Ali KÖKOĞUZ- Doğru konuşmuyor.

BAŞKAN- Lütfen üslubunuzu bozmayın.

Necati YILDIZ- Sen siyaset yapınca iyiyi de Kamu oyundan saklanan halktan saklanan…

Ali KÖKOĞUZ- Bu okuduğunuzun tarih sayısını verin bize resmi gazete ile ilgili verin bakalım.

Necati YILDIZ- Aç Hazine Müsteşarlığını  var mı yok mu gör.

BAŞKAN- Arkadaşlar arkadaşlar karşılıklı konuşmuyoruz.

Ali KÖKOĞUZ-  Doğru konuşmuyorsun.

Necati YILDIZ- Kim kimi kandırıyor.

BAŞKAN- Karşılıklı konuşmayalım.

Ali KÖKOĞUZ- Yanıltmaya çalışıyorsunuz.

Necati YILDIZ- Artık deniz tükendi beyler. Kandıracak kimse kalmadı teşekkürler.

BAŞKAN- Kapatalım konuyu.

İsmail YAĞCI- Şuan Cumhuriyet Halk Partisi içindeki durumu ört bas etmeye çalışıyor.

BAŞKAN-  Son söz sana sonra oylama yapacağım evet.

Tarkan DÜZMAN- Şimdi işçiden bahsetmişken aklıma geldi. Geçen bizim belediyede çalışan güvenlik görevlisi personellerimizin 3 yıldır izin kullanmadığı hakkında bir söylem geldi çalışanlar hakkında. Var mı böyle bir şey?

BAŞKAN- İnceleriz.

Tarkan DÜZMAN- İnceleriz Başkanım ama kalıyor sonra üç yıldır, mesela işçiyi savunuyoruz biz işçilerimizi savunuyoruz. Güvenlik personeli hakkında soruyorum. Üç yıldır personelimiz izine çıkamıyormuş çocuklarıyla üç beş gün geçiremiyormuş doğru mu?

BAŞKAN- Görevli çıkamayanların ücretleri veriliyor zaten.

Tarkan DÜZMAN- Başkanım bakın ücret ayrı ben çalışan personelden ve yakınlarından duyduğum kadarıyla izine çıkmak istiyor. Herkesin doğal hakkı adam köyüne gidecek tatile gidecek. Şimdi işçi bayramı diyoruz, işçiyi savunuyoruz.  Değerli meclis üyeleri sizlere söylüyorum özelikle…

BAŞKAN- Meclis üyelerine konuşmayın bana konuşun.

Tarkan DÜZMAN- Tamam size konuşayım. Arkadaşlar işçi bayramından güzelliklerden bahsediyorlar. Bizim çatımız altında çalışan özelikle sizin yürütme olarak sorumlu olduğunuz personelden üç yıldır izin kullandırmadığımız doğru mu değilim mi?

BAŞKAN- Bakalım  soralım.

Tarkan DÜZAMAN- Eğer böyle bir şey varsa biz Ak Parti grubu olarak en kısa zamanda bu arkadaşlarımızın planlanarak izine çıkarılmasını öneriyoruz.

BAŞKAN- Derhal efendim.  Sonsuz izin bizde. Evet buyurun Mikail Bey.

Mikail BİLİCİ- Dilek ve temenniler. Sayın başkan bu bizim 1 Mayısla beraber yeni kurduğumuz şirkete transfer ettiğimiz personellerimizin maaşlarında bir iyileşme var mı?

BAŞKAN- Yok. %4 le bağladınız yıllık.

Mikail BİLİCİ- Güzel.

BAŞKAN-Hadi şimdi genel siyasete girelim.

Mikail BİLİCİ- Gireriz. Kaçak yapı ile ilgili komşularımızın ceza…

BAŞKAN- Sen biliyor musun o çıkan genelgeyi % 4 yıllık artış. Bizim yaptığımız sözleşmeyi getireyim koyayım 2 maaş ikramiye % 4.

Mikail BİLİCİ- Sendikalar bu dediğiniz % 4 ‘le sabit kalıyor mu sayın başkanım.

BAŞKAN- Sabit kalıyor ücretler sabitlendi hangi ücretten bahsediyorsunuz.

Latif AYDEMİR- Kemerleri sıkarız başkanım.

BAŞKAN- Kemerleri sıkarız. İşçi dostu AKP kemerleri sıkalım diyor. Evet arkadaşlar buyurun.

Mikail BİLİCİ- Kaçak yapı ile ilgili sayın başkanım bu yenen cezalar komşularda yenen cezalar var. Bu cezalar bu afla beraber düşüyor mu?

BAŞKAN- Siliniyor siliniyor.

Mikail BİLİCİ-  Onların tahsilatını yapıyorsanız durdurun.

BAŞKAN- Durdurduk efendim ne demek siz istersiniz biz durdurmaz mıyız.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan bir de bu daha önceki mecliste konuşmuştuk haziran ayında bu okullar tatil olduğu zaman o çocukların okul bahçelerinde yüzme havuzu faydalanmaları için.

BAŞKAN- Söylüyorum Spor Müdürü, sevgili arkadaşım Kültür Müdürümüz. Bu bazı mahallelere seyyar yüzme havuzu bir bakın kiraları yüksek değil ise kiralayalım.

Mikail BİLİCİ- Okul bahçelerini kullanabiliriz okul tatilinde başkanım.

BAŞKAN- Olabilir geceleri nasıl koruyacağız onu merak ediyorum.

Mikail BİLİCİ- Bir tane bekçi oraya dikeriz zor değil.

BAŞKAN- Doğru ondan sonra güvenlikçiler izine çıkamıyor.

Mikail BİLCİ- Dikeriz sorun yok.

BAŞKAN- O konuda güvenliği bizden istiyor. Evet bitti mi?

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan spor müdürlüğümüzün bütçesi 5.5 yani 5 milyon 500 bin civarı. Bu çocuklardan kart bedeli tahsil ediyormuş 20 lira gibi aylık ücretler alınıyormuş. mümkünse teşvik etmeye çalışsınlar bu rakamları almasınlar iyi bir bütçesi var spor müdürlüğümüzün.

BAŞKAN- Bütçedeki tarife o .

Mikail BİLİCİ- Hatta çocuklara bir başarı ödülü koysunlar teşvik etsinler.

BAŞKAN- Başarı ödülleri var.

Mikail BİLİCİ- 20 lira ailelerinin önüne sürmesinler.

BAŞKAN- Baskette bakın başarı diyince basket kız takımımız playoff a kaldı birinci ligde onu da söyleyeyim.

Latif AYDEMİR- Yalnız başkanım üç ay öncesine kadar alınmıyormuş gibi bir duyum geldi grupta.

BAŞKAN- Bazı yerlerde bazı fakir mahallelerde yapılıyor.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım arkadaşlarımızın Cumhuriyete ilişkin seslenişleri oldu onlar ne kadar Cumhuriyetçiyse bizde o kadar Cumhuriyetçiyiz. Ama şu var; Selçuklunun, Osmanlılının babası olduğunu, Osmanlının Cumhuriyetin babası olduğunu unutmayacaklar.

BAŞKAN- O nereden çıktı şimdi.

Mikail BİLİCİ- Atatürk’ün Atatürk’ümüzün mevcut getirmiş olduğu devrim yasaları II.Mahmut döneminde hazırlanmıştır. En büyük devrimci II. Mahmut dur. Evet Abdulhamit hayır hayır…

BAŞKAN- Mikail en büyük devrimci IV. Murat. İçkiyi yasaklamış kendisi habire içiyor.

Latif AYDEMİR- Hatice hanımın çalışmadığı yerden girdik.

Mikail BİLİCİ- Abdulhamit’in dedesi II Mahmut’u incelesinler.  Atatürk ne kadar devrimci ise o o kadar devrimcidir. Sayın başkanım müsaade etmeyin Osmanlıyı Türkiye Cumhuriyeti dışında…

BAŞKAN- Atatürk’ü başkaları ile kıyaslamayı bırakın.

Mikail BİLİCİ- Şu II. Mahmut’u bir incelesinler.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bir tavsiyem var. Sayın başkanım.

Mikail BİLİCİ-  Arkadaşlar bırakın iki kelime konuşalım. Sayın başkanım bir saniye Cumhuriyetin kıymetini Cumhuriyetin nimetlerinden faydalanabilsin. Madem öyle tarlada iki büklüm olan çöp kovasının içinden başını çıkarmayanlar değil onun kavgası yapacak olanlar. Benim ülkemdeki  nüfusun çoğunluğu böyle. Cumhuriyeti çok büyük madalyonlarla süslerken Osmanlıya konuşmayacaksınız. Osmanlı Çanakkale sanki biz Osmanlıymışız da onlar sanki Cumhuriyetin mensubuymuş gibi…

BAŞKAN- Osmanlı Cumhuriyet tartışmasını bırak.

Mikail BİLİCİ-  Çanakkale Osmanlı başkan benim sizden ricam bu gibi seslenişlere…

BAŞKAN- Buyurun Hatice Hanım.

Mikail BİLİCİ-  Hayır hayır sayın başkanım. Buradaki bize karşı seslenişler sanki böyle bir şey…

BAŞKAN- Buradaki arkadaşlardan herhangi birisi Osmanlı II. Mahmut kötüdür diyen var mı? Nereden uyduruyorsun bunu buyurun Hatice Hanım.

Hatice TATLI- Başkanım şimdi Mikail Bey ıslahat ile devrimin ikisinin ayrımına…

Mikail BİLİCİ- Islahat olmadan devrim olmaz.

Hatice TATLI- Hayır ıslahat…

BAŞKAN- Evet bu konuyu kapatalım Hatice Hanım tamam.

Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Meclise gelmeyen Ali ALAN, Faysal YILDIZ, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Veli Bey buyurun bir dahaki meclis ne zaman arkadaşlar?

Veli TOPAL- 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 de.

 

BAŞKAN- 7 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 de buluşuyoruz arkadaşlar.

 

 

Hasan KARABAĞ

   Meclis başkanı

 

 

                                             Sema TURAN                                      Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                                 Üye