Meclis Çalışmaları

07/05/2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI MAYIS AYI TOPLANTISININ 07.05.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Faysal YILDIZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

02.05.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Birimlerden
Gelen Önergelerin Görüşülmesi.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Maddelerin gündemde yazıldığı gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Okunmasını olarak düzeltiyorum. Buyurun.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3418) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37180 ada, 12 nolu parseldeki 56,57m2 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3420) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33224 ada, 2 parsel 179,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Latif AYDEMİR- Sayın başkan 1’den 7’ye kadar aynı. Değil mi?

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3417) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33121 ada, 1parsel 400,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3533) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36072 ada, 7 parsel 129,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Hukuk, Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3423) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36110 ada, 11 parsel, 244,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satılmasına yönelik alınmış olan 01.10.2015 tarih ve 144 Karar No.lu Meclis Kararının iptali ve söz konusu taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım bu encümen kararı neden iptal oldu.

BAŞKAN- Gecekondu hak sahibiymiş o yüzden.

Ali KÖKOĞUZ- Sonradan mı fark edilmiş.

BAŞKAN- Sonradan fark edilmiş.

Veli TOPAL- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Komisyonlarda bir daha bakarsınız.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3421) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33102 ada, 2 parsel, 146,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3422) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 14 parsel, 271,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

8- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-8233) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılı tarife cetvelinde yapılan değişiklik hk.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini öneriyoruz.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım bu müteahhit arkadaşlar dinleyin lütfen mimar arkadaşlar. Bu bizim proje tadilatların ruhsat tadilatlarında tadilat ruhsatı yapıldıktan sonraki harçlar biraz fazla olarak piyasada algılanmış şikâyetler geldi. Biz bunu tarifeye bağladık metrekareye bağladık. Yani şu kadar metrekarede şu alınsın bu kadar metrekarede bu alınsın diye onu gündeme alınmasını önce oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Gündemde zaten komisyona sevk ediyoruz.

Veli TOPAL- Evet, Plan Bütçe Komisyonuna sevk ediyoruz.

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu buna toplanırsa arkadaşlar tarife cetveline baksınlar, fiyatlandırma orada var.

 

Latif AYDEMİR- Gördükte yüksek yine sayın başkanım.

 

BAŞKAN- Yüksek değil ya. Oku bir daha orada ki teklifi. Söyleyeceğiz şimdi. Tamamını almıyorduk. Ruhsat harcının tamamı alınmıyordu. Şimdi metre karelere bağladık.

 

0- 500 m2 arası 1000 TL. 501-1000 m2

 

Latif AYDEMİR- Başkanım İmar da katılsa komisyona Plan Bütçe ile yorum açısından ikişer kişi.

 

BAŞKAN- Ama tarifeyi ilgilendiriyor bu. Devam et.

501-1000 m2 2000 TL.  1001-5000 m2 arası 4000 TL.  5001-10000 m2 arası 6000 TL.  10001 ve üstü metrekaresi 10000 TL olarak değişti.

BAŞKAN- Normal fiyat çok düşürdük.  Tamam, Plan Bütçe komisyonu siz lütfen toplanın arkadaşlar. Kimler var arkadaşlar?  1000 lira tadilat projesi. Tadilat ruhsatı. Bütçeyi de fazla sarsmayalım arkadaşlar, komik ücretler bunlar. Değişen bir şey yok değil tamamından alınıyordu ya ruhsat harcı.

Latif AYDEMİR – Çok şey fark ediyor da…

BAŞKAN- Hiç almayalım o zaman.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan açıklığa kavuşması lazım. Örneğin, 1000 m2 ruhsatlı bir binada tadilat yapacaksam 20 m2, 20’yimi alacağız 1000’imi alacağız. Bunun açıklığa kavuşması lazım.

BAŞKAN- Ruhsat harcı 1000 m2 skalasından alınacak.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkanım tekrar söylüyorum 10 daire varsa 1 daire veya 1 dükkânda 3 m2 inşaat yapacaksa büyüme veya küçülme 1000 m2 veya 10 dairenin karşılığında…

BAŞKAN-  İşte onlar olmuyor zaten ruhsata tabi olmayanlar… Bunlar ruhsata tabi olan değişiklikler de…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan…

BAŞKAN- Bana bunu açıklar mısınız?

Ali KÖKOĞUZ- Benim söylediğimde ruhsata tabi. Metrekare ufalması veya azalması ruhsata tabidir.

BAŞKAN- Yok öyle değil.

Ali KÖKOĞUZ- Öyle. Siz anlamasınız sayın başkan bu konunun...

BAŞKAN- Tadilatta metrekare artmıyor azalmıyor tadilat oluyor.

Ali KÖKOĞUZ- Anlamadınız konuyu siz.

BAŞKAN- Sen anlamıyorsun.

Ali KÖKOĞUZ- Anlamını bilmiyorsunuz.

BAŞKAN- Sen senede 10 tane yaptın proje ben 1000 tane yaptım.

İpek AKSOY ( İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)-  Başkanım şimdi burada etkilenen sadece bağımsız bölümü ya da hangi kaç tane bağımsız bölüm varsa onun metrekaresi ile ilgili fiyatlandırma yapılıyor. Konak belediyesinde mesela hem yeni inşatta bu metrekare bazında alınıyor ve tadilatta da metrekare bazında çarpılarak yani 2.50 ve 3 lirayla çarpılarak alınıyor ve bütünü alınıyor. Artan diye bir metre kare yapılmıyor. Şuan bizim yaptığımız normalde 5000 ya da 5000 TL den daha fazla tutanlar burada mesela 1000 liraya iniyor ciddi anlamda bütçeyi azaltan bir durum söz konusu.

Ali KÖKOĞUZ- Benim sorduğumu müdürüme siz sorar mısınız sayın başkan?

BAŞKAN- Siz sorun efendim kulağı duyuyor.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan değerli meclis üyeleri saygı değer bürokratlar. Şimdi buradaki metrekare hangi metrekare? 10 daire varsa 1000 metrekareyse ve bir dairede 3 metrekarelik bir tadilat ruhsatı alınacaksa ilgilenmeyen daire ve metre kareleri de mi dâhil ediyorlar.

İpek AKSOY ( İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)-  Hayır sadece hangi bölümde yapılıyorsa hangi bağımsız bölümdeyse onunla ilgili tadilatını…

Ali KÖKOĞUZ- Tamam bunu öğrenmek istemiştim tamam belirgin değil o belirgin değil.

BAŞKAN- Sevgili Ali KÖKOĞUZ çok bağıran haklı diye bir şey yoktur, yavaş yavaş konuşursanız da duyarız biz.

Ali KÖKOĞUZ- Derdimizi başka türlü anlatamıyoruz da o bakımdan.

BAŞKAN- Peki, teşekkür ederim.

Ali KÖKOĞUZ- Kulağınız duymuyor oradan.

BAŞKAN- Kulağımız duyuyor da sen çok bağırarak halklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorsun.

Ali KÖKOĞUZ- Yok, siz duymamakta ısrar ediyorsunuz.

BAŞKAN- Ben duyuyorum İsmet Paşa değilim rahmetli oldu o. Evet devam ediyoruz.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2240) İlçemizin milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin araştırılması, tanıtılması ve korunması amacıyla Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'nün kurulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasına öneriyoruz başkanım.

BAŞKAN- Evet bu maddenin Komisyonlarından geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2241) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 gün ve 10/05 sayılı kararı ile kurulmuş olan ve 2011/Temmuz ayından bu yana faaliyet göstermekte olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması ve  bütçesinin kurulacak olan Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne aktarılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

Ali KÖKOĞUZ- Bir saniye bilgi alabilir miyiz bu konu ile ilgili? Sayın başkanım…

BAŞKAN-  Komisyon üyeleriniz bilgi vermedi mi size?

Ali KÖKOĞUZ- Yok hayır ben sizden…

BAŞKAN- Benden ne bilgi alacaksın komisyona adam göndermişsin komisyon oy birliği ile kabul etmiş.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan ben onu sormayacağım ki.

BAŞKAN- Buyur sorduğunuz soruyu bir daha tekrarlayın.

Ali KÖKOĞUZ-  Günümüz dünyasında çevre ve çevre koruma bilinci çok önemlidir.  Önemli olmasına rağmen bizim Bayraklı Belediyesinde Çevre Koruma Müdürlüğünün kaldırılmasının sebebini bilmiyoruz.

BAŞKAN- Sebebini açıklayayım. Şimdi Çevre Koruma Müdürlüğü sadece katı atık çevre kirlenmesi meselesiyle ilgilenmiyor. GSM ruhsatları veriyor birinci sınıf GSM ruhsatları veriyor. Bu iki müdürlükte ruhsat veriyor. Şimdi iki müdürlük arasında zaman zaman çelişkiler oldu. Örneğin, Çevre Müdürlüğü 2016 öncesi resmi evrak getiren mesela dükkânlara vermeme kararı aldılar ruhsatı, hâlbuki Ruhsat Müdürlüğü bunu kanuna uygun buluyor. Ruhsatla iki müdürlük arasında ayrılığı sağlamak işleri hızlandırmak için ruhsatın tek elden çıkmasını istedik. Onun için ses ve birinci sınıf GSM’leri ruhsata bağladık, katı atık temizlik işlerine gönderdik yani, müdürlüğü böyle parçaladık.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan verdiğiniz örnekler ruhsata ilişkin örnekler, korumaya dair…

BAŞKAN-  Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine aldık katı atık ve çevre meselesini.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım örneğin, lokantayı Çevre Koruma gözükçüyü Ruhsat Müdürlüğü şimdi tamamını Ruhsat Müdürlüğü veriyor.

BAŞKAN- Birinci sınıf GSM ye girenlere ikisi de hepsi ruhsata. Böylesi vatandaşa kolaylık. Evet devam ediyoruz.

 

3- (BAŞKANLIK MAKAMI-330) Tüm hisseleri belediyemize ait olan Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini şirket ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı 2'inci maddesi, Amaç ve Konu başlıklı 3'üncü maddesi ve Şirketin Sermaya başlıklı 6 maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Ali KÖKOĞUZ- İkinci madde oylanmadı.

BAŞKAN- İkinci maddenin komisyonlarından geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Atlamadan, üçüncü madde buyurun. Okundu mu? Komisyonlarından geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3613) 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

BAŞKAN- Buyurun arkadaşlar görüş bildirmek isteyen arkadaşlarımız.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan muhalefet olarak ilk önce grup sözcümüz Aynur hanım konuşacak daha sonra da Mali Müşavir Mikail bey konuşacak bilginiz olsun.  

BAŞKAN- Tamam buyurun.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri herkese iyi akşamlar diliyorum. 2014 Mart ayı başından başlayan Mart ayından başlayan 5 yıllık dönemin son dönemine girdiğimiz bugünlerde 2017 yılı Kesin Hesabını görüşüyoruz. Birazdan meclis olarak oylayacağımız 2017 yılı kesin hesap tablo ve rakamlarını 5 yıllık stratejik plan ve yıllık performans program hedefleri ve ait olduğu 2017 yılının bütçesi ile birlikte değerlendirdiğimiz de bırakın övünülecek bir yanını maalesef savunulacak bir tarafının dâhi olmadığı apaçık ortadadır. Hatta bugünkü değerlendirmemizi 2017 yılının bütçesi ve performansını programı ile değil geçmiş 4 yıla göre yaptığımızda tablo çok daha vahimdir. 2014 yılı Mart ayı öncesinde Bayraklı Belediyesinde iktidar olmak için Bayraklı halkına vaat ettiğiniz 5 yılda her bir performans programına yansıttığınız pembe hayallerin neredeyse hiç birisini gerçekleştiremediğinizin göstergesidir bu vahim tablo. Performans programlarınızı eleştirirken özetle şunları söyledik, Bayraklının hak ettiği hedefler daha büyük olmalı güzel İzmir’in kent merkezi haline gelen ve dünyada eşi pek az görülen coğrafi, tarihi ve stratejik konumuna binaen büyük düşünüp, büyük projeler hazırlanmalı ve bu projeden yaratıcı akıl ve düşünceyle uygulamalısınız. Biz bu eleştirileri yaparken performans hedeflerinizin ne kadar gerçekleştirdiğinizin göstergesi olan faaliyet raporlarınızı gördüğümüz de ise kendi hedeflediğiniz küçük pembe hayallerinizi bile gerçekleştiremediğinizi hedeflerinizde her geçen yıl daha büyük sapmalara neden olduğunuzu üzülerek gördük. Bayraklı da bu üzücü durumu hak etmemişti. Her yıl mecliste önümüze getirdiğiniz bütçeyi de, kesin hesapları da incelerken aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Hedeflerinizi bütçeniz yetmediği için gerçekleştiremediğinizi arkasına sığınırken hala daha altından kalkamayacağınızı çok iyi bildiğiniz küçük pembe hayalleriniz için şişirilmiş bütçeler hazırlayıp evdeki hesap çarşıda tutmayınca alacak kalemlerinizde vaat ettiğiniz hizmetleri de birde bir soru yıla atıyorsunuz. Üstelik gelir bütçeniz belediyenin asgari düzeydeki yasaca zorunlu hizmetlerine ve personel giderlerine dahi yer yıl artan orandaki yetmediği için her yeni yılda daha çok borçlanarak günü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bakınız 2017 yılı bütçesindeki gelir öngörünüz 200 milyon lira. Bir önceki yıldan devreden gelir 94 milyon küsur yani, bir önce yıl öngörüp kasanıza alamadığınız 94 milyonluk bir para var ve 2017 de 200 milyonu da ayrıca gelir olarak kasama alacağım diyorsunuz. Kesin hesaba bakıyoruz net gelir tahsilâtınız ne? 173 milyon 847 bin 633 lira tahsilât oranınız ne %62. Bu ne demek performans programınızda vaat ettiğiniz bize göre küçük pembe hayallerinizin eldeki bu gelirle en fazla sadece %62’sini gerçekleştirebildiğiniz. Üstelik her yıl daha fazla battınız borç batığına rağmen, hemen yeri gelmişken bahsedelim. 2017 kesin hesapta yazılı borçlanma miktarlarımda 31 milyon 450 bin lira. Her yıl öncekinden kat ve kat artan oranda borçlanmaya gidildiği halde performans hedeflerini dahi tutturamayan bir belediye üstelik 2009 yılından bu yana yerelde iktidarsınız. Ön göremediğiniz ön göremeyeceğiniz bahaneleriniz olmamalı. Evde hesap yaptık çarşıda tutmadı diyecek kadar rahat olmamalısınız. Ancak görünen köy kılavuz istemez diyoruz yıllardır. Stratejimiz bu performans hedeflerimiz bu diyerek yıllarca boş atıp dolu tutturmaya çalıştınız. Ancak kendi söyleyip planladıklarınıza artık kendinizin de inanmadığınız bu kesin hesap ile ortada. 2017 faaliyet raporunu görüşürken söyledik performans hedeflerinizi büyük ölçüde tutturamadınız gerçek olarak gerekçe olarak ta bütçe yetersizliğini gösteriniz. Bakınız şimdi kesin hesap tablosuna baktığımız da yaklaşık 21 milyon liralık gider kalemine ilişkin bir iptal var. Yani vaat ettiğim, planladığım, boş atıp ya tutarsa diyip ya dolu tutarsa hedeflediğim 21 milyon liralık hizmeti yapamayınca ödeneğini de iptal ettim diyorsunuz. 2016 yılı Kesin Hesabını incelerken de aynı tabloyla karşılaşmış yaklaşık 18 milyon liralık gider ödeneğinin iptal edildiğini görmüştük. Hizmet üretip sunamadığı için açtığı müdürlük birimlerini kapattığı gibi kendi vaatlerini gerçekleştiremediği için ödeneklerini iptal eden bir belediye yönetimi var önümüzde ve her fırsatta başarılı olduğunuzdan bahsedip bu konuda mangal da kül bırakamıyorsunuz. Oysa meclise getirdiğiniz şu bütçeyle kesin hesap tabloları sizin başarınızın göstergesi değil başarısızlığının karnesi ve sınıfta kaldığınızın belgesidir. Saygılarımı sunuyorum iyi akşamlar.

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Buyurun Şeref Bey.

Şeref BALBAY- Sayın başkan değerli meclis üyeleri…

BAŞKAN - Arkadaşlar faaliyet raporu görüşmüyoruz, kesin hesap.

Şeref BALBAY- Sayın meclis üyeleri iyi akşamlar diliyorum. Aynur Hanıma cevap vermek istiyorum. Aynur Hanım kesin hesabi, faaliyeti, performansı, bütçeyi hepsini harman yaptı ortayı bir karışık yaptı.

BAŞKAN -Bana dönük konuşun Şeref Bey buyurun.

Şeref BALBAY-  Kesin hesapla alakalı ben bir şey hatırlatmak istiyorum Ak Parti grubuna. Kesin hesap faaliyet raporunun rakamlara dökülmüş şeklidir. Bu kesin hesapla ilgili Mali İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 29. maddesine istinaden kesin hesapları reddedemeyeceğiniz gibi geldiği şekliyle kabul edileceği ya da değişiklik yapılarak maddi bir hasar var ise düzeltilerek kabul edileceği hükmü vardır.

BAŞKAN- Maddi bir hata diyelim öyle düzeltelim onu.

Şeref BALBAY- Dolayısıyla burada kurşun kalemle yazıldığını mı eleştiriyorsunuz? Tükenmez kalemle yazılmadığını mı eleştiriyorsunuz? Niye eleştiriyorsunuz teşekkür ediyorum.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan bir cümleyle cevap vermek istiyorum.

BAŞKAN- Karşılıklı olmasın.

Aynur ÇETİN- Karşılıklı olsun diye değil biz eleştirel gözle sunumumuzu yaptık tabi ki bu rakamsal veriler birazdan oylanılacak biz ret mi, kabul mü ettiğimizi de ayrıca belirticeğiz. Biz burada bize ve Bayraklıya vaat edilenlerle bunların resmiyete dökülmüşüyle…

BAŞKAN- Faaliyet raporu olmadığı için…

Aynur ÇETİN- Mali sonuçları kıyaslayıp ortaya bir tablo çıktığını söyledik.

BAŞKAN- Sonuçta bir harcamanın matematik tablosu bu.

Aynur ÇETİN - Aynen öyle sayın başkanım.

BAŞKAN- Evet başka, buyurun Hasan Bey.

HASAN KARABAĞ - Sayın başkanım, sayın meclis üyeleri…

BAŞKAN- Mikrofonu biraz yanaştırın Hasan Bey.

HASAN KARABAĞ - Sayın katılımcılar sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tabi gündemimiz kesin hesap olduğu için biz Plan Bütçe Komisyonu olarak hesaplara baktık, inceledik gayette güzel bir hesap tablosuyla karşı karşıya kaldık. Bununla ilgili bir kısmı hem gelir hem gideri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi belediyemizin gelirleri gelir vergileri 49 milyon 558 bin 452 TL 10 kuruş. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 30 milyon 942 bin 69 TL 12 kuruş. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Giderler 3 milyon 374 bin 551 TL 44 kuruş. Diğer Gelirler 78 milyon 125 bin 539 TL 82 kuruş. Pardon 530 TL 82 kuruş. Sermaye Gelirleri 11 milyon 847 bin 25 TL 04 kuruş. Toplamda 173 milyon 847 bin 633 TL 52 kuruş. 2017 yılın mali tahmini gelir bütçemizin 200 milyon TL, gerçekleşen 173 milyon 847 bin 633 TL 52 kuruş. Ortalama başarı oranı %87 az önce Aynur Hanım başarısızlıktan bahsediyordu, başarının burada olduğunu görüyoruz zaten hep beraber.

BAŞKAN- %87 gerçekleşmiş.

HASAN KARABAĞ – Evet. Yine bizim 2017 yılın mali yılı tahmini gider bütçemizin ana başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Personel Giderimiz 44 milyon 934 bin 286 TL 20 kuruş.  Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri 5milyon 85 bin 653 TL 33kuruş. Mal ve Hizmet Alımı Gideri 110 milyon 18 bin 479 TL 75 kuruş.  Faiz Giderleri 9 milyon 547 bin 358 TL 27 kuruş.  Cari Transferler 3 milyon 597 bin pardon 3 milyon 593 bin 368 TL 88 kuruş. Sermaye Giderleri 25 milyon 759 bin 508 TL. Sermaye Transferleri 1 milyon 701 bin 21 TL. Borç Verme 3 milyon 750 bin. Hedefimiz 200 milyon TL gerçekleşen borçlar 204 milyon 389 bin 676 TL 18 kuruş. Hedeflenen oran %91 bununla ilgili biz Plan Bütçe Komisyonu olarak inceledik raporumuzu yazdık raporumuzda bütün meclis üyelerimizin önlerinde mevcuttur. Bununla ilgili başta Sayın belediye başkanım olmak üzere çalışan başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve çalışan emekçi kardeşlerime hem grubum adına hem şahsım adına teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz. Buyurun Çağlar Bey.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis. Sayın Hasan KARABAĞ gerçi ikinizin de ismi ayni ikinize birden sesleneyim. Şimdi başarı oranı %87 dedi ama…

BAŞKAN- Giderde %90 üzerinde.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Giderden konuşuyorum bende başkanım.

BAŞKAN- % 93 kaç? % 91 gider.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Gider - gelir %91. %87 gelir %91 gider…  Ortalama %88 buçuk. Şimdi bu faiz giderleri bakın faiz gideri kaleminde ön görülen 4 milyon gerçekleşen 9,5 milyon. Burada da  % 200 bir faiz gideri bu faiz gideri…

BAŞKAN- Çağlar Bey bana dönük konuşun.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Bayraklı belediyesi bu kadar zenginmiş…

BAŞKAN- Konuşmalarınız kayda giriyor mu?

ÇAĞLAR HASPOLAT- Giriyor başkanım.

BAŞKAN- Tamam.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Bayraklı belediyesi bu kadar zengin bir belediye mi? 9,5 milyon lira faiz gideri ödüyor, yazık bu paraya başkanım.

BAŞKAN- Yazık.

ÇAĞLAR HASPOLAT- Yazık tabi. Dokuz buçuk milyonla neler yapılmaz başkanım.

BAŞKAN- Haklısın.

ÇAĞLAR HASPOLAT-  Şu oturduğumuz binanın bir tane sat bir tanede yarısı kadar yaparız.

BAŞKAN- Öyle yaşaya bilsek keşke. Hatice Hanım buyurun mikrofonu açın.

Hatice TATLI- Açık evet. Sayın başkan değerli meclis üyeleri kesin hesabı faaliyet raporuyla bütçeyi karıştırmamak lazım. Bu 2017 yılında harcanmış bitmiş ve sizin sadece size sunulmuş rakamları görünüz diye. Üstelik bakıyorsunuz ki 2017 Mali yılı Bütçesi gerçekleşme oranı %87diğer Ak Partili belediyelere bakın hatta Türkiye bütçesine bakin cari açıktan başlayarak ne kadar açık verdiğini görürsünüz. Oysa burada gerçekleşme oranı  %87 çok iyi bir rakam Türkiye’nin şuandaki ekonomik yapısına göre ve gider bölümüne baktığınızda da %91 bir gerçekleşme oranı var. Hangi bütçede bulabilirsiniz hangi kesin hesapta %91 gerçekleşme oranı bulabilirsiniz. Elbette siz muhalefetsiniz eleştirilecek bir şeyler bulmanız gerekiyor ama birazda gerçekçi olmak lazım ki, Çağlar Bey kendisi söyledi ortalama % 88,5 diye. % 88,5 şuan ki ekonomik koşullara göre çok iyi bir rakam diye söylemek gerekiyor ki sizinde alkışlamanız gerekiyor bu rakamları.

Latif AYDEMİR- Başkan alkışı yasakladığı için.

BAŞKAN- Yasak evet çıkınca alkışlarsınız.  Yani burada matematik sonucu tartışıyoruz biz yani faaliyet raporunu tartışmıyoruz, buyurun.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkan saygı değer meclis. Başkan faizle ilgili bölümün geldiğimiz günden beri kavgasını yapıyoruz.

BAŞKAN- Borç varsa faiz de olacak.

Mikail BİLİCİ-  Faiz yolun bir tarafındaki zulüm enstrümanlarından birisi.

BAŞKAN- Onlar fetöcü olunca faizsiz bankalardan alamadık kusura bakmayın.

Mikail BİLİCİ- Fetöye gerekeni yaptık başkanım. Fetöyü gönderdik, dua edin sayın başkan fetöyü biz gömdük. Fetöyü biz gömmeseydik fetö Cumhuriyeti gömecekti.

BAŞKAN- Aferin.

Mikail BİLİCİ- Evet fetöyü iyi gömdük teşekkür etmeniz lazımken fetö sohbetinde…

BAŞKAN- Tepemize kim çıkardı acaba onları.

Mikail BİLİCİ- Evet Bülent ECEVİT ile başladı.

Mikail BİLİCİ-  Başkanım…

BAŞKAN- Fetöye girmeyelim…

Mikail BİLİCİ- Girmeyelim siz müsaade edin bir iki kelime edeyim ben hemen araya giriyorsunuz.

BAŞKAN- Kapatıyorum. Mikail ile aramıza girmeyin arkadaşlar.

Mikail BİLİCİ- Evet girmeyin…

BAŞKAN- Ekose ceketini giymiş, adayımız belli Bayraklıda.

Mikail BİLİCİ- Evet teşekkür ederiz sayın başkan zaten hep öyle oluyor. Görelim bakalım nasıl olacak o adaylık işi. Sayın başkanım mevcut Aynur Hanım yarısını kaçırdım ben ama yarısını dinledim Aynur Hanım ufak tefek…

BAŞKAN- Faaliyet raporunu eleştirdi…

Mikail BİLİCİ- Rakamsalda konuşalım.

BAŞKAN- Maddi hatalar var mı? Toplamada çıkarmada.

Mikail BİLİCİ-Var sayın başkanım

BAŞKAN- Neler var?

Mikail BİLİCİ- Söyleyeceğim şimdi.

BAŞKAN- Söyle bakalım

Mikail BİLİCİ- Geçen dönem ben rakamları hatırlıyorum dedim ki, Sayın başkanım bu bütçeyi 175 çekelim 175’e çekilecek olan kalemleri söyledim dedim ki şunlar, bakın başkanım ne icra etti 173-174 icra etti. Demek ki bizim gider harcaması ya bütçe gelir ve gideri mevcutlar…

BAŞKAN- Borçlanmazsan yatırma olmuyor Mikail

Mikail BİLİCİ- Yatırma olmuyor ama başkanım yani şimdi buradaki…

BAŞKAN- Borçlanacağız.

Mikail BİLİCİ-  174’e göre bütçeyi yapabilirdik…

BAŞKAN-  Nasıl olsa Ankara Belediyesininkini siliyorlar bizimkilerde silerler.

Mikail BİLİCİ- Bütçede arkadaşlar…

BAŞKAN- Kocaeli’ninkini siliyorlar.

Mikail BİLİCİ- Evet aktiflerimiz var pasiflerimiz var bilançoda. Geçen dönem aktiflerimizde banka hesaplarında 13 milyar varken şimdi 480 bin lira gibi bir rakam var. Yine geçen sene 91 bin tahsilâtı yokken bütçenin rakamsal konuşuyorum 100 bine çıkmış durumda yani orda da 10 milyonluk bir artış var yine ilk madde malzemelerde 6 bin liralık bir rakam 5 bine çekilmiş orası iyi. Faiz ödeyen bir belediyenin mevcutlarında sarf edilmeyen malı bulundurup oraya faiz ödemesi yanlıştı, onu 1000 lira aşağıya çekmişsiniz. Birde mali departmanda bir sorun var galiba 17 bin geçen dönem kısa dönem borçlarımız 17 bin görünüyor baktım bugün şimdi 75 bin galiba uzun dönem borçlarda bu kısa dönem borçlar içerisinde dizayn olmuş durumda yani 175 binlik geçen sene bu rakamı çekelim başkanım dediğimiz rakam kendisini bulmuş bide diğer borçlarımız var geçen dönem 1800 ödemeğimiz…

BAŞKAN- İyi idare edilmiş bir bütçe kabul et şimdi.

Mikail BİLİCİ- Değil çok kötü geçen dönem %91 giderlerdi başkanım. Hayır, şunu söyleyeceğim sayın başkanım geçen dönem 1842 iken ertelenmiş borçlarımız ödenmeyen şimdi çıkmış 5800 bir rakama. Adem Bey ile biraz önce konuştuk Adem Bey dedi ki, bu bilanço bankadan kredi almaz. Doğru almaz neresi alır biliyor musun başkanım? Pasiflerde…

BAŞKAN -Bize veriyorlar.

Mikail BİLİCİ- Alacağı yeri söylüyorum.

BAŞKAN- Sıraya giriyorlar bize

Mikail BİLİCİ- Doğru verirler sebep, şunu da söyleyeyim duran varlıklarımızda başkanım bizim 400…

BAŞKAN- Devlet Kurumu olduğu için değil Bayraklı,  sağlam bir ödeme kalıbı olduğu için.

Mikail BİLİCİ -Sayın başkanım…

BAŞKAN- Hem de bize nasıl veriyorlar 6 aylık geri dilimli veriyorlar ve teminatsız veriyorlar. 

Çağlar HASPOLAT- Bu kadar faiz verirseniz verirler tabi.

BAŞKAN- Şimdi faiz değil. Ödemeleri 6 aydan 6 aya yapıyoruz ve teminatsız yapıyoruz.

Mikail BİLİCİ- Maddi duran varlıklarımızda ki 400 kusur bin lira var ya başkan 461 bin lira bizim kredi aldığımız, buradaki mevcudumuz bize kredi aldırıyor varsa 3-5 dakikam vardır sanırım başkan değinelim sizin bürokratlarınız karşısında bunları bilmeniz iyi olur. Sayın başkan burada taşınmaz mal yönetimine ilişkin icmal cetveli var şimdi ben ilk defa görüyor gibi konuşalım sizinle.  Geçen dönem temizlik ekipmanları grubuna 409 lira harcamışken bu dönem 794 lira harcamışız yeni bir belediye dizayn etmişiz gibi yani 2016-2017 deki rakamlar bunlar yani saklanan şişiren bölüm buralarda var. Yine şeyde başkanım yiyecek mefruşat bölümünde geçen dönem 313 lira iken sarfiyatımız bu dönem 563 lira…  

BAŞKAN- Normal ya.

Mikail BİLİCİ- Normal.  Şuraya gelelim başkanım zirai maddeler zirai…

BAŞKAN- İlaçlama.

Mikail BİLİCİ- Zirai maddeler grubu orda geçen dönem 356 iken şimdi 1.974 Ne oldu?

BAŞKAN- Sinek çoğalmış.

Mikail BİLİCİ- Sinek yok öyle bir şey başkanım.

BAŞKAN –Öyle.

Mikail BİLİCİ- Bu hesaplarla oynanıyor sayın başkanım. Evet, arkadaşlar müsaade edin yine bakım onarın üretim malzemeleri giderimiz başkanım geçen dönem 3100 iken bu dönem 5000 küsura çıkmış.

BAŞKAN -Birim sayısı arttı Bayraklı Belediyesinde. 

Mikail BİLİCİ- Tamam

BAŞKAN- Sadece 28 semt evi var düşün.

Mikail BİLİCİ-  Peki yedek parça grubu başkanım.

BAŞKAN- Bizde birim sayısı şöyle bir parantez açalım. Bakın arkadaşlar 28 semt evi, 16 kütüphane, 7 tane diş polikliniği olan Türkiye’nin tek belediyesiyiz, bu sizin gururunuz bak söyleyeyim.

Mikail BİLİCİ-  Eyvallah şurada böyle bir şey daha var.

BAŞKAN- 7 diş hekimliği polikliniğinde geçen sene 20 bin fakir insanların dişine bakmışız.

Mikail BİLİCİ-  -Diş hekimliğindeki yatırımlarımıza bakın.

BAŞKAN-  Tras isteyene traş yapıyoruz şekerim sende iste sana da yaparız.

Mikail BİLİCİ-  Başkanım yedek parça grubundaki geçen seneki safiyetimiz 646 bin…

BAŞKAN- Bak bu belediye dönem içinde ara ver bir şey söyleyeyim bu iki dönem özellikle bundan sonraki Allah kerim ne olacağını bilmiyoruz. İki dönem siyaset sosyolojisinde incelemesi gereken dönemdir Bayraklı Belediyesi açısından. Türkiye bizi konuşuyor.

Mikail BİLİCİ-   Türkiye bizi konuşuyor bizim kibarlığımızı konuşuyor başkanım.

BAŞKAN- Türkiye’nin neresine gidersen git neresinden geldin İzmir’den Bayraklıdan mı geldin? Diyorlar.

Mikail BİLİCİ- Kalbi burası artık İzmir’in başkanım. Neyse okuduğum yedek parça grubu yedek parça grubundaki başkan geçen sene ki 646 bin liralık rakam 1.600’e çıkmış. Siz bunlara hiç bakmadınız mı, hiç mi sorgulamadınız mı? Ne oluyor 600 den 1.600 çıkıyorsunuz diye.

BAŞKAN- Hem araç sayısı artıyor hem tamirat sayısı artıyor.

Mikail BİLİCİ-  Dengelemeler var bir de sayın başkan diğer tüketim mamulleri diğer tanıyamadıklarımız 270 iken geçen sene pardon 290 iken 671 ben başkanımla şunu paylaşmak istiyorum sayın başkanım…

BAŞKAN- Bu belediyenin büyüdüğünü gösterir Mikail. Büyüyor belediye..

Mikail BİLİCİ-  Başkanım buradaki artık rakam 1500 -1700 tane…

BAŞKAN- Park bakımı değişimi ıvır zıvır…

Mikail BİLİCİ- Başkanım buradaki artık rakamı konuştuk. Hem 1- 2- 3- 4- 5 kalemde artık rakamı konuşuldu 5 rakam…

BAŞKAN- Şimdi matematik olarak bir yanlış var mı onu söyle sen.

Mikail BİLİCİ- Var.

BAŞKAN- Ne var toplama çıkarmada.

Mikail BİLİCİ-  Geleceğim başkanım bir saniye ben konuşmaya başlayınca illa bir araya giriyorsunuz böyle hiçbir dakika müsaade etmiyorsunuz.  Bir dakika bile müsaade etmiyorsunuz müsaade edin. Buradaki başkanım 5 kalem okudum…

BAŞKAN- Diğer adaylara haksızlık yapmamak için.

Mikail BİLİCİ-  Yapmayalım. 5 kalem okudum 5 kalemdeki sarfiyatımız 1700 işçinin 3000 bin liradan maliyetine denk geliyor başkanım ne kadar büyük değil mi? 1700 işçinin…

BAŞKAN- Azaldı şimdi bu sene.

Mikail BİLİCİ-  Yok burada…

BAŞKAN- 60 tane taşeron işçisi emekli oldu ondan sonra 36 da geçen sene kadrolu…

Mikail BİLİCİ-  Başkanım 5 kalemdeki artı rakamlar 1700 kişinin 3000 liralık maaşına denk geliyor diyorum. Ne kadar önemli bir detayı kaçırıyorsunuz kaçırmayın oraları. Yine ona benzer yine taşınmaz mallarda da aynı rakamlar var demeyim. Hatice Hanım, Şeref Bey sayın başkanım…

BAŞKAN- Bana cevap verin. 

Mikail BİLİCİ-  Ama onlar konuşuyorlar.

BAŞKAN- Bana dönük konuşun.

Mikail BİLİCİ-  Bu arkadaşlar hükümetin faizidir de hükümetin bilmem bütçe açığıdır da nedir nedir konuşup duruyorlar. Geçen de yine meslektaşımla konuştu benim performansta…

BAŞKAN- İsterseniz Ak Partili belediyelerdeki açığı konuşalım.

Mikail BİLİCİ- Konuşacağım, konuşayım Ak Partiyi konuşalım başkanım. 2002 yılı başkanım. 2002 yılı arkadaşlar…

BAŞKAN- 2002 yılı Anasının gözü daha bayraklı 2009 yılında kuruldu. Sen Bayraklıyı niye 2009 dan itibaren diğer  belediyeleri…

Mikail BİLİCİ-  5 dakika susarsanız cevap size vereceğim.  2002’de bizim hükümetin…

Latif AYDEMİR- Necati Bey 1 dakika…

Mikail BİLİCİ-  Dinleyin arkadaşlar size lazım olur bunlar 2002 yılı…

BAŞKAN- Arkadaşlar eğitim amaçlı konuşma yapıyor doktordur arkadaşlar.

Mikail BİLİCİ-  Eyvallah aynen öyle.

BAŞKAN- Yeşim beraber mi okudunuz siz?

Yeşim TEKOĞLU- Yüksek lisansı başkanım.

BAŞKAN- Yüksek lisansı beraber okudunuz.

Mikail BİLİCİ-  Sayın başkanım Yeşim Hanımında geçen şeyde seslenişi oldu ben Yeşim Hanıma da…

Latif AYDEMİR- Eyvah.

Mikail BİLİCİ-  Hayır Yeşim Hanıma ölçülü bir şekilde herhangi bir şey dediği yok. Arkadaşlar bizim 2002’de…

BAŞKAN- 2002’yi geç istersen Mikail o zaman
Bayraklı yok kardeşim.

Mikail BİLİCİ- 2002’de bizim bütün borçlandığız rakam 127 bin.

BAŞKAN- Hükümet olarak mı?

Mikail BİLİCİ-  Hükümet olarak.

BAŞKAN- Şimdi kaç?

Mikail BİLİCİ-  Başkanım kamu, özel sektör ve hazine dâhil hazine 22 milyar.

BAŞKAN-  Şimdiki rakamı soruyorum.

Mikail BİLİCİ-  Şimdiki rakam 412 milyar dolar. Artışı şurada başkanım artış hazinede borçlanmada 1 kat yani mevcut o dönemdeki rakamlar 65 milyar olan rakamlar hazinede 100 kusur milyar 120 küsur milyara çıkmış. Merkez bankasında 800 liraya düşmüş yani ciddi bir sıfırlanma olmuş özel sektörde 6 kat artmış özel sektörün borcu…

BAŞKAN- Devlete gel sen devlete bırak özel sektörü.

Mikail BİLİCİ-  Neyse belediyeye gelelim.

BAŞKAN- Yanlış yerde konuşuyorsun keşke milletvekili…

Mikail BİLİCİ-  Bayraklı Belediyesini konuşalım birazda başkanım Bayraklı Belediyesinin 2015’den ben olduğum dönemden bahsedeyim. 2015’deki bizim 133 bin lira falan gelirimiz olduğunda 15 bin lira civarın da bir borçlanmamız vardı bütçe açığı.  Bayraklı Belediyemizin bütün gelirleri bizim bütçemiz anlamına geliyor. Hükümetin gelirleri bütçe oluşuyor gayrisafi milli hasılat buradan dizayn oluyor. Bayraklı 233 bin iken 15 bin faiz matrağımız var. Bayraklı…

BAŞKAN- Necati Bey.

Mikail BİLİCİ-  Evet Bayraklının mevcut 2017 deki gelirleri 174 milyon sayın başkanım. Şimdi şuan burada 174 de karşı bizim borçlarımız 75 milyon. 2015 deki borçluk oranımız %11 bütçeye göre şimdiki oranımız %43…

BAŞKAN- Daha çok yatırım yapmışlar.

Mikail BİLİCİ-  %43.

BAŞKAN- Daha çok  masraflar artmış.

Mikail BİLİCİ-  Hükümetinki sayın başkanım şuan ki mevcut %49’larda. 2015 rezilliğini biliyorsunuz o aşamaya kadar girdiği % 41’lerde hatta 2012 de % 36 lara…

BAŞKAN- Sonucu söyle sen.

Mikail BİLİCİ-  Ben şunu söyleyeceğim. Biz konuların üzerine iktisaden yürürsek ekonomi boyutlu konuşulacak olursak her şeyi kendileri bulur Bayraklı Belediyesi %11’den 3 yılda %43’e çıkmışsa sizin hükümetin faizidir, açığıdır, bütçesidir ağzınız almaya hakkınız yok %11…

BAŞKAN- Susuyoruz  zaten.

Mikail BİLİCİ- Aynen böyle.

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım şimdi biz meclis olarak bazı konularda bilgi vermemiz lazım bu faaliyet raporu ayrı, bütçe ayrı, kesim hesap bütçeyle hemen hemen aynı. Şimdi kesin hesap reddedilmesi diye işte bir kanun maddesi miydi hangi maddeydi bu danışlar kararımı bu? Oraya yazmışsınız bu kanundan okuyacağım şimdi size hangi kanunu olduğunu söyle ben kanunu okuyayım. “Yönetmelik 40. Maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere Kesin Hesap meclisle görüşülerek kabul edilir” diyor. “Ancak kabul edilmeyen hususlar gerekçeleri belirtilmek suretiyle söyletilen karara bağlanır konusuz suç teşkil eden hususlar var ise meclis başkanından önce yetkili mercilere iletilir. Belirtilen durumlar dışından meclisçe kesin hesabı ret edilmesi halinde durum üst yöneticinin yani belediye başkanı tarafından 5393 sayılı Belediye Kanununun 30. maddesine göre değerlendirmek üzere İçişler Bakanlığına bildirilir. Ona göre belediye meclis hakkında fesih işlemi yapılır” diyor. “Kesin hesap cetvellerinize süresi için incelenip onaylamayan belediye meclisi fes edilir” diyor.

Ali KÖKOĞUZ- Doğru. Ne var bunda başkan.

BAŞKAN- Ya arkadaşlar şimdi kesin hesabın reddindeki bu kanuna giren ret sebebimiz nedir?

Ali KÖKOĞUZ-  Sayın başkan bir saniye grup başkan vekili olarak ben cevap veriyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Ali KÖKOĞUZ- Burada okudunuz 40. madde meclisin bütçeyi ret etmesinden bahsediyor.

BAŞKAN- Bütçe değil kesin hesap.

Ali KÖKOĞUZ- Kesin hesabın ret etmesinden bahsediyor. Sizin Cumhuriyet Halk Partili meclis üyelerinden şüpheniz var mı ki bütçeyi…

BAŞKAN- Konu o değil.

Ali KÖKOĞUZ- Konu o.

BAŞKAN- Değil.

Ali KÖKOĞUZ- Biz muhalefet grubuyuz.

BAŞKAN- Siz muhalefet olarak neye ret veriyorsunuz onu soruyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Biraz önce zaten grup başkan vekili…

BAŞKAN- Yani bu kanunun maddesine giren bir konu yok ki burada.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi faaliyet raporuna…

BAŞKAN- Faaliyet raporuna ret verebilirsin ama kesin hesabı diyor varsa yanlış düzeltirsiniz ilgili yönetmeliğe arkadaş okudu sehvi bir hata varsa matematik hata kabul etmek zorundasın.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan siz bunu genel başkanınıza Milletvekilinize niye sormuyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisine bütün kesin hesaplar…

BAŞKAN- Bu meclisle ilgili, belediye meclisiyle ilgili hükmü okudum ben. Büyük Millet Meclis hükümlerini tartışmıyoruz burada.

Ali KÖKOĞUZ-  E aynısı.

BAŞKAN- Hayır arkadaş. Her şeye muhalefet edeceğim derken yapılması gereken bir konuyu da muhalefet şerhi içine koymanız doğru değildir sehvi hata yapmayın.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan orada ki gelirlere giderlere zaten tamamına ret…

BAŞKAN- Ya şöyle hayır arkadaşlar.

Çağlar HASPOLAT- Biz daha öncede burada aynı mecliste ayrı kararlar…

BAŞKAN- Hayır tamamına da veriyoruz. Kanun diyor ki, suç teşkil eden bir madde varsa bu meclis başkanınca ilgili mercilere bildiriliyor ama yoksa diyor meclis bunu onaylamak zorun da. Ben sadece bir görevinizi hatırlattım.

BAŞKAN- Ali Bey.

Mikail BİLİCİ- Başkanım ben bir şey söyleyeceğim.

BAŞKAN- Bir dakika. Siz konuştunuz. Ben sizi ikaz ettim bu konuda.

Mikail BİLİCİ- Komisyonla ilgili aradınız başkanım siz beni ben dedim ki, Sayın başkanım evet dersek bizim eleştirmek gibi bir hakkımız kalıyor mu?

BAŞKAN- Gene eleştirirsin ama kabul edersin. Sizin eleştirileriniz matematik sonucunu etkilemeyen eleştiriler. Soru şu matematik cetvel bu, bu cetveli kabul etmek zorundasınız arkadaşlar.

Ali KÖKOĞUZ- Hayır faiz giderlerini kabul etmiyoruz örneğin.

BAŞKAN- Niye siz... Büyüklerinize sorun siz tecrübeli ağabeylerinize sorun size söyler buyurun.

Necati YILDIZ- Sayın başkanım Ak Partili arkadaşlarım…

BAŞKAN- Mikrofonu açın.

Necati YILDIZ- Ak Partili arkadaşlar burada ortaya karışık bir sunum yapmasalardı ben bu kesin…

BAŞKAN- Necati Bey mikrofona yaklaşır mısınız?

Necati YILDIZ- Ben konuşmayı pek düşünmüyordum sesim bile yeter başkanım benim. Şimdi Mikail Bey o üstün şimdi bir…

BAŞKAN- Buraya dönün…

Necati YILDIZ- Gayri safi milli hasıla hesabı yaptı aklım durdu. Ben şöyle basit rakamlar veriyim şuan biz bizi de ilgilendiren 10’uncu 5 yıllık kalkınma planının içerisinde son dönemindeyiz. 2018 yılı 5. kalkılma planının son dönemi.

BAŞKAN- Evet.

Necati YILDIZ- Buradan bir iki tane kısa rakam vereceğim.

BAŞKAN- Rica edeceğim kapatalım bu konuyu.

Necati YILDIZ- Ve oradan bir sonuca bu kalkılma planına göre…

BAŞKAN- Abdullah Bey bak buradan sürekli müdahale edeceksen bende sana müdahale ederim bak. Bir dakika kesme sözümü arkada arkadaşım… Abdullah Bey sen böyle izinsiz konuşacaksan kahve olur burası bak.

Necati YILDIZ- 2018 yılında…

BAŞKAN- Ya arkadaş konuşsun…

Necati YILDIZ- O konuştuğu için konuşuyorum. 2018 yılı içinde enflasyonu % 3 olması gerekiyordu bu kalkınma planına göre bir ABD dolarının 1 lira 75 kuruş olması gerekiyordu ve faizinde %3’ler düzeyinde olması gerekiyor şimdi buradaki…

BAŞKAN- Borçlanmayı toparlayın siz.

Necati YILDIZ- Borçlanma öyle söylediği gibi 550 milyar doların üzerinde.

BAŞKAN- Tamam siz şuan kabul etmiyorsunuz onu.

Necati YILDIZ- Şimdi buradaki standart sapmaların her biri %300-  %400-  %500 biz bunun içerisinde kaile bile alınmayacak bütçe büyükte olan Bayraklı Belediyesi üzerinde bir saatten beri…

BAŞKAN- Ya konuşuyor hakkı sende konuşacaksın oda konuşacak özgürlükler var burada…

Necati YILDIZ- Bunu dikkatinize sunmak istiyorum teşekkür ederim.

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan son bir kez ben bir toparlayayım. Sayın başkan şimdi muhalefetin görevi eleştiri yapmak.

BAŞKAN- Evet.

Ali KÖKOĞUZ- Başka bir şey yapmaması lazım zaten ki uyarması lazım.

BAŞKAN- Yok doğrularda da doğruyu söylemek, ille de eleştirecek diye bir şey yok.

Ali KÖKOĞUZ- Şimdi Ak Parti grubu olarak kesin hesabı konuşuyoruz ama kesin hesabın oluşturulması için bir faaliyet raporunun olması lazım ki para harcayacaksın ki ve kesin hesap çıkacak faaliyet raporunu irdelenmesi otomatikman içermektedir. Bu konuya esas ve burada sürekli bizim böyle ne için eleştirdiğimizden bahsediyorsunuz tabi ki eleştireceğiz ve…

BAŞKAN- Ben kanunu size okudum varsa hata düzeltin kabul edin diyor kanun.

Ali KÖKOĞUZ- O meclisin tamamını reddederse diyor.

BAŞKAN- Meclisin tamamı demiyor.

Ali KÖKOĞUZ- Fark etmez sayın başkanım yani burada Bayraklı Belediyesinde Ak Parti grubu olarak muhalefet grubu olarak…

BAŞKAN- Diyelim ki iktidar partisi kendi içinde çelişkiye düştü ve reddetti. Böyle bir görevi yok diyor meclisin diyor kanun meclis diyor işte muhalefet iktidar da demiyor.

Ali KÖKOĞUZ- Bizim de yoğurt yiyişimi bu başkan.

BAŞKAN- Yoğurt kanunlara göre yenir canım.

Ali KÖKOĞUZ- Tamam bakın şimdi sayın başkan sürekli bizim çok eleştirdiğimizden bahsediyorsunuz yine dediğiniz gibi.

BAŞKAN- Çok eleştirildiğinizden bahsetmiyorum. Bu konu meclisçe kabul edilmesi gereken bir konu.

Ali KÖKOĞUZ- Biz kabul etmiyoruz ve Bayraklı Belediyesi…

BAŞKAN- Kanunu tanımıyorsunuz.

Ali KÖKOĞUZ- Bayraklı Belediyesi bütçe ve kesin hesabıyla ilgili işlemlerinizi beceriksiz ve başarısızca buluyoruz.

BAŞKAN- Kimin beceriksiz kimin olmadığın tarih söyler.

Ali KÖKOĞUZ- Ve bazı meclis üyelerimiz Hatice TATLI da dâhil olmak üzere…

BAŞKAN- Bağırma.

Ali KÖKOĞUZ- Hatice TATLI  da dâhil olmak üzere hükümetin beceriksizliğinden bahsediyor Ak Partili diğer belediyelerin başarısızlığından bahsediyor. Yahu öyle bir iddialarınız var ise sizin 10 beceriksizinizi 9’a mı indirecek 8‘e mi indirecek beceriksiz beceriksizdir. O onun beceriksizliğidir iddianız buda Bayraklı Belediyesinin beceriksizliği yani azaltıp çoğaltacak mı?

BAŞKAN- % 90 beceriksiz olarak kabul ediyorsanız siz matematik…

Ali KÖKOĞUZ- Siz diyorsunuz siz iddia ediyorsunuz.

BAŞKAN- Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz demektir.

Ali KÖKOĞUZ- Siz iddia ediyorsunuz o bakımdan.

BAŞKAN- Mimarlar matematikten anlamaz zaten, buyurun Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Matematik bilmeyen mimar da olamaz.

Ali ŞENAY- Başkanım arkadaşlar davete icabet etseydi de Cuma günü açılışa gelselerdi nereye para harcadığımızı neler yaptığımızı daha düne kadar konteynerda oturuyordu. Şuan yeni binalar yaptık. Cuma günü açılışa gelselerdi Ak Parti grubu olarak görselerdi…

BAŞKAN- Evet bu madde yeterince tartışılmıştır arkadaşlar kesin hesabın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul ettiniz mi? Daha kabul etmeyenler demedim kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, arkadaşlar biraz önceki komisyon kararı geldi mi 8. Maddenin… Evet, madde madde 1. madde pardon toptan oylatmışız Kulalılar olarak şimdi önce 1 maddeyi tek tek öyle yapıp tümden oylatacağız.

Latif AYDEMİR- Yazı İşlerine teşekkür ederiz.

BAŞKAN- Evet başlayalım.

GELİR BÜTÇESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMASI:

 

01 VERGİ GELİRLERİ

ÖNGÖRÜLEN (TL): 71.210.000,00 TL, (Net Tahsilat) 49.558.452,10 TL

BAŞKAN- Evet isim okunarak, not tutuyor musunuz arkadaşlar?

Ali ALAN- Kabul

Ali ŞENAY- Kabul

Ayşegül ÇETİNKAYA- Kabul

Cindi Can POLAT- Kabul

Emre MARAZ- Kabul

Fahrettin ORANDI- Kabul

Fatma ATALAY- Kabul

Fatma Duygu KUMAŞ- Kabul

Gönül VURAL- Kabul

Gamze Gül ÇAMUR- Kabul

Hatice TATLI- Kabul

Hamdi VATANSEVER- Kabul

Hasan KARABAĞ-( Meclis Üyesi)- Kabul

Münir DEMİR- Kabul

Mustafa ÇEKİÇCİ- Kabul

Mustafa KARAMAN- Kabul

Necati YILDIZ- Kabul

Nail KURTULUŞ- Kabul

Ramazan BULUT- Kabul

Sema TURAN- Kabul

Şeref BALBAY- Kabul

Veli TOPAL- Kabul

Yeşim TEKOĞLU- Kabul

Ali KÖKOĞUZ- Gelirler Kabul.

Abdullah AKTAŞ- Kabul

Adem SEÇİLMİŞ- Kabul

Aynur ÇETİN- Kabul

Çağlar HASPOLAT- Kabul

İsmail YAĞCI- Kabul

Kemal BÜYÜKKESİM- Kabul

Latif AYDEMİR- Kabul

Mikail BİLİCİ- Kabul

Mustafa YILMAZ- Kabul

Rukiye BAYRAK KARATAŞ- Kabul

Tarkan DÜZMAN- Kabul

Tahsin ÜNAL- Kabul

Hasan KARABAĞ (Belediye Başkanı)- Kabul

BAŞKAN- Evet, 1’inci madde vergi gelirleri 37 kabul.

03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

(Öngörülen) 26.000.000,00 TL, (Net Tahsilat) 30.942.069,12 TL

BAŞKAN-  Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul ettiniz mi?

Latif AYDEMİR- Evet evet.

BAŞKAN- Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

 (Öngörülen) 5.100.000,00 TL, (Net Tahsilat) 3.374.551,44 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

05 Diğer Gelirler

(Öngörülen) 85.620.000,00 TL, (Net Tahsilat) 78.125.535,82 TL

BAŞKAN- Bu maddenin maddeyi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

06 Sermaye Gelirleri

(Öngörülen) 12.110.000,00 TL, (Net Tahsilat) 11.847.025,04 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

09 Red ve İadeler(-)

(Öngörülen) -40.000,00 TL, (Net Tahsilat) 0,00-

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Toplam

(Öngörülen) 200.000.000,00 TL, (Net Tahsilat) 173.847.633,52 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

2017 Mali Yılı Gider Bütçesi Kurumsal Kodlaması Yapılan Her Birimin Fonksiyonel Sınıflandırması 1. Düzey Tablosu;

01 Genel Kamu Hizmetleri

02 Özel Kalem Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 3.555.000,00 TL, (Gerçekleşen) 2.412.904,46 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

05 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 4.297.000,00 TL, (Gerçekleşen) 3.540.087,11 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10 Bilgi İşlem Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 3.405.000,00 TL, (Gerçekleşen) 2.307.772,55 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.846.000,00 TL, (Gerçekleşen) 1.592.572,76 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

20 Teftiş Kurulu Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 467.000,00 TL, (Gerçekleşen) 365.599,11 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

25 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 2.276.000,00 TL, (Gerçekleşen) 2.525.132,60 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

31 Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 26.784.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 27.564.243,57 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

37 Mali Hizmetler Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 26.710.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 19.940.343,16 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan bir şey hatırlatabilir miyim? Usul hakkında. Şimdi bu kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir diyorsunuz ya kim oy çokluğuyla verdi onu belirtelim Ak Parti grubunun ret oyu da oy çokluğu ile verilmiştir dersek tutanaklara daha sağlıklı bir şekilde geçmiş olabilir.

BAŞKAN- O uzun hikâye.

Ali KÖKOĞUZ-  Uzun hikâye değil başkanım.

BAŞKAN- Başka grup olsa söyleyeceğim onu, yok.

Ali KÖKOĞUZ- Yok fark etmez bu CHP den biriside oy çokluğu verebilir. Yani isim olarak geçmesi lazım.

BAŞKAN -CHP’yi karıştırmaya çalışmayın. 

Ali KÖKOĞUZ- Tabii ki oy çokluğunu kim verdiyse onun yazılması lazım ilerde soruşturma açıldığında bir tutanak tutulduğunda…

BAŞKAN -Bundan sonra ben bildiğim gibi okuyayım devam ediyoruz arkadaşlar.

Ali KÖKOĞUZ- Tutanaklara bakıldığı zaman kimin oy çokluğu verdiğinin belli olması lazım.

50 Muhtarlık işleri Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 515.000,00 TL, (Gerçekleşen) 304.479,37 TL

BAŞKAN- Anladım ben senin endişeni. 

Ali KÖKOĞUZ- Evet.

BAŞKAN- Ak Parti seçmene buradan biz ret verdi diyeceğiz öyle mi? Hangileri… Muhtarlık işlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

24 Hukuk İşleri Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.077.000,00 TL, (Gerçekleşen) 692.239,39 TL

BAŞKAN- Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

45 Zabıta Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 6.448.000,00 TL, (Gerçekleşen) 6.103.560,79 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Ekonomik İşler ve Hizmetler

33 Fen İşleri Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 50.636.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 36.202.320,39 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

38 Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 26.245.000,00 TL, (Gerçekleşen) 24.283.973,40 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

40 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.193.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 1.091.246,63 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

46 Veteriner İşleri Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 2.424.000,00 TL, (Gerçekleşen) 1.341.365,55 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

05 Çevre Koruma Hizmetleri

30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.096.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 956.073,42 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

43 Temizlik İşleri Müdürlüğü

(Net (Bütçe ile Verilen Ödenek) 22.925.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 28.161.064,83 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

06 İskân ve Toplum Refâhı Hizmetleri

32 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 6.367.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 9.397.550,11 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

34 Kentsel Tasarım Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 306.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 202.046,10 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

35 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 3.504.000,00 TL, (Gerçekleşen) 3.353.130,22 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

39 Plan ve Proje Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.105.000,00 TL, (Gerçekleşen) 706.688,25 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

44 Yapı Kontrol Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 1.032.000,00 TL, (Gerçekleşen) 868.396,05 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

07 Sağlık Hizmetleri

41 Sağlık İşleri Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 3.830.000,00 TL, (Gerçekleşen) 3.263.528,43 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

 29 Spor İşleri Müdürlüğü

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 4.815.000,00 TL, (Gerçekleşen) 5.508.416,67 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 9.538.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 11.135.484,06 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

48 Kütüphane Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 2.044.000,00 (Gerçekleşen) 1.649.859,83 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

09 Eğitim Hizmetleri

42 Kreş Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 560.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 93.661,76 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri

42 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

(Bütçe ile Verilen Ödenek) 10.000.000,00 TL,  (Gerçekleşen) 8.825.935,61TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Toplam

 (Bütçe ile Verilen Ödenek) 225.000.000,00 TL, (Net Tahsilat) 204.389.676,18 TL

BAŞKAN- Bu maddenin toplam oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

1 İç Borçlanma

(Gerçekleşen) 31.450.000,00 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Mali Kuruluşlara Yapılan Ödeme

(Gerçekleşen) 16.498.339,05 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

İller Bankasına Yapılan Ödeme

 (Gerçekleşen) 3.781.011,87 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3 Likidite Amaçlı Tutulan Nakit Mevduat ve Menkul Kıymetler Değişiklikleri

 (Gerçekleşen) 420.500,28 TL

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

2017 Yılı Taşınır Mal Kesin Hesabı

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. O 8. Maddenin çıkan raporunu oku. Kısaltılmış haliyle oku.

5- (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-8233) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2018 yılı tarife cetvelinde yapılan değişikliğin kabulüne ilişkin Plan Bütçe komisyonu oy birliği raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Buyurun Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biraz önce dediniz ki Türkiye bugün bayraklı Belediyesini konuşuyor evet gerçekten doğru söylediniz Türkiye bugün Bayraklı Belediyesini Ankara’da CHP genel başkanı genel merkezinde Özkanlar Pazar yerini konuştu. Yine bugün 1350 tane esnaf orda protesto etti. Hatta genel başkana ulaşmaya çalıştı şimdi neyse süre gelen bir sorun var başkanım bu sorunun çözümü için adres belli viyadük altı söyledik başkada yer yok bununla ilgili Bayraklı Belediyesi olarak viyadük altına yapılması için Bornova Belediyesinden resmi bir talep bulundunuz mu?

BAŞKAN- Benim öyle resmi talep bulunma yetkim yok, yani 2 belediye nasıl birbirinden resmi talepte bulunacak.

Çağlar HASPOLAT- Bornova Belediyesi bizim komşu ilçemiz aynı zamanda sizin partiliniz çözümü bulmamız… Bu sorun sadece Bayraklının sorunu olmaktan çıktı başkanım, gerçekten Bayraklının sorunu değil artık. Yani Büyükşehirde öyle dediler bu Bayraklı sorunu biz Bornova’ya yaptık bitti Bayraklı başkanı belediye başkanı bunla uğraşın dediler. Ama haksızlık ettiler buna da inanıyorum. Burada da sizin yanınızdayım bunu açık yüreklikle söyleyebilirim ama lütfen başkanım bu işi biraz daha resmileştirin kaybedecek bir şey yok. Özkanlar Pazar yerinin yeri viyadük altıdır başkada yeri yoktur. Bunla ilgili resmi bir adım atılacaksa atalım.

BAŞKAN- Valla Valimiz ile konuşacağız herhalde bakalım.

Çağlar HASPOLAT- Bununda siyasi çekişme davası yapılması hoş bir şey değil.

BAŞKAN- Hoş değil.

Çağlar HASPOLAT- Gerçekten hoş bir şey değil çünkü 850 tane evine ekmek götüren insan söz konusu.

BAŞKAN- Bu kadar Türkiye gündeminin dolu olduğu bir ortamda Özkanlar pazarı Ankara’ya mankaraya  taşınmamalı.

Çağlar HASPOLAT- Taşındı. Bu gün oradaydı biliyorsunuz başkanım. Bir ikincisi de başkanım bu Kreş Müdürlüğünü açtık kapattık. 1tane çocukta bakmadık. 560 bin lira bütçeyle de kapattık hayırlı olsun.

BAŞKAN- Kreş işletmeciliği çok zor Çağlar Bey.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım 560 bin lira para harcadık 1 tane çocuk bile bakmadık şimdi…

BAŞKAN- Profesyonel bir iş o. Kreşlerde yaşanan ölüm olayları arabada unutulan çocuklar gözümüzü korkuttu kolay iş değil o işte tam profesyonel ekip lazım yani.

Çağlar HASPOLAT- Kurulur başkanım ne vardı onda bir şey yoktu başkanım.

BAŞKAN- Buyurun Yeşim Hanım.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım kesin hesap bitti ama Mikail meslektaşıma bir cevap vermek istedim.

BAŞKAN- Kısa olsun.

Yeşim TEKOĞLU- İçim sinmezdi çünkü Mali Müşavir olarak. Sanırım ki yanlış yorumladı meslektaşım bu taşınmaz mal yönetimiyle ilgili hesap cetvellerinde sürekli söyledi ya çok büyük artış var diye bu geçen yıldan devreden tutar bir önceki yılın geliri ve gideri arasındaki farktır. Burada da tablo da onunla geleni kıyaslamaması lazım herhalde yanlış yorumladı diye düşünüyorum.

Mikail BİLİCİ- Sayın başkanım…

BAŞKAN- Bir saniye bitirsin cevaplarsın.

Mikail BİLİCİ- Bitirdi.

Yeşim TEKOĞLU- Bitirmedim daha.

BAŞKAN- Buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Sürekli faizle ilgili eleştiri yapılıyor ama bence burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Bayraklı Belediyemizin bu 2017 yılı sonu itibarıyla rezervlerinin borçlarının ana ve faiz tutarlarının  geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesidir bence en önemli nokta da budur yani bir nakit  yönetimin stratejisinin doğru yapıldığını gösteren budur.

BAŞKAN- Şimdi Mehmet Bey burada mı Mali hizmetlerdeki…

Yeşim TEKOĞLU- Teşekkür ediyorum başkanım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Bu bir meziyet değildir borcu alacağım bankadan ödemek meziyet değil.

BAŞKAN- Meziyet meziyet.

Çağlar HASPOLAT- Alırken meziyet değil öderken meziyet.

BAŞKAN- Üstüne yatan yatana.

Çağlar HASPOLAT- Yapma başkanım.

BAŞKAN- Bizim belediye binamızın iller bankası taksiti bu ay bitecekti benim bildiğim iller bankası borcuda kalmıyor yani bu binamızın onu da söyleyeyim.

Mikail BİLİCİ- Abdullah Bey bir saniye sayın başkanım. Yeşim Hanım bakar mısınız? Hayır hayır şeyi göstermek istemiştim ben geçen dönemin baktım geçen dönemki sarfiyatı elle yazdım buraya okuduğum rakamlar burayı…

BAŞKAN- Siz kendi aranızda oturun kuliste konuşun artık.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Faysal YILDIZ arkadaşımız gelmemiş onun mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Latif AYDEMİR- Başkanım söz istemiştim…

Abdullah AKTAŞ- Adalet Mahallesinde imar planı değişikliğinden dolayı…

BAŞKAN- Büyükşehirle görüşüyorlar.

Abdullah AKTAŞ- Yok ben başka bir şey soracaktım. Hak sahiplerine satışlar durmuştu imardan geçtiği için hak sahibi satışları açıldı mı? Daha bekleyecek mi? Bilgi alabilir miyiz?

BAŞKAN- Alalım bilgi alalım.

İpek AKSOY (İmar ve Şehircilik Müdür Vekili)- Açıldı başkanım başvuruları değerlendiriyoruz.

BAŞKAN- Açılmış.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım bu sinekleri ilaçlamakla ilgili 1 milyon 300 artış var ya

BAŞKAN- Acaba sinek mi başka sinekte var arada.

Tarkan DÜZMAN- Yok başkanım hayır hayır. Şimdi birkaç mahalleden telefon geldi…

BAŞKAN- Hemen not alsın arkadaşlar.

Tarkan DÜZMAN- Ben isim veriyim o ismi arasınlar arabayla gezdirsinler olur mu başkanım?

BAŞKAN- Tamam.

Tarkan DÜZMAN- Yamanlarda…

BAŞKAN- Tamam. Ben bir şey söyleyeyim mi?

Tarkan DÜZMAN- O zaman Yamanlar Mahallesinde sinek ilacına ihtiyaç varmış.

BAŞKAN- O ilaçlama Sağlık Bakanlığınca yasaklandı biliyorsunuz. İlçe belediyelerin bunu yapmaması lazım ama…

Çağlar HASPOLAT- Yaza yeni giriyoruz başkanım kışın nerede sinek mi var.

BAŞKAN- Büyükşehirin…

Tarkan DÜZMAN- Hayır başkanım demin 600 bin liradan 1900 TL.

BAŞKAN- Çok güzel salsa oynatırız.

Çağlar HASPOLAT- Salsa kursu varsa geleceğiz.

BAŞKAN- Salsayı üstüne yoktur profesyonel benden sana söylemesi. Doğru söylüyorsun vallahi.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım bu tadilat ruhsat teknik ücretlerinin belirlenmesi ilgili nerden çıktı, nasıl karar alındı, kim bu fikir babası?

BAŞKAN- Fikir babası bu işle uğraşan Müteahhit arkadaşlar.

Latif AYDEMİR- Hayır belediyemiz mi? Dışarıdan mı? Çünkü bu işte en yüksek Çiğli Belediyesiydi İzmir’de yani rakamları ben…

BAŞKAN- Arkadaşlar varsa haksızlık her zaman düzeltilir.

Latif AYDEMİR- Hayır ben teşekkür etmek adı altında hakkında burada emeği geçen arkadaşlar.

BAŞKAN- Bayraklı Müteahhitler Derneği ikazıyla yapmışız.

Latif AYDEMİR- Burada sayın başkanım sen ben yok biz varız.

BAŞKAN- Dernek zaten sen ben değil.

Latif AYDEMİR- Teşekkür ediyorum o anlamda hayır 500 metre karenin 1000 TL olduğu 1000 metre karenin 2000 5000 metre karenin 4000 10000 metre karenin 6000 TL…

BAŞKAN- Öyle yani.

Latif AYDEMİR- Hayır rakamları gördükten sonra söylüyorum eleştiri yaptığımız gibi teşekkür etmek lazım.

BAŞKAN- Rica ediyorum.

Ali KÖKOĞUZ- Bütün meclis boyunca bağırdı çağırdı kapanırken sen ben yok biz varız diyor.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım o zaman söyle söyleyeyim başta Sayın Hatice TATLI ablama bunu doğaçlama olarak söylüyorum bir Adalet Kalkınma Partisinin meclis üyesi olsaydı bugünde kendiside evet der miydi?

BAŞKAN- Olmazdı o. Değerli arkadaşlarım önümüz ramazan herkesin ramazanını şimdiden kutluyorum. Ramazanda yine 3500 kişiye her gün iftar çadırlarımıza bekliyorum. Ak Partili meclis üyeleriyle de iftar çadırlarımızda görüşmek istiyorum bir gün size… Efendim özel davetleri çadırda yapalım. Ben size ayrı veriyorum ama, çadırda yapalım. Tamam. İftar çadırlarında buluşmak üzere iyi günler arkadaşlar.

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Ne zaman meclis.

 

Veli TOPAL- 1 Haziran Cuma günü başkanım.

BAŞKAN- 1 Haziran Cuma görüşmek üzere iyi akşamlar.

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye