Meclis Çalışmaları

01.06.2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 01.06.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkan Vekili        : Mustafa ÇEKİÇCİ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)-  Evet arkadaşlar yeterli çoğunluğumuz vardır, meclisimizi açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.05.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Var mı önergemiz? Yok peki.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Gündemdeki maddelerin gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1344) Belediyemiz hizmetlerinde iş makinası olarak kullanılan 35.1986.06 Plakalı Greyderin Kütahya iline bağlı "Demirci Belediye Başkanlığına" hibe edilmesi hk.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu greyderi Demirci Belediye Başkanlığına hibe edeceğiz. Bunu da oylamaya sunuyorum.

Latif AYDEMİR- Başkanım neden?

İsmail YAĞCI- Greyder geri gelmesin sonra.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Gelsin ya biz gönderelim onlar geri göndersin.

İsmail YAĞCI- Gönderdiklerimiz hep geri geliyor. O yüzden tekrar geri gelmesin.

Latif AYDEMİR- Sayın başkan neden bir tane?

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bir Demirci Belediye Başkanı tek orada.

Latif AYDEMİR- Oda mı Manisalı yoksa?

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Oda Manisa lı…

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Evet arkadaşlar bu hibeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

2- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1343) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için 1 Adet Motorsiklet (en az 601 cc) ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini öneriyoruz.

Ali KÖKOĞUZ- Başkanım bu motosikleti nerede kullanacağız? Ne işimize yarayacak?

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Zabıta Müdürlüğünde kullanılacak. Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

3- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-2213) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Esnaf, Hukuk, Çevre, Sosyal İşler, Sosyal Konutlar ve Kültür Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Veli başkanın söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4279) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2d pafta, 26199 ada, 2 nolu parseldeki 1/128 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Veli Bey’in dediği gibi bu gündem maddesinin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4280) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36954 ada, 5 nolu parseldeki 1/58 (4,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-4281) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Alurca Mevkii, 26M-IIID pafta, 36305 ada, 2 parsel 118,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Bu gündem maddesinin İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu gündem maddesinin İmar, Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3418) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 37180 ada, 12 nolu parseldeki 56,57m2 Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2966) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1B pafta, 36021 ada, 27 nolu parseldeki 9/1069(2,52 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2963) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37130 ada, 3 nolu parseldeki 13/108 (13,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3420) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33224 ada, 2 parsel 179,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu konunun komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3417) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33121 ada, 1 parsel 400,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3533) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36072 ada, 7 parsel 129,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3423) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36110 ada, 11 parsel, 244,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satılmasına yönelik alınmış olan 01.10.2015 tarih ve 144 Karar No.lu Meclis Kararının iptali ve söz konusu taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3422) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 14 parsel, 271,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- 8’inci maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3421) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33102 ada, 2 parsel, 146,00m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- 9’uncu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1748) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a-04c-1d pafta, 25144 ada, 2 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı (S.G.K. Tesis Alanı)" olarak belirlenmiştir. TEİAŞ Genel Müdürlüğü, İzmir 3.Bölge Müdürlüğü söz konusu parselin kullanım kararının "Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyonlardan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.       

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

 

 

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) Adalet Mahallesi yeni imar planlarındaki (itfaiye yeri olarak ayrılan alanın) itfaiye alanının Bayraklı da başka bir yere taşınarak, bu alandaki kesintilerin, kesinti yapılan parsel hak sahiplerine geri verilmesi önerisi hk.

 

Veli TOPAL-  Sayın başkanım bu gündem maddesi ile ilgili kurumlar arası yazışma devam ediyor. Henüz şuanda Büyükşehirden bir sonuç alınamadı. Onun için yazının cevabını beklemek üzere bu maddenin gündemde kalarak ilgili komisyonlara sevkini öneriyoruz.

Latif AYDEMİR- Özür dilerim sayın başkanım bu konuyla ilgili Adalet Mahallesinde yapılan bu değişiklikle ilgili neden Adalet Mahallesi olup da, yolun diğer tarafında kalan 5000’likler içerisinden hiç mi düşünülmedi ya da akla gelmedi ya da bilinçli mi oldu? Neden hani yatay oldu da dikey olan 5000’liklerden neden bu alınmadı.

                                                                                                      

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Abdullah Bey’in önergesi mi?

 

Latif AYDEMİR- Hayır önerge ile alakalı değil. Eğer Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi grubundan konuya vakıf olan arkadaşlarımız varsa, hani altın yolun bu 5 buçuk kilometredeki 550 hektar alanı içindeki 5000’likler içerisinden neden alınmadı? Hani onlar reva mı?

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Planlama müdürümüze söz verelim. Planlama müdürümüz cevap versin.

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım planlanan sanırım yeni kent merkezi imar planları. Bu alanın zaten nazım imar planları en son 2009 yılında onaylandı. O dönemde bu konuda herhangi bir değişiklik olmadığı için veya planda yer tutum kararı olmadığı için, beklide o dönemde bu kadar büyük ihtiyaç olduğu dikkate alınmadığı için, bugün gündeme geldi. Bu planlarla dikkate alınarak bir alan ayrıldı.

 

Latif AYDEMİR-  Bence bu meclisin ayıbıdır. Diğer taraftan alınmaması sadece bu taraftaki gecekondu hak sahiplerinden ve yatay yapıdaki kardeşlerimizden alınması, oradaki patronlardan alınmaması hem Büyükşehir’in hem Bayraklı Belediyesinin hem de bizlerin büyük bir eksikliğidir bu. Her yönden. Değiştirin bunu.

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- Şöyle…

 

Tarkan DÜZMAN- İmkan varsa değiştirelim.

 

Latif AYDEMİR- Yani bakın Hatice Hanım sizin Adalet Mahallesinde bir yeriniz olsa ben oradan bir hak sahibi olsam hakkımı asla buradaki insanlara helal etmem derim.

 

Hatice TATLI- Yok yok yüksek yapılarla ilgili bir bilgi eksikliğimiz var .

 

Latif AYDEMİR- Hayır bakın itfaiye alanı orada da var şuan Büyükşehir Belediyesi itfaiye alanı şuan kaçak pozisyonda duruyor. Otopark yerinde itfaiye görevini yapıyor.  5000’lik alan içerisinde.

 

Hatice TATLI- Müdürümüz açıklasın.

 

Necati YILDIZ- Sayın başkan bu konuda izniniz olursa bilgi vereyim. Abdullah arkadaşımızın önerisi ilgili müdürlük tarafından Büyükşehir Belediyesine iletilmiş, görüş istenmiş. Çünkü onların görüşüne göre karar alınacak. O görüş henüz yazılı olarak bildirilmediği için gündemde tutulması uygun görüldü. O görüşe göre ilgili komisyonlar toplanıp değerlendirme yapacaktır.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım ben başka bir şey söylüyorum. Patronlara neden dokunulmuyor? Burada neden gecekonduya dokunuluyor yani burası Dingo’nun ahırı mı? Neden 5000’liklerdeki zenginler Koç mu, Sabancı mı her neyse…

 

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

Latif AYDEMİR- Bakın sorumun cevabını şuan kimse veremedi.

 

Hatice TATLI- Başkanım planlama müdürümüz verecek.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Planlama müdürü buyurun.

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- Şimdi Latif Bey’in de dediği gibi o bölgede itfaiye alanı ayrılması oradaki parsel sahiplerini bir hak mahrumiyetine sebebiyet vermemektedir. O alan, itfaiye alanı değil yol olsaydı veya yeşil alan olsaydı veya imar adası da olsaydı fark eden bir şey yoktu.

 

Latif AYDEMİR- Peki otopark alanı var sevgili müdürüm. Otopark alanı da var, aynı yerde. Folkart’ın hemen yanındaki parselde.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım karşılıklı konuşuyoruz. O soruyor, o cevap veriyor yani bu meclisten başka her şeye benziyor.

 

Latif AYDEMİR- O zaman eve gidip oturalım başkanım. Sayın başkanım biz tabiî ki konuşacağız. Biz burada vatandaşın hakkını savunuyoruz.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Latif Bey, Latif Bey müdürümüz konuşsun ondan sonra sen söz al konuş.

 

Latif AYDEMİR- Veli Bey’e niye alerji oldu anlamadım. Özür dilerim Veli Bey.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Müdürümüz konuşsun. Buyurun müdürüm.

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- Revizyon imar planında itfaiye alanı olarak belirlenen alanda kalan tüm parsellerin inşaat hakları zaten aynı şekilde korunmuş ve en yakınındaki imar adasında zaten o hak, o hak sahiplerine verilmiş durumdadır.

 

Latif AYDEMİR- Karşı taraf çok mu uzak? En yakın…

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- Sınırları içinde ayrılmış bir itfaiye alanı yok. Dolayısı ile itfaiye alanı ayrılabilmesi için o planların baştan tekrar revize edilmesi gerekmektedir.

 

Latif AYDEMİR- Edelim zaten bir şey olmayacak…

 

Sibel ELÇİ( Plan ve Proje Müdür V.)- O planların bizim tarafımızdan revize edilebilmesi için öncelikle nazım imar planın değişmesi gerekmekte. Nazım imar planı kararları dışında biz karar üretemiyoruz.

 

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım hatadan dönmek bir erdemliktir. Yani biri ya da birileri ya da kurum ya da Büyükşehir hata yapamaz mı? Yapabilir.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Necati Bey.

 

Necati YILDIZ- Şimdi Latif Bey ben hep böyle konuşmalarına özen gösteren bir arkadaş olarak bu güne kadar bildim. Bu günde ne olduysa çok üslubuna dikkat etmedi. Özensiz bir üslup takındı.

 

Latif AYDEMİR- Ben konuştuklarımın arkasındayım Necati Bey. Ben Adalet Mahallesi’nin çocuğu olarak konuşuyorum burada.

 

Necati YILDIZ- Şimdi bakın kimin çocuğu olup olmamak önemli değil. Meclis nezaketine uygun konuşulması önemli…

 

Latif AYDEMİR- Benim üslubumu…

 

Necati YILDIZ- Hepimiz nazik bir insan olacağız ondan sonra meramımızı anlatacağız.

 

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Arkadaşlar karşılıklı olmasın. Latif söz al konuş.

 

Latif AYDEMİR- Necati Bey burada Dingo’nun ahırı diyen oldu mu?

 

Necati YILDIZ- Evet, sen söyledin. O zaman söylediğinin farkında değilsin.

 

Latif AYDEMİR- O cümleden dolayı ben sözümü geri aldım.

 

Necati YILDIZ- Bende tartışmayı sonlandırıyorum. Oylansın lütfen sayın başkan. Başka gündeme geldiği zaman tekrar konuşulur bu.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Peki İmar ve Hukuk Komisyonlarına geri gönderiyoruz.

 

Latif AYDEMİR- Yani biz burada hiç öz eleştiri yapmayalım mı Necati Bey. Biz buradan öz eleştiri yapmayalım hiç sayın başkan. Yani parmak kaldırmak için gelmiyoruz ki buraya. Söylemiş olduğumuz konuda da Sayın müdürümüz…

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Latif Bey… Dingonun ahırı da dedin meclis burası. Sözünü bir geri al. Teşekkür ederim. Bu gündem maddesini oylayalım.

 

Veli TOPAL- Bu maddenin ilgili komisyonları İmar ve Hukuk komisyonlarına havalesini öneriyoruz.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi İmar ve Hukuk komisyonlarına havale ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sayın meclis iyi aksamlar diliyorum. Şimdi bu komisyonun en son madde var ya bu maddeyi biz hala bekletiyor muyuz Büyükşehir’e gönderdik mi? Topu neden çeviriyoruz böyle bir şey mümkün değil.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Büyükşehirden cevap bekliyoruz Çağlar Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Topu evirip çevirip büyükşehir’e gönderecek oradan oraya gidecek belli. Ondan sonra diyecek ki ben büyükşehir’e gönderdim onaylanmadı. Böyle bir kurnazlık olmaz milleti böyle kullanmayın yazıktır günahtır. İnsanlar hak sahipleri bekliyor bir umutla tamam mı biz gönderdik büyükşehir’e. Sibel Hanım burada teknik olarak doğru mu? Teknik olarak oradan bir şey gelir mi, gelmez mi? Büyükşehir buna olumlu bakar mı, bakmaz mı? Google Sibel Hanım’a soralım buyurun.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Google nedir ya? O bizim müdürümüz ayıp ama ayıp yani.

Çağlar HASPOLAT- Hep ona soruyoruz ama.

 

Gamze Gül ÇAMUR- Olabilir de Google denmez ki Google Sibel Hanım nedir?

 

Çağlar HASPOLAT- Sibel Hanım’a hep sorduğumuz için Google olarak…

 

Gamze Gül ÇAMUR- İşin ehli o, o işin müdürü o…

 

Çağlar HASPOLAT- Keşke bana he zaman sorsalar.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey, Sibel Hanıma denmez öyle ya. Sibel Hanıma soralım da Google diyorsun ya.

 

 Çağlar HASPOLAT- Her şeyi ona soruyorsunuz ondan dolayı. Ben kendisini yücelttim her şeyi ona soruyoruz, bir tane bir şey bildiğimiz yok her şeyi ona soruyoruz.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Fahrettin Bey.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Adalet mahallesinin bir çocuğu varsa bir Abdullah bir de ben kendi şahsım Adalet Mahallesinde büyüdüm. 1586 Sokakta no:1 de rahmetli babamın yerleri var iş merkezi yapılmış 3 katlı bir bina. Değerli arkadaşlarım Adalet Mahallesinde yeri olan arkadaşlarımızın bir kısmı akrabalarınızda var. Bunlarla konuştuğumuzda 3 katlı atıyorum 120 m2 bir yere kullanım alanı %60 eskiden veriliyordu % 40 terk veriliyordu. Şimdi %29 terk veriliyor kullanım alanı artmaktadır hakta bir kayıp olmamaktadır. Bir de orada 3 katlı eski binası olan bir arkadaşınız bugün gitsin satsın 350… Latif Bey müteahhitlik yapıyor. 350-400 bin lira para verir mi, vermez mi? Ama orada adalar bir araya geldiğinde dairenin bir tanesi 1 milyon tl ye gider. Orada oturan vatandaş her koşulda zengin olacak. Bu nedenle Adalet Mahallesinde çoğu komşularımızı dolaştığımızda şunu söylediler…

 

Çağlar HASPOLAT- Fahrettin Bey biz aynı şeyi konuşmuyoruz ki. Bizim söylediğimiz şey başka bir şey, senin söylediğin başka bir şey. Biz itfaiye yeri ile ilgili konuşuyoruz sen kalkmışsın orada ev fiyatlarından bahsediyorsun.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Çağlar Bey müsaade et bitirsin.

 

Konuşmalar üst üste olduğu için deşifre edilememiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Boş konuşuyorsun biz onu geçtik…

 

Fahrettin ORANDI- Değerli arkadaşlar ben oradaki vatandaşım vermek zorundayım. Orada sadece arkadaşımızın bir tanesi ticari ilişkileri vardı müteahhitlik yapıyordu oda haklı çoluk çocuğunun ekmek parası. Oraya o duyarlı arkadaşımız geldi vatandaşı dinledi biz kapı kapı dolaşarak, kahve kahve dolaşarak arkadaşlarımıza bu şekilde anlattığımızda ama bize bu şekilde anlatılmamıştı denildiğinde şimdi hepsi mutlu. Keşke, bir an önce bu mahkemede zaten emsal karar var Tepekule ve Çay Mahalleyle ilgili ve Adalet Mahallesindeki oturan o değerli arkadaşlarımız kardeşlerimiz hepsi artık bu konunun farkında. Bu planlama yapılırken ben Ak Parti gurubuna da teşekkür ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi gurubuna da. Burada emek veren Sibel Hanım, birim müdürlerimiz en başta Bahar Hanım hepsine çok teşekkür ediyorum. Büyükşehirde çalışan arkadaşlarımıza bu büyük bir proje bu hayata geçtiğinde herkes oradan mutlu olacak onun için teşekkür ediyorum.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Cindi Bey.

 

Cindi Can POLAT- Sayın başkanım değerli meclis üyeleri Mayıs ayı içerisinde kutlamış olduğumuz önemli gün, haftalar ve anmalarla ilgili söz aldım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz konuyu da değiştirmiş oluruz bu manada. Değerli arkadaşlar hepimizin bildiği gibi Mayıs ayının ikinci haftasının ilk Pazar günü bütün dünyada Anneler Günü olarak kutlanıyor. Ben elleri öpülesi annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyorum. Ayrıca Ramazan ayı başladı, ramazan ayının başta ülkemize olmak üzere İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya sağlık, başarı, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum. Savaşların olduğu, insanların öldüğü, terörizmin hâkim olduğu son ramazan olmasını diliyorum. Ayrıca değerli arkadaşlarım hepimizin bildiği gibi 1. Dünya Savaşında Osmanlı imparatorluğunun müttefik olduğu ittifak içinde olduğu ülkelerin savaşta yenilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğunun birçok cephede çok büyük başarılar elde etmesine rağmen yenik sayılmıştır. Bunun sonucunda Anadolu emperyalist güçler onların destekledikleri ve destekçileri tarafından işgal edilmiştir. Anadolu kurtuluşunu İstanbul dan olmayacağını anlayan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919 da İstanbul dan Bandırma vapuru ile Samsuna geçmiştir ve 19 Mayıs 1919 da Samsuna gelmiş burada arkadaşlarıyla birlikte Anadolu’ya geçerek Anadolu da ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmıştır ve emperyalistleri ülkemizden gönderdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuş, Cumhuriyetimizi ilan etmiş ve bizlere emanet etmiştir. 19 Mayıs 1919 tarihini de gençlere bayram olarak milli bayram olarak armağan etmiştir. 19 Mayıs ülkemizin hemen hemen her noktasında olduğu gibi bu sene de yine Bayraklıda büyük coşkuyla kutlandı ve bundan sonrada kutlanmaya devam edecektir.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- Toparlayalım.

 

Cindi Can POLAT- Ben başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarının ve Anadolu da olsa Kurtuluş Savaşına omuz vermiş bütün ecdadımızı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ayrıca değerli arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde engelliler haftası, Ziraatçılar haftasını kutladık. Ben hayatta engelli olduğunu düşünmüyorum, hayatımıza engel olan fiziki engellerin olduğunu düşünüyorum. Engellerin olmadığı bir Türkiye ve dünya diliyorum. Ziraatçılar haftasını da kutladık ancak Ziraatçılarımızın tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin maalesef yüzü gülmüyor. Türkiye bir dönemler kendi kendine yetinen bu anlamda birkaç ülkeden biriyken, bugün maalesef yetinemiyoruz ve dışarıdan ithal ediyoruz üretemiyoruz. Düşünün ki, Hollanda bir Konya Ovası kadar Hollanda bizden daha fazla üretiyor ve daha fazla ihraç ediyor biz sürekli ithal ediyoruz. Maalesef çiftçimiz alın terinin karşılığı olan kazancıyla insan gibi yaşayabilmek için gerekli temel gereksinimlerini bile karşılayamayacak durumdadır. Bunun ilk sebebi de Tarım ve Hayvancılıkta özellikle son yıllarda çağın gerektirdiği gibi gerekli modernizasyonları yapamamamızdandır. Ben tarım ve hayvancılıkta özellikle kendi kendine yetinen ve gerekli modernizasyonları yaparak en kısa zamanda çiftçimizin yüzünün güldüğü yılların biran evvel gelmesini diliyor ve temenni ediyorum. Yine değerli arkadaşlar Mayıs ayı içerisinde yakın zamanda, yıllardan beri orta doğuda özellikle Filistin halkı üzerinde hiçbir şey yapmayan dünyanın büyük ülkelerinin İsrail terörizmine orta doğuda biran evvel son vermelerini diliyorum. Son olarak da başkanım bitiriyorum Mayıs ayı içerisindeki en önemli anma etkinliğimiz 3 fidanın anma etkinliğiydi. 60lı yıllar ve sonları 70li yıllar hepimizin bildiği gibi Türkiye için hem ekonomik hem sosyal anlamda çok sıkıntılı yıllardı. İşte o yıllarda üniversite gençlerinin kurtuluşu hak hareketini başlatarak, hak hareketini başlatmakta gören bir grup öğrenci başta öğrenci liderleri Deniz GEZMİŞ ve arkadaşları “Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diyorlardı. “Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği, yaşasın işçiler, emekçiler, köylüler kahrolsun faşizm, kahrolsun Amerikan emperyalizmi” diyorlardı. Türkiye de barışı ve kardeşliği savunuyorlardı. Evrensel hukuk devletinin hâkim olmasını…

 

 Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- Cindi Bey toparlayın.

Cindi Can POLAT- Hâkim olmasını diliyorlardı. Ancak bu sebeplerle özellikle de siyasi sebeplerle adeta öç alırcasına idamlarını gerektirecek müspet tespit edilmiş bir suçları olmamasına rağmen idam edilerek katledilmişlerdir. Ben onları ve onların mücadelesine omuz veren arkadaşları saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Ayrıca bu idamlar Türkiye de yapılmış ilk siyasi idamlar değildi sonrasında da devam etti maalesef. Onların nezdinde siyasi sebeplerle idam edilmiş olan bütün idamları kınadığımı ve bundan sonra ülkemizde böyle siyasi idamların olmamasını diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- Teşekkür ederim Cindi bey. Buyurun Tarkan Bey.

 

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan değerli meclis üyeleri hayırlı akşamlar. 1 Mayıs İşçi bayramında burada güvenlik görevlisi arkadaşlarımızla ilgili bir söz aldık. Dedik ki, 3 yıldır güvenlik görevlisi arkadaşlarımız izine çıkamıyor. İzine çıkamadıklarını başkan kabul etti fakat izin ücreti ödüyoruz biz onlara dedi. Bu 1 aylık süreçte çeşitli yollarla arkadaşlar haliyle çekinmiş. 1 tanesi birebir kendisi söylemedi ama çevreden en az 15’e yakın dokunuş oldu. Bu arkadaşlar 3 yıldır hem izin kullanmadıklarını hem de bunlarla ilgili bir bedel almadıklarını söylemişler. Bu doğru mu? Bunun bir cevabını alabilir miyiz? Gerekli müdür arkadaşımız kimse.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- İlgili müdürümüz burada mı?

 

Gökalp İŞİN (Belediye Başkan Yardımcısı)- Güvenlik personeliyle alakalı izine çıkamayan personellerin izinleri zaten baki kalıyor. Bu kişilerin hem izin paraları ay sonunda tutulan puantajlarında maaşlarına yansıyor. Ayrıca kullanamadıkları yıllık izinleri hafta tatilleri maaşlarına yansır. Kullanmadıkları izinler de işten ayrılış süresince bu emekliliğe kadar gidebilir kendilerine yasal faizleriyle ödenir.

 

Çağlar HASPOLAT- Peki müdürüm neden izine göndermiyorsunuz bunları?

 

Tarkan DÜZMAN- Şimdi şöyle biz sorduğumuzda belediye başkanımıza 3 yıldır arkadaşlar izine çıkmıyor tatil yapamıyorlar falan. Dedi ki, o da çok basit aslında bir yaz döneminde ek ilave hizmetle 20-25 gün arkadaşları izine çıkarabiliriz ama başkan bize dedi ki; “ Biz izine çıkarmıyoruz ama bunların izin paralarını veriyoruz” dedi ben de onun üzerine söz aldım. Yani, şuanda personelden izin parası almadık diye dolaylı yoldan kendileri söylemiyor haliyle çocuklar çekiniyorlar burası idari makam ama dışarıdan gelen bilgi bize 10’un üzerinde arkadaşlar ulaştı. 3 yıldır hem izin kullanmadıklarını hem onun karşılığında hiçbir bedel almadıklarını söylediler. Yani benim önerim eğer böyle bir şey varsa hazır bayram üstü geliyor Ramazan Bayramı, buradan hep beraber mümkünse bu arkadaşların bu izin bedellerini yasa ne diyor bilmiyorum biz işin o kısmına bakarız.  Arkadaşların bu bayram üstü paralarını ödeyelim hiç olmazsa bayram üstü bir katkı olsun.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Sayın başkan yardımcım duyarlıdır halleder.

 

Tarkan DÜZMAN- Bize iletmek düşüyor.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Buyurun Latif Bey.

 

Latif AYDEMİR- Şimdi sayın başkanım ben burada seçilmiş arkadaşlardan daha çok atanmış arkadaşlara saygım daha çok. Bizler hepimiz burada geçiciyiz Sibel Hanım ve diğer arkadaşlarımızın hepsi kalıcı. Burada 29 Mart akşamına kadar hepimiz görevliyiz. Seviyeden bahsettiler, ben seviyeliyim diyen insanların birçoğundan daha seviyeli olduğuma inanıyorum. Asla başka bir hanımefendiye karşı da nasıl konuşacağımı da söyleyenlerden daha iyi bilenlerden biriyim. Bugün belediyemizin Harita Müdürlüğünde çalışan bir kardeşimizin bile babası öldüğünde belkide meclis üyesi sıfatıyla ilk arayan ben olmuşumdur diye düşünüyorum. Bana akşam saatlerinde teşekkür mesajıyla döndü. Yani buradaki çalışmalar içerisinde tabi ki biz niyetliyiz,  iyi niyetli olan arkadaşlarımız da olabilir ama bazen heyecanın vermiş olduğu ya da akşamın vermiş olduğu yorgunluktan dolayı eğer biz burada Fahrettin Beyin dedikleri gibi, ben mahallenin çocuklarıyız derken onun farklı algılayıp farklı yorumlaması kendi sorunudur ona da saygı duyuyorum. Fakat gerek edeple ilgili ya da seviyeyle ilgili bahsedersek burada herkes duracak öncelikle. Yani biz Sayın Hasan KARABAĞ başkanımıza nasıl saygı gösteriyorsak size de aynı şekilde. Bizler burada seçilmiş insanlarız. Ben İtfaiyeyle ilgili sordum bana herkes burada hayatını anlatıyor şuan. Ne alakası var ya. Ben 5000 lik dikey yapılaşmanın olduğu 5000liklerden bu neden alınmadı dedim. Yani ben beyin ağrısından bahsediyorum bana ayağım ağrıyor diyorsunuz. Nörolojik bir vaka var siz ortopedik vakadan bahsediyorsunuz.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Teşekkür ederim.

 

Latif AYDEMİR- İftardan sonra daha rahat görüşebiliriz.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Var mı başka söz almak isteyen?

 

Latif AYDEMİR- Yani bu mahallede sadece Abdullah bey ya da Fahrettin Bey var diye bizler konuşamayacak mıyız? 24 mahallenin her şeyini konuşmak zorundayız herkes de dinlemek zorunda ama bürokrat arkadaşlarımıza asla Çağlar Bey bile sevgi ve saygıdan dolayı böyle bir şey demiştir.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Teşekkür ederim Latif Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Teşekkür ederim Latif bey duygularıma tercüman oldun. Başkanım bu Özkanlar pazaryeri ile ilgili bir gelişme var mı? Meclisimizi bununla ilgili yetkili müdürümüz kimse bir meclisimizi de bilgilendirsin son durum ne burada. Yer bulundu mu? Son bildiğim kadarıyla büyükşehirden ve valilikten bir yer verilmiş ama Sayın Hasan KARABAĞ oraya da şerh düşmüş olmaz diye. Bundan sonra yine de pazarcı esnafı yine sokağa dökülmüş…

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Orası Milli Eğitim yeri Çağlar Bey sen biliyorsun.

Çağlar HASPOLAT- Milli Eğitim yeri olabilir bu geçici bir çözüm için burada tekrar pazaryeri yapılabilir çözüm ne? Ne yaptınız? Ne aşamadayız? Durum ne? Bununla ilgili bilgilendirir misiniz başkanım bizi.

 

Latif AYDEMİR- Başkanım bir de özür dileyerek hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için bu imar barışı ile ilgili biliyorsunuz şuan gündemde olan konulardan biri. Dolayısıyla bölgemizde o bölge içerisindeki en kapsamlı alanlardan bir bölgeye sahibiz. Bornova belediyesi bir çalışma yapmış bugün duydum çok emin olmamakla beraber yolda gelirken arkadaşlar söyledi. Bir şey masası oluşturulmuş bu İmar barışı ile ilgili bilgilendirme adı altında her ne kadar hükümetimiz yetkiyi Çevre ve Şehirciliğe vermiş olsa bile fakat biz Bayraklı belediyesi olarak sayın müdürlerimiz ya da başkan yardımcılarımız konuya vakıf olup öyle bir çalışma ya da bir altyapımız var mı? Neden, nüfusumuzun metropol içerisinde ki en yoğun ilçelerden biriyiz. Vatandaş bize de iftar ve sahur programlarında sizler gibi sokakta soruyorlar bizler de bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım. Bu 6306 ile bağlantılı geçici 7. Madde ile ilgili olduğunu biliyorum. Bizde bütün detaylar var fakat bizler belediye olarak böyle bir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ile paslaşarak beyaz masa adı altında bir yerimiz bir odamız. Çok ciddi bir şey bakın belki hissedilmiyor ama çok önem arz eden bir konu % 65 ine tekabül ediyor öyle biliyorum. Sayın müdürlerimizden böyle bir çalışma varsa…

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Bildiğim kadarıyla bizde de var. İmar müdürüm burada mı? Bahar hanım da bilir. Bizde de var çalışma ilgileniyorlar arkadaşlar. Bu da Temmuz da açıklanacak galiba.

 

Latif AYDEMİR- Yok önümüzdeki hafta. Taslak halindeydi meclisten geçti şuan bir hafta 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Tamam biz ilgilenip sana cevap verelim.

 

Latif AYDEMİR- Bayraklı lı olarak sayın başkanım.

 

Abdullah AKTAŞ- Başkanım hayırlı akşamlar herkese tüm arkadaşlarıma hayırlı ramazanlar. Çağlar arkadaşımızın sormuş olduğu sorunun cevabını öncelikle bekliyoruz. Bu Çamkıran pazaryerinin ne olduğu konusunda. Ayrıca, Çay mahalle pazaryerinin geçtiğimiz haftalarda bir kura çekilişi olacaktı duyduğum kadarıyla olmamış. Neden yapılamadı? Çay mahalle pazaryeri neden açılamıyor. Çünkü oradan gelen esnaflardan gelen bilgilere göre bir yeri birden fazla kişiye satıldığı 120 ya da 130 tane fazla esnafın olduğu dolayısıyla da kişi sayısıyla esnaf sayısının uyuşmadığı denk gelmediği. Buradaki sıkıntı ne zaman çözülecek? Bu insanlar yerlerine ne zaman taşınacak? Pazaryerleriyle ilgili bilgilendirme alabilir miyiz?

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Pazartesi kura çekimi vardı orada ufak tefek eksiklikler vardı pazarcıların kendi isteğiyle de olsa bayramdan sonraya kaldı kura çekimi. Pazartesi kura çekimi vardı ufak tefek eksiklikleri bizde gidereceğiz bayramdan sonra kura çekilecek. Buyurun Aynur Hanım.

 

Aynur ÇETİN- Herkese iyi akşamlar diyorum sayın başkan. Sayın Cindi Can POLAT Mayıs ayı içersinde yaşadığımız birçok önemli gün ve kutlamayla ilgili samimi duygularını bizimle paylaştı biz de o duygularına katılıyoruz. Tekrar ben öncelikle bütün ilçe halkının, meclisteki tüm arkadaşlarımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. 19 Mayıs ı yaşadık hep beraber kutladık. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını biz de kutluyoruz. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını da saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir de ek olarak 27 Mayıs ı yaşadık biz yıllar evvel. Milli iradeye ve demokrasiye çok ağır bir darbeydi bu. Arkasından da üç yiğit devlet adamının idamıyla sonuçlanan bir süreç yaşadık. Uzun zamandır bu günü bu kara günü bayram olarak kutladık. Umarım bir daha bu memlekete bu vatana bu millete böyle milli iradeye ağır darbe teşkil edecek kara ve kötü günleri bir daha rabbim yaşatmaz diyoruz. İyi akşamlar diliyorum saygılar sunuyorum.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşlar bitirelim mi? Buyurun Mikail Bey.

 

Mikail BİLİCİ- Teşekkür ederim. Sayın başkan, Cindi Bey Mayıs ayına değindi. Haziran ayıda Dünya emeklilerine ilişkin özel bir ay. Haziran ın 30 unda Dünya Emekliler Günü diye bir gün tayin edilmiş. Arkadaşlar Bayraklı da Sevgi Yolu üzerinde 30 bine yakın üyesi olan bir dernek iki üç ay önce kurucu başkanın önerisi ile genel merkezin oluruyla görevi bize devredildi başkanlık bende. Bu genel merkezin aracılığıyla bu dernekte 13’e yakın hastaneyle anlaşma yapıldı bir ödenekler oluyormuş giriş parası onlar engellendi. Bu dernekle ilgili biraz bilgi vermem gerektiğini hissediyorum çünkü dernekle ilgili algılamalarda yanlışlıklar var. Bu dernek her Cuma günü benimle beraber…

 

Veli TOPAL- Başkanım bu özür dilerim ama dernekle ilgili bilgi bizi ilgilendirmiyor. Vatandaşa versin bu bilgiyi Bayraklı belediye meclisini ilgilendiren bir konu değil bu.

 

Mikail BİLİCİ- Şimdi oraya geliyorum dediğin noktaya geliyorum Hasan Bey ile ilgili konuya geleceğim.

 

Veli TOPAL- Başkanım dernekten bahsedersek burada herkesin derneği var dernekler konuşsun ne gerek var çıkar basında açıklamasını yaparsın.

 

Mikail BİLİCİ- Hasan Bey de derneği ziyaret etti. Orada bir yer tarif etmişti emekliler son derece sıkıntılı bölgede 1 liralık çay parası için orada rezillik yaşıyorlar. Ya bu bölgedeki çay ocaklarını emeklilere 25 kuruştan Veli Bey’in Derneği de dâhil olmak üzere ücretli çay verecekler bizden ödemelerini alacaklar ve o yeri, emeklilere rezilliğini bertaraf etmek için tahsis edecekler. Artı, derneğin % 74 ü tatil yapmayan nüfusun mensubu bir dernek. Biz otel kiralaması yaptık sağ olsun Hasan Bey’in bir telefon trafiği oldu orada katkısı oldu otel kiralandı. Üyelerimiz 6 bine yakın üye bu sene günlüğü 20 lira ücretle kahvaltısı açık büfe olmak üzere hizmet verecek. Ben Veli Beyden o emeklilere ilişkin kendi derneği de var orada başkanlık yapıyor o emeklilerin sıkıntılarına müdahil olacağız. Grup başkanlığı yapıyor yani o müdahil olsun kendi derneğinde onlara o ücretle çayı versin faturasını kessin gelsin benden parasını alsın.

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)-  Mikail Bey toparlayın.

 

Mikail BİLİCİ- Toparladım bitti.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- Ali ALAN’ın mazeretinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım 6 Haziran Çarşamba saat 18.00

 

Mustafa ÇEKİÇCİ (Belediye Başkan V.)- 6 Haziran Çarşamba saat 18.00 da toplanmak üzere meclisimizi kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar.

 

 

 

                                                                                                                                   Mustafa ÇEKİÇCİ

                                                                                                                             Belediye Başkan Vekili

                                                                                                                                     Meclis başkanı

 

 

 

 

                                                Sema TURAN                                       Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                           Üye                                                                Üye