Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/08/2018

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Ağustos ayı I. Birleşimi 01.08.2018 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                               Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                   01.08.2018

                                                                                                                    Çarşamba

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

06.07.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3840) 24.05.2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 04.05.2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp imzalanacak olan en az 4 (dört) yıllık protokolde yer almak üzere "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri (2018)" fiyat aralığına göre: Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, İlgili İdare Payı (İİP)’nın % 10 olarak belirlenmesi hk.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan 1101(bin yüz bir) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6060) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33033 ada, 14 nolu parseldeki 3658/26371 (36,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6427) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 4 nolu parseldeki 9/164 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6061) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IIA pafta, 25949 ada, 12 parsel 157,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33094 ada, 1 parsel 137,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6429) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 12 parsel 199,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6430) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 36973 ada, 1 parsel 79,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33095 ada, 7 parsel 215,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-13) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5001) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 34173 ada, 3 nolu parseldeki 2/13 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5002) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37037 ada, 8 nolu parseldeki 10/49 (30,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.