Meclis Çalışmaları

01/08/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTISININ 01.08.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

06.07.2018 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (Mikail BİLİCİ-BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3840) 24/05/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp imzalanacak olan en az 4 (dört) yıllık protokolde yer almak üzere "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri (2018)" fiyat aralığına göre: Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, İlgili İdare Payı (İİP)’nın % 10 olarak belirlenmesi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERİ + HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan Bin Yüz Bir (1101) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılması hk.

EĞİTİM + GENCLİK VE SPOR + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6060) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33033 ada, 14 nolu parseldeki 3658/26371 (36,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6427) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 4 nolu parseldeki 9/164 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : X

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6061) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IIA pafta, 25949 ada, 12 parsel 157,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33094 ada, 1 parsel 137,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6429) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 12 parsel 199,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6430) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 36973 ada, 1 parsel 79,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33095 ada, 7 parsel 215,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (Mikail BİLİCİ-BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-13) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :462

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5001) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 34173 ada, 3 nolu parseldeki 2/13 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :463

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5002) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IA Pafta, 37037 ada, 8 nolu parseldeki 10/49 (30,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :464

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR’un mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.08.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                                        Necati YILDIZ

                                                                                                                              Meclis I. Başkan Vekili