Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/09/2018

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Eylül ayı I. Birleşimi 03.09.2018 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                               

                                                                                                                                                     Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                      03.09.2018

                                                                                                                      Pazartesi

                                                                                                                       Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV.  KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan Bin Yüz Bir (1101) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen miktarlara ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6732) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32724 ada, 6 parsel 101,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6733) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M.1A Pafta, 37038 ada, 9 parsel 350,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32660 ada, 3 parsel 206,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7521) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33284 ada, 18 nolu parseldeki 41/201 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılması hk.

 

(Önerge 01.08.2018 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan Bütçe, Hukuk, Sosyal İşler Komisyonlarına havale edildi.)

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.