Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 05/10/2018

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Ekim ayı II. Birleşimi 05.10.2018 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                            

 

                                                                                                                                                        Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                         Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                05.10.2018

                                                                                                                                Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5039) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e  ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11712) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC Pafta, 37645 ada, 7 nolu parseldeki 22073/53793 ( 220,73 m2 ) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11701) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB Pafta, 32777 ada, 24 nolu parseldeki 329/108400 (13,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11319) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 15 nolu parseldeki 1003/10903 (10,03 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 37872 ada, 7 parsel 87,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4640) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6276) Bayraklı Belediyesi 2019 yılı Performans Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6275) Bayraklı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.