Belediye

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00

 

 

 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


I - GENEL BİLGİLER

       1.1.   MİSYON VE VİZYON

MİSYON: İlçemizde sosyal barışın tesis edilmesi misyonundan hareket ile; Bayraklı'da yaşayan tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitlerinin yapılarak ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal güvencesi bulunmayan kimsesiz vatandaşlarla, herhangi bir mesleği olmayan işsiz kadın, erkek ve gençlerin topluma kazandırılarak üretime dahil edilmeleri, yine yardıma muhtaç yaşlı ve hastalara yardım elinin uzatılması ile, şiddete maruz kalmış kadınlarımızın korunması ve sorunlarının giderilmesi ayrıca, maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimize eğitim desteğinin sağlanması önceliklerimizdendir.
VİZYON: İnsan odaklı çalışma çizgisinden sapmadan, her türden yardıma muhtaç İlçe Sakinlerinin tüm sorunlarına ve ihtiyaçlarına karşılık bulabilmeleri ve destek görmelerini sağlamaktır.

1.2.   YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
              5393 Sayılı Belediye Kanununa göre;
             Belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünün 14. Maddesinin a ve b fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile;
a)      İlçe Halkı içerisinde mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlamak.
b)      5393 sayılı Belediye Kanunun 77. maddesi belediye hizmetlerine gönüllü katılım bölümünde; ? Belediye eğitim, sağlık, spor çevre, soysal hizmet ve yardım, kütüphane, park teşvik ve trafik hizmetleri ile yaşlılara kadınlara ve çocuklara özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında Beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllülerin katılımına yönelik programlar uygular? denilmektedir.
c)      Yukarıdaki maddeye istinaden Müdürlüğümüz; yapılan yardımları organize etmek, toplu sünnet ve toplu nikah gibi etkinlikler düzenlemek, sosyal hizmet ve yardımlar için gönüllü kuruluşlar ve ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, ortak projeler üreterek, çalışma alanları oluşturmak, Belediyemizce eğitime destek projesinde ÖSS ve SBS'ye hazırlık kursları ile başarılı ancak maddi durumları yetersiz olan öğrencilerimizi yarınlara hazırlamak, ilçemizde bulunan kadınlarımız ve gençlerimize hobi kursları ve meslek edindirme kursları ile okuması ve yazması olmayan vatandaşlarımıza okuma yazma öğretmek, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine çeşitli eğitim yardımlarını yapmak, sosyal alanda çeşitli organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan sorumludur.
d)     Müdürlük; Belediyenin gelir ve giderleri bölümünde zikredilen 5393 sayılı Belediye Kanunun 60. maddesi ? Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetleri ve yardımlar? hükmüne göre harcama yapar.
      Müdürlüğümüz Mevzuat Hükümlerine göre iş birliği anlayışı ile koordineli bir şekilde çalışır.

1.3.   İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1)      FİZİKSEL YAPI
        Binalar:
Ø  Nafiz Gürman Yardım Malzemeleri Deposu ve Çamaşırhane
Ø  Yamanlar Kadın Danışma Merkezi
Ø  Kadın Sığınma Evi
         Araçlar:
Ø  2 Adet Ford Transit marka, çift kabin kamyonet.

3) BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1)      İNSAN KAYNAKLARI
2)      SUNULAN HİZMETLER
Ø  Erzak yardımı
Ø  Eğitim desteği; burs ve kırtasiye yardımı
Ø  Nakdi yardım
Ø  Yakacak yardımı
Ø  İftar yemeği
Ø  Meslek edindirme ve hobi kursları
Ø  Toplu sünnet
Ø  İhtiyaç doğrultusunda kiralama yapılması
Ø  Giyim ve ev eşyası yardımı
Ø  El sanatları satış yeri
3)      YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ
II ? AMAÇ VE HEDEFLER
1.1.   İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Yardıma muhtaç Bayraklı Sakinlerinin tümünün temel insani ihtiyaçlarının karşılanarak İlçede sosyal barışın tesis edilmesi.
Bayraklı Halkını bilinçlendirmek ve kültürel açıdan daha yüksek seviyelere ulaştırmak.  
1.2.   TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Sosyal güçsüzlere yönelik destek, eğitim, yönlendirme ve tesisleşme çalışmaları yapılması.
Hizmet sunumunda tarafsızlık ve hakkaniyet.
Sosyal Belediyecilik anlayışının toplumun her kesiminde hissedilebilmesinin sağlanması.
Kaliteli ve çözüm üretmeye yönelik, insani hizmet stratejilerinin geliştirilmesi.
1.1.PERFORMANS BİLGİLERİ
Faaliyet ve Proje Bilgileri
Ø  Eğitime destek çalışmalarımız kapsamında 2011 Ocak Ayı'nda Bayraklı Gençlik ve Eğitim Merkezi ( BAY-GEM) açıldı. Bu kapsamda SBS öğrencileri BAY-GEM bünyesinde eğitime dahil edilirken ÖSS öğrencileri ise yine eğitime destek projesi dahilinde çeşitli dershanelere yönlendirildi.
Ø  BAY-GEM sınavlarında başarılı olan öğrencilerimize eşofman takımı dağıtıldı.        
Ø  Haziran ayı sonunda da 450 öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye edildi.
Ø  Haziran ayında BAY-GEM'den mezun olan öğrencilere yılsonu etkinliği düzenlendi.
Ø  Ayrıca ÖSS'yi kazanan öğrencilere ise ödül olarak Mp3 dağıtıldı.
Ø  Yine eğitime destek kapsamında 808'i ilköğretim, 192'si ortaöğretim olmak üzere toplam 1000 öğrenciye burs verilmiştir.

Ø  İlçede yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerine doğrudan ulaşımlarını sağlayacak, tüm sorun ve ihtiyaçlarına karşılık bulabilecekleri, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip edebilecekleri, sosyal yardım alıp aynı zamanda sosyal yardımda bulunabilecekleri ve sayısı on altıyı bulan ?Semt Merkezleri? hayata geçirilmiştir.
Ø  Semt Sakinlerine düzenlenen tanışma çayları ile, hizmete sokulan bu merkezlerin amacı ve işlevi anlatılarak Müdürlüğümüz Personeli ile vatandaşlarımızın kaynaşması sağlanmıştır.
Ø  Açılan Semt Merkezlerinde Müdürlüğümüz tarafından kadınlara ve gençlere yönelik meslek edindirme ve beceri kursları verilmiş, ayrıca düzenlenen eğitim seminerleri ile de aile içi şiddetle mücadele başta olmak üzere psikolojik ve hukuksal destek sağlanmıştır.
Ø  Hayata geçirilen önemli projelerimizden Kadın Danışma Merkezi de gerek verilen eğitim seminerleri ile gerekse psikoloğumuzun yaptığı birebir görüşmelerle kadınlara bu anlamda her türlü desteği vermektedir. 
Ø  Fakir ve yardıma muhtaç ailelerden, 98 çocuğun tüm sünnet ihtiyaçları karşılanarak ailelerinin de katılımıyla toplu sünnet şöleni gerçekleştirilmiştir.
Ø  İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve yardıma muhtaç 6100 aileye erzak yardımı yapılmıştır.
Ø  İlçede yaşayan ve mağdur durumda olan 60 aileye odun, 1150 aileye ev ve giyim eşyası yardımı yapılmıştır.
Ø  Çeşitli sebeplerle mağdur durumda olan 54 vatandaşımıza dosya durum tespiti yapılarak komisyon kararı ile destek amaçlı nakdi yardım sağlanmıştır.
Ø  Ramazan Ayı boyunca üç ayrı bölgede günlük 1500 kişiye iftar yemeği verilmiş, 1000 kişiye ise erzak yardımı yapılmıştır.
Ø  Yine Ramazan Ayı'nda engelli vatandaşlarımız ile gazi ve şehit ailelerine iftar yemeği verilmiştir.
Ø  Devam etmekte olan Meslek ve hobi kurslarına Halk Eğitim ile yapılan protokolle yeni branşlar da eklenerek daha fazla vatandaşımızın bu kurslardan faydalanması sağlanmıştır.
Ø  Kursiyerlerimizin ürettikleri ürünlerini ise düzenlenen etkinliklerle tanıtma ve sergileme olanağı sağlanmıştır.
Ø  Yıl boyunca Müdürlüğümüz tarafından vatandaşlarımızdan gelen her türlü talebe cevap verildi. Vatandaşlarımızın bağışladığı giyim ve eşya yardımları ise ev tespitlerine giden personelimizin tutanaklarına göre ayrıştırılıp yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Ayrıca, depolarımızda toplanan giyim eşyaları yıkanıp tasnif edilerek dağıtıma hazır hale getirildi. 


KURSLARIMIZ

-    ATATÜRK AÇIK HAVA TİYATROSU
A - Bilgisayar
1.    GRUP:  PAZARTESİ, SALI 10:30 ---- 13:50 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 12
2.    GRUP:  ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA 09:00 ---- 12:20 - TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 16
3.    GRUP: ÇARŞAMBA, PERŞEMBE, CUMA 13:00 ---- 16:20 - TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 12

B - Giyim
1.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 08:30 ---- 12:00 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 10
2.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 13:00 ---- 16:00 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 9

C - Kuaförlük
1.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 08:30 ---- 14:00
CUMARTESİ 09:00 --- 12:20 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 10

-    İHSAN ALYANAK  KÜLTÜR MERKEZİ

Giyim Kursu
1.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 09:30 ---- 12:30 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 15
2.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 13:00 ---- 16:05 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 12

-    ONUR MAHALLESİ SEMT MERKEZİ

A - Kuaförlük
1.    GRUP:  HAFTA İÇİ HERGÜN 09:30 ---- 15:15 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 15

B - Okuma Yazma 1. Kademe
1.    GRUP:  PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA 13:00 ---- 16:00 ? TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 16

C - Okuma Yazma 2. Kademe
  1.  GRUP:  PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA 13:00 ---- 16:00 ? TOPLAM ÖĞRENCİ         SAYISI: 13

2.Nakış
1.GRUP HAFTA İÇİ HER GÜN 08:30---13:10----TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 13
3.Yağlı Boya Resim
1.PAZARTESİ, ÇARŞAMBA: 08:30---13:00----- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 15
1.Resim Sanat Eğitimi
1.SALI, PERŞEMBE 08:30---13:00----- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 16
2.CUMA 08:30---13:00----- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 15
4.Örme ve Düğümlü Takı Yapma
1.PERŞEMBE, CUMA 08:30?15:00------- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 14
5.Ahşap Boyama
1.GRUP: PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA----13:30---16:30

       -  MANSUROĞLU SEMT MERKEZİ (2)

1.Misina Çivili Örme Düğümlü Takılar
1. GRUP: ÇARŞAMBA, PERŞEMBE 09:00---12:00-- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 14
        
        -  GÜMÜŞPALA SEMT MERKEZİ
Takı Tasarım 1. GRUP:  PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA?08:30---15:00--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI:12

   
      - ALPARSLAN MAHALLESİ SEMT MERKEZİ

1. Kurdele Nakışı
1. GRUP: PERŞEMBE?09:00----12:05 CUMA----10:30?16:45--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 20

        
     -  CENGİZHAN SEMT MERKEZİ   

1.Giyim Üretim Teknolojisi
1. GRUP:  HAFTA İÇİ HER GÜN 13:00---19:15--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 12
2.Nakış
1. GRUP:  HAFTA İÇİ HER GÜN 09:00---15:15--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI:14

    - DOĞANÇAY SEMT MERKEZİ

1.Doğal taşlar İşleme
1. GRUP:  PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA-- 10:00---16:00--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 14
2.Dekoratif Ahşap Süsleme
1. GRUP:  PERŞEMBE, CUMA-- 10:00---16:00--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 16
3.Cilt Bakımı
1. GRUP:  HAFTA İÇİ HER GÜN 09:00---17:00--- TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI: 12

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER

 

BİRİM ADI

ADRES

MANAVKUYU (1) SEMT MERKEZİ

238 SOK. NO.3

MANAVKUYU (2) SEMT MERKEZİ

279 SOK. NO.7/D

MANSUROĞLU SEMT MERKEZİ

259/1 SOK. NO.1 (Eski PTT Yeri)

ÇAY MAHALLESİ SEMT MERKEZİ

2108/8 SOK. NO.12

ONUR SEMT MERKEZİ

7370 SOK. NO.23

CENGİZHAN SEMT MERKEZİ

1620/12 SOK.NO.85/A

ORG.N. GÜRMAN SEMT MERKEZİ

KUBİLAY CAD.NO.38/A

GÜMÜŞPALA SEMT MERKEZİ

7019 SOK. NO.50/A

DOĞANÇAY SEMT MERKEZİ

7190 SOK.NO.49

R. ŞEVKET İNCE SEMT MERKEZİ

2166 SOK. NO.66/A

F. EDİP BAKSI (2) SEMT MERKEZİ

1629 SOK. NO.170/A

F. EDİP BAKSI (1) SEMT MERKEZİ

1609 SOK. NO.52

YAMANLAR SEMT MERKEZİ

7305 SOK. NO.2

ADALET MAH. SEMT MERKEZİ

1586 SOK. NO: 78

KADIN DANIŞMA MERKEZİ

7305 SOK. NO.2

ALPASLAN SEMT MERKEZİ

1620/1 SOK.NO.22/A

OSMANGAZİ SEMT MERKEZİ

İBRAHİM GALİP CAD.NO.9/A

SOĞUKKUYU SEMT MERKEZİ

1845/2 SK.NO:10/A

M.ERENER SEMT MERKEZİ

2179  SK NO: 36/A

ÇİÇEK SEMT MERKEZİ

1637/17SK.NO:53/1

BAY-GEM

6067/9 SOK.NO.4

BORGÜÇ KURS YERİ

243 SOK.NO.17 D.7

CENGİZHAN KURS MERKEZİ

1615/17 SOK. NO.30

KADIN SIĞINMA EVİ

----------------------------------------

ÇAMAŞIRHANE

7172 SOK.NO: 5

 

BAY-GEM (Bayraklı Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi)

Kurumun amacı;
a) Öğrencilerin zayıf oldukları derslerden yetiştirmek ve bilgi seviyelerini yükseltmek,
b) Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlanmak için gerekli çalışmaları yapmaktır.
c) Mesleki amaçlı kurslar (müzik, resim, el zanaatları, bilgisayar vs.) vermek.
d) Gençlere destek amaçlı dil kursu vermek.
Tel:   365 65 52
Adres:  Postacılar Mh. 6067/9 Sk. No.4
- Semt Merkezleri ve Çamaşırhane
Kültür Merkezlerimizdeki uygulamaların yanı sıra bölgedeki yoksul ailelerin tespitlerinin yapılması  ve Belediye ile vatandaş arasında köprü oluşturması amacıyla semt merkezleri açılmıştır. Ayrıca vatandaşlardan gelen kullanılabilir nitelikteki giyim eşyalarının çamaşırhanede yıkanması, ütülenmesi  sonrasında ihtiyaç sahibi kişilere iletilmesi işlemi de semt merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.
Semt Merkezleri'nde neler yapabileceksiniz?
Eğitim,sağlık,sosyal alanlarda paylaşım ve buluşma noktası olacak semt merkezlerinde;
Kadınlara ve gençlere yönelik meslek edindirme ve beceri kursları ile psikolojik ve hukuksal destek sağlanacaktır.
- Okuma yazma kursları,
- Aile içi şiddetle mücadele ve aile planlaması eğitimlerinden
- Deprem, ilk yardım ve tüketici hakları eğitimlerinden,
- Sağlık seminerleri ve taramalarından yararlanabileceksiniz.
- İlçenizin ve mahallenizin sorunlarına birlikte çözüm arayabileceğiniz, toplantılarınıza ve tartışmalarınıza ev sahipliği yapacak olan semt merkezleri aracılığı ile
- Çevre düzenleme, temizlik,
- Sosyal yardım, vergi ödeme gibi belediye hizmetlerine doğrudan ulaşabileceksiniz.
Belediyenin tüm etkinlik ve duyurularından birebir haberdar olabileceğiniz semt merkezlerinde,
Özgürce söz söyleyebilecek, yönetim ve uygulamalara katılabilecek, kendi projelerinizi üretme fırsatı bulabileceksiniz.
Semt merkezleri aracılığı ile tüm sorun ve ihtiyaçlarınıza karşılık bulurken, hızla gelişen kent koşullarını, sosyal ve kültürel gelişmeleri takip edebileceksiniz.

1  Manavkuyu Mah. Semt Merkezi (1)  238 Sok. No. 3     373 78 28
2  Manavkuyu Mah. Semt Merkezi (2)  279 Sok. No.3     348 50 57
3  Mansuroğlu Mah. Semt Merkezi  260 Sok. Eski Postane Yeri   348 70 93
4  Çay Mah. Semt Merkezi   2108/8 Sok. No.3    371 55 03
5  Onur Mah. Semt Merkezi  7370 Sok. No.23    363 77 89
6  Cengizhan Mah. Semt Merkezi (1)  1615/17 Sok. No.30    371 86 39
7  Cengizhan Mah. Semt Merkezi (2)  1620/12 Sok. No.85    371 55 83
8  Nafiz Gürman Mah. Semt Merkezi Kubilay Cad. No.38/A    363 60 58
9  Gümüşpala Mah. Semt Merkezi  7019 Sok. No. 18    365 55 09
10  Doğançay Mah. Semt Merkezi   7190 Sok. No.34    363 61 22
11  Refik Şevket İnce Mah. Semt Merkezi  2166 Sok. No.66/A    371 55 85
12  Fuat Edip Baksı Mah. Semt Merkezi (1)  1629 Sok No. 170/A    345 28 51
13  Fuat Edip Baksı Mah. SemtMerkezi (2)  Cevdet Süvarioğulları Sok. No.52 353 09 51
14 Yamanlar mah. Semt Merkezi         7305 sk.No: 2 K:1 D:1      382 70 76
15 Allparslan mah. Semt Merkezi  1620/1 sk.No:22/A 

Giyindik Birimi
Bu birim aracılığı ile ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuran ve gerekli incelemeleri yapılan vatandaşlarımıza 2. El ya da 1. El bağış yapılan her türlü ev eşyası (buzdolabı, tv, fırın, yatak dolabı, masa, mutfak malzemeleri vb.), giysi, ayakkabı vb. yardımlarda bulunulur. ?Sorunlar Paylaşıldıkça Azalır? sloganı doğrultusunda birime bağışlanmak istenen her türlü araç-gereç, eşya, giysi vb. malzemeler evden teslim alınır. Teslim alınan eşyalar gönüllüler ve çalışanlar tarafından tasnif edilip cinslerine göre tanzim edilip ihtiyaç sahiplerine randevu sistemi ile ulaştırılır. Çeşitli aralıklarla gönüllülerle birlikte kermes düzenlenip Müdürlük tarafından yapılan organizasyonlara katkı verilir. Yardımlarla ilgili kayıtlar düzenli olarak tutulur.


Hobi Kursları
Bayraklı  İlçe sınırları içinde ikamet eden her yaştan vatandaşın el becerisini geliştirmesi, boş zamanlarını kaliteli kullanılabilir zamana çevirmesi  için açılan kurslardır.Bu Kurslarımız; ahşap-cam ve seramik boyama, kurdele nakışı,cilt bakımı ve makyaj, kuaför  saç bakımı, el nakışları, bilgisayar, makine nakışı, dikiş-nakış,takı tasarımdır. Kurslarımızın ücretsiz olarak verilmektedir. Her dönem sonunda kurslara devam eden kursiyerlerimizin sergileri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli olarak organize edilmektedir. Yıl içinde kurslar şefliğimizin çalışmaları doğrultusunda kursiyerler dalları ile ilgili İzmir İlçe Belediyelerine ve il dışına çeşitli geziler düzenlemektedir.


Kurs yerleri :
Atatürk Açık Hava,Doğançay semt merkezi,  Bayraklı, Bor/Güç Kurs yeri, Cengizhan Semt Merkezi, Tepekule Kurs yeri, İhsan Alyanak Kültür Merkezi, Onur mh. Semt merkezi.


Kadın Danışma Merkezi
Kadın Danışma Merkezi; öncelikle Bayraklı'da yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla; fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca Belediyenin kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak, merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kişi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadın sığınma evinde kalacak kadınları belirlemek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek, konusunda görevli birimdir.


Sosyal Hizmetler Birimi
a) Göçle oluşan bölgelerde çocuklara, kadınlara gençlere aileye dönük sosyalleşme ve uyum amaçlı eğitim, sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapmak.
b) Sosyo-ekonomik sorunları yüksek olan, asgari yaşam sınırında bulunan ailelere, öğrencilere, çocuklara, özürlülere ihtiyaçları doğrultusunda aynı ve nakdi yardım yapmak.
c) Hobi, beceri, meslek edindirmeye yönelik kurslar açmak.
d) Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği çerçevesinde göç bölgelerinde ücretsiz okul öncesi eğitim sınıfları açmak.
e) Sağlık, hukuk, iletişim aile planlaması, toplumsal riskler, doğal afetler, çevre, engelliler, psikolojik gelişim konularında koruyucu, önleyici, bilgilendirici paket programlar oluşturmak; gerekirse diğer kurum, kuruluş ve STK'larla işbirliği halinde bulunmak.
f) Sosyo-ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin okuyan çocuklarına yönelik okul giysisi, okul araç- gereç yardımı ile burs yardımı yapmak.
g) Yaşanan sosyal hizmet alanlarındaki sorunlara yönelik, üniversite, STK ve diğer resmi kuruluşlarla birlikteliği sağlamak.
h) Bilgilendirme amaçlı süresiz yayınlar yapmak.
i) Okuma- yazma kursları açmak.

Tel:  477 20 00


Engellilere Yönelik Yapılan Hizmetler


(Engelli nakil hizmetleri, araç-gereç temini ve sağlık taramaları)

Engelli bireylere yönelik ücretsiz nakil hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre belirli dönemlerde destek araç-gereç temini yapıyoruz.
Detaylı bilgi için lütfen 341 00 66 numaralı telefonu arayınız.


ENGELLİLER MERKEZİ

Adres: Şehit Yunus Keskin Parkı İçi, Çiçek Mh. Muhtarlığı Yanı
Tel: 341 00 66

 

Bayraklı Belediyesi Kız Misafirhanesi Ücret Tarifesi

Depozito bedeli ------------------------------------------------------275,00TL


Aylık ücret

2 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------300,00 TL

4 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------250,00 TL

6 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------225,00 TL

8 Kişilik Odada kişi başı ------------------------------------------------200,00 TLGünlük konaklama (Öğrenci velisi, yakını, Devlet memurları ve Akademisyenler bayan olma koşulu ile )------------------------25,00 TL


Bayraklı Belediyesi etkinlik davetlileri talep halinde Başkan Onayı ile 3 gün süreyle ücretsiz olarak misafirhanede kalabilirler.


Günlük konaklama talebi bir aydan uzun ise aylık ücret uygulanır.