DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

ASANSÖR BAKIMINI ÜSTLENEN YETKİLİ SERVİSLER İÇİN DUYURU

3.01.2020 14:39:12

Bilindiği üzere asansör periyodik kontrollerine ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen Yönetmelik gereği, ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla 01/09/2018 – 31/08/2023 tarihlerini kapsayan 5 (beş) yıllık dönem için, Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından birisi olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile idaremiz arasında 13/08/2018 tarihinde protokol imzalandığı 14/08/2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin 11’inci fıkrasında:

(11) Periyodik kontrol, asansörün bakımını üstlenen asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin nezaretinde gerçekleştirilir. Periyodik kontrole nezaret edecek olan kişinin teknik bakım personeli olması ve periyodik kontrolde A tipi muayene kuruluşu ile işbirliği yapması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır. Takip kontrolüne ise asansörün bakımını üstlenen asansör monte eden veya onun yetkili servisi veya periyodik kontrol raporuna göre söz konusu uygunsuzlukları gidermek adına sadece bu iş için bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi nezaret eder.” 15’inci fıkrasında da:

(15) Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir. İlgili idare, bu bilgileri periyodik kontrol için protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu ile paylaşır.” hükümleri bulunmaktadır.

 

            Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 37’nci maddesinin 1’inci fıkrasında:

“(1) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen bina sorumlusuna, asansör monte edene veya onun yetkili servisine Bakanlık tarafından 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine göre idari para cezası uygulanır.” denilmektedir.

 

Bu kapsamda, ilçemiz sınırları içerisinde bulunan binalarda / yapılarda / sitelerde kullanımda olan asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin A tipi muayene kuruluşuna yaptırılabilmesi için, aylık bakımını yaptığınız asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgilerin Ocak ayı sonuna kadar fenisleri@bayrakli.bel.tr adresine iletilmesi bilgilerinize sunulur.

 

 

BAYRAKLI BELEDİYESİ