Meclis Çalışmaları

03/06/2021

01.06.2021 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

(03.06.2021 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

01.06.2021 tarihinde yapılan Meclis toplantısının birinci birleşimine ait tutanağının sayfa 17’deki  Osman SAĞLAM’ın konuşmasının meclis tutanaklarından çıkarılması. Oy çokluğu ile kabul edildi. 

 

III. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-410) Belediyemizin çocuk katılımı konularında yürüttüğü faaliyetlere kurumsal nitelik kazandırılması, çocuk hakları, istismarı ve ihmaline dönük bilinçlenmenin yaygınlaştırılması, bu doğrultuda UNICEF ve Avrupa Birliği' ne üye ülkelerin belediyeleri, konuyla ilgili STK’lar ve kamu kurumları ile  gerçekleştirilecek olan etkinlik, çalışma ve projelerin ulusal ve uluslararası ölçekte yürütülmesi, tüm çocuklar için; telafi eğitimlerini sağlamak, kültür, sanat ve spor etkinliklerini yaygınlaştırmak üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Hakları Birimi" kurulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Engelliler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :74

 

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Metin UYMA, Kıyasettin AYDEMİR, Dilek YILDIZ, Osman SAĞLAM, Ahmet ÖZTEP, Orhan TEMİZ, Derviş KABACIK’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.07.2021

Toplantı Saati  : 18.00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonu                 

 

 

                                                                                                                                                   Serdar SANDAL

                                                                                                                                                  Belediye Başkanı