DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 07.12.2018 CUMA SAAT 18.00'DA

7.12.2018 16:34:14

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Aralık ayı II. Birleşimi 07.12.2018 Cuma günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                            

 

                                                                                                                                                         Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                          Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                07.12.2018

                                                                                                                                Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6066) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 2 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 3. dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.