Belediye

Yönetim

BAŞKAN SERDAR SANDAL
  • Özel Kalem Md. / Berk Ulusal
  • Teftiş Kurulu Md. / Dr. Serpil Eslek
  • Hukuk İşleri Md. V. / Meltem Özsarı
  • Araştırma ve Geliştirme Md. V. / Osman Çağrı Şahin