Belediye

Yönetim

BAŞKAN SERDAR SANDAL
  • Özel Kalem Md. V. / Berk Ulusal
  • Teftiş Kurulu Md. V. / Lütfullah Bayram Yılmaz
  • Hukuk İşleri Md. V. / Meltem Özsarı