Belediye

Yönetim

BAŞKAN İRFAN ÖNAL
  • Özel Kalem Md. V. / Özgür Coşkun
  • Teftiş Kurulu Md. V. / Lütfullah Bayram Yılmaz
  • Hukuk İşleri Md. V. / Meltem Özsarı
  • Kültür ve Sosyal İşler Md. V. / Osman Çağrı Şahin
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. V. / Ferdi Filiz
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. V. / Senem Yavaş
  • Mali Hizmetler Md. V. / Mehmet Şimşek
  • Bilgi İşlem Md. V. / Ömür Kuzucu