DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 07.01.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.00'DA

7.01.2019 14:04:12

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2019 yılı Ocak ayı II. Birleşimi 07.01.2019 Pazartesi günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                            

                                                                                                                                                            Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                                07.01.2019

                                                                                                                                Pazartesi

                                                                                                                                  Saat : 18:00

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-42) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.