DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLÜ İLE İLGİLİ DUYURU 2020

3.01.2020 14:37:08

Bilindiği üzere asansör periyodik kontrollerine ilişkin usul ve esaslar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş bulunmaktadır. Bahsi geçen Yönetmelik gereği, ilçemiz sınırları içerisindeki asansörlerin yılda en az bir defa periyodik kontrollerinin yapılması maksadıyla 01/09/2018 – 31/08/2023 tarihlerini kapsayan 5 (beş) yıllık dönem için, Bakanlık tarafından yetkilendirilen A tipi muayene kuruluşlarından birisi olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile idaremiz arasında 13/08/2018 tarihinde protokol imzalandığı 14/08/2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

 

Asansör periyodik kontrol ücretleri, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca, tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu nedenle, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:512) ile % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar arttırılıp 2020 yılında uygulanacak asansör periyodik kontrol taban ve tavan ücretleri Bakanlık tarafından muayene kuruluşlarına bildirilmiştir. İlçemiz sınırları içerisinde, muayene kuruluşu tarafından aşağıda yer alan taban ücretler uygulanacaktır.

 

PERİYODİK KONTROL ÜCRETLERİ (2020)

DURAK SAYISI

0 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

30 <

ÜCRET

314,60

356,40

419,10

502,70

586,30

669,90

753,50

KDV (%18)

56,63

64,15

75,44

90,49

105,53

120,58

135,63

TOPLAM

371,23

420,55

494,54

593,19

691,83

790,48

889,13

 

         İdaremiz adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene kuruluşunca:

  • Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla 60 (altmış) gün içerisinde güvenli hale getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
  • Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve kusurlu olarak tanımlanan asansördeki uygunsuzlukların en fazla 120 (yüz yirmi) gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusunca sağlanır.
  • Bu sürelerin sonunda, ilk takip kontrolü muayene kuruluşunca ücretsiz olarak yapılır. İkinci veya sonraki takip kontrollerinde, periyodik kontrol ücreti yeniden alınır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, Belediyemiz tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir.
  • Bina sorumlusunca periyodik kontrolüne izin verilmeyen asansör, muayene kuruluşunca Bakanlık veri tabanına ve mühürlenerek hizmetten men edilmesi için Belediyemize bildirilir.

 

Ayrıca, 06/04/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde:

"(1) Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumludur.

(2) Bina sorumlusu, engellilerin erişilebilirliği için asansörün güvenli bir şekilde sürekli olarak çalıştırılmasını sağlar. Kamuya açık alanlarla ilgili olarak birinci cümlede belirtilen konuya ilişkin şikâyetler ilgisi nedeniyle Valilik bünyesinde bulunan erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonuna, konutlarla/meskenlerle ilgili şikâyetler ise konutun/meskenin bağlı bulunduğu ilgili idaresine iletilir.

(3) Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu bakım sözleşmesi imzalanan asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirini alır. denilmektedir.

 

Bahsi geçen Yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunanlara, Bakanlık tarafından 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde belirtilen “Bu Kanun uyarınca ilgili Bakanlıkça alınan kararlara ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın, beşyüz Türk Lirasından yirmibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.” idari para cezası uygulanır denilmektedir. Bu rakamlar da 2020 yılı için 1.589,00TL ile 63.818,00TL arasıdır.

 

Bu kapsamda, hemşehrilerimize binalarında / yapılarında / sitelerinde kullanımda olan asansörlerine yılda en az bir defa periyodik kontrol yaptırmalarını; asansör(ler)den kaynaklı can ve mal kayıplarından doğrudan sorumlu olacaklarını hatırlatarak, konunun dikkate alınması kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Bayraklı Belediyesi

A Tipi Muayene Kuruluşu

Asansör Tescil

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Asansör Periyodik Kontrol

(Fen İşleri Müdürlüğü)

AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.

Bayraklı Mah. Anadolu Cad. No: 125

Bayraklı / İZMİR

Doğançay Mah. 7355 Sok. No: 225

Bayraklı / İZMİR

Mansuroğlu Mah. Sakarya Cad. No: 77 Merve Apt. D: 18

Bayraklı / İZMİR

Tel: 0232 477 20 00

Dahili: 2354 - 2355

 

Tel: 0232 477 20 00 Dahili:2623

GSM-1 : 0549 827 78 32

GSM-2 : 0549 827 78 42

 

Tel: 0232 486 03 13

 

GSM: 0545 358 98 17

                                                                                                                                                                        BAYRAKLI BELEDİYESİ