DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI 07.01.2022 CUMA SAAT 18.00'DE BAYRAKLI BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONUNDA...

7.01.2022 15:02:39

DUYURU

Belediye Meclisimiz 07.01.2022 Cuma günü saat 18.00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

 

                                                                                                                                                        İrfan ÖNAL

                                                                                                                                               Belediye Başkan Vekili

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

04.01.2022 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

07.01.2022

Cuma

Saat : 18.00

(2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.01.2022 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-5720) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğinin 10'uncu maddesi "Sosyal Yardım Komisyonu, Belediye Başkanı ya da görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısı başkanlığında, Mali Hizmetler Müdürü, Sosyal Yardım İşleri Müdürü ve Belediye Meclisinin seçeceği 4 asil 4 yedek meclis üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşur. Komisyon üyesi belediye meclis üyeleri bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür "demektedir.  Bu madde gereğince komisyonda görev alacak 4 asil, 4 yedek meclis üyesinin belirlenmesi hk.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3859) Bayraklı İlçesi, 75. Yıl Mahallesi, 1620/39 Sokak ve 1620/21 sokak kesişiminde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Park alanı olarak belirlenmiş olan alanda, 4 metre x 4 metre ebatlarında 1 adet "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3858) Bayraklı İlçesi, Alparslan Mahallesi, 25N-1c pafta, 1615/5 Sokak üzerinde bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı" olarak belirlenmiş olan alanda 4 m. x 4 m. ebatlarında "Regülatör Alanı" ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3856) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a04c1d pafta, 31600 ada, 3 parselde 4 m. x 6 m. ebatlarında Trafo yeri belirlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi hk.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-3852) Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-4c paftada, 33208 ada 1 parselin batısında bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "taşıt yolu" olarak belirlenmiş alanda 4 m. x 6 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisini hk.

 

IV.  İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4256) Zabıta Personeline 2022 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretine ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu

.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-10069) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Belediyemizde tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personellere 2022 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.