DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

1721 Nolu Parselasyon Planı Askı İlanı

8.06.2022 08:28:56

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Salhane mahallesi, 1134 ada, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 55, 56, 57, 58, 59, 70, 72, 74 no.lu parseller, 1140 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 no.lu parseller, 1141 ada, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 no.lu parseller, 2403 ada, 7 no.lu parsel, 2719 ada, 2 no.lu parsel, 8703 ada, 1, 2, 3 no.lu parseller, 8706 ada, 1, 2, 3 no.lu parseller, 8708 ada, 1, 2, 3, no.lu parseller, 8709 ada, 1, 2, 3 no.lu parseller, 25122 ada, 1, 2, 3, no.lu parseller, 25123 ada, 1 no.lu parsel 25124 ada, 1, 2, 3 no.lu parseller, 25125 ada, 2, 5, 6 no.lu parseller ve 25126 ada, 1, 2, 3 no.lu parsellerin bulunduğu alana uygulanan 1721 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli;ilgililerin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 08/06/2022 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

 

Dağıtım cetvelleri için tıklayınız

Durum Haritası için tıklayınız

Askı tutanağı için tıklayınız