DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

BAYRAKLI İLÇESİ, R. ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, 37643 ADA, 6, 7, 8, 9 VE 12 NO'LU PARSELLERİN BULUNDUĞU ALANA UYGULANAN 1774NO'LU PARSELASYON PLANI VE DAĞITIM CETVELİ

16.02.2023 11:15:43
BAYRAKLI İLÇESİ, R. ŞEVKET İNCE  MAHALLESİ, 37643 ADA, 6, 7, 8, 9 VE 12 NO'LU PARSELLERİN  BULUNDUĞU ALANA UYGULANAN 1774NO'LU PARSELASYON PLANI VE DAĞITIM CETVELİ

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı ilçesi, R. Şevket İnce  mahallesi, 37643 ada, 6, 7, 8, 9 ve 12 no'lu parsellerin  bulunduğu alana uygulanan 1774no'lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli; Bayraklı Belediye Encümeni’nin 23.08.2022 tarih ve 1028 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 12.01.2023 tarih ve 96772592.302.03-01.18sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgililerinin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 16.02.2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya asılmıştır. Bu sürenin bitiminde 1774no'lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

3194 sayılı yasanın 19. maddesine istinaden duyurulur.