DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUNUN 23. MADDESİNİN HÜKMÜYLE İLGİLİ

11.05.2023 09:23:59

EMLAK VE İSTIAMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun 23. maddesinin "24/2/1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır." hükmü uyarınca Belediyemiz mülkiyetinde olup, daha önce imar affı başvurusunda bulunmuş ancak işlemlerini tamamlamayan hak sahibi gecekondu sahiplerinin 31.05.2023  tarihine kadar, ellerindeki belgelerle birlikte Müdürlüğümüz Emlak Servisine müracaat etmeleri gerekmektedir.