DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

1774 no.lu parselasyon planı hakkında

29.02.2024 09:30:00

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı  mahallesi, 37554  ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 no.lu parsellerin  bulunduğu alana uygulanan 1774 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli; Bayraklı Belediye Encümeni’nin 19.09.2023 tarih ve 1084 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 28.12.2023 tarih ve 96772592.302.03-01.1289 sayılı kararı ile onanmıştır.

3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgililerinin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 29.02.2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya asılmıştır. Bu sürenin bitiminde 1770 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

            3194 sayılı yasanın 19. maddesine istinaden duyurulur.