DUYURULAR

DUYURULARDA ARA

242/1 no.lu geri dönüşüm planı ve 242/2 no.lu parselasyon planı hakkında

4.03.2024 08:44:06

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 256 ada 7,8,13, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 59, 60, 61 ve 62 (eski 3995 ada, 1, 2, 3, 4  no.lu parseller, 3996 ada 1 no.lu parsel, 3998 ada 1 no.lu parsel, 3998 ada 1)  no.lu parsellerin bulunduğu alana uygulanan 242/1 no.lu geri dönüşüm planı ve 242/2 no.lu parselasyon planı ile dağıtım cetveli; Bayraklı Belediye Encümeni’nin 28.11.2023 tarih ve 1424 sayılı kararı ile İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 18.01.2024 tarih ve 96772592.110.04-25 sayılı kararı ile onanmıştır.

 

3194 sayılı yasanın 18. maddesine göre hazırlanan 242/1 no.lu geri dönüşüm planı ile 242/2 no.lu parselasyon planı ve dağıtım cetveli ilgililerin tetkiki için Bayraklı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 04.03.2024 tarihinden itibaren bir (1) ay süreyle askıya çıkarılmıştır. Bu sürenin bitiminde 242/1 no.lu geri dönüşüm planı ve 242/2 no.lu parselasyon planı ile dağıtım cetveli tescil için ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

            3194 sayılı yasanın 19. maddesine istinaden duyurulur.