Sıkça Sorulan Sorular

Dış İlişkiler Müdürlüğü

1-    Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün amacı nedir?

Cevap :
Bayraklı Halkı ve ilçesinin AB Fonlarından yararlanarak, sosyal devlet anlayışına uygun, Bayraklı Belediyesi'nin politikaları ile uyumlu,  Bayraklı ilçesinin sosyal-kültürel yapısı gözetilerek,  Bayraklı İlçesi'nin her alanda seviyesinin arttırılması için diğer ülke yerel yönetimleri ile diyaloglar kurulmasını sağlayıcı projeler hazırlamaktır. Ayrıca Belediye yöneticilerine bu alanlardaki güncel bilgi akışını sağlayarak ve talep gereği devletin ilgili diğer birimleri ile ilgili ortak çalışmalar yapmak amacı ile kurulmuştur


2-    Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün görevleri nelerdir?

Cevap:
İş ve ticaret alanında ulusal ve uluslararası değişim, gelişim ve işbirliğini  sağlayarak şehrimizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanında yabancı ülkeler, şehirler ve belediyeler arasında ki ekonomi, ticari ve eğitim konularında alışverişi geliştirerek; bilim ve teknoloji  alanlarında işbirliğini sağlamaktır.


3-    Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün Bayraklı İlçesine katkısı nedir?

Cevap    :
AB projelerinden Belediyemizin sosyal ve kültürel yapısına uygun   olanlarının uygulanmasını sağlayarak, ilçemizin teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda Bayraklı'nın gelişmiş diğer dünya kentleri arasındaki yerini almasını için çalışmaktadır.


4-    Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün Bayraklı Halkına katkısı nedir?

Cevap    :
AB ve yerel fonların takibinin yapılarak fiilen yürütülen projelerin yerelde kalkınmayı amaç edinerek, Bayraklı Halkı'nın ihtiyaçları doğrultusunda projelerin yürütülmesinin sağlanmak ve ilçemizdeki iş istihdamı arttırmaktır.


5-    Belediyenizle ortak proje yapılabilir mi?

Cevap    :
Müdürlüğümüz, tüzel kişilerin dışında çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile ortak projeler yapabilmektedir.


6-    Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün proje ve çalışmalarından nasıl haberdar olunabilir?

Cevap    :
Bayraklı Belediyesi'ne ait internet sitesinden Müdürlüğümüzün çalışmalarından ve yürüttüğü projelerinden haberdar olabilirsiniz.