Belediye

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü


İletişim : 477 20 00 

 

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımı :
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanununa göre yapılmış bulunan Mer"i Toplu İş sözleşmesi bu konulara ek, kanunlar, yönetmelikler, tüzükler ve çalışma hayatımızı düzenleyen diğer kanunların Belediyelere vermiş olduğu yetki çerçevesinde Belediye Başkanımızın vermiş olduğu direktifler doğrultusunda Mevcut çalışan Memur  İşçi ve sözleşmeli personelin kazanılmış kadro ve diğer özlük haklarının korunması ve devam ettirilmesi ihtiyaç duyulan birimlerdeki personel gereksinimini nakil, Açıktan Atama şekli ile yapar, etkililik, verimlilik,  işe devam, yer ve görev değişikleri v.s görevleri ile Belediyenin diğer birimlerine personel yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti yapan ve bu alandaki gelişmeleri gerek eğitim semineri gerekse genelge ve diğer yazışma usulleri ile aktaran ve bilgilendiren bir birimdir.

Bu itibarla; Bayraklı Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak yetki ve sorumluluklarımızı belirleyen yukarıda yazılı kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde tüm Memur ve İşçi Personelimizin mevcut kadro ve pozisyonlarının korunması ve devam ettirilmesinde özlük haklarının takibinde sosyal haklardan yararlandırılmasında gerektiğinde ödül ve cezalandırma işlemlerini yürüten, Ayrıca; tüm çalışanlarımızın Memur, işçi ve Sözleşmelilerin maaş, ücret, ikramiye ve diğer sosyal haklarının korunmasını sağlayan birimdir.

Müdürlüğümüzde Memur İşlem ve Tahakkuk, İşçi İşlem ve Tahakkuk, Sözleşmeli Personel İşlemleri ve Tahakkuk, evrak kayıt işlemlerini yürütmek üzere; 1 Müdür, 4 Memur, 1 Kadrolu işçi ve 2 Hizmet alımı personeli görev yapmaktadır.