Meclis Çalışmaları

02/01/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 02.01.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2017 tarihli Meclis tutanağı düzeltmelerle birlikte oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-10) Baybel Şirketinin sermaye artırımı ve katılınmasına ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-11) Borçlanma ve belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 12. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2766) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ile Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracı Kamyonet (Arkası çift sıra camlı) araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınması hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6782) Belediye Meclisimizin 04.12.2009 tarih 10/94 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun, 01.12.2017 tarih 135 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :1

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebi hk.

EĞİTİM + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8205) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37161 ada,18 nolu parseldeki 1343/89912 (13,43 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8206) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 36975 ada, 12 nolu parseldeki 121/2021 (6,66 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8207) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 3 nolu parseldeki 1/22 (11,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara  hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8204) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36761 ada, 7 nolu parseldeki 2/183 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8201) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada, 3 nolu parseldeki 80015/1040911 (800,15 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-10) Baybel Şirketinin sermaye artışı ve katılınması hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-11) Borçlanma ve belediye başkanına yetki verilmesi hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-1238) Bayraklı Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan "Bayraklı" konulu ödüllü "Bayraklı Belediyesi 2. Şiir Yarışması" kapsamında dereceye girenlere verilmesi düşünülen para ödüllerinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :2

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1887) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi 260/1 Sokakta bulunan parka, Türk Kadınlar Birliği Kurucusu, düşünür, gazeteci, yazar ve kadın hakları savunucusu olan "Nezihe Muhiddin Parkı" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :3

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7717) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33261 ada, 8 nolu parseldeki 4453/23963(89,06 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :4

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7716) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi,  26M-2d pafta, 26172 ada, 5 nolu parseldeki 1/153 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :5

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6567) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC pafta, 31687 ada, 40 nolu parseldeki 1166/12557 (34,98 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :6

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7454) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3793 ada, 3 nolu parsel, 278/5 Sokak No:10 K:1 D:2 adresinde bulunan 95/3030 arsa paylı 2 nolu dairenin satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :7

 

 

 

 

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7715) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesinde, 3956 ada 2 no.lu parselde kayıtlı 895,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz ile 3956 ada 3 no.lu parselde kayıtlı 837,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın; 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanlığına "Ortaokul" yapılmak amacıyla tahsisinin yapılmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :8

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Hatice TATLI, Şeref BALBAY’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 05.01.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                        

                                                                                                                        Veli TOPAL

                                                                                                               Belediye Başkan Vekili

                                                                                                               Meclis Başkanı