Meclis Çalışmaları

05/01/2018

 

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 05.01.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

 

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

 

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR -  Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hamdi VATANSEVER - Mikail BİLİCİ.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Özlemişiz.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Tatile mi gidelim tekrar? Olur. Başkan tarafından meclisi açtık hayırlı olsun.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2018 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ- 74) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

BAŞKAN- Evet CHP’den kim aday?

 

Veli TOPAL- Sayın Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Yeşim TEKOĞLU, Veli TOPAL, Ramazan BULUT.

 

BAŞKAN- Yeşim TEKOĞLU, Ramazan BULUT tahtaya yazıyor musunuz? Ramazan BULUT, Veli TOPAL. Ak Parti grubu...

 

Çağlar HASPOLAT- Ak Parti grubu adına Tarkan DÜZMAN, Hayrettin GÜNGÖR.

 

BAŞKAN- Oy pusulaları dağıtıldı mı arkadaşlar?

 

Gökçen ÇETİNER ( Yazı İşleri Müdürü)- Dağıtıldı Başkanım.

 

BAŞKAN- Evet,  hem gündem hem oylama devam etsin. Buyurun.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-101) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 2 adet Mühendis'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonuna sevk edilmesini öneriyoruz. Ancak bu arada…

 

BAŞKAN- Ara vereceğiz. Komisyon görüşecek. Bu maddenin Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Komisyon buyursun arkaya hemen arada çıkarıverelim. Maaşlarla ilgili çünkü bunlar standart bir şey. Bütçe komisyonu buyurun. Evet 2 3. Kim ayrılıyor? Plan Bütçe geç.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-12) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33285 ada, 8 parsel 78,50 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

BAŞKAN- Evet.

 

Veli TOPAL- Başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-24) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IIA pafta, 25949 ada, 3 parsel 282,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım İmar, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-27) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 2 nolu parseldeki 43/210 (43.00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz Başkanım.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-8) Danıştay 6. Dairesinin 2017/8392 K. sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına Ait Plan Notlarında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliği hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin İmar, Hukuk, Sosyal İşler, Kültür, Spor ve Kent Konseyi Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Veli TOPAL’ın saydığı Komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Sayın Veli TOPAL düzeltiyorum. Devam edin.

 

7- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-9) Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih, 58 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu sınır içinde kalan Adalet Mahallesi, 34986 ada, 26 no.lu parselde bulunan binanın 07.06.2017 tarihinde riskli yapı tespiti nedeniyle yıkıldığı belirtilerek, bu bölgede 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırmış olan taşınmazlarda yeni inşaat ruhsatı başvurularının sonuçlandırılması hk.

 

Ali KÖKOĞUZ- Mikrofonsuz Konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bilgi alalım, var mı burada planlamadan kimse?

 

Ali KÖKOĞUZ- Riskli yapı olup da yıkılmayanlar hakkında da bir karar almamız gerekiyor mu acaba? Onlardan da var.

BAŞKAN- Açıklasın arkadaş, ona göre… Buyurun.

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür V.)- Başkanım Mayıs ayında uygulamaları durdurduğumuz Adalet Mahallesi sınırları içerisinde kalan 1 parsel bizim uygulamaları durdurduğumuz tarih sonrasında 6306 sayılı Kanun kapsamında binasını yıkıyor. Ama biz uygulamaları durdurduğumuz için bu bölgede ruhsat da düzenleyemediğimiz için bizim uygulamaları durdurma kararımıza eklenmesini istiyor. Bu 6306’dan yıkılanların da eklenmesini istiyor, ama dilekçeyle başvurduğu süreçte zaten bizim planlarımız onaylanmıştı. Ama resmi bir başvuru olduğu için gündeme taşımamamız gerekiyordu. O geldi.

BAŞKAN- Gerekiyor tamam mı Ali Bey?

Ali KÖKOĞUZ- Başkan şimdi şuan komisyonlara gidince bakacağız ama…

BAŞKAN- Öyle yapalım. 

Ali KÖKOĞUZ- Hukuki olarak ne doğru ne değil onu bizde bilemiyoruz.

BAŞKAN- Evet.

Ali KÖKOĞUZ- Bilgilendirilirsek seviniriz bundan sonra.

BAŞKAN- Nereye komisyona mı sevk ettik?

Veli TOPAL- Başkanım İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına

BAŞKAN- İmar, Hukuk ve Sosyal Konutlar Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4466) Zabıta Personeline 2018 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6776) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2018 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1563) Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz olarak kalma talebinin kabulüne ilişkin Eğitim, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-10) Baybel Şirketinin sermaye artışı ve katılınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf -  Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Evet, bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

 

 

5- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-11) Borçlanma ve Belediye Başkanına yetki verilmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

BAŞKAN- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim. Bu maddeyle ilgili görüşme açılmasını istiyorum.

 

BAŞKAN- Oylandı ama konuşalım buyurun.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Şimdi halkımızın teveccühüyle göreve geldiğimiz günden itibaren Baybel’le ilgili her yıl yaklaşık sermaye artırımı oluyor. Ben daha önce toplantıda siz yoktunuz efendim. Demiştim ki; bu sermaye artırımları ile ilgili gerekçeler lazım, yani neden sermaye artırımına ihtiyaç duyulmuştur, sermaye kaybı neden kaynaklanmıştır, biz buraya neden her yıl milyonlarca lira sermayeyi aktarmak zorunda kalıyoruz? Üstelik aynı anda hem bizim borçlanmamızı hem de aynı toplantıya Baybel’e sermaye aktarılması şeklinde gelen bu iki talebin mecliste tartışılmasını, onun için gerekli bilgilerin en azından komisyona verilmesini talep etmiştim. Şimdi bununla ilgili birkaç notum var.

 

BAŞKAN- Geçen mecliste biz yoktuk o herhalde…

 

Hayrettin GÜNGÖR- Müsaade ederseniz okuyayım. Zaten o geçen haftaki tutanakta da belli efendim ne talep ettiğim. Gerek Baybel’in sermaye artırılması, gerekse belediyemizdeki borçlanmayla ilgili yetki verilmesi hususunda komisyondan geldiği gibi kabul edilmesine itirazımız var. Bu konuda meclisimize görüşme yolunun talebini rica ediyorum. Görüşelim.

 

BAŞKAN- Buyurun görüşelim.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Baybel sermaye artırılması ile aynı gün belediyemizin borçlandırılması talebi tesadüf müdür? Eğer böyle bir tesadüf ise çok talihsiz bir tesadüf olmuştur. Açıkça görülmektedir ki Baybel A.Ş.’nin zararının kapatılması için belediyemiz borç altına sokulmak istenmektedir. Her yıl belediyemiz şirketinin milyonlarca lira sermaye yetersizliği durumu ile karşı karşıya bırakan yöneticilerin, bunun nedenlerini bu mecliste anlatmadan, bunun hesabını vermeden sermaye artırması meclisimize en kibar ifadeyle hafife almak ya da acz içinde görmektir. Bir önceki toplantıda açıkça ifade etmiş olmama rağmen ne komisyonda ne de meclisimizde her iki taleple ilgili ne yazılı ne de sözlü herhangi bir açıklamada bulunulmamıştır. Sermaye artırımı talep edilen belediye şirketinin her yıl milyonlarca lira sermaye artırılması ve belediyemizin borçlandırılması talepleri bu şekilde parmak hesabıyla meclisimizden onay alacak konular değildir. Konunun etraflı olarak görüşülmesi, belediyemizin borç ihtiyacının ve belediye şirketinin sermaye yetersizliğine yol açan nedenlerin teker teker anlatılması, bilanço ve kar zarar cetvelleri ile varsa yeminli mali müşavir veya bağımsız denetleme kuruluşları tarafından düzenlenmiş raporların mecliste ya da komisyonlarda incelenmesi gerekmektedir. Bu işlemler yapılmadan önergenin bu mecliste kabul edilmesi sadece grubumuzu değil, tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı ileride hem vicdanen hem de hukukken büyük bir sorumluluk altına sokacaktır. Zira çok açıkça görülmektedir ki; belediyemiz benden sonra tufan mantığı ile ve büyük bir hızla borç batağına çekilmektedir. Ve Sayın Başkan kendisinden sonra gelecek yeni başkanıma bir enkaz bırakmak niyetinde olduğu açıkça görülmektedir. Geçen yıl bütün itirazlarımıza rağmen yine parmak hesabıyla kullanma yetkisi verdiğimiz ve kullanıldığını anladığımız 55 milyon TL’nin nereye harcandığını da biz hala bilmemekteyiz. Varsa CHP grubundan bunu bilen arkadaşım varsa kendisinin bizi bilgilendirmesini rica ediyorum.

 

BAŞKAN- CHP grubu değil muhatabı sizin benim.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Memnuniyetle efendim sizden duyarsak daha da güzel olur. Hayır onlar belki bilgilendirilmiştir.

 

BAŞKAN- Orta sahada top çevirmeyelim.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Hayır efendim ben topu çok açık kullanıyorum, kusura bakmayın. Bu yıl 55 milyon kredi kullanılması dışında bu yıl ilave olarak 19 milyon 600 bin daha borçlanma talebinin gelmesi akla zarar bir taleptir. Kaldı ki, geçen yıllarda yapılan yaklaşık 100 milyon liralık eski parayla 100 trilyonluk borçlanma Bayraklı halkına ve Bayraklı ilçesine en ufak bir yarar sağlamamıştır. Ortada ne refah yükseltici bir proje nede kalıcı bir eser görülmemektedir. Yine daha iki gün önce bu meclisten oy çokluğu ile geçen harcama bütçesinde böyle bir borçlanma öngörülmemişken ne olmuştur da yeni yılın ilk günlerinde böyle büyük bir tutarda borçlanma ihtiyacı hasıl olmuştur?

 

BAŞKAN- Borçlanma var. İyi okumamışsın sen.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Okudum efendim.

 

BAŞKAN- Bir daha okuyun.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Okuyalım. Açıkça görülmektedir ki belediyeye bağlı şirketlerini kötü yönetimine yine paraları çarçur etmiş…

 

BAŞKAN- Şirketini? İki tane şirketi yok yeni kuruldu diğeri. Gelecek o da gelecek yakında.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bankamızın ve faizin kucağına mahkum etmiştir. Bu borcun ve faizin ileride belediyemizi hatta çok yakın bir tarihte yönetilmez hale getireceğini şimdiden Bayraklı halkı, parti grubum ve şahsım adına ısrarla ikaz ediyor ve bu yanlış hesabın en kısa zamanda düzeltilerek yeniden gündeme getirilmesi yönündeki talebimi tüm meclis üyesi kardeşlerimden hukuki ve vicdani bir görev olarak arz ediyorum. Saygılarımla Hayrettin GÜNGÖR.

 

 

 

BAŞKAN- Hayrettin bey yazmışsınız okumuşsunuz teşekkür ederiz. İlçe belediyelerinin gelirlerinin ne olduğunu da biliyorsunuz.

Hayrettin GÜNGÖR- Çok iyi biliyorum.

BAŞKAN- Her meclise aynı şeyi tekrarlamayalım. Geçen gün Ödemiş Belediye Başkanımızı aradım. Bizim özellikle taşeronlara ödediğimiz meblağdan bir KDV alınıyordu %18. Bu da bütçemize önemli bir yüktü. Şimdi taşeron yasası düzenlemesinde belediye şirketine aktarılacak işçi kardeşlerin maaşları ve emekleri ile ilgili bölümünde ödemelerde KDV’nin kaldırılması iyi olacağı çünkü bizim bütçe açıklarının büyük bölümü de buradan kaynaklandığını söyledik. Ödemiş Belediye Başkanımız Kamu İktisadi Teşebbüsü gibi düşündüğü için bizi “ya ben dedi biliyordum, böyle biliyordum” dedi. “yok” dedim değil. Onun iktisadi teşebbüsü yok yeni kurdu meclisinden. Sanırım Bakanlıklarla görüştü, ya Maliye Bakanıyla görüştü ya da başka bir arkadaşımızla görüştü. Bakanlar Kurulu bir karar alarak kararnameyle bu taşeron firmalarının devredileceği, belediye iktisadi teşebbüsü bizim 2. kurduğumuz şirket gibi başka işle iştigal etmeyen bir şirket olması şartı aranacak ve KDV’den muaf tutulacağı bilgisi geldi ama daha karar çıkmadı. Dolayısıyla bizim giderlerimizi azaltmak gelirlerimizi de çoğaltmamız gerekiyor. Giderleri azaltmada bu önemli bir katkı olur. Belediye gelirlerinin de arttırılmasında başka katkıları olursa daha iyi olur. Dolayısıyla biz gelirlerimiz artmazken giderlerimizin arttığı bir döneme rastladığımız için tabi ki kalanını da borçlanmayla v.s ile kapatacağız başka çaresi yok. Ama bu Ödemiş Belediye Başkanımızla yaptığım görüşmedeki olumlu hava onu da beni de mutlu etti. Yaklaşık %22’lik bir ödemelerde azalma sağlayacak taşeron ücretlerinin. Umarım o gerçekleşir ve de gelirleri arttırılır ilçe belediyelerinin. Yani Büyükşehir’e giden paylar astronomik %40 bütçelerin Büyükşehir’e gittiğini, büyükşehir meclis üyelerimiz bilir. İller Bankasından gelen paranın %40’ını Büyükşehir alıyor. Dolayısıyla da Büyükşehir bütçeleri şişirildi, bizler fakir bütçeler olarak kaldık. Ama şunu söyleyeyim 10 yıllık olmayan bile bir belediye olarak yaptıklarıyla, çevrede bıraktığı izlenimle, tabi ki borçlanıyor ama iyi bir belediye izlenimi var. Daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Keşke daha ekonomik koşullarımız iyi olsa daha iyi olsa, 100 yıllık, 200 yıllık belediyelerin binası yokken bu binanın bile yapılması 7-8 yıllık bir süreçte bir başarı olarak addediliyor diğer belediyeler tarafından. Ve minimum bütçeyle de gayet iyi işlerin yapıldığını görüyoruz. Öyle olmasaydı ikinci dönem bize halkımız görev vermezdi. İstiyorsanız üçüncü defa aday olurum. Yani o konuda tereddüdüm yok. Beni böyle kızdırıyorsunuz üçüncü defa aday olacağım. Ondan sonra bütçe açığını halkın önünde tartışırız.

Hayrettin GÜNGÖR- Sayın başkan…

BAŞKAN- Sen fazla yüklenme bana tamam mı?

Hayrettin GÜNGÖR- Estağfurullah ben kimseye yüklenmek amacında değilim. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Çok basit,

BAŞKAN- Ben de çok basit anlattım. Gelirleri ile giderleri arasında fark olan kurumlar buraları. Hepsi böyle.

Hayrettin GÜNGÖR- Bu sunduğunuz gerekçe…

BAŞKAN- Mahmut BADEM’i bir gün misafir edeyim burada bir misafir toplantısında anlatsın ilçe belediyelerinin durumunu sana. Bizim arkamızda devlet desteği yok maalesef.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi sayın başkanım yaptığınız bu bina bu günkü güncel değeri 15 milyon 20 milyon.

BAŞKAN- Yapma ya, yapma ya.

Çağlar HASPOLAT- O kadar.

BAŞKAN- Öldürdün yine beni Çağlar ya.

Çağlar HASPOLAT- Ne kadar?

BAŞKAN-  35 trilyona mal oldu bu bina.

Çağlar HASPOLAT- İstersen 40 olsun. 5 de ben bırakayım üzerine 40 olsun başkanım.

BAŞKAN- Büyükşehir in verdiği bana 8.5 trilyon. Bir dakika arkadaşım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım…

BAŞKAN- Bir dakika doğruları konuşalım.

Çağlar HASPOLAT- İhaleye çıktığınız fiyat 15 milyonla çıktınız.

BAŞKAN- Büyükşehir’in buraya verdiği katkı 8.5 trilyon.

Çağlar HASPOLAT- Doğrudur. 15 milyonla da ihaleye çıktınız burayı doğru mudur başkanım?

BAŞKAN- 17 milyon KDV ile.

Çağlar HASPOLAT- 17 milyon lira. 17 milyonun sekiz buçuğunu Büyükşehirden aldınız.

BAŞKAN- Tamam.

Çağlar HASPOLAT- Yarısını da siz verdiniz. Tefrişatı osu busu 20 milyon da ben bırakayım üzerine başkanım. 28 milyon lira 30 milyon olsun.

BAŞKAN- 35, kırka doğru gidiyor.

Çağlar HASPOLAT- 35 olsun 40 olsun kullandığınız bu yeni 7-8 yılda kullandığınız bütçe, güncel bütçeyi söyleyeyim.

BAŞKAN-  Sadece belediye burayı mı alıyorsun?

Çağlar HASPOLAT- Güncel bütçeyi söyleyeyim başkanım. 200 milyon lira yıllık güncel bütçeyle bir buçuk katrilyon paraya hükmetmişsiniz.

BAŞKAN- Gelen parayla sadece bina yapacağız senin kafana göre.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi 1.5 katrilyonluk…    

BAŞKAN- Çalışanlara para vermeyeceğiz, temizlik yapmayacağız, parklara bakmayacağız…

Çağlar HASPOLAT- Bu 1.5 milyonluk bütçede yaptığınız 30-35 milyonluk bir bina ve bunla da…

BAŞKAN- Seçimlerde görüşelim abim.

Çağlar HASPOLAT- Seçimlerde görüşürüz başkanım.

BAŞKAN- Hodri meydan.

Çağlar HASPOLAT- Hodri meydan eğer sizi aday gösterirlerse tabi.

BAŞKAN- Göstermezlerse de kendileri bilir.

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle

BAŞKAN-  Göstermezlerse de kendileri bilir.

Çağlar HASPOLAT- O güne kadar sağ salim kalırsak…

BAŞKAN- Sizin aklınız fikriniz kayyum atansın görevden alınsın. Ben sana bir şey söyleyeyim böyle düzenlerde siz de kendinize dikkat edin.

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle başkanım.

BAŞKAN- Özellikle sen Çağlar.

Çağlar HASPOLAT- Neden dolayı başkanım?

BAŞKAN- Öyle dikkat et, kuyumcusun ticaret yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun…

Çağlar HASPOLAT- Benim imza…

BAŞKAN- Saygılar sunuyorum sana.

Çağlar HASPOLAT- Benim benim imza attığım tek yer burada, şurda şurda…

BAŞKAN- Sana saygılar sunuyorum.

Çağlar HASPOLAT- Bende size saygılar sunuyorum. Sunacaksın tabi.

BAŞKAN-  Başka söz almak isteyen var mı? Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Ben gündeme döneyim. Bu Bay-bel e sermaye aktarılması ile alakalı. Şunu anlamıyorum sayın başkanım yani neden zarar ediyor neden sermaye artırılıyor? Nedenini ben şunu söyleyeyim…

BAŞKAN- Belediye şirketlerinde kar eden var mı abi.

Tarkan DÜZMAN- Kar ayrı, zarar ayrı, sermaye aktarmak ayrı. Kafa kafaya çıkabiliriz. Şimdi Bay-bel in işlettiği kafeteryaların aşağı yukarı hepsine giden birisiyim ben. Mümkün mertebe…

BAŞKAN- Sana göre pahalı.

Tarkan DÜZMAN- Bana göre pahalı değil sayın başkan. Bakın bir dahaki meclise fotokopilerini alır gelirim 10 tane emsal uygun olmaz. Siz de biliyorsunuz bunu ben bunları daha önce mecliste bir bardak limonatayı 5 tl ye mi 4 tl ye mi satıldığı, küçük bir bardağı bunları söyledim. Makarnanın bütün kafeteryalarda 15-16 tl iken belediyemizde de aynı  olduğu, ekmeğin etin sandviçin dondurmanın. Şimdi siz diyeceksiniz ki “çayı ucuz satıyoruz” Eyvallah. Bir tek çay var bakın. Bay-bel A.Ş kafeteryalarında …

BAŞKAN- Çay satılıyor başka bir şey satılmıyor.

Tarkan DÜZMAN- Satılıyor satılıyor. Ben Mürdüm kafenin…

BAŞKAN- Değerli arkadaşlarım,

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım sözümü bitireyim müsaade ederseniz.

BAŞKAN- Parantez aç, Bay-bel A.Ş de sigorta kaçırılmıyor, vergi kaçırılmıyor.

Tarkan DÜZMAN- Kaçmaz tabi devlet kurumu.

BAŞKAN- Devletin kurumu. Sendikalı

Tarkan DÜZMAN- Kaçmaması lazım.

BAŞKAN- Aslan gibi sendikaları var. Sözleşme yapacağız yarın.

Tarkan DÜZMAN- Öyle olması lazım zaten.

BAŞKAN- Tamam mı? Biz kamu kuruluşuyuz. Biz kaçak göçek işçiyle yevmiyeciyle bu işi götüremeyiz. Ve oralar da ihale edilemez. Bu şirket bıraktığında oralar kapanır. Çünkü ayrı parseller değil, ihale mümkün değil. Bunu elli sefer şikayet edildi, arkadaşımız basında yazdırıyor, yazan gelip şikayet ediyor Çağlar bey, müfettişlerin biri gidiyor biri geliyor, öbür defterdarlıktan bir arkadaş geliyor, ikincisi geliyor, sabaha kadar inceleseler bu firma böyle bir firma. Tamam mı? Bu firma böyle bir firma. Bu kar amaçlı bir firma değil. Ben buraları kapatayım asayım, “sermaye artışından zarar var diye kapattım, AKP grubu büyük tepki gösterdi” ilçenin binasının önüne yığılır millet. Yapma böyle.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan Ak Parti grubu bakın…

BAŞKAN- 150 tane insan çalışıyor orda.

Tarkan DÜZMAN- Ak Parti grubu, orda 500 kişi çalışsın. Biz yönetim buradaki başkandan tutun, Bay-bel in yönetiminde kimler var onu da bilmiyoruz. Sonrasında, ben denetim komisyonluğu da yapmış bir insanım, dosyaları iyi incelediğimizde 2 yıl önce Bay-bel A.Ş nin sattığı, ben kendim tüccarım esnaflık yaptım, alıyoruz satıyoruz, market alışverişlerimizi yapıyoruz, piyasa raiçini çok iyi bilen bir insan olarak 2 yıl önce denetim komisyonunda Bay-bel in kestiği fa… ya Bay-bel in bir kere satmadığı yapmadığı iş yok.

BAŞKAN- Ya bırak Allah aşkına.

Tarkan DÜZMAN- Bu böyle. Evet açalım.

BAŞKAN- Müfettişler orada ya. Ortalama senede 1 milyon 2 milyonluk iş yapıyor ya Belediyeye bu şirket. 1 milyon 2 milyon ya. Bir şey yaptığı yok. İstiyorsa Çağlar beye devredeyim Bay-bel i kar ettirsin. Buyurun.

Ali ALAN- Sayın başkan şimdi bir kısır döngü başladı gidiyor da ben şey soracağım. Bay-bel şirketi yaklaşık 5 – 6 yıllık bir şirket  sanırım kurulduğumuzdan beri var. Dernekler masası tarafından denetlenmiyor mu?

BAŞKAN- Herkes tarafından denetleniyor 2 sefer 3 sefer…

Ali ALAN- Bu güne kadar…

BAŞKAN- Çağlar bey basında yazdırıyor cevap versin ben yazdırmıyorum diye. Yazdırıyor, o, onun arkadaşları var, onlara söylüyor yazdırıyor, onların şikayetleri geliyor. Bir daha geliyorlar defterdarlıktan o gidiyor bu geliyor. Bay-bel de bir şey yok uğraşmayın. Bu belediyede hiçbir şey yok.

Çağlar HASPOLAT- Ben ne söylüyorsam burada söylüyorum.

BAŞKAN- Bu belediyede hiçbir şey yok. Bu belediyede hiçbir şey yok.

Çağlar HASPOLAT- Orda yazanların hepsini burada (aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.)

BAŞKAN- Kendinize güveniyorsanız

Çağlar HASPOLAT- Ben (aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.) söylüyorum burada.

BAŞKAN- Seçime girersiniz. Seçime seçime.

Çağlar HASPOLAT- Öyle masaya vurmakla olmaz.

BAŞKAN- Seçime seçime

Çağlar HASPOLAT- Öyle masaya vurmakla olmaz.

BAŞKAN- Ben bu görevden…

Çağlar HASPOLAT- Ben burada ne söylüyorsam orada da aynısı yazıyor sayın başkan.  Aynısı yazıyor.

BAŞKAN- Bağırma, bağırma, bağırma. İkide bir görevden alınırsınız. Hadsizlik yapma burada. Sen kendine dikkat et kendine. Dikkat et. Yok başkasının alnı kapalı. İkide bir görevden… şu ilçe başkanınızdan utanın be. Doğru konuş burada. İkide bir yok “o güne kadar kalırsınız” Bu ülke sizin mi? Babanızın malı mı?

Çağlar HASPOLAT-  Babamızın malı.

BAŞKAN- Hiç kimsenin malı değil konuşmayın burada. Ne demek görevden alınırsınız ikide bir. Bırakalım gelin siz yönetin burayı. Ayıp ya bu. Biz AKP li belediye başkanlarının görevden alınmasına karşıyız. Her şeye karşıyız demokrasiden yanayız. İkide bir bu lafı söyletmeyin grup başkanınıza.

Tarkan DÜZMAN- Bir dakika ben cümlemi bitirmedim başkanım söz istiyorum.

BAŞKAN- Buyurun

Tarkan DÜZMAN- Mikrofon çalışmıyor.

BAŞKAN- Evet buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Niye bu kadar sinirlendiniz bilmiyorum.

BAŞKAN- Ya arkadaşım her mecliste söylüyor,

Tarkan DÜZMAN- Ama bakın

BAŞKAN- “Görevden alınacaksınız görevden alınacaksınız”

Tarkan DÜZMAN- O cümleyi kullanmadı “siz kalırsanız” dedi. Devamı için kullanmış.

BAŞKAN- Ne demek bu “siz kalırsanız”

Tarkan DÜZMAN- Devamı için kullanmıştır o ya.

BAŞKAN- Ne demek yani devamı için?

Tarkan DÜZMAN- Üçüncü seçime…

BAŞKAN- “Seçime kadar kalırsanız”

Çağlar HASPOLAT- Genel merkeziniz sizi aday gösterirse

BAŞKAN- Ayıp yani bu ya.

Çağlar HASPOLAT- Sizi aday gösterirse…

BAŞKAN- Ya o senin sorunun değil ki.

Tarkan DÜZMAN- Çağlar başkan bir saniye.

Çağlar HASPOLAT- Zabıtlarda var.

BAŞKAN- O senin sorunun değil ki.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım sizin de sorununuz değil o zaman seçimlerde görüşürüz. Evet aynen öyle. Seçimlerde görüşürüz.

BAŞKAN- Ben siyaset yapıyorum siyaseten konuşuyorum. 

Çağlar HASPOLAT- Biz de burada siyaset yapıyoruz.

BAŞKAN- Ben siyaset dışında bir şey söylüyor muyum? Sen ama polisiye konuşuyorsun sürekli. Böyle şey olmaz. Yok görevde kalır mısın, sen bakalım kalacak mısın.

Çağlar HASPOLAT-“Genel merkez size görevi verirse” dedim. Zabıtlarda var buyurun.

Veli TOPAL- Daha önce Çağlar bey söylemişti. “kayyum atanır” falan gibi. Bunlar da buradan kaynaklanan şeyler. Unuttu Çağlar bey onu. Bunun kararını da siz vermiyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Kötü yönetilirse atanır tabi ki. Onu söyledim.

Mikrofonsuz konuşmalar yapıldığından deşifre edilememiştir.

Tarkan DÜZMAN- Evet sözümü bitirebilir miyim arkadaşlar?

BAŞKAN- Buyurun

Tarkan DÜZMAN- Keşke başkanım böyle diyeceğinize şunu deseydiniz; “ya tamam bir inceleyelim” bir kere ya. Ya tamam siyasetini yap, muhalefetinizi yapın, iyi bir belediye başkanı olabilirsiniz kendinizce ama bizi de bir dikkate alın ya. Burada bir cümle bir şey söylüyoruz.

BAŞKAN- Dikkate alınmayacak ne söyledik abicim.

Tarkan DÜZMAN- Ama yani bu tavırlar bilmiyorum siz belediye başkanısınız…

BAŞKAN- Bay-bel, Bay-bel, Bay-bel kardeşim Bay-bel orada.

Tarkan DÜZMAN- Hiçbir yorum yapmayalım o zaman. Biz burada…

BAŞKAN- Bay-bel in defterleri yerden göğe kadar inceleniyor.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan siz bizi buraya gelip saksı gibi oturup gitmemizi mi bekliyorsunuz.

BAŞKAN- Yok konuşun buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Efendi bir şekilde başkanım diye hitap ediyorum.

BAŞKAN- Buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Bizim sizden beklentimiz bakın yeni bir şirket kurulmuş. Her sene 3 milyon, 5 milyon önümüzdeki sene, bakın daha ilk günü mecliste yoktunuz 19 milyon 600, 19…

BAŞKAN- Gelecek borçlanacak. Başka türlü bu bütçe dönmez.

Tarkan DÜZMAN-  20 milyon yakın borçlandık. Biz de diyoruz ki; bakın son 4 yıla baktığınızda böyle ufak tefek münakaşalar hariç belediyenin yaptığı vatandaşa yarayacak her şey için biz oy birliği ile geçiriyoruz. Bunu dikkate alın biraz konuşurken bazen de mesela yeterlilik önergesi ben şimdi onu söyleyecektim…

BAŞKAN- Ama Çağlar’ın sözleri hoş değil.

Tarkan DÜZMAN- Ama bakın Çağlar başkan demin şunu söyledi; sizi aldırılacak şöyle kayyum hiçbir şey söylemedi. Devamında siz burada Hayrettin bey e dediniz ki; “bir dahaki dönemde gelirim o da bir dahaki dönem olursun” ben öyle anladım.

BAŞKAN- Yo o öyle değildi. Neyse tamam.

Tarkan DÜZMAN-  Ben öyle anladım.

BAŞKAN- Kapatalım bu konuyu.

Tarkan DÜZMAN- Öyle söylemiş olsun. Yani üçüncü dönemde olursanız diye bu işi tatlıya bağla…

BAŞKAN- Öyle değil “dönemi tamamlarsanız” diyor.

Tarkan DÜZMAN- “Üçüncü dönemde olursanız” diye söylemiş olarak kabul edelim.

BAŞKAN- Değiştirelim.

Tarkan DÜZMAN- Öyle değiştirelim başkanım. Yani bizim bu önerilerimizi biraz dikkate alın. Ya sonuçta hepimiz Bayraklıda yaşayan insanlarız.

BAŞKAN- Dikkate alalım.

Tarkan DÜZMAN- Bayraklıda yaşayan insanlarız.

BAŞKAN- Bakın arkadaşlar Bay-bel ile ilgili birkaç söz daha söyleyeceğim. Kiraları ecrimisil ödüyor buraya Bay-bel, çevrede ne kadar dükkan varsa onlar kadar kira ödüyor. Parselini ödemiyor oradaki binaya ödüyor. Dolayısıyla bu şirketin bu paralarla bu ücretlerle bu tarifelerle kar etmesi bu işçilik ücretleriyle mümkün değil. Ha kapansın diyorsanız…

Tarkan DÜZMAN- Hayır kesinlikle…

BAŞKAN- Kapatalım.

Tarkan DÜZMAN- Kesinlikle AK parti grubunun ne Bay-bel in kapanmasının ne orada çalışan bir tane işçimizin eksilmesi, mümkünse daha iyi şartlarda oraya gelir elde edebilecek bir şeyler ekleyebiliyorsak, kaç çalışanı var bilmiyorum. 300 ise 500 yapalım 1000 yapalım biz de hep beraber AK Parti grubu olarak…

BAŞKAN- Var bir sürü iş kolu var genişletebiliriz.

Tarkan DÜZMAN-  Genişletebilirsek ne mutlu.

BAŞKAN- Kar eden başka konulara girebiliriz ama belediye bütçesinden tabi ki para aktarmadan oraya o işler olmaz. Mesela Melih GÖKÇEK’in Ankara’da yaptıklarını söyleyelim.

Tarkan DÜZMAN- Beni Ankara ilgilendirmiyor. Beni Bayraklı Belediyesi…

BAŞKAN- Bay-bel e Baybel e…Bak arsa sattık. Bu arsayı ayni yardım olarak Bay-bel e verirdik, Bay-bel orayı kat karşılığı ihaleye çıkartırdı sermaye artışını oraya yapardık biraz daha fazla yapardık o inşaatı yapar kar eder ve satardı. Ama biz bu tartışmaları bu mecliste yaparsak ooo yeri göğü yıkılırdı. Yapamıyoruz onun için belli iş koluyla standart kalmış bir şirket bu. Fazla da büyütmenin bir anlamı yok.

Tarkan DÜZMAN- Vallahi bu mecliste her şeyi yapıyoruz başkanım yapıyorsunuz. Bizim yapmadığımızı oy çokluğu ile geçiriyorsunuz, bazen bir yorum belirttiğimizde yeterlilik meterlilik bağrışma çağrışma kapanıyor konu.

BAŞKAN- Evet başka?

Veli TOPAL- Başkanım bu son komisyon raporu vardı onu da bir oylayalım.

BAŞKAN- Hangisiydi o?

Veli TOPAL- Plan ve Bütçe.

BAŞKAN- Geldi mi o plan bütçe raporu?

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-101) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan iki adet mühendise ödenecek aylık net ücretin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu raporu.

BAŞKAN- Bu maddenin komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Arkadaşlar şimdi teklif edilen isimlerin aday olmayan arkadaşın ismi yazılıyor, yönetmelik gereği bir daha seçim yapmamız gerekiyor. Lütfen nezaket kurallarına grup kurallarına uyalım arkadaşlar.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan ben yönetmeliği okuyabilir miyim müsaade ederseniz?

BAŞKAN- Okuyun.

Tarkan DÜZMAN- Ne diyor bir saniye bir açayım internetten de daha okumadım. Hep beraber okuyalım ne diyorsa ona göre hareket edelim bildiğimden söylemiyorum.

BAŞKAN- Müdüre hanım okumuş hazır.   

Tarkan DÜZMAN- Hayır bizde de ben açtım internetten bir okuyalım hep beraber…

BAŞKAN- Müdüre hanım söylesin.

Tarkan DÜZMAN- Yorumlayalım meclis karar versin. “Oylama usulleri madde 13 diyor. Mecliste oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere 3 türlüdür. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar ancak gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler. Gizli oylama meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını yada bir teklif hakkında kabul, çekimser veya red yazıp tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan sonra başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde oylama bir daha tekrarlanır. Yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur. Başkanlık divanı, Encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile yapılır. Meclis kararı ile başka konularda da gizli oylama yapılabilir. İşaretleme oylama: Meclis üyesinin elini yukarı kaldırarak

BAŞKAN- Ya onlara girme şimdi sen bırak şimdi.  Şimdi arkadaşımıza söz verelim. Değerli arkadaşlarım bakın şimdi burada nezaket kuralları teamüller geçerlidir. Biz Ak parti grubuna adaylarını sorduk. CHP grubuna adaylarını sorduk. Biz istesek CHP grubu olarak Ak partiyi kimseyi buradan çıkartmadan CHP grubu olarak isimleri çıkartabiliriz. Ama usulsüz olur.

Çağlar HASPOLAT- Seçim sonuçlarını söyler misiniz.

BAŞKAN- Usulsüz olur. Bir dakika abicim. Siz nezaket kurallarına uyun arkadaşlar. Nezaket kurallarına uyun Ak parti grubu olarak.

Çağlar HASPOLAT- Seçim sonuçlarını söyler misiniz başkanım.

BAŞKAN- Evet. 

Çağlar HASPOLAT- Ben seçim sonucunu öğrenmek istiyorum başkanım.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Şimdi şöyle…

Çağlar HASPOLAT- Bir saniye bir saniye başkanım seçim sonucunu öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN- Okuyor ya.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Tarkan bey in de okuduğu gibi kişilerin adları yada bir teklif hakkında kabul, çekimser yada red yazabilir diyor. Şimdi oylama öncesinde buraya isimler istenildi. Yani bu kişilerin adları, bunların dışında oy pusulalarına herhangi bir isim yazılamaz.

BAŞKAN- Aday olmadığı için.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Eğer yazılması düşünülen bir isim olsaydı…

BAŞKAN- Abdullah el kaldırma ya. Bir dakika konuşsun arkadaş.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Eğer yazılması düşünülen bir isim olsaydı, tahtaya da o ismin yazılması gerekiyordu.

Çağlar HASPOLAT- Neden adı gizli oylama? Neden gizli oylama?

BAŞKAN- Olmaz aday olmayan yazılmaz.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Bakınız, şu teklifi bakınız bir şey söyleyeceğim. Şu teklifi oy pusulalarınızda ya kabul edeceksiniz, ya red edeceksiniz ya da çekimser diyeceksiniz. Gizli oy olmasının sebebi hanginizin bu isimleri red ettiğinin hanginizin bu isimleri kabul ettiğinizin belli olmaması açısından adı gizli oylama.

BAŞKAN- Söyle Abdullah.

Abdullah AKTAŞ- 2014 yılında Mart ayındaki yine denetim komisyonu seçiminde ben aday olmadığım halde bana iki tane oy çıkmıştı. Peki o oylamayı neden iptal etmediniz.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- O oy pusulaları geçersiz sayıldı. 

Abdullah AKTAŞ- Ama şimdi yeniden oylama yapıyorsunuz.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Hayır sizin isminizin, bakın tekliflerin dışında…

Abdullah AKTAŞ- Şu an yeniden oylama yapalım diyorsunuz. O zaman neden tekrar oylama yapmadınız?

BAŞKAN- Geçersiz oy sayısı fazla. 21 geçersiz oy var o yüzden.

Gökçen ÇETİNER (Yazı işleri Müdürü)- Evet.

BAŞKAN- Evet oylamayı tekrarlıyoruz. Bak böyle yaparsanız Ak Partiden kimseyi yazmayız.

Tarkan DÜZMAN- Yazmazsanız yazmayın.

Aynı anda yapılan konuşmalar olduğundan deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Yapmayın böyle. Konu kapanmıştır oylamayı tekrarlıyoruz.

İsmail YAĞCI- İki kelime söyleyeceğim başkanım.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım oylama sonuçlarını öğrenmek istiyorum ben.

BAŞKAN- Oylama sonucunu arkadaşımız geçersiz olarak addetti.

Tarkan DÜZMAN- Hangi maddenin olduğunun tutanaklara geçmesini istiyorum.

Aynı anda yapılan konuşmalar olduğundan deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir dakika bir susun, bir susun arkadaşım ya.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkanım bize sokak ağzıyla davranmayın lütfen.

BAŞKAN- Susun bir dakika. Nasıl kapanıyor bu. Hepiniz konuşuyorsunuz. Oylama sonucu 21 oy geçersiz olduğu için iptal edildi. Yeniden oylama yapılıyor. Söyledi anlattı kadın iki saat.

Çağlar HASPOLAT- Senin orada buradaki meclis üyelerinden biri seçilecek. Fark ediyor mu isim sizin için.

BAŞKAN- Benim meclis üyelerimden hiç biri hadsizlik yapmaz.

Çağlar HASPOLAT- Sizin için fark ediyor mu?

BAŞKAN- Burada aday, grupta çıkan aday grupta çıkan aday hadsizlik yapmaz.

Çağlar HASPOLAT- Her hangi biri tarafından denetlenmek…

BAŞKAN- Siz sabote etmeyin.

Çağlar HASPOLAT- Neden zoruna gidiyor başkanım.

BAŞKAN- Böyle bağırma, bağırma.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bağırma, bağırma, bağırma. Olmaz öyle aday olmayan nezaket kurallarına aykırı, yönetmeliğe de aykırı.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ya çekinsem ne olacak çekinmesem…Senin oyuna ihtiyacı yok CHP nin.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Ne sabote ediyorsunuz?10 dakika ara veriyorum arkadaşlar. 10 dakika ara veriyorum.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Kendin bilirsin buyur git. Oylamaya katılma.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Nereye dışarıdan adam istemiyorsun?

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Gidin Allah aşkına konuşup durmayın burada.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilememiştir.

 

 

Hasan KARABAĞ

  Meclis Başkanı

 

 

                                               Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye        

 

 

 

 

OTURUMA 10 DK ARA VERİLMİŞTİR.

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 05.01.2018 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİN II. OTURUMU

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis Başkanı                      : Hasan KARABAĞ.

Üyeler                                    : Ali ALAN - Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ  - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR -  Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Hamdi VATANSEVER - Mikail BİLİCİ.

BAŞKAN- Evet ikinci oylamaya geçin arkadaşlar.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan

BAŞKAN- Buyurun.

Aynur ÇETİN- Müsaade ederseniz bu konu ile ilgili olarak biz grup olarak istişaremizin sonucunu ifade etmek istiyoruz.

BAŞKAN- Buyurun efendim.

Aynur ÇETİN- Öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Nezaket tabi ki çok önemli ancak biz nezaketten önce çalışmalarımızı yürütürken her şeyden önce yasa ve mevzuatlara bağlıyız. Oylama usullerine ilişkin yasa maddesi çok açık. Yoruma da açık değil. Yani yoruma hiç müsaade etmeyecek bir şekilde düzenlenmiş. Tekrar ediyorum Yazı İşleri Müdürümüz okudu, ama eksik okudu. Der ki; gizli oylama kısmını okuyorum sadece. “meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin bu bir kişi de olur iki kişi de olur, üç kişi de olur, beşi geçmemek üzere. Beşi geçerse evet o zaman geçersiz oy diyebilirsiniz pusulayı. Ancak çok açık bakın kişi veya kişilerin adlarını kabul, çekimser veya red yazıp tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır. Olay bitmiştir. Pusulaları görmedik, açıklamadınız. 21 oy geçersiz diyorsunuz, neye istinaden geçersiz diyorsunuz tutanaklara geçmesini istiyoruz.

BAŞKAN- Arkadaşımız anlattı.   

Aynur ÇETİN- Aydınlatıcı bir anlatım değil. Bakın …

BAŞKAN- Arkadaşımız anlattı.

Aynur ÇETİN- Hayır bu usule göre yasa çok açık, yoruma açık değil nettir. Pusulalarda eğer tanıtıcı işaret var ise, meclis dışından birinin ismi yazılı ise…

BAŞKAN- Aynur hanım bir daha söz veriyorum ben, müdüre hanıma söz verebilir miyim?

Aynur ÇETİN- Ben bir tamamlayayım sayın başkan.

BAŞKAN- Buyurun.

Aynur ÇETİN- Bu hususta öncelikle bu konunun açıklığa kavuşturulması, tutanaklara geçerli, geçersiz oy sayısının geçmesi ve pusulalarda kimlerin isimlerinin de yazılı olduğu açıklanarak tutanaklara geçmesini istiyorum. Eğer iptal edecek ve ikinci oylama yapacaksanız da bu hususun tutanaklara geçmesini istiyoruz.

BAŞKAN- Geçsin efendim tutanaklara biz geçmesin demiyoruz.

Aynur ÇETİN- Yani toplam oy sayısı, pusulalardan çıkan isimlerin kimler olduğu…

BAŞKAN- Geçmiştir zaten arkadaşlar yapmıştır onu.

Aynur ÇETİN- Çünkü meclis dışından birisi varsa biz de görelim. Yani iptal edilecekse o konuda biz de mutabakat yapalım.

BAŞKAN- İptale gerekçe sizsiniz burada politika yapmayın.

Aynur ÇETİN- Ya meclisin iradesi yansısın istiyoruz yani tutanaklara.

BAŞKAN- Tamam meclisin iradesi yansısın.

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Gizli oylama yapılmadan önce, bir teklif önerilir yada isimler önerilir. Yani bu gizli oylama öncesinde eğer şu tahtanın haricinde herhangi bir isim oy pusulasında yazılmış ise o oy pusulası geçersiz sayılıyor. Ama bakın bu gizli oylama öncesinde eğer bu isim, tahtaya isimler yazılırken “ben de adayım” deseydi, o zaman oy pusulasında o isim çıksaydı evet geçerli olurdu. Ancak teklif edilen isimlerin arasında o isim yok. Olmayan bir isim oy pusulasında yer aldığı için oy pusulaları geçersiz sayılıyor. Hayır benim fikrim değil. Mahalli İdarelerin bu konuyla ilgili görüşleri var size bunu daha sonra iletebilirim.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan biz…

BAŞKAN- Ben size söz vermedim bir dakika.  Ya kardeşim burası kahvehane mi?

Çağlar HASPOLAT- Sonuçları alabilir miyiz başkanım.

BAŞKAN- Tamam buyurun nedir sonuçlar arkadaşlar? Divanda buyurun sonuçları. Yazın arkadaşlar. Biz sizin önerdiğiniz isimlerden olmayan birini de yazsak bizim buradaki sayımız yeter, sonuç iptal olacaktı arkadaşlar yapmayın böyle. Nezaketsizlik bu siyaseten böyle şeylere tenezzül etmeyin. Bizim arkadaşımız aday olmak istese meclise çıkar aday olur. Grubu dinlemiyorum der aday olur. Bizim grupta öyle bir şey yok. Herkes grup ahlakı içinde hareket ediyor ama siz sabote ediyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Olmazsa zaten o zaman sorun yok başkanım.

BAŞKAN- Yok tabi.

Çağlar HASPOLAT- O zaman sorun yok.

BAŞKAN- Bizim içimizden herhangi bir arkadaş bu grup kararı dışında adayım dedi mi size? Niye bozuyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Biz gönlümüzden geçeni yazmışız.

BAŞKAN- Öyle olmaz. Biz de sizin içinizden benim de Latif gönlümden geçiyor, daha yumuşak kim var burada işte Tahsin gönlümden geçiyor, kardeşim geçiyor…

Latif AYDEMİR- Yumuşak derken?

BAŞKAN- Yumuşak derken kişilik olarak.

Latif AYDEMİR- Beni bilen bilir bilmeyen kendi bilir.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan tekrar ediyorum bakın çok açık. Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin diyor. Yani burada hiçbir kısıtlama yok. Meclis üyesi olsun yeter ki.

BAŞKAN- Bak böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yapmayın ya. CHP içinde böyle arkadaşları birbirine düşürücü davranışlar yapmayın. Biz o oyuna gelmeyiz.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım bir şey konuşabilir miyim?

BAŞKAN- Evet buyurun.

Abdullah AKTAŞ- 37 meclis üyemiz var değil mi? 21 tanesi iptal, 16 tane geçerli oy var.

BAŞKAN- Salt çoğunluğa bakıyor buraya bakıyor.

Abdullah AKTAŞ- 16 tane geçerli oy var.

BAŞKAN- Buraya bakıyor buradaki sayıya bakıyor.

Abdullah AKTAŞ- Demek ki buraya yazılan buraya yazılan isimleri sizin grubunuzdan da istemeyenler var ki 16 tane geçersiz çıkıyor. 13 kişi biz olduğumuza göre.

BAŞKAN- Olabilir abi.

Abdullah AKTAŞ- Sizin dediğinize göre…

BAŞKAN- Onlar da yanlış yapmıştır.

Abdullah AKTAŞ- Yanlış yapmıştır değil.

BAŞKAN- Yanlış yapmıştır. Onlar da konuyu bilmiyordur. Böylece açıklığa kavuştu bu.

Abdullah AKTAŞ-  (Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilemedi) yapılmış bu.

BAŞKAN- Tamam buyurun onlar da yanlış yapmıştır.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım sizin yazdıklarınızı sadece sizin gruptan 3 kişi desteklemiş.

BAŞKAN- Anladım Abdullah aynı şeyi tekrarlama. Yanlış yapmış arkadaşlar. Evet oy kullanmaya geçtik bir daha yapmayalım lütfen bak.

Çağlar HASPOLAT- Sonucu alalım başkanım.

BAŞKAN- Söyleyin kızım nedir bu sonuç ya. Sonucu söyleyin, sayın. Böyle şeylere gerek yok arkadaşlar.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan böyle şeylere doğrudur gerek yok.

BAŞKAN- İsteyen denetim komisyonuna gelip izleyebilir. Bakın mevzuatı bilmiyorsunuz ben size anlatayım. Bütün komisyonlara meclis üyeleri gelip izleyebilir. CHP içinden birini yazdıralım arıza yapsın, bize işte şunu yapsın bunu yapsın şeylerine tenezzül etmeyin.

Çağlar HASPOLAT- Başkanım şimdi 38 tane meclis üyesi var.

BAŞKAN- Herkes girebilir komisyonlara.

Çağlar HASPOLAT- Herkes girebilirse o zaman orada çıkan sonuca katlanmanız lazım.

BAŞKAN- Katlan olmuyor işte geçersiz diyor.

Çağlar HASPOLAT- Yok öyle bir şey değil.

BAŞKAN- Usulüne uygun değil.

Çağlar HASPOLAT- Öyle bir şey yok.

BAŞKAN- Katlan yok.

Çağlar HASPOLAT- Usule karşı siz geliyorsunuz başkanım.

BAŞKAN- Siz şimdi kurnazlık yaptınız güya. Güya kurnazlık yaptınız, usulsüz.

Çağlar HASPOLAT- Biz kurnazlık yapmayız başkanım. Gönlümüzden geçeni yazmışız oraya.

BAŞKAN- Arkadaşlarımız da hata yapmış. Ya yapmış ya sen amma Simavlısın dediğini diyip duruyorsun.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım madem ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz burası demokratik bir meclis, meclisten çıkan kararı burada herkesin görmesi onaylaması lazım.

BAŞKAN- Şekli ne olursa olsun kabul edelim.

Abdullah AKTAŞ- Yani demokratik … açıklanması lazım.

BAŞKAN- Ya aynı şeyi söylemeyin.

Mikrofonsuz konuşma yapıldığından deşifre edilmemiştir.

BAŞKAN- Yazabilirler onlar da hata yapmış.

Hayrettin GÜNGÖR- Ha o zaman geçersiz.

BAŞKAN- Geçersiz canım. Geçersiz iki türlü de geçersiz. İki saattir anlatıyor hanım burada. Müdüre hanım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan şu sonuçları tutanağa geçip açıklanmadan oy kullanma işlemlerini başlatmayın yapmayın. Çünkü eğer bu noktada…

BAŞKAN- Oylama yapılsın siz gene okurlar onu. Ya ben ne denetim komisyonları gördüm mahkeme mahkeme sürünüyorlar. Kemal BÜYÜKKESİM burada. Ne yapacak denetim komisyonu. Ne yapacak denetim komisyonu. Denetim komisyonu başkana yönelik hazırlanan bir komisyondur. Gidip orada burada reklam edesiniz diye değil, hemen savcılığa gidilir ve soruşturma açılır, arkadaşlarımız gibi gidersin savcıya ifade verirsiniz anlatabildim mi? Böyle çocuk oyuncağı değil bu işler.

Veli TOPAL- Başkanım zaten…

BAŞKAN- Siz bana getireceksiniz denetim komisyonu raporunu, benim müfettişlerim burada varsa bir arıza vereceğim inceleyecekler suçlu varsa savcılığa vermedim mi? Üç tane müdürlüğüm savcılıkta. Zabıtayı sormuşsunuz savcılıkta arkadaşlar. Siz hangi konuyu getirdiniz de biz yargıya taşımadık. Kendi içimizde denetleyip ondan sonra yargıya taşımadık. Denetim komisyonunda bulacaksınız da ben taşımayacağım mı sanıyorsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Taşırsın tabi taşımak zorundasın başkanım.

BAŞKAN- Zabıta Müdürlüğü yargıda hukukta. Şimdi burada konuşmanın bir anlamı yok. Geçende sormuşsunuz.

Çağlar HASPOLAT- Evet sorduk.

BAŞKAN- Devam ediyor yani bizim müdürlüklerle ilgili teftişi ben kendim yaptırıyorum. Ruhsat Müdürlüğü yargıda, bir sıkıntısı olan gelir söyler müfettişe veriyoruz, onlar da “başkanım yargıya taşımak zorundayız” buyurun taşıyın.

Çağlar HASPOLAT- Peki zabıta müdürlüğü neden yargıda başkanım.

BAŞKAN- Onu yargıya bitsin ondan sonra. Öyle her uluorta konuşulmaz o iş.

Çağlar HASPOLAT- Niye başkanım.

BAŞKAN- Yargıdaki konuyu, yanında avukat var ya başkanın senin.

Abdullah AKTAŞ- Peki başkanım o yapılanlara neden izin verdiniz. Bu kadar…(Aynı anda konuşulduğu için deşifre edilememiştir.)

Çağlar HASPOLAT- Peki zabıta müdürünü siz mi görevden aldınız yargıdan gelen sonuç…

Abdullah AKTAŞ-… Toplanan paralar

BAŞKAN- Ben açığa aldım, açığa aldım müfettişlerin raporu üzerine, yargıda süreç devam ediyor eğer aklanırsa görevine geri dönecek.

Çağlar HASPOLAT- Bu Özkanlar pazaryerinde toplanan para için mi başkanım?

BAŞKAN- O Özkanlar pazaryerinde toplanan para emanet hesabına yatırılmış savcıya o bilgileri aktardık şu o konuda da bilgi ver arkadaşlar.

Çağlar HASPOLAT- O paranın peki başkanım toplanmasına siz mi…

BAŞKAN- Ben öyle topla der miyim abicim?

Çağlar HASPOLAT- Öyle dedi.

BAŞKAN- Sen başkan olsan…

Çağlar HASPOLAT- Bu mecliste tutanak var başkanım.

BAŞKAN- Öyle mi? Ne demişim ben mecliste?

Çağlar HASPOLAT- Zabıta müdürü kendisi söyledi.

BAŞKAN- Ne demiş?

Çağlar HASPOLAT- “Ben Hasan KARABAĞ dan aldığım talimatla…

BAŞKAN- Nerde tutanaklarda öyle bir şey yok yalan konuşmayalım.

Çağlar HASPOLAT- “Bu parayı topladım ve böyle bir dernek…”

BAŞKAN- Yok. 

Çağlar HASPOLAT- Var var.

BAŞKAN- Yok öyle bir şey.

Çağlar HASPOLAT- Var başkanım.

BAŞKAN- Yok öyle bir şey. Talimat malimat yok yalan konuşma.

Çağlar HASPOLAT- Talimatı…

BAŞKAN- Ben hatta siz soruyorsunuz…

Çağlar HASPOLAT- Talimatı zabıta müdürü kendisi ve…

BAŞKAN- Verdik onu savcıya verdik. Dinle bir dakika, düğün değil bayram değil sen bu araçları niye bağışlatıyorsun demişim ben.

Çağlar HASPOLAT- Evet.

BAŞKAN- Onu da götürdük savcıya verdik. Anladın mı?

Çağlar HASPOLAT- Aynen öyle biz de karşıydık o araçların alınmasına…

BAŞKAN- İşte tamam oy birliği ile geçti nasıl…

Çağlar HASPOLAT- Sizin yüzünüzden dediniz ki; “hibeyi de mi kabul etmeyelim?”dediniz.

BAŞKAN- Abicim bak…

Çağlar HASPOLAT- Üstelik karşı çıkmamıza rağmen.

BAŞKAN- Veli TOPAL’a 18 oy çıkmış, Yeşim TEKOĞLU’na 20 çıkmış, Ramazan BULUT’a 15 çıkmış, Tarkan DÜZMAN’a 29 çıkmış, Hayrettin GÜNGÖR’e 29 çıkmış. Biz kibar adamlarız sizin adaylarınıza oy vermişiz. Münir DEMİR’e 21, Gönül VURAL’a 8 çıkmış. Alın sizin istediğiniz sonuç bu. Buna göre sonuç arkadaşımızın söylediği gibi tekrar…

Çağlar HASPOLAT- Bu sonuç geçerlidir başkanım.

Aynur ÇETİN- Sayın başkan bu sonuç tutanaklara da geçmiştir. İkinci oylamaya mahal yoktur. Eğer böyle bir karar veriyorsanız da bu sizin şahsi kararınızdır. Biz bu oylamayı kabul etmiyoruz yargıya taşırız.

BAŞKAN-  Buyurun yargıya taşıyın Aynur hanım.

Necati YILDIZ- Sayın başkan bir dakika söz alabilir miyim? Bence çok gereksiz bir tartışma yapıyoruz.

Çağlar HASPOLAT- Oylayacak mısın başkanım oylamayacak mısın?

BAŞKAN- Oylayacağım ben oylama yapacağım.

Necati YILDIZ- Çağlar bey konuşanı dinleme nezaketi gösterin.

BAŞKAN- Bir dakika arkadaşlar çıkmayın bir şey soracağım ben burada. Ben bir dakika arkadaşlar bak gitmeyin bir şey soracağım sadece bir şey soracağım. Sayın Münir DEMİR  aday mı arkadaşım burada açıklasın aday mı?

Mikrofonsuz konuşma olduğundan deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Bir dakika. Burada arkadaşım benim. Ben Münir’i tanırım. Bir dakika abicim.

Mikrofonsuz konuşma olduğundan deşifre edilememiştir.

BAŞKAN- Münir DEMİR aday mı arkadaşım?

Münir DEMİR- Herkese iyi akşamlar.

Aynı anda mikrofonsuz konuşma olduğundan deşifre edilememiştir.

Münir DEMİR- Değerli meclis üyesi arkadaşlarım

Aynı anda mikrofonsuz konuşma olduğundan deşifre edilememiştir.

Münir DEMİR- Meclis üyesi arkadaşlar,

BAŞKAN- Bir dakika oturun, bir dakika oturun abicim açıklama yapıyor adam. Kapatın gelin bakalım. Buyurun siz konuşun.

Münir DEMİR- Şimdi bana verilen oydan dolayı, ben zaten aday değildim. Bana vermiş oldukları oylardan dolayı da bütün arkadaşlara bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum ama ben aday olmadığım için şu andaki yapılacak seçimde orada ismi yazılı olan arkadaşlara göz önünde bulundurup onlara oy…

BAŞKAN- Tamam tutanaklara geçsin arkadaşlar.

Gönül VURAL- Arkadaşlar aynı Münir bey in söylediği gibi ben de bana oy veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim grubum hangi kişileri önermişse onlara oy veriyorum.

BAŞKAN- Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar şimdi bak nezaket gösterdiniz konuştunuz bu arkadaşların size oy vermesine teşekkür etmeyin. Bunlar iyilik için vermedi oy size. Bunlar size iyilik için oy vermedi. CHP ye kötülük yapmak için verdiler, sizi zora düşürmek için verdiler. Bu terbiyeyi almış her insan bilir ki grup kararına CHP’liler uyar. Onun için yaptıkları ayıp. Oylamayı tekrarlayın arkadaşlar. Ben Münir arkadaşımdan bir dahaki mecliste rica edeceğim “niye siz bana oy verdiniz” diye bir sorsun arkadaşlar. Çünkü nezaket kurallarını biliyorlar, temayülü biliyorlar. Grup kararı olarak buraya yazılanların dışındakilerin yazılması geçersiz. Niye diye bir sorsun Münir DEMİR arkadaşımız ben rica edeceğim önümüzdeki mecliste. Şimdi meclisi bıraktılar gittiler. Niye siz yani başkası değil. Meclisteki sayımız kaç kızım? 24 zaten 19 la çoğunluğu sağlamış oluyoruz, toplantıya devam ediyoruz. Arkadaşlar 24 kişi katılmış. Açılan zarf 24, geçerli oy 22, geçersiz 2 arkadaşımız. Yeşim TEKOĞLU 22, Ramazan BULUT 20, Veli TOPAL 20, Hayrettin GÜNGÖR 2, Tarkan DÜZMAN 1 oy almış ve seçim böyle sonuçlanmıştır.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Toplantıya katılmayanların mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

BAŞKAN- Bir sonraki toplantı ne zaman?

Veli TOPAL- 1 Şubat Perşembe günü başkanım.

BAŞKAN- 1 Şubat Perşembe.

 

 

                                                                                                                        Hasan KARABAĞ

                                                                                                                         Meclis Başkanı

 

 

                                                Sema TURAN                              Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                        Üye