Meclis Çalışmaları

01.02.2018

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 YILI ŞUBATAYI TOPLANTISININ 01.02.2018 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

 

Belediye Başkan Vekili        : Şeref BALBAY.

 

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ – Mustafa KARAMAN - Necati YILDIZ - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - Hayrettin GÜNGÖR - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Mikail BİLİCİ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

 

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Hatice TATLI - Latif AYDEMİR - Tahsin ÜNAL.

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Evet Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

 

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Meclisimizi açtık.

 

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

 

05.01.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Veli TOPAL- Başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Veli Bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu geçmiş meclis tutanağında 5 Ocak 2018 günü gerçekleştirilen meclis II. birleşiminde yapılan Denetim Komisyonu 2’inci oylamasında “Tarkan DÜZMAN 1, Hayrettin GÜNGÖR 2 oy” şeklinde sehven açıklama yazılmış bunu “Tarkan DÜZMAN 9, Hayrettin GÜNGÖR 11 oy” şeklinde düzelterek geçilmesini istiyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Veli Bey’in söylediği rakamları düzeltilerek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Değil midir? Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın Başkanım bu konuda benimde bir tespitim vardı.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir önceki meclis tutanaklarında özellikle sayın başkan Hasan KARABAĞ’ın ağzından bir kelime çıktı. Benim meclis üyelerime İzmir siyasetinin ve Ak Partinin saygın, tanımış bir ismi olan iş adamı, meclis üyesi Latif AYDEMİR arkadaşımız ve birkaç tane arkadaşımıza “yumuşak” kelimesini kullandı kendisi. Yumuşak kişilik sözlerinin kullandı. Meclis tutanaklarından çıkartılmasını istiyorum. Ne amaçla söylenirse söylensin anlamı ne olursa olsun bu benzetmenin amacını aşan ve nezaket kurallarını içinde barındırmayan bir söylem olduğu için ve bir belediye başkanına yakışacak bir söylem olmadığı için bu kelimenin kayıtlardan çıkartılmasını istiyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Sayın başkanımız siyaseten bir üslup olarak kullandı. İnsani manada olmadığını söyledi.

 

Çağlar HASPOLAT- Anlamı ne olursa olsun ve hangi anlamda kullanılırsa kullanılsın bir belediye başkanına yakışmayacak sözler bunun lütfen tutanaklardan çıkartılmasını istiyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ediyorum. Devam edelim müdürüm.

 

Çağlar HASPOLAT- Bunu tutanaklardan çıkartılmasını istiyorum sayın başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çıkarılmasını oylarınıza sunuyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- İsteyenler.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- İsteyenler mi?

 

Çağlar HASPOLAT- Evet bak oy birliği, oy birliği.

 

Veli TOPAL- Başkanım zaten bu konuyu çok uzatmanın bir anlamı yok. Belediye başkanımda bu konuyla ilgili sizinde belirttiğiniz gibi gerekli açıklamayı yaptı. Bizim belediye başkanımız hiçbir arkadaşımı o şekilde söylemek niyetinde değil. O  arkadaşlarımızın iyi niyetli efendi oldukları için…

 

Çağlar HASPOLAT- Amacı ne olursa olsun tutanaklardan çıkarılmasını istiyoruz bu kelimenin tutanaklardan çıkarılsın.

 

Veli TOPAL- Bu kadar uzatmanın bir anlamı yok.

 

Çağlar HASPOLAT- Bunun tutanaklardan çıkarılmasını istiyoruz sayın başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çıkartılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Reddedilmiştir. Devam edelim müdürüm.

 

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Buyurun Veli bey.

 

Veli TOPAL- Gündem de yazıldığı gibi okunmasını istiyoruz başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bir önergemiz olacak. Önergemiz olacak başkanım.

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

 

Çağlar HASPOLAT- Sözlü bir önergemiz olacak bizim. Sayın başkan Bayraklı Belediyesi’nin kurulduğu günden bu yana kendi bünyesinde bulunan, kendi malı olan kaç tane daireyi, gayri menkul daireyi Bayraklı Belediyesi kurulduğu günden bu yana kaç tane daireyi satmıştır ve bu daire satışlarından ne kadar gelir elde etmiştir? Kaç bin metrekare kendisine ait olan arsayı satmıştır ve bu arsadan ne kadar gelir elde etmiştir? Birde gecekondu hak sahiplerine kaç bin metrekare yer arsa satılmıştır ve buradan ne kadar gelir elde edilmiştir. Bu konuda bilgilendirme istiyoruz sayın başkanım, bir dahaki mecliste.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Daha sonra bildirelim onu size. Yalnız bir şey söyleyeyim 12 tane Milli Eğitim Müdürlüğüne 12 parselin ücretsiz, bedelsiz Bayraklı Belediyesi’nce Milli Eğitime tahsis edildiğini söyleyebilirim ücretsiz.

 

Çağlar HASPOLAT- Tebrik ediyoruz sizi başkanım. Bu konuda tabiî ki de…

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-336) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince yapılacak olan vergi borçlarını ödemeyen mükelleflerin haciz konulan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Nail KURTULUŞ asil, Ramazan BULUT yedek üye olarak öneriyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Nail KURTULUŞ asil, Ramazan BULUT yedek üye olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-337) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 14018 adanın güneyindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında PARK alanı üzerinde gösterilen 3x5 m ebatlarındaki trafo yerinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. Maddesi uyarınca bedelli olarak devredilip devredilmemesi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Hukuk, Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Veli bey in söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-338) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N-3C pafta, 33263 ada, 4 parsel 32,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu maddenin Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-318) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedellerinin 2018 yılı tarife cetvellerine göre güncellenmesi hk.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun Veli bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Plan Bütçe, Sosyal İşler, Hukuk Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Veli bey in söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu konuda ben komisyondaki arkadaşlara bir ricam olacak şimdi gerçekten İzmir de “Atık Su Bedeli” diye bir bedel var. Büyükşehir’i ilgilendiriyor. Vatandaşa yansıyan faturalarda vatandaşın evinde kullandığı su miktarından daha fazla “Atık Su Bedeli” ve üzerine bir de bu “Katı Atık Bedeli” çevre temizlik vergisi osu busu eklenince vatandaşın evinde içtiği su ki içemiyor onu, yani genel insani ihtiyaçlarında karşıladığı temizlikte, temizlik için kullandığı suya ödediği parayı atık su bedeli daha yüksek. İçtiği kullandığı sudan daha fazla atık su bedeli ödüyor. Burada bu katı atık bedelinin de minimize en az minimum bir şekilde değerlendirilip vatandaşa yansıtılmasını rica ediyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ederim. İlgili komisyon arkadaşlarım duymuştur herhalde. Devam ediyoruz.

 

5- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-343) Bayraklı ilçesi Mansuroğlu ve Manavkuyu Mahallelerinde yeni içkili yer bölgesi tespit edilmesi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Sosyal Konutlar, Çevre ve Sağlık, Pazaryerleri ve Esnaf Komisyonlarına sevkini öneriyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Veli bey in söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

 

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır sayın başkan bu maddeye ilişkin bir katkım olursa, gerçi Çağlar bey el kaldırdığı için söz aldım. Şimdi

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Hangi maddeyle ilgili söz aldınız Mikail bey?

 

Mikail BİLİCİ- İçkili yerlerle ilgili.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

 

Mikail BİLİCİ- Bu dikey yapılanma içerisinde olan binalarda içki kullanılabilen yerler var, bildiğim kadarıyla. Bugüne kadar da mevcut içki alanları İzmir’e, Bayraklı’ya yettiğini de düşünüyorum. Vatandaşın gezdiği noktalarda, vatandaşın ikametgahının olduğu noktalarda bu içkili yerlerin olmaması Ak Parti grubu olarak bizim kesin ve net tavrımız, sebep vatandaş içkiyi içtiği zaman ateşi 1-2 derece yükseliyor. Ateşi yükselince de oradan geçen ailelerde sıkıntı yaratma durumu doğabiliyor. Mümkünse ikametgah alanlarının olduğu mıntıkada değil onun dışındaki mıntıkada olabilir.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Mikail bey zaten şuanda karar verilen bir durum yok.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır komisyona komisyona gidince… 

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- İlgili komisyondaki arkadaşlarım değerlendirmesinden de değerlendirilecek malum yapılaşma devam ediyor. Gelişmeyen bir Türkiye’de gelişen bir Bayraklı var. Vatandaşın talebini burada değerlendireceğiz.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır dikey yapı arkadaş Şeref bey, sayın başkan dikey yapılaşmada gelişeme var zaten. Orada içiyorlar içsinler..

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan sonra bakacağız ona.

 

Mikail BİLİCİ- İkametgahların olduğu yerde olmaması rica ediyoruz.

 

Çağlar HASPOLAT-Sayın başkan bu konuda, bu konuda Mikail başkanımızın bir hassasiyeti var. Komisyonlardaki arkadaşlarında bu konuda…. O zaman hep birlikte bir hassas davranalım.

 

6- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-502) Belediye Meclisimizin 01.03.2016 gün ve 31 sayılı kararı ile kurulmuş olan Kreş Müdürlüğünün kapatılması ve  bütçesinin kurulacak olan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğüne aktarılması hk.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan bu konuda bir söz almak istiyorum.

 

Veli TOPAL- Başkanım bu 5. Madde komisyondan sevkini oylanmadı galiba.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)-  Söyledik ama Mikail bey… 5. maddeyi Veli bey in söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 6. madde Veli bey.

 

Veli TOPAL- 6.madde…

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım bu konuda 6.maddeyle ilgili bir şey soracaktım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Söylesin ondan sonra.

 

Çağlar HASPOLAT- Tabi buyurun başkanım.

 

Veli TOPAL- Plan Bütçe ve Hukuk komisyonlarına sevkini öneriyoruz. 2’inci meclise yetişmesini rica ediyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Plan Bütçe ve Hukuk.

 

Veli TOPAL- Evet.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- 6.maddeyi Plan Bütçe ve Hukuk komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan ben bu konuda İnsan Kaynakları ve Eğitim müdürümüze bir sorum olacak. Eğer kendiside buradaysa ve bunu cevaplarsa seviniriz. Şimdi bu 01.03.2016 günlü 31 sayılı karar ile bu mecliste bir karar aldık, kreş kurulsun diye. Hatta bizim Tarkan arkadaşımızın verdiği bir önergeye istinaden yapıldı böyle bir şey. Bu kreşler açıldı. Uygun koşullar sağlanmadığından kurulduğu günden buyana faaliyet gösterememiştir. Şimdi bunun sebebi neden bu kreşler…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- İlgili müdürümüz burada mı? Bilgilendirirseniz bizi.

 

Senem YAVAŞ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili)- Kreş açabilmemiz için fiziki şartlar uygun binamız sadece Çamkıran binasıydı. Orayı boşalttık, boşaltmaya başladık. Müdürlüklerimiz vardı, yeni binamızın bitmesiyle boşaltmaya başladık. Ama bu sefer de önümüze taşeron yasası çıktı. Kreş müdürlüğünden çalışacak personelin işinde çok uzman olması gerekiyor. Çok ciddi bir iş bu taşeron yasasıyla da personel istihdamında zorluklar yaşadık. Yaşayacağız, bu yüzden.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ediyorum müdürüm.

 

Çağlar HASPOLAT- O zaman peki hiç faaliyete girmedi.  Doğru mu bu kreş? Girmeden kapanıyor.

 

Senem YAVAŞ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili)- Evet girmedi fiziki şartlar uygun olmadığından dolayı.

 

Çağlar HASPOLAT- Peki, bu böyle bir müdürlüğü Kreş Müdürlüğünü kapatmasak da dursa; bunun üzerinde bir çalışma zaten birde Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü yapıyoruz. Bütçesini de ve imkanlarını da oraya aktarıyoruz. Bu Kreş Müdürlüğü üzerinde biraz daha dursak, bu ciddi bir hizmet. Bu hizmeti de yerine getirebilsek daha iyi olmaz mı belediyemiz açısından?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Şuana kadar herhalde başarılı olmamış ki kapatmaya karar verdik.

 

Çağlar HASPOLAT- O zaman beceremedik kapatıyoruz diyoruz başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Size göre öyle. Devam edelim 7. madde..

 

Çağlar HASPOLAT-  Aynen öyle. Başkan size göre ne?

 

7- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-503) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğünün kurulması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Plan Bütçe, Eğitim, Kültür Komisyonlarına sevkini öneriyoruz. Bu AR-GE Müdürlüğü Araştırma Geliştirme adı üstünde eğer ileride böyle bir ihtiyaç duyulursa yine arkadaşlarımız bununla ilgili gereğini yapar.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddeyi Veli bey in söylediği komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2766) Belediyemiz hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için müdürlüklerimiz bünyesinde kullanılmak üzere 4 adet Binek Araç ile Sosyal ve Yardım İşler Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Engelli Taşıma Aracı Kamyonet (Arkası çift sıra camlı) araç ihtiyacının 237 sayılı Taşıt kanunun 10.maddesine istinaden 2018 yılı bütçesinden satın alınmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8205) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC Pafta, 37161 ada, 18 nolu parseldeki 1343/89912 (13,43 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8206) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IC pafta, 36975 ada, 12 nolu parseldeki 121/2021 (6,66 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8207) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 3 nolu parseldeki 1/22 (11,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8204) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36761 ada, 7 nolu parseldeki 2/183 (2,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-27) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 25532 ada, 2 nolu parseldeki 43/210 (43.00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8201) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 14105 ada, 3 nolu parseldeki 80015/1040911 (800,15 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince "günün rayiç bedelleri ve mevcut piyasa şartları göz önünde bulundurularak" parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Değerli başkanım bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bir oylayalım.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Özür dilerim oylamadan önce görüşmemiz lazım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Oylayalım.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın bu Sibel hanım da komisyona geldi. İmar Komisyonunda açıklama yaptı. Bunu talep eden arkadaşın bazı talepleri vardı belediyemizden. Biz bu taleplerin uygun olup olmadığını oyladık. Orada oy birliği ile geçme nedeni buydu. Şimdi burada ise başka bir şeyle karşı karşıyayız. Bir kere 400 metrekarenin üstündeki yerlerin bu şekilde satılması kanuni midir? Değil midir? Bunun için yeniden komisyonlara gönderilmesi lazım bu maddenin çünkü oradaki talepler burada yazılı olan bu önergeyle çok uyduğunu sanmıyorum. Sibel hanım bu konuda açıklama yaparsa memnun olurum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Sibel hanım buyurun.

 

Sibel BAŞALOĞLU(Plan ve Proje Müdür Vekili)- Konu planlama müdürlüğünden giden bir konu değil benim komisyonlarda verdiğim bilgi zaten planlama sürecine ilişkin bir konuydu. Ama hani komisyona nasıl gittiğini zaten bizim müdürlüğümüzün konusu olmadığı için ben sadece orada plan süreciyle ilgili bir bilgi verdim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ederim müdürüm.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Evet efendim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bunu oyluyoruz.

 

Mikail BİLİCİ- Hayır hayır Şeref bey, sayın başkan bu 7.maddeyle ilgili…

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın ben tekrar söylüyorum bu hangi müdürlükten geldiyse o müdürün açıklama yapsın. Çünkü biz Sibel hanımla bu konuyu görüştük.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- İlgili müdürümüz kim?

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bu arkadaş satışı mı talep etti? Yoksa teminat mektubu karşılığı inşaatının yapılmasına müsaade edilmesini mi…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bahar hanım bilginiz var mı bu konuyla ilgili?

 

Necati YILDIZ- Şeref bey ben o konu da.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun.

Necati YILDIZ- Değerli arkadaşlar bu arsanın nasıl edildiği bizi ilgilendiren bir konu değil. Terk eden ve tapusu bize terkle intikal eden bu gayrimenkul bizim belediyenin herhangi bir gayrimenkulü gibi üzerimize tapusu geçmiş ve üzerinde hiçbir kısıtlaması olmayan bir gayrimenkul. Diğer gayrimenkullerde yani gecekondudaki herhangi bir X kişiye satılan gayrimenkullerdeki uygulama ne ise burada da aynı şey söz konusu, vatandaşın haklı görüyorsa kendini biz kendimizi yargı yerine koyamayacağımıza göre mahkemeye gidip hakkını mahkemede araması gerekirdi. Tapu iptal davası açması gerekirdi. Tapusu bize ait yerin hissedarlara satışını istiyor. Biz orada da bir hassasiyet gösterdik. İki grup ortaklaşa yani oradaki emsaller günün rayiçleri de dikkate alınarak hukukçu arkadaşlarımızda bu konuda özen gösterdiler. Satışını istiyoruz. Ama vatandaş kendinde hak görüyorsa gideceği mercii mahkemelerdir.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Bakın benim söylediğim bütün meclis üyesi arkadaşlarımı ileride doğacak herhangi bir hukuki ve mali yükümlülüğe karşı savunmalarını yapmaları. Burada konuştuğumuz şey çok farklı ben niye satıyorsunuz değilim, kimsenin avukatı falan değilim açık söylüyorum. Burada şu var; biz 400 metrekarenin üstündekilerini satamıyorduk. Bize hep böyle geldi. Böyle konuştuk. Şimdi 800 metrekare, 800 metrekare bir yeri hak sahibine biz 2886 sayılı yasaya göre satmamız gerekmiyor mu? Bunun tekrar görüşülmesi için rica ettim ben, yoksa ben niye satılıyor? Az mı satılıyor? Çok mu satılıyor? Ben satılmasında…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan oy birliği ile gelmiş dolayısıyla ben burada oylatayım. Bu maddeyi komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Hayrettin GÜNGÖR- Sayın başkan biz burada kabul edemeyiz. Komisyonda görüşülen şeyle bu aynı şey değil diyorum size.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Komisyonlardan oy birliği ile geldi.

 

Ali KÖKOĞUZ- Komisyonlardan oy birliği ile gelmesine rağmen bugün bu toplantıda bu gündem maddesine ilişkin bu oylamanın Ak Partinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile alın. Size hayırlısı olsun.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

Ali KÖKOĞUZ- Ak Partini karşı oyuyla.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-12) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33285 ada, 8 parsel 78,50 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-24) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-IIA pafta, 25949 ada, 3 parsel 282,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

10- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-8) Danıştay 6. Dairesinin 2017/8392 K. sayılı kararı doğrultusunda yürürlükte bulunan 1/1000 Ölçekli Salhane Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planına Ait Plan Notlarında yer alan Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı tanımına ilişkin maddenin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Kültür, Kent Konseyi, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

11- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-9) Belediye Meclisimizin 05.05.2017 tarih, 58 sayılı kararı ile imar planı ve imar uygulamalarının durdurulduğu sınır içinde kalan Adalet Mahallesi, 34986 ada, 26 no.lu parselde bulunan binanın 07.06.2017 tarihinde riskli yapı tespiti nedeniyle yıkıldığı belirtilerek, bu bölgede 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırmış olan taşınmazlarda yeni inşaat ruhsatı başvurularının sonuçlandırılması talebinin reddine ilişkin İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu maddenin Komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, sayın başkan söz istiyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Oylayalım sonra.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan yenisiniz o koltukta önce söz istenilen madde ile ilgili görüşümüzü bildiririz, fikir değiştiren meclis üyeleri olabilir.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun buyurun Ali bey.

 

Ali KÖKOĞUZ- Fikirden sonra oylama yapılır yani.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Sizi dinliyorum Ali bey.

 

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan adı geçen maddedeki imar planlarının yürürlükten durdurulması ile ilgili bir konudur bu. Burada biz bir imar planı revizyonu yaptık. İmar planı revizyonları esnasında kamu yararına olduğu için ilgili belediyeden meclis kararıyla inşaatları ve imar uygulamalarını durdurabilir. Amma velâkin bu durdurma keyfi olamaz. Vatandaşların anayasal kazanılmış haklarının gözetilmesi kaydı ile. Buradaki vatandaş şunu talep ediyor. Her ne kadar burada imar planı revizyonu yapılmasına rağmen bu tarihten önce bütün kanunlardan üstü olan Kentsel Dönüşüm Yasası 6306 sayılı yasaya istinaden riskli yapı raporu elde ettiğini yasal olarak söylüyor. Riskli yapı raporuna göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin kanunlarına göre ve binasını da yıkıyor bu vatandaş. Sonra biz buna demişiz ki belediye olarak “sen bu inşaatı yapamazsın, yeni bir plan yaptım.” Bu hukukun temel ilkelerine anayasanın mülkiyet haklarına göre aykırı bir işlemdir. Çünkü vatandaş kentsel dönüşüm yasasına göre riskli yapı raporu alıyor bu devletten ve binasını yıkıyor şuanda kaldırımda, sokakta, caddede yatıyor bu adam.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Yani şunu mu diyorsunuz siz? “Ak Parti grubundaki İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonlarındaki arkadaşlarım gibi düşünmüyorum. Ben farklı mı düşünüyorum.” Diyorsunuz?

 

Ali KÖKOĞUZ- Grup olarak, grup olarak farklı düşünüyoruz evet. Grup olarak.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Burada oy birliği var.

 

Ali KÖKOĞUZ- Oy birliği olmasına rağmen şunu bilin ki mecliste komisyondan gelen oy birliği kararları değişebilir. Komisyon kararları kalıcı değildir. Önemli olan meclis kararıdır.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bende soruyorum “Ak Partili arkadaşlarım gibi düşünmüyorum. Ben farklı mı düşünüyorum.” Diyorsunuz?

 

Ali KÖKOĞUZ- Hep beraber grup olarak bu kararı aldık sayın başkan. Türkçede sorunuza cevap hep beraber.

 

Kemal BÜYÜKKESİM- Grup kararı aldık başkanım.

 

Ali KÖKOĞUZ- Grup kararı aldık. Bu nedenle vatandaşların anayasal haklarını gözetilmesi için bu planların revize edilmesi lazım gerek plan notuyla gerekçe ne ise hukuki…..

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Ali bey ben anladım sizin ne dediğinizi.

 

Ali KÖKOĞUZ- Efendim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Ben anladım. Bu maddenin kabulünü, komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler?

 

Ali KÖKOĞUZ- Hayır sayın başkan Ak Parti grubunun ret oylarıyla lütfen.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Onu söyleyecektim sizde hayır derseniz Ali bey, siz hayır dersiniz.

 

Ali KÖKOĞUZ- Komisyondan geldiği gibi olmaz ki.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Komisyondan oy birliği var. Siz hayır dersiniz burada.

 

Veli TOPAL- Başkanım Ali bey in konuşmaları da zaten tutanaklara geçiyor yani illa…

 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu madde oy çokluğu ile kabul edildi. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Evet Dilek ve Temenniler.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Buyurun İsmail bey.

 

İsmail YAĞCI- Sayın başkan, değerli meclis saygıyla selamlıyorum. Sayın başkan Çay Mahalle Pazaryeri daha doğrusu pazarkondu. Geçen yıl pazaryeri yapıldı. Daha önce öngörülmedi mi? Sayılar belirlenmedi mi? Yeniden tekrar ilave pazar gecekondu gibi pazaryeri yapılıyor. Şimdi bir tarafta iki katlı üç katlı pazaryeri bir tarafta sadece üstünü çardak gibi örterek pazaryeri yapılıyor.  Bu yerlere kimler konulacak, ayrım yapılacak mı? Yoksa kura çekimi mi yapılacak? Bir tarafta manavcı bir tarafta giyimci mi olacak? Bu ayrışmayı nasıl yapacaksınız? Ve planlama yapılırken bunlar neden düşünülmedi sayılar aceleye getirilip veya hesaplanmadan inşaat başlayıp sonra sıkışıp içinden çıkamayınca ek yer yapmanız mı gerekti?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu konun sayısı ile ilgili fazlalaştırılması ile ilgili Zabıta Müdürü şuan da yargılanıyor. Bunun üstüne fazla bir şey konuşmak istemiyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Zabıta Müdürümüzün yargılandığı bir diğer konuda İzmir’in büyük pazarlarından biri olan Özkanlar Pazaryeri hem Bayraklı Belediyesinin elinden gitti, hem de pazarcıların elinden gitti. Bölgenin yıllardır kurulan pazarı artık kurulamayacak ve pazar esnafı ekmek davasına binlerce kişi belediyemizi bastı, sokaklara döküldü. Şimdi çok ciddi bir nüfus yoğunluğunun bulunduğu bölgede pazaryerinin ihtiyacının giderilmesi bu sorunun çözüme ulaşması için İzmir Milletvekilimiz sayın Genel Başkan Yardımcımız Hamza DAĞ bakanlık seviyesinde görüşmeler yaptı ve olurunu aldı. Viyadük altına yapılması için, fakat viyadük altının bulunduğu bölge Bornova Belediyesinin yetki ve sınırları içerisinde olduğu için Bornova Belediye Başkanı siyasi bir manevra yaparak karşı çıktı. Şimdi burada iki CHP’li belediye arasında bir takım sorunlar yaşanıyor gibi geliyor ve bununda ceremesini Bayraklı halkı çekiyor. Şimdi Mansuroğlu Mahallesindeki bu Nene Hatun Kız Yurdunun yanında bir arsa vardı. Bayraklı Belediyesi de o arsaya Özkanlar Pazaryerini kapalı pazaryerini yapıp taşınacağını söyleyip, pazarcı esnafından para toplandı. Zabıta Müdürü tarafından gayri yasal olarak makbuz karşılığı paralar toplandı. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü kasasına girmeyen ve açıkta bulunan bir para toplandı ve apar topar…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bir dakika bir dakika bildiğiniz kadar bilmediğinizi ben söyleyeyim.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir saniye ben bittireyim sonra siz cevap verirsiniz başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bir dakika bir dakika yanlış söylüyorsunuz.

 

Fahrettin ORANDI- Başkanım meclisi siz mi yöneteceksiniz? Çağlar bey mi yönetecek?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bir dakika, bir dakika.

 

Çağlar HASPOLAT- Beraber yöneteceğiz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Beraber yönetiriz sıkıntı yok. Bir dakika bir dakika.

 

Çağlar HASPOLAT-  Şimdi sayın başkan ben konuşmamı bittireyim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bitirmeden önce ben ilave edeyim.

 

Çağlar HASPOLAT-   Ben konuşmamı bittirdikten sonra sizde cevap verirsiniz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Söz konusu bir dakika Abdullah Bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi arkadaş sayın başkanım.  Benim konuşmam bitsin.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Dernekte değilsiniz bir dakika bir dakika, toplanan para ek hesapta…

 

Çağlar HASPOLAT- Ek hesapta.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Belediyenin ek hesabında yani para orada burada birinin cebindedir değil düzeltin onu.

 

Çağlar HASPOLAT- Tamam başkanım o zaman düzeltiyorum. Toplanan ek hesapta bulunan bu paranın miktarı ve bu paranın ne kadar olduğunu ve bu apar topar kurulan bir dernek var bu derneğe başkanlık yapan eski zabıta müdürümüz var.  Görevden alındı. Şimdi ve buradaki toplanan paranın bir kısmı ile belediyeye üç tane araç hibe edildi. Biz burada bu araçlar neden hibe oluyor diye itiraz etmemize rağmen. Kardeşim hibede mi almayalım denildi, meclis tutanaklarında var. Şimdi sayın başkan zabıta müdürümüz görevden mi alındı, kendisimi istifa etti, savcılık soruşturma sonucu mu alındı. Sayın başkan mı görevden aldı bilmiyoruz tabi şimdi o tarafını da. Bayraklı Belediyesine zaten zabıta müdürü dayanmıyor. Yani ha bire zabıta müdürü değiştiriyoruz. Kimi dövülüyor, kimi sürülüyor, kimi açığa alınıyor. Çünkü bir sürü şikayet ve soruşturmalarda var ortada. Sonuç olarak sonuç olarak gözüken tablo belediyenin hizmetlerini zorunlu bağışa tutmak ve iş sahiplerinden bağış adı altında zorla para toplamaktan başka bir şey değil bu durum. Özkanlar Pazaryeri nereye ne zaman yapılacağı bile belli olmayan bir proje bir hizmet için pazarcı esnafından gayri yasal makbuz karşılığı haksız yere toplanan bir para…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar Bey bir şey söyleyeceğim.

 

Çağlar HASPOLAT- Bu para bu para belediyenin emanet kasasında …

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu konuyla ilgili fazla size söz vermek istemiyorum. Söz konusu mevzu savcılıkta kovuşturmada sizin burada bu konuyla ilgili nefes tüketmeniz.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi sayın başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bildiğini elinizde bilgi belge varsa…

 

Çağlar HASPOLAT- Var.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Cumhuriyet Savcılığına götürün yarın itibari ile.

 

Çağlar HASPOLAT- Var var sayın başkanım o konuda rahat olun.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Başka konuyla devam edecekseniz devam edelim. Yoksa bu konu..

 

Çağlar HASPOLAT- Bu konuyla aynı buna benzer sıkıntılar yine Çay Mahallesi az önce dediği gibi arkadaşımın aynı sıkıntıları Çay Mahallesinde de var. Yakında kokusu çıkar. Burada da bir sürü pazarcıya yer satılmış. Bizim pazaryerimiz bitti ama oradaki pazarcıları sığdıramıyoruz. Yine sokaklara taşınacağız öyle gözüküyor. Sundurma yaparak üzerine derme çatma sundurma yaparak genişletiyoruz diyoruz ama orada da…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey ikaz ediyorum. Mevzuu savcılık kovuşturmasında eğer bilmiyorsanız yanınızda bir avukat hanım var.

 

Çağlar HASPOLAT- Buna benzer bir sıkıntıda…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bilmiyorsanız avukat hanım var. Bu konun üzerine daha fazla konuşmamızın yeri yok.

 

Çağlar HASPOLAT- O zaman tamam savcılık kararı çıksın ona göre bakalım. Yani birde Fuat Edip Baksı Mahallesi Pazaryerimiz var. Bir gün burada mahalle içinde kuruyoruz bir hafta bir hafta da viyadükün altında kuruyoruz. Burada pazarcıda şaşkın, vatandaşta şaşkın bir ayar tutturamadık. Yani Bayraklı Belediyesi pazar ve pazarcı sorunlarını bir beceremedi. İçinden çıkmadı, yani bir bilinmeze soktu. Pazar işi pazara çıktı.

 

Ali ŞENAY- Sayın başkan, sayın başkan, sayın başkan buradayım. Çağlar bey in özünü kesiyorum. Fuat Edip Baksı’daki Pazaryeri viyadükün altında kurulmuyor. Sokak pazarı kuruluyor. Şuanda da orada düzeltme var sayın Çağlar başkan siz konuyu bilmeden gelip burada tartışmayın. Gelin beraber gezelim, görelim. Mahkemede karakolda verdiğimiz ifadeyi, mahkemede cayıyorsunuz. Az önce tutanaklarda gözüküyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan Ali ŞENAY başkanım şimdi o sizin mahalleniz doğrudur.

 

Ali ŞENAY- Doğrudur. Gelin Perşembe günleri kuruluyor. Sayın Çağlar başkan gezelim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Ali bey söz vermeden konuşmayalım lütfen.

 

Çağlar HASPOLAT- Bir hafta, bir hafta viyadükün altına kuruluyor. Bir hafta sokağa kuruluyor.

 

Ali ŞENAY- Hayır ben orada oturuyorum. Her Perşembe kuruluyor. Viyadükün altına kurulmuyor.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Ali bey, Ali bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Senin haberin yok o zaman.

 

Ali ŞENAY- Senin haberin yok değil gel gezelim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey yeterli mi başka konu varsa devam edelim. Yoksa…

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi buna benzer bu tarz yine bir konumuz daha var. Daha önce ben mecliste dile getirmiştim. Bu Doğançay döküm sahası, şimdi Doğançay’a çıkarken bu bizim şantiyelerimizin olduğu yerin sağ tarafında bir saha yasal olmayan bir şekilde Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden izin alınmadan, bilgi dışında dere yatağına yolun sağ tarafına gayri yasal izinsiz döküm yapılıyor. Burada bu dökümü kim izin verdi? Burada burayı kim işletiyor ve belediyenin araçları neden burada düzeltme…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey burası bir kamu, belediye burası işletme değil.

 

Çağlar HASPOLAT- Neresi orası burası belediye tabi ki, bende farkındayım. Başkanım ne demek istedin ben anlamadım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Yani burası işletme değil. Kim işletiyor diye soruyorsunuz ya. Burası belediye kamu kurumu.

 

Çağlar HASPOLAT- Oradaki döküm sahasını kim işletiyor.

 

İsmail YAĞCI- Döküm sahasını diyor.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Cümle eksik kaldı.

 

Çağlar HASPOLAT- Burada belediyenin izini ile mi işletiliyor? Kim işletiyor? Bizim belediyemiz mi işletiyor? Yasal izinleri alındı mı?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Soruyorsan öğrenelim biz ilgili müdüründen.

 

Çağlar HASPOLAT- Oraya kaç bin metreküp atık atıldı? Birde burası dere yatağı…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bunu öğrenmek mi istiyorsunuz?

 

Çağlar HASPOLAT- Nasıl?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bunu öğrenmek için mi soruyorsunuz ?

 

Çağlar HASPOLAT- Öğrenmek için soruyoruz.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)-  Soruyorsanız öğrenelim bizde.

 

Çağlar HASPOLAT- Tabi buyurun öğrenelim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Fen İşleri Müdürüm cevaplar mı?

 

Gökalp İŞİN(Belediye Başkan Yardımcısı)- Şimdi o bölge bir şahsın Milli Eğitim Bakanlığından, Milli Eğitim’den almış olduğu sürücü kursu alanı olarak kiralanıyor. Bunlar Milli Eğitim’den buranın sürücü kursu olması için izinlerini alıyor. Sahanın düzeltilmesi için de belediyeden buraya belli bir metreküp de dökümün yapılabilmesi için izin isteniyor. Bu zaten yasal bir izin, bu veriliyor. Fakat kişi amacını aşıp, buraya daha fazla döküm yaptığı tespit edildiğinde, burası kapatılıyor. Döküme izin verilmiyor, belediye tarafından. Daha sonra bu kişi bu döküme devam ediyor. Arkasından tekrardan uyarılıyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan gelip buranın dökümün usulsüz olduğu ile alakalı yazışmaları yapılıyor. Belediyenin bu noktada oradaki dökümü durdurması ve oradaki döküme izin vermemesi tamamen mevzuata uygun. Büyükşehir’den daha sonra buradaki döküm devam ettiğinde dere yatağının kapatıldığı ve dere yatağını bir an önce açılması ile alakalı belediye bir yazı yazılıyor. Biz bu yazıya istinaden yaptığımız çalışma yani belediye araçlarını görmenizin sebebi sanırım bu. Oradaki dere yatağının açılıp tekrardan derenin mevzuata yani herhangi bir şekilde su ile alakalı ya da kanalla alakalı bir sıkıntı kalmaması için bu çalışma yapılıyor. Ve şuanda orada herhangi bir döküm yok. Ve döküme de zaten izin verilmiyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Şimdi buradan şunu anlıyoruz sayın başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ederim müdürüm.

 

Çağlar HASPOLAT- Buradan şunu anlıyoruz. Oraya izini belediyemiz vermiş. Çok fazla döküm yapılınca tekrar belediyemizin araçları gitmiş oradaki hafriyatı kaldırmış, öyle gözüküyor. Şimdi bununla ilgili de…

 

Veli TOPAL- Başkanım izin vermemiş Çağlar bey tamamen…

 

Çağlar HASPOLAT- İzin verilmiş izin belgesi de elimizde. Neden verildiği de elimizde.

 

Veli TOPAL- Tamam doğrudur.

 

Çağlar HASPOLAT- Ve biz burada bu mecliste bunu daha önce dile getirdik. Bakın orada döküm sahası yasal olmayan bir şey yapılıyor. Dere kenarına yapılıyor. Daha önce Yamanlar deresinde sel taşkının da bir sürü can gitti, geçmiş dönemde. Bunu mecliste söyledik. Ve belediye ve yetkililer görmezden geldi bu durumu. Orada da bakın yarın öbür gün önümüze çıkacak şeyler var. Şimdi sayın başkan ben özellikle bir önceki mecliste Bayraklı Belediyesi ve Sayın Hasan KARABAĞ’ı denetleyecek 2017 yılındaki denetleyecek Denetim Komisyonunda görev alacak meclis üyelerinin ismini belirlemek için bir seçim yaptık burada. Bu seçimi toplantıya katılan meclis üyeleri arasında bizler yaptık. Yani CHP grubundan tavsiye edilen isimler oldu. Bizim tavsiye ettiğimiz isimler oldu. Bunları bu isimler üzerinden gizli oylama yapıldı. Yasalar gereği bu seçim Bayraklı Belediyesinin karar organı olan…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey, Çağlar bey…

 

Çağlar HASPOLAT- Bu Bayraklı Belediyesi meclis üyeleri tarafından yapıldı.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey, Çağlar bey…

 

Çağlar HASPOLAT- Evet başkanım

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bir dakika ilgili mevzu Aynur hanımın müracaatı ile…

 

Çağlar HASPOLAT- Bende onu söyleyecektim başkanım.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Mahkeme sürecindedir bu konu ile ilgili konuşmaya gerek olmadığını düşünüyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben sayın başkanım ben gereksinim duyuyorum.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu konuyla ilgili konuşmayalım diye düşünüyorum mahkemede.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben gereksinim duyuyorum. İki kelime söyleyeceğim burada fazla uzatmayacağım sayın başkan. Şimdi meclis iradesini yansıtan bu seçimlerde

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- iki kelimeniz uzun sürüyor.

 

Çağlar HASPOLAT- Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip… Nasıl?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- İki kelimeniz uzun sürüyor. Bu konu mahkemede.

 

Çağlar HASPOLAT- Başkanım ben bu konuda iki kelime söyleyeceğim mecliste aydınlansın lütfen. Meclis iradesini yansıtan bu seçimde …

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu konu mahkemede.

 

Çağlar HASPOLAT- Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyip seçim iptal edildi. Ve tekrarlandı.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey anlamadınız galiba. Bu konu mahkemede.

 

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan olmayan arkadaşlarımız var onlarda bilsinler. Ak Parti grubunun itirazına rağmen CHP’li meclis üyeleri ve arkadaşlarımızın tepkisine rağmen 2’inci bir seçim yapıldı. Sayın belediye başkanımız şahsi bir karar alarak…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey iki kelime dediniz 2 bin kelimeye çıktı.

 

Çağlar HASPOLAT- Kendisini denetleyecek kişileri kendisi belirleyemez. Böyle bir şey yok.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Tamam da sizin fikriniz o konu mahkemeden. Buyurun Veli bey.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım şimdi Çağlar bey yeteri kadar konuştu. Açıklama yaptı.

 

Çağlar HASPOLAT- Yetmedi başkanım az bir şey kaldı onu da açılayayım.

 

Veli TOPAL- Çağlar bey müsaade eterseniz. Şimdi zaten arkadaşlarımız aday olmadığı kendi açıklamaları da var orada. Bunu çok fazla germenin bir anlamı yok. Yasal müracaatlarını da yapmışlar. Bu konuyu çok fazla uzatmanın bir anlamı yok.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Teşekkür ediyorum.

 

Çağlar HASPOLAT- Peki bu meclisin hür iradesi nerede? Nerede kalıyor?  Bu meclis burada ne görev yapıyor.

 

Veli TOPAL- Efendim aday olmadan…. Önünüzde meclis tutanağı var okursunuz tutanağı, önünüzdeki meclis tutanağında yazılı. Arkadaşlarım ben aday değilim dedi.

 

Çağlar HASPOLAT- Ben yaşadığımı biliyorum burada meclisin hür iradesi nerede o zaman? Bu meclis Bayraklı Belediyesini ve başkanı denetleyecek..

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım karşılıklı mı konuşacağız?

 

Çağlar HASPOLAT- Kişiyi belirleyemiyorsa yazıklar olsun bu meclise.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Çağlar bey in mikrofonunu kapatır mısınız? Buyurun Abdullah bey.

 

Çağlar HASPOLAT- Kapatsanız da konuşurum fark etmez. Kayıtlara geçmese de olur.

 

Abdullah AKTAŞ- Veli ağabey dedi ki işte adaylar belirlendi. “Öbür arkadaşlarımız aday değildi” dedi.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Abdullah bey konu mahkemede, başka bir konunuz varsa dinleyeceğim, yoksa meclisi kapatacağım. Abdullah bey Abdullah bey bir  dakika  bir dinler misiniz beni başka bir sözünüz varsa dinleyeceğim yoksa meclisi kapatacağım. Buyurun Fahrettin bey.

 

Fahrettin ORANDI- Sayın başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım değerli arkadaşlarım ben Bayraklı Belediyesinin Bayraklı meclis üyesinin Bayraklı halkına layık olmasını bu salonda,  bu salonda Bayraklı halkı bizim izlemektedir. O nedenle şimdi komisyonlardan gelen raporlara baktığımızda…

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Fahrettin bey bu konuyu konuşmuyoruz biz.

 

Fahrettin ORANDI- Konuya geleceğim.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Hayır bu konuyu konuşmuyoruz biz. Başka bir şeyiniz varsa konuşalım.

 

Fahrettin ORANDI- Onu anlatacağım siz lütfen Çağlar beye verdiğiniz sözü niye bize vermiyorsunuz?

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Bu konuyu konuşmuyoruz mahkemede.

 

Fahrettin ORANDI- Ya bir dakika değerli arkadaşlarım komisyonlarda oy birliği ile karar alınıyor, meclise geliyor oy çokluğu yani karakolda başka ifade adliyede başka ifade.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Fahrettin bey teşekkür ediyoruz.

 

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- Meclise katılmayanlar Ali ALAN, Hatice TATLI, Latif AYDEMİR, Tahsin ÜNAL arkadaşlarımızın mazeretli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)-  Bir sonraki meclisimiz.

 

Veli TOPAL- 7 Şubat Çarşamba saat 18.00.

 

Şeref BALBAY(Belediye Başkan Vekili)- 7 Şubat Çarşamba saat 18.00 de görüşmek üzere iyi akşamlar.

 

 

 

                                                                                                             Şeref BALBAY

                                                                                                       Belediye Başkan Vekili

                                                                                                            Meclis Başkanı

 

 

 

 

 

                                             Sema TURAN                                                  Ayşegül ÇETİNKAYA

                                                       Üye                                                                 Üye