Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 02/05/2018

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Mayıs ayı I. Birleşimi 02.05.2018 Çarşamba günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                                                                                

                                                                                                                                        Sema TURAN

                                                                                                                                   Belediye Başkan V.

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                    02.05.2018

                                                                                                                   Çarşamba

                                                                                                                      Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS TUTANAĞININ OYLANMASI

04.04.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-3613) 2017 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2017 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1393) Meclis üyesi Gamze Gül ÇAMUR'un görevli olduğu komisyonlardan ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar Komisyonları üyeliğine ve Kıyı Ege Belediyeler Birliğinin asil üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere birer meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

 

3- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1394) Meclis üyesi Hayrettin GÜNGÖR'ün Bayraklı Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan Kent Konseyi Komisyonu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere bir meclis üyesinin, işaretle oylama usulü ile seçilmesi hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2963) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37130 ada, 3 nolu parseldeki 13/108 (13,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2966) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M-1B pafta, 36021 ada, 27 nolu parseldeki 9/1069(2,52 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılıp satılmaması hk.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1748) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Adalet Mahallesi, L18a-04c-1d pafta, 25144 ada, 2 no.lu parsel, yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Resmi Kurum Alanı (S.G.K. Tesis Alanı)" olarak belirlenmiş; TEİAŞ Genel Müdürlüğü İzmir 3.Bölge Müdürlüğü söz konusu parselin kullanım kararının "Resmi Kurum Alanı (TEİAŞ Hizmet Alanı)" olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-523) Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2317) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-ID pafta, 36929 ada, 33 nolu parseldeki 3317/13017 (33,17 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2315) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC pafta, 33133 ada, 9 parsel 270,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-2570) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36191 ada, 7 parsel 141,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.