Meclis Çalışmaları

06.07.2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN TEMMUZ AYI TOPLANTISININ 06.07.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİM I. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.07.2018 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.        

  

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (KENT TARİHİ VE TANITIM MÜDÜRLÜĞÜ-13) Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esalarına Dair Yönetmeliği hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + EĞİTİM + HUKUK + KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5000) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının zemin kat (675,50m2) taşınmaz malın Bayraklı Genel Hizmetler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Bayraklı ilçesi, 3813 ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan Manavkuyu Mahallesi, 275/4 sokak, no:4 adresinde bulunan yapının 1. kat (675,50m2) taşınmaz malın Baybel Genel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına 10 yıl süreli intifa hakkı değerleriyle birlikte belirtilen şirketlerimize ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :461

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Faysal YILDIZ, Münir DEMİR, Adem SEÇİLMİŞ, Aynur ÇETİN, Kemal KÜYÜKKESİM’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.08.2018

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                                                                      Necati YILDIZ

                                                                                                                                                Meclis I. Başkan V.