Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/08/2018

DUYURU

Belediye Meclisimiz 2018 yılı Ağustos ayı II. Birleşimi 07.08.2018 Salı günü saat 18:00’de Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                                                            

 

                                                                                                                                                              Hasan KARABAĞ

                                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                                07.08.2018

                                                                                                                                Salı

                                                                                                                                 Saat : 18:00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.08.2018 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6732) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 32724 ada, 6 parsel, 101,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6733) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M.1A pafta, 37038 ada, 9 parsel, 350,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel, 206,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılıp satılmaması hk.

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7521) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 33284 ada, 18 nolu parseldeki 41/201 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 22 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-3840) 24/05/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 04/05/2018 tarihli ve 30411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanıp imzalanacak olan en az 4 (dört) yıllık protokolde yer almak üzere "Periyodik Kontrol Taban ve Tavan Ücretleri (2018)" fiyat aralığına göre: Periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi, İlgili İdare Payı (İİP)’nın % 10 olarak belirlenmesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6427) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 4 nolu parseldeki 9/164 (9,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6060) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID Pafta, 33033 ada, 14 nolu parseldeki 3658/26371 (36,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6430) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi,  25M-IA pafta, 36973 ada, 1 parsel 79,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6061) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 25M.IIA pafta, 25949 ada, 12 parsel 157,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6428) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33094 ada, 1 parsel 137,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6429) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID pafta, 36219 ada, 12 parsel 199,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33095 ada, 7 parsel 215,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.