Meclis Çalışmaları

03/09/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISININ 03.09.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.08.2018 tarihli Meclis tutanağı oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE MÜDÜRLÜĞÜ- 4415) Belediye Meclisimizin 07.12.2017 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Diş Tabibi kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 1. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE MÜDÜRLÜĞÜ- 4415) Belediye Meclisimizin 07.12.2017 tarih 141 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Diş Tabibi kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :474

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-456) Ön incelemeleri Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yapılan ve gerekli şartları taşıyan Bin Yüz Bir (1101) öğrenciye not ortalamasına göre değişen miktarlarda öğrenim yardımı yapılmasının kabulüne ve belirlenen  miktarlara ilişkin Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :475

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6732) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32724 ada,6 parsel, 101,00 m2  taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :476

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6733) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M.1A Pafta, 37038 ada,9 parsel, 350,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :477

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi,  Bayraklı Mahallesi, 26N 3D Pafta, 32660 ada, 3 parsel, 206,00 m2 taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :478

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7521) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 33284 ada, 18 nolu parseldeki 41/201 (41,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :479

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-2721) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/2 sokak civarında, Gümüşpala Mahallesi, 25M-1C pafta, 7000 sokak civarında ve Gümüşpala Mahallesi, 25M-2D pafta, 7021 sokak civarında olmak üzere üç adet 4x6 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :480

 

VI. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) İlçemizde yaşayan engelli ve down sendromlu vatandaşlarımıza belediyemiz önünde hizmet edeceği kafeterya teşkil edilmesi ve gelirlerin bu vatandaşlara bırakılması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Faysal YILDIZ, Gamze Gül ÇAMUR’un mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 06.09.2018

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

                                                                                                                                                       Necati YILDIZ                                                                                                                                             
                                                                                                                                                 Meclis I. Başkan Vekili