Meclis Çalışmaları

05/10/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN EKİM AYI TOPLANTISININ 05.10.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİM I. OTURUMUNA AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2018 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5039) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Eğitmen’e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11712) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIIC Pafta, 37645 ada, 7 nolu parseldeki 22073/53793 ( 220,73 m2 ) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11701) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IB Pafta, 32777 ada, 24 nolu parseldeki 329/108400 (13,16 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11319) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-IID Pafta, 25843 ada, 15 nolu parseldeki 1003/10903 (10,03 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-11734) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 37872 ada, 7 parsel 87,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibi varislerine satışı hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

III. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-4640) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Diş Tabibi’ne ödenecek aylık net ücrete ilişikin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :490

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6276) Bayraklı Belediyesi 2019 yılı Performans  Programının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Sosyal İşler Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :491

 

3- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-6275) Bayraklı Belediyesi 2019 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :492

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Faysal YILDIZ, Hasan KARABAĞ, Adem SEÇİLMİŞ, Latif AYDEMİR, Rukiye BAYRAK KARATAŞ’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.11.2018

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

                                                                                                           

                                                                                                                    Necati YILDIZ

                                                                                                                                       Meclis I. Başkan V.