Meclis Çalışmaları

07/12/2018

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

03.12.2018 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6066) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 2 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 3 dereceli Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :516

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

V. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ali ŞENAY, Mustafa ÇEKİÇCİ, Şeref BALBAY, Aynur ÇETİN, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 02.01.2019

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

                                                                                                           

                                                                                                                    Necati YILDIZ

                                                                                                                         Meclis I. Başkan V.