Meclis Çalışmaları

02/01/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 DÖNEMİNİN OCAK AYI TOPLANTISININ 02.01.2018 GÜNLÜ I. BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.12.2018 tarihli Meclis tutanağı düzeltilmiş şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-14) Belediye Meclisimizin 01.06.2010 tarih 10/84 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge Birimlerden Gelen Önergeler bölümünün 11. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6608) Belediye Meclisimizin 02.04.2018 tarih 44 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Peyzaj Mimarı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :1

 

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6689) Belediye Meclisimizin 07.05.2009 tarih 18/09 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 5 dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3 dereceli Tercüman kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :2

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6607) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 23 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :3

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6688) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süreleri ve mükteseplerine karşılık derece yükselmesi yapılması zaruri olan 1 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :4

 

5- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hk.

PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17396) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Karşıyaka Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :5

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada, 2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışı hk.

HUKUK + İMAR + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-14) Belediye Meclisimizin 01.06.2010 tarih 10/84 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :6

 

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16120) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2D Pafta, 26184 ada, 6 nolu parseldeki 14/155 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :7

 

 

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-4081) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, İslam Kerimov Caddesi, No: 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 4/A, 4/B, 8/A, 8/B, 8/C, adreslerinin "Genel Emniyet ve Asayiş yönünden herhangi bir sakınca bulunmadığı" görüşü ile numarataj krokisinde de belirtilen adreslerin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Sosyal İşler, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu ve önergenin reddine ilişkin İmar Komisyonu (oy çokluğu) raporu.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ :8

 

VII. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ( Meclis üyesi Ali ALAN, Hasan KARABAĞ, Şeref BALBAY, Adem SEÇİLMİŞ, Kemal BÜYÜKKESİM’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VIII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ

Toplantı Tarihi: 07.01.2019

Toplantı Saati: 18:00

Toplantı Yeri: Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu            

 

 

 

                                                                                                              Necati YILDIZ

                                                                                                                        Meclis I. Başkan Vekili