Meclis Çalışmaları

07/01/2019

İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2018 DÖNEMİNİN ARALIK AYI TOPLANTISININ 07.12.2018 GÜNLÜ II. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2019 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + PLAN BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-42) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda; Denetim Komisyonuna Meclis üyesi Sn. Fahrettin ORANDI, Nail KURTULUŞ, Sema TURAN, Mustafa YILMAZ, Kemal BÜYÜKKESİM’in seçilmesi

NİSPİ ÇOĞUNLUK İLE KABUL EDİLDİ :9

 

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişikin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :10

 

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :11

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ( Meclis üyesi Ali ALAN, Ayşegül ÇETİNKAYA, Tahsin ÜNAL’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

VI. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

Toplantı Tarihi: 01.02.2019

Toplantı Saati  : 18:00

Toplantı Yeri   : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu                                                                                                    

                                                                                                                       Necati YILDIZ

                                                                                                                                   Meclis I. Başkan V.