Meclis Çalışmaları

07/01/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 07.01.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Cindi Can POLAT - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Ayşegül ÇETİNKAYA - Tahsin ÜNAL.

 I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

02.01.2019 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, sayın başkan..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Buyurun Ali Bey.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan, Ak Parti Bayraklı İlçe Başkan Vekilimiz Sayın Halil POLAT meclisimize teşrif etmiştir. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hoş geldiniz.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemi 1’inci maddeden itibaren devam edelim. Pardon gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 1’inci maddeden devam ediyoruz.

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının sevkini öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarının sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-42) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesi gereği Denetim Komisyonuna gizli oyla üye seçilmesi hk.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet grupların önerilerini alayım.

Veli TOPAL- Sayın başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak Fahrettin ORANDI, Nail  KURTULUŞ ve Sema TURAN’ı öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ak Partinin..

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan Ak Parti Grubu olarak Sayın Mustafa YILMAZ ve Kemal BÜYÜKKESİM’i öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet, oy pusulaları dağıtıldı.

Veli TOPAL- Başkanım isterseniz gündeme devam edelim uygunsa.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet oylama, bir taraftan sayımlar devam ederken sayım döküm bir taraftan biz devam edelim. Komisyonlardan gelen önerge raporların görüşülmesi, komisyon raporlarını okuyalım.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-6425) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapmakta olan sözleşmeli personellere 2019 yılında ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ-4826) Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dilek ve Temennilerde söz vermeden evvel hepiniz mutlu edeceğine inandığım bir araştırma sonucunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi Türkiye ölçeğinde belediyelerin çeşitli kriterler yönünden incelemesini yapan çeşitli vakıflar var. Bunlardan bir tanesi de İnsani Gelişme Vakfı siyaset dışı bir vakıf, hazırladığı 2018 insanı gelişme endeksine göre Türkiye’de 28 büyükşehiri ve 161 büyükşehire bağlı ilçeyi inceleme alanına almış ve Bayraklı’yı aile, çocuk, genç, kadın, engelli, mülteci, hasta ve yaşlılara verdiği hizmetler bakımından yani sosyal belediyecilik bakımından en başarılı belediyelerden biri olarak seçmiştir. Bu onur verici başarının mimarı olan başta Belediye Başkanı Sayın KARABAĞ ve emeği geçen ilgili personele müdürlüğe teşekkürlerimizi hepinizin adına sunmak isterim. Dilek ve Temennilere kaldığımız yerden devam edelim buyurun. Buyurun Ramazan Bey.

Ramazan BULUT- Sayın başkanım öncelikle herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir önceki mecliste Çağlar Bey haddi aşan, haksız ve iftiralarla dolu bir konuşmaya imza atmıştır. Kendisine cevap vermek üzere…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika Ramazan Bey arkadaşlar sataşma…

Latif AYDEMİR- Başkanım biz bir karar aldık.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika sataşma, karşılıklı cevap hakkı doğuracak üsluplardan hiç olmazsa Mart sonuna kadar kaçınarak eleştirilerimizi daha bir ılımlı şekilde yapalım, siz vereceğiniz cevabı ben tahmin ediyorum ama siz buyurun konuşun ama cevap hakkı doğurmayacak şekilde buyurun.

Ramazan BULUT- Haksız ve iftiralarla dolu bir konuşmaya imza atmıştır. Kendisine cevap vermek üzere söz aldım. Ama cevabı bizden önce İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi vermiştir. Başkanımız ve 10 kişinin daha yargılandığı kumpas davası çökmüştür. Asılsız ihbarlarla, usulsüz dinlemeler, uydurma delilerle süren dava Cuma günü berat kararıyla sonuçlanmıştır. “Aksi ispat edilene kadar herkes masumdur.” ilkesi çiğnenerek burada başkanımıza yöneltilen ağır itamlar, hakaret içeren cümleler ve haddi aşan söylemleri berat kararı ile adı geçen meclis üyelerimiz üzerinde bir vebal olarak kalmıştır. İnsanların şerefiyle, onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı, kendisine başta başkanımız olmak üzere yargılanan bütün arkadaşlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Soruşturma sürecinden bu yana yargılanan arkadaşlarımızın yaşadığı üzüntünün yaşanan sıkıntının hesabını yargı önünde sorulmasını temenni ediyorum. Sayın başkanım ayrıca belediyemiz yine bir başarıya.. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Hacettepe Üniversitesi’nin bir vakıf işbirliği ile yapılan Herkes İçin Kütüphane Projesine katılan belediyemiz ilk kez yerel yönetimler düzeyinde İSO 9001 ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ve bunun sonucunda üniversite kütüphanelerimize yaklaşık 100 adet bilgisayar, 16 adet renkli yazıcı, 15 adet projeksiyon perdesi, 2 adet üç boyutlu yazıcı ve 9 defa yurtiçi ve yurtdışı eğitim seminerlerine katkıda bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nin kütüphanelerimize yapmış olduğu bu katkılardan dolayı teşekkür ederim. Bu projenin başarıya ulaşmasını sağlayan başta Belediye Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Buyurun Çağlar Bey. Dediğim gibi bir sataşmaya karşılıklı…

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan şimdi bir önceki meclis tutanağı elimde benim konuşmamda burada ne var onu bir okuyayım. 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde aralarında Bayraklı Belediye Başkanımız Hasan KARABAĞ’ın da bulunduğu 11 kişi yargılandı. Bu rüşvet ve irtikap davasında Hasan KARABAĞ’ın beraatı verildi. Şimdi ben burada eğer haksız suçlayıcı bir şey söylemişsem söyleyin. Sadece burada savcıya, hakime orda bir laf söyledi onu söyledim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O geçen hafta düzeltildi.

Çağlar HASPOLAT- Tamam tamam düzeltildi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kastinin ne olduğu söylendi.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi eğer adaletli olacaksak bu mecliste Fahrettin ORANDI başkanımız, meclis üyemiz kalkıp bu mecliste kahvede duyduklarını yok “Çağlar HASPOLAT gözaltına alındı” kahvede böyle..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya az evvel söyledik, isim vermeden de..

Çağlar HASPOLAT- Ya şimdi bir dakika başkan adaletli olacaksın şimdi Sevgiyolu’ndaki esnaflar toplanmış Ak Partiye gitmiş Çağlar HASPOLAT partiye zarar veriyormuş, ya öyle bir şey varsa sen zil takıp burada oynarsın ya. Milleti sen o zaman organize ediyorsun. Şimdi usturuplu konuşmak gerekirse usturuplu konuşmayı o zaman gidin Hasan KARABAĞ’a söyleyin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey.. Çağlar Bey izin verir misiniz?

Çağlar HASPOLAT- O usturuplu konuşsun, o usturuplu konuşsun o zaman kalkıp burada milleti toplayıp hırsız, pezevenk, geri zekalı diyen adam sizin başkanınız usturuplu konuşmayı o öğrensin..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey bakın o..

Sema TURAN- Burada belediye başkanımız toplamadı.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi itamla konuşana iftirayla konuşana sizin meclis üyeniz siz ona bir şey söylemiyorsanız.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O sözcüğü kullanmayın yakışmadı, tutanaklara girmeyin.

Sema TURAN- Bilmeden konuşmayın burada.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey daha sakin olalım, daha sakin olalım.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi ben sakinim başkanım eğer burada sizde adaletli olun birileri kalkıp burada iftira atıyorsa, kahve siyaseti yapıyorsa sizde ona ışık tutuyorsanız eğer kahvede konuşulanları biz burada konuşacaksak neler konuşuluyor kahvede..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çağlar Bey bak tekrar ortamın gerilmesini istemiyorum.

Çağlar HASPOLAT- Şimdi ben yakışmaz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bak Sayın İlçe Başkanınızda burada izliyor. Ortamın gerilmesini istemiyorum. Şurada kalmış iki ayımız birbirimizi kırmadan dökmeden..

Çağlar HASPOLAT- Ama bende efendi efendi oturmuşum, sesimi çıkarmıyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu efendi bir üslup değil yani rica ediyorum.

Çağlar HASPOLAT- Üslubu bana öğretmeyin başkanım, üslubu bana öğretmeyin biz görüyoruz sizin başkanınızın nasıl üsluplu konuştuğunu görüyoruz biz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki peki Veli Bey buyurun.

Veli TOPAL- Sayın başkanım, sayın meclis hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın başkanım Ramazan Bey konuşmasından herhangi kişiye itamda bulunmadı. Çağlar Bey’i de rahatsız edecek herhangi bir şey söylemedi. Sadece sadece mahkeme sonucunu dile getirdi. Ramazan Bey’in bahsettiği konuda zaten geçen mecliste geçen konular değildi, daha önce sarf etmiş olduğu sözlerle ilgiliydi. Ne olacak biz medeni insanlarız eğer ben Çağlar Bey’in gönlünü kırdıysam, hakaret ettiysem Çağlar Bey’den özür dilerim. Medeni insanlarız bu çok zor bir şey değil arkadaşta herhangi bir itamda bulunmadı.

Çağlar HASPOLAT- Teşekkür ederim başkanım kibar adamsın.

Veli TOPAL- Sonra Fahrettin Bey Çağlar Bey’e geçen hafta hakikaten bir insana yakışmayacak sözler söyledi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Karşılıklı olarak birbirlerine biraz hırpalandılar diyelim.

Veli TOPAL- Yani bize yakışmayacak bu hareketler ben o yüzden bura çok uzatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ederim. Latif Bey buyurun geçen hafta sizin hakkınızı yemiştim buyurun. Süreyi de biraz uzatıyorum.

Latif AYDEMİR- Merhaba sayın başkanım tüm katılımcılara hayırlı akşamlar diliyorum. Bu imar barışının uzatılmasından dolayı da bu kararı alan hükümet büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Malum Türkiye’de en çok imar barışının İzmir’de Bornova, Buca ve daha sonra Bayraklı olduğu için gerek benim şansım, gerek ortak dostlarımızın ve insanlarımızın gönderip bugüne kadar başta Sayın Bahar ERDİCAN, Sayın İmar Müdürümüz İpek Hanım ve Ruhsat Müdürümüz Hatice Hanıma bu arkadaşlarımıza göstermiş oldukları siyasi parti ayırmaksızın ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Fakat Sezen Sitesi denilen bir yerde yaklaşık 300 konutun bir yaklaşık 15 yıldır diye tahmin ediyorum. Adalet Mahallesinde bu sitede..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu kapı girişi olan..

Latif AYDEMİR- Yok yok değil sayın müdürlerimiz Volkan Bey’de dahil konuya vakıflar, onun alt katlarında bulunan onlarca ticari faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımız var. Bizlerde yaklaşık 20 yıldır orada esnaflık yaptığımız için imar barışına başvurulan yerler dahil Yapı Kontrol tarafından bu tür arkadaşlarımızın mekanları çünkü apartmanda yurt dışında olan insanlar dahi var. Fakat buna rağmen bir mühür 32 ile 42 uygulanmakta bu tür kararların tekrar gerek encümen arkadaşlarımızın gerek bu konudaki aktif yetkili arkadaşlarımızın bir kez daha gözden geçirilmesini, yani haksız yere yapılan gibi aldığım şikayet yada duyumdan hem teşekkür hem de eleştiri babında ilgili müdürlüğümüzdeki arkadaşımızın kim olduğunu bilmiyorum şuan için bu konulardaki vatandaşın yerinede kendimizi koyarak hazır böyle bir yasa çıkmışken, 6 ay daha uzatılmışken, bu ve buna benzer durumlarda lütfen birazda kendimize öz eleştiri yapıp vatandaşın yerinede koyalım, teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Bu arada ilçe başkanımız Sayın Halil POLAT da aramızdalar kendilerine hoş geldin diyorum.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Evet onu takdim ettik Ali Bey hoş geldiniz tekrar. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Hayırlı akşamlar şimdi bazı mahallelerin bazı sokaklarında doğal gaz hattı döşenmedi. İZMİRGAZ ile yaptığımız görüşmede Büyükşehir’in kazı izni vermediği söylendi. Biz belediye olarak bunlara bir şey yapabiliyor muyuz? Böyle bir birimimiz var mı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 dakika iki Büyükşehir meclis üyemiz size bilgilerini paylaşsınlar Hatice Hanım önce buyurun.

Hatice TATLI- Şimdi Büyükşehir tek başına izin vermiyor. UKOME toplanıyor biliyorsunuz ki onlar izin veriyorlar. Ama tam bu seçim yaklaşırken sokaklar kazılıp sonra kapatılmıyor, uzun süre kapatmıyor doğalgaz. Bu nedenle sıkıntı yaşanıyor ve UKOME de henüz karar vermedi. O yerler duruyor şeyde bu nedenle gecikme söz konusu.

Latif AYDEMİR- Bir de yatırım programına alınmadığı için..

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bir sokak için yaklaşık 40 tane dilekçe var. Yani sokaktaki sakinler bunu istiyor. Kazılmasından şikayetçi olacak şey değil yani bunla ilgili bir şey yapabilir miyiz?

Hatice TATLI- Tamam ilgilenelim.

Abdullah AKTAŞ- 2016’dan beri bu sokağın mesela dilekçeleri var, bir tanesini gördüm ben hiç dikkate alınmamış. İşte en son İZMİRGAZ ile yaptığım görüşmede kendim gittim, Büyükşehir’in kazı izni vermediğini söyledi.

Hatice TATLI- Siz sokağın numarasını söyleyin.

Abdullah AKTAŞ- 1594/27 1012 başları tam.

Hatice TATLI- 1594'e.

Abdullah AKTAŞ- Ben onlara tam bir bakıyım dilekçelerden.

Hatice TATLI- Evet siz söyleyin takip edelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Telefon ile de görüşürsünüz iletirsin. Evet buyurun Veli Bey.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu konu ile ilgili ben geçen yıl ben bir örnek vereyim 1616 Sokak o insanlar bana geldiler, dediler ki; “Biz işte doğalgaza gittik doğalgaz firması Büyükşehir UKOME bize izin vermedi.” dendi. Ben kendim gittim UKOME’ye baktık orda herhangi bir sokak ile ilgili müracaat yok. Abdullah Bey gitmiştir, doğrudur.

Abdullah AKTAŞ- Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Veli TOPAL- Bende gittim. Hayır, estağfurullah ben size yalan söylüyorsunuz demiyorum. Bir dinlerseniz zaten sonuca geleceğim.

Latif AYDEMİR- Dur bir teşekkür edecektir.

Veli TOPAL- Şimdi 2070 sokak Tepekule Mahallesi 55 kişinin, 55 kişinin dilekçesi var. Ben kendim gittim, görüştüm. Dedim ki; bizim kendi sokağımızda dedi ki bana “Siz getirin abone edin, abone olsunlar sokağa gazı döşeyelim.” aynı şeyin bende onlar için gittim söyledim. Dedim ki; Bu insanlar doğalgazı alacaklar istiyorsanız gereği bunları getireyim abone olsunlar geçen hafta gittim ama dediler ki “Biz henüz bunları yatırım planına alamayız abone olmasınlar” yani şunu söylemeye çalışıyorum, vatandaş ile bize verilen cevaplar farklı oluyor. Abdullah Bey yani o konuyla ilgili, ama o sokaklar da araştıralım, hakikaten müracaat etmiş mi doğalgaz etmemiş mi ona göre cevap verelim.

Latif AYDEMİR- Başkanım, sayın başkanım bu konu ile ilgili bir izin verirseniz şimdi hem Hatice Hanım hem başkanımıza da bilgi notu olarak söylemek istedim. Tabi bu bir tek Büyükşehir değil emniyetten de karayolları vs. bu karma bir komisyon olduğu için UKOME de fakat ben kendim yaşadığım bir sıkıntıyı söyleyeyim. Bu Forum girişinde ki yaptığımız bir AVM den dolayı 2. aydan müracaat olmuş, 9. aya kadar dönülmemiş. Normalde UKOME başkanı olan Nurdan Hanımın talimatı en geç 15 gün iş günü içinde yapılacak fakat alt kadro da tıpkı birçok yerde olduğu gibi bir arza var. Orda ki arkadaşların dosyayı üste çıkartmadıklarını fark ettiler ve bana ertesin gün sabahleyin hem kazı ruhsatını hem de UKOME kararını teslim ettiler. Kendilerine teşekkür ettim. Hani bir tek müdüriyet bazında değil bazen personelden de kaynaklanıyor. Her yerde, her işyerinde olduğu gibi de. Bu konuda dikkate alınırsa yani Nurdan Hanım benim yanımda 15 gün iş günü içinde lütfen hiç bir gelen şeyin geri dönüşünü bırakmayın.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama uygulamada her zaman öyle olmuyor.

Latif AYDEMİR- Ama 7 ay bekletilmiş ben de onu fark ettim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Var mı? Devam mı?

Latif AYDEMİR- Yok bitti.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam teşekkür ederim. Başka şey belli oldu mu? Başka söz almak isteyen?

Tarkan DÜZMAN- Ben alıyım başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tarkan Bey buyurun. Haksızlığa uğradığını söylüyor.

Tarkan DÜZMAN- Epeydir söz vermiyorsun başkanım sırf söz almak için aldım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aşk olsun.

Tarkan DÜZMAN- Biraz konuşayım ya özlemişim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Aşk olsun en çok söz verdiğim arkadaşımsın.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilmemiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Yok ya ambargo koydum bir kişiye onun dışında yok.

Abdullah AKTAŞ- Siz bize söz vermiyorsunuz. 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Size söz vermemek mümkün mü Abdullah Bey sen araya giriyorsun zaten.

Abdullah AKTAŞ- Girmek zorunda kalıyorum.

Tarkan DÜZMAN- Sayın başkan, değerli meclis üyeleri cümleten hayırlı akşamlar. Şimdi geçen gün Hasan Başkan bu hastaneyle ilgili sonunda yapıldığını kabul etmiş. Hani hep atışıyorduk 2 senedir başkanım bak hastane ile ilgili olumsuz bir şey söyleme diye. Bu aşağıdaki yaptığı konuşmada sadece gündemi ilgilendirdiği için söylüyorum, hani şehir hastanesi ile ilgili “yapılar yapılıyor sokaklar taş yığını haline geliyor bir uygulama yapmadınız” dedi. Bundan aşağı yukarı 3 yıl önce biz bu revizyonlara başladığımız zaman ben bir yazılı önerge vermiştim. Hatta ilgili başkan yardımcımıza belediye başkanımız benim önerim ile alakalı “Cengizhan ve Refik Şevket’in özellikle hastaneye bakan bölgelerinde imarı durduralım.” önergem benim oydu onunda gerekçesini Karşıyaka otoban çıkışını geçtikten sonra yine Atatürk Mahallesi, İnönü Mahallesini örnek vererek orda mükemmel yapılaşma olduğunu, yeşil alanların çoğaldığını falan bahsederek orda imarı durduralım, hatta başkan yardımcımıza yetkimizde diyip, yetkimizde deyip bir sonra ki meclise bırakıp sonrasında da iptal edilmişti. Keşke yapsaydık kendisi de ben o günde sonra çok pişman olacağız dedim, kayıtlarda da vardır. O günkü konuşmasında da “Şehir Hastanesi yapılıyor. Orda bir güzel yapılaşma geniş yol yok beton yığınları yapılıp” diyip orda bir topu taca attı. Tabi millet bilmiyor. Halbuki biz 3 yıl önce biz Ak Parti Grubu olarak orda ilk öncelikle aşağıda ki yapılaşmanın da %3-5 olduğunu o zaman yapı ruhsattan alıp öncelikle burada bu çalışmanın yapılmasının çok doğru olacağını söylemiştik. Fakat o gün bizim yazılı önergemiz ret görmüştü. Ama aradan 3 yıl geçtikten sonra kendiside farkına varmış orda hata yapıldığını güzel bir şey Hasan Başkanın bunu farkına varması. Ama burada suçu Büyükşehir’e atarak “Burada bir plan yapmadınız.” falan filan dedi. Aslında yetki bizdeydi orda biz imarı geçici olarak durdurup, birinci öncelikli yaptığımız revizyonları oraya verseydik Bayraklı’nın otobanı olan ve Şehir Hastanesine İzmir’deki en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesine bakan bölgeyi bu meclis olarak çok daha güzel bir hale getirmiş olacaktık. Geç kalındı mı bilmiyorum kaç oranında şuan çünkü çok ciddi inşaat yapılanması oldu Refik Şevket ve Cengizhan’da. Yok Fuat Edip Baksi yok. O gün konuşmuştuk Bahar Hanım buradadır, cevapta verebilir. O kısmı iyi kapatabiliyor yani Fuat Edip Baksi, Alpaslan ve Cengizhan aksındaki imara kapalı alan dışındaki bölüm diye konuşmuştuk. O da olabilir demişti. O gün bizim önergemiz reddedildi, ama 3 yıl sonra Hasan Başkan dahi yanlışın farkına varmış ama topu taca atmayalım. O sorumluluk Bayraklı Belediye Meclisinin hepimizin sorumluluğundadır. Hatalı yapılaşmada şuan hepimizin orda katkısı vardır arkadaşlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Peki teşekkür ederim.

Sema TURAN- Başkanım Sibel hanım söyleyecekleri var sanırım bu konuda.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ben bir şey söyleyeyim bu konuda bir dakika Abdullah Bey. Geçenlerde Sayın Sağlık Bakanının bir açıklamasını dinledim, izleyenleriniz vardır. Artık Şehir Hastanelerini üniversitelere bağlanacağını belirtiyorlar bu iyi bir gelişme çünkü; şehir hastaneleri uygulaması Avrupa da bile artık gündemden kaldırılmış üniversite bünyesinde olması doğrudur. Bu konudaki politika hatasından dönülmüş olması da ayrıca sevindiricidir. Sizin söylediğiniz bir başka boyutu imar ile ilgili bir başka boyutu o konuda da Hasan Başkan çevresinde her dikili ağaca sevinen bir insan, demek ki o gün tahmin etmedi bu gün iyi bir gelişme gördüyse memnuniyetini dile getirmiştir.

Tarkan DÜZMAN- Yalnız hastaneler ile ilgili yanlış bilgiye sahipsiniz, öyle bir şey yok kesinlikle.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu arada bu konuda Sibel Hanım bize daha sağlıklı bilgi verebilir. Sibel Hanım buyurun. Plan Proje Müdürümüz Sibel Hanım bu konuda bizi bilgilendirsin. 1 dakika Sibel Hanımdan sora size söz vereceğim.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- İyi akşamlar. Söylenen bölgeyle ilgili aslında biz geri adım hiç atmadık. Bu bölgeyle ilgili Büyükşehir Belediyesine hemen hemen her yıl, her revizyonumuzun onayından sonra gittik. Altlıklarımızı hazırlayarak gittik. O bölgenin kaybedilecek bir bölge olduğunu söyledik.  Başkanımızın talimatlarıyla yaptık bunları, ancak Büyükşehir Belediyesi bu bölgede özellikle kentsel dönüşüm alanı ile ilgili çalışmaların belli bir noktaya gelmesini, o noktadan sonra bu bölgeler için nazım imar planı hazırlatacağını söylediği için, biz uygulama imar planlarıyla ilgili bir adım atamadık. O bölgelerimizin de çünkü üst ölçekli planları maalesef yok. Ve üst ölçekli planlar olmadan biz uygulama imar planlarında herhangi bir şey yapamıyoruz. Uygulamaları durdurmakta belirsiz bir süre için durdurmaktı. Evet biz revizyon imar planlarını hazırlarken uygulamaları durduruyoruz ama uygulamaları durdurduğumuz da zaten planlarla ilgili belli noktalara gelip onay sürecinin neredeyse başladığı noktalarda durduruyoruz. Cengizhan ve Alpaslan da uygulamaları durdursaydık belirsiz bir süre için durduracaktık o yüzden de böyle bir karar almadık.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet Sibel Hanım bu arada 6 mahalleyle ilgili revizyon ne aşamada? Arkadaşlar yani bir gelişme varsa bilgi sahibi olmalarını isterim.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- O bölgelerle ilgili çalışmalarda biz aslında hazırladığımız planları Büyükşehir Belediyesine verdik. Onlar şuanda değerlendiriyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Mutabakat sağladınız mı?   

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Mutabakata vardık ama onlarda kendi daha üst düzeyleriyle görüşüyorlar. Sanırım yılbaşından önce kendi komisyonlarında görüştüler yani kurullarında görüştüler. Komisyonda değil kurullarında görüştüler bu hafta içinde bize bir dönüş yapmalarını bekliyoruz, ondan sonrada onay sürecimiz başlayacak.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Benim dileğim odur ki bu meclis dönemi sona ermeden hepimizin gurur meselesi olacaktır o 6 mahalle. Hızlandırılırsa sizinde özel çabanız gerekiyor anladığım kadarıyla bu meclis döneminde geçirirsek hepimiz arkamıza dönüp baktığımızda bir şeylerle övünme şansı yakalarız.

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Bizimde temennimiz o yönde.

Latif AYDEMİR- Başkanım, başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Abdullah Bey’e söz vermiştim. Sonra size söz vereceğim.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım birde Sibel Hanımdan Adalet Mahallesinin son halini yani bu açılan davalarla ilgili bir gelişme var mı? Son durum nedir?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adalet Mahallesi onu vermişti geçenlerde bilgi Abdullah Bey unuttunuz herhalde, atladınız galiba.

Abdullah AKTAŞ- Yok davalarla ilgili bir gelişme var mı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adalet Mahallesinde son durumu?..

Sibel ELÇİ (Plan ve Proje Müdür V.)- Adalet Mahallesinde çok fazla itirazımız vardı. 400’e yakın itiraz dilekçemiz vardı. Ancak bunlardan sadece 20 tanesi davaya gitti. Bu davalardan 3 tanesinde bilirkişi keşfi yapıldı. 1 tanesinde bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi raporu bizden tarafa geldi. Ama sonuçlanan bir davamız yok. En azından bilirkişiye gidenlerin ve sonucu gelenlerin bilirkişi raporu gelenlerin sonuçlanmasını bekliyoruz şuanda. Diğer davalar devam ediyor.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum. Size söz vermeden Latif Bey sonucu okuyayım. Fahrettin ORANDI 22 oy, Nail KURTULUŞ 26 oy, Sema TURAN 24 oy, Mustafa YILMAZ 19 oy, Kemal BÜYÜKKESİM 20 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı ve objektif görev yapmaları dileğiyle arkadaşlara başarılar diliyoruz. Buyurun herhalde son sözü size vereceğim. Ondan sonrada izniniz olursa oturumu kapatalım. Buyurun.

Latif AYDEMİR- Sayın başkanım öncelikle unuttuğumuz bir şeyi yani kendimce ve partim adına teşekkür etmek ve hayırlı olmasını dilemek adı altında son sözü aldım. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle bizler hafta sonu Adalet ve Kalkınma Partimizin Belediye Başkanı Adayımız olarak Sayın Ali ASLAN beyefendi seçilmiştir. Bayraklı’mıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bir an önce sahada da, karşımızda da ya da bir sonraki mecliste Sayın Başkanımızı da burada görmek istiyoruz. Artık bizde bir grup kararı aldık. Bizde de burada sataşmaya meyil olmayacak şekilde olursa. Sayın başkanımızı ağırlayıp son günlerimizi, son aylarımızı tatlı dille bağlayıp geçirelim hep beraber helalleşelim.

Çağlar HASPOLAT- Sayın başkan sonuçları bir daha okur musunuz?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sonuçları bir daha okuyayım. Fahrettin ORANDI 22 oy, Nail KURTULUŞ 26 oy, Sema TURAN 24 oy, Mustafa YILMAZ 19 oy, Kemal BÜYÜKKESİM 20 oy.

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ya hepsi seçilmiş durumdalar yani. Oyların farklılığı çok anlamlı…

Ali KÖKOĞUZ- Sayın başkan…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adem Bey siz epey zamandır konuşmuyorsunuz sayın başkan konuşsun ondan sonra.

Ali KÖKOĞUZ- Yok şeyi hatırlatmak istedim sayın başkan Emniyet Şehidimiz Fethi SEKİN’in ölüm yıldönümü ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Âmin evet. Adem Bey en son sözü size veriyorum.

Adem SEÇİLMİŞ- Hayırlı akşamlar sayın başkanım cümleten Rukiye Hanımın amcası vefat etti. Başı sağ olsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin.

Adem SEÇİLMİŞ- Bilginiz olsun diye. Atlamış olabilirsiniz. Onu söyleyeyim dedim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Evet mesaj falan bir şey gelmedi bilgimiz olmadı.

Adem SEÇİLMİŞ- Hayırlı akşamlar diliyorum.

Veli TOPAL- Sayın başkanım bende grubumuz adına Rukiye Hanıma baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Bir daha ki meclis…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bir dakika Veli Bey.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN,  Ayşegül ÇETİNKAYA, Tahsin ÜNAL’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bir dahaki toplantı.

Veli TOPAL-  1 Şubat Cuma günü saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- -  1 Şubat Cuma günü buluşmak üzere sağlıkla kalın. 

 

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                               Sema TURAN                                Fatma ATALAY

                                                       Üye                                                        Üye