Meclis Çalışmaları

01/02/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 01.02.2019 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkan V.              : Veli TOPAL.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÇETİNKAYA - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ -  Hamdi VATANSEVER - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Necati YILDIZ - Ramazan BULUT - Şeref BALBAY - Yeşim TEKOĞLU - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Cindi Can POLAT - Gönül VURAL - Gamze Gül ÇAMUR - Hatice TATLI - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Sema TURAN - Çağlar HASPOLAT - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Tahsin ÜNAL.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)-  Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz. Yeterli çoğunluğumuz vardır, meclisi açıyorum. İlk önce Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

07.01.2019 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bir önceki meclis tutanağını okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi birimlerden gelen önergeler ve komisyon raporlarının gündem maddesi gündemde yazıldığı gibi okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Buyurun.

Gökçen ÇETİNER (Yazı İşleri Müdürü)- Başkanım 1 tane ek başkanlık önergesi var

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Tamam okuyun buyurun.

 

BAŞKANLIK MAKAMINA

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 03.01.2019 tarih ve 23576031-250.04-E.3971 sayılı yazısı ile 2019 yılı satış komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi, ve kendilerine ulaşılabilecek adres ve telefon bilgilerinin bildirilmesi talep edilmektedir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 03.01.2019 tarih ve 23576031-250.04-E.3971 sayılı yazısı ile belirtildiği üzere; Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkul satışı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. ve 91. maddeleri gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hususunda gerekli kararın alınmasını arz ederim.

 

 

                                                                                             Mustafa ÇEKİÇCİ

       Bayraklı Belediye Başkan V.   

 

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu ek gündem maddesinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir.

IV. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-505) Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında münhal bulunan 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 adet 1. dereceli Programcı, 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist, 1 adet 5. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Tekniker kadrolarının ihdas edilmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Emre Bey.

Emre MARAZ- Başkanım bu önergenin oylamaya sunulmasını istiyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Münhal değişiklik bu Mikail Bey yapılması gereken bir şey onun için.

2- (SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-51) 2019 Yılı Tarife Cetveli içerisinde sehven 95,00 TL olarak düzenlenmiş olan; Soğukkuyu Halı Saha kullanım ücretinin(Gece- Saatlik)  85,00 TL olarak düzeltilmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Emre Bey.

Emre MARAZ- Başkanım bunun da oylamaya sunulmasını istiyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet arkadaşlar burada sehven yazılmış yani 85 TL yerine, 95 TL yazılmış. Biz bunu 85 TL olarak düzelteceğiz yani hatayla yazılanan bir şey onun için oylanmasına... Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Peki 75. yüzyılın fiyatı neden yüksekte oranın düşük? Sonuçta aynı halı saha, aynı gider, aynı insanlar çalışıyor. Niye oranın yüksekte buranın düşük?

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Valla onu bilemiyorum şimdi onu idare bilir. O artık talep midir? Nedir? Niye orası 95 te...

Abdullah AKTAŞ- Hayır başkanım sonuçta burada gençlerimize sporu sevdirmek, halka açık bir yer haline getirmekse sonuçta giderleri aynı, yani bütçeleri aynı, çalışanları aynı ama arada nerden baksan %30’a yakın fiyat farkı var yani.

Emre MARAZ- Onu bilmiyoruz artık.

Abdullah AKTAŞ- Onun da fiyatının düzeltilmesi lazım.

Latif AYDEMİR- Hatta tamamı 85 TL olsun.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Şimdi o konu ile ilgili arkadaşlarımız araştırır daha sonra bilgi veririler.

Abdullah AKTAŞ- Yanılış hatırlamıyorsam ya 110 TL ya 120 TL ya da 140 TL şuan oranın fiyatı.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bilemiyorum şimdi.

Abdullah AKTAŞ- Müdürü buradaysa bilgi versin bize.

Emre MARAZ- Onu da bir sonraki mecliste bakalım.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Tamam bir sonraki mecliste o konu ile ilgilide görüşelim. Evet kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak aylık miktarının belirlenmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Emre Bey.

Emre MARAZ- Sayın başkanım bu önergeyi Plan Bütçe Komisyonu, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu, Sosyal İşler Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonuna sevkini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Emre Bey’in saydığı komisyonlara sevkine oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet Emre bey.

Emre MARAZ- Sayın başkanım bunu da Plan Bütçe Komisyonu, Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Emre Bey’in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum.  Sosyal işlerde mi var? Sosyal işler Komisyonuna da...

Emre MARAZ- Sosyal İşler Komisyonu.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu gündem maddesinin Emre Bey’in saydığı komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Kabul edilmiştir. Evet bu 3 ve 4. Maddeleri 2. meclise çıkarmamız lazım arkadaşlar. Evet.

5- EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-930) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Çiğli Vergi Dairesince satışı yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Emre bey bu vergi dairesi ile ilgili.

Emre MARAZ- Başkanım burada asil olarak Ramazan BULUT’u, yedek olarak da Nail KURTULUŞ’u öneriyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet vergi dairesinde görev almak üzere asil Ramazan BULUT yedek Sayın Nail KURTULUŞ’u oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

V. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17395) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 37199 ada, 2 nolu parseldeki 87/262 (87,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Emre Bey.

Emre MARAZ- Başkanım bunun komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını öneriyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Bu komisyon raporunun komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-17795) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID Pafta, 36942 ada, 14 nolu parseldeki 8/243 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emre MARAZ- Sayın başkan bunun da komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını öneriyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 2 nolu komisyon raporunun komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16533) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D pafta, 33090 ada, 2 parsel 263,00 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emre MARAZ- Sayın başkan ilgili komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını...

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 3 nolu komisyon raporunun komisyonlardan geldiği şekilde kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-16534) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 32652 ada, 5 parsel 185,27 m2 yüz ölçümlü taşınmaz malın gecekondu hak sahibine satışının kabulüne ilişkin Plan Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

Emre MARAZ- Sayın başkan bunun da ilgili komisyonlardan geldiği şekilde kabulünü öneriyoruz.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 4 nolu komisyon raporunun komisyonlardan geldiği gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VI. DİLEK VE TEMENNİLER

Latif AYDEMİR- Başkanım gelmeyen sayısı çok olduğu için o yüzden hazırlanıyor yani. Sayı çok olunca Kolay değil CHP'den baya katılmayan var.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- İşte onu bekliyorum.

Latif AYDEMİR- Sayı çok olunca Kolay değil CHP'den baya katılmayan var.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Sizin sonuçlarınız tabi bizimkiler şimdi...

Latif AYDEMİR- Ya bizimkiler bizden izinli sizinkileri bilmiyorum da.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Hayır hayır şey amacında söylüyorum. Adaylık açısından söylüyorum.

Latif AYDEMİR- Arkadaşlarımız beni aradı "gelemeyeceğiz" bildirirsiniz bizde bir arza yok yani.

Emre MARAZ- Sayın başkan bu 3 ve 4. maddeler öbür meclise yetişecek.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 2. mecliste çıkacak evet.

Latif AYDEMİR- Bizde Hayrettin Bey bile geldi yani.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Allah razı olsun Hayrettin Beyden. Şimdi söyle yapalım. toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum.

Latif AYDEMİR- Yok isimler yazılması lazım. Kayda girmesi lazım.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Büyükşehirde yapıyorlar böyle ya.

Latif AYDEMİR- Yok ben başkan vekili olarak kabul etmiyorum. Necati ağabey lütfen. Gidenleri de sayalım.

VII. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- Evet arkadaşlar Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Gamze Gül ÇAMUR, Gönül VURAL, Hatice TATLI, Hasan KARABAĞ, Münir DEMİR, Sema TURAN, Çağlar HASPOLAT, İsmail YAĞCI, Kemal BÜYÜKKESİM,  Tahsin ÜNAL,  Mustafa ÇEKİCÇİ’nin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edildi.

VIII. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Veli TOPAL (Belediye Başkan V.)- 2. meclis toplantımız 7 Şubat Perşembe günü saat 18:00 hepinize iyi akşamlar diliyorum.

 

 

    Veli TOPAL

Belediye Başkan V.

 

 

                                      Ayşegül ÇETİNKAYA                          Fatma ATALAY

                                                       Üye                                                        Üye