Meclis Çalışmaları

07/02/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07.02.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Meclis I. Başkan V.              : Necati YILDIZ.

Üyeler                                    : Ali ŞENAY - Ayşegül ÖZTÜRK - Emre MARAZ - Fahrettin ORANDI - Fatma ATALAY - Fatma Duygu KUMAŞ REEL - Faysal YILDIZ - Gönül VURAL - Hatice TATLI - Hamdi VATANSEVER - Mustafa KARAMAN - Nail KURTULUŞ - Ramazan BULUT - Sema TURAN - Şeref BALBAY - Veli TOPAL - Ali KÖKOĞUZ - Abdullah AKTAŞ - Adem SEÇİLMİŞ - Aynur ÇETİN - İsmail YAĞCI - Kemal BÜYÜKKESİM - Latif AYDEMİR - Mikail BİLİCİ - Mustafa YILMAZ - Rukiye BAYRAK KARATAŞ - Tarkan DÜZMAN - Tahsin ÜNAL.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Ali ALAN - Cindi Can POLAT - Gamze Gül ÇAMUR - Hasan KARABAĞ - Münir DEMİR - Mustafa ÇEKİÇCİ - Yeşim TEKOĞLU - Çağlar HASPOLAT.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantıyı açıyorum.

II. BİR ÖNCEKİ MECLİS BİRLEŞİM TUTANAĞININ OYLANMASI

01.02.2019 tarihli Meclis birleşim Tutanağı.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş toplantı tutanağının okunmuş gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Gündemi yazıldığı şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Birimlerden gelen önergeler.. Yazı İşleri yerini almadan biz yol aldık.

Mikail BİLİCİ- Mart ayında var mı toplantı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Oluştu oluştu divan burada.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hatice Hanım aşk olsun.

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-682) Belediye Meclisimizin 04.11.2013 tarih 10/140 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 7. dereceli Memur kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Ekonomist kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Veli Bey?

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu konunun oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-683) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Programcı, 1 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker'e ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi hk.

 

Veli TOPAL- Sayın başkanım bu gündem maddesinin Plan Bütçe Komisyonunun bu arada görüşmesi uygun olur çünkü…

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bu konunun Plan Bütçe Komisyonuna sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu bu arada görüşürse bu arkadaşlarımızın… Yok mu? Plan Bütçe Komisyonu?

Veli TOPAL- Var Hatice Hanım var.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Çoğunluğu var mı?,

Veli TOPAL- Mustafa Bey var.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Sizde kim var? Bir kişi olsa yetiyor. İsmail Bey var. Evet bir arada görüşürsek yardımcı olalım Mikail Bey.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ama bu prosedürü var bunun biliyorsunuz. Yani yardımcı olalım arkadaşlar. Sen yine ret oyu verirsin.

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- O zaman İsmail Bey Plan Bütçede misin? Ya 3 kişi oldu mu yetiyor.

Mikail BİLİCİ- Nasılsa hep iktidarın dediği oluyor benim gitmeme gerek yok yani.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Plan Bütçe Komisyonuna sevk ettik zaten Hatice Hanım. Evet arkadaşlar Plan Bütçe Komisyonuna sevk etmiştik. Devam ediyoruz. Komisyon anladığım kadarıyla toplanamıyor. Komisyonlardan gelen önerge raporların görüşülmesi.

IV. KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-25) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 17'inci maddesine uygun olarak 2019 yılı içinde Belediyemiz Kadın Sığınma Evinde kalacak kadınlar ve çocuklara verilmek üzere belirlenen aylık miktarına ilişkin Plan Bütçe, Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Kadın Erkek Eşitliği Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz başkanım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- (TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-36) 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı "Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" gereği mesken ve iş yerlerine tahakkuk ettirilen evsel katı atık bedelleri tarife cetvelinin 2019 yılı için güncellenmesine ilişkin Plan Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal İşler, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryeri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

Veli TOPAL- Komisyondan geldiği gibi oylanmasını öneriyoruz.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Komisyondan geldiği gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ali KÖKOĞUZ- Komisyondan geldiği gibi oy çokluğuyla..

Veli TOPAL- Oy çokluğuyla kabul edilir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Hayır komisyon raporu…

Veli TOPAL- Şimdi mecliste değişebilir komisyon raporu.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali Bey meclis kararı esas değil midir? Ama parmak kaldırmayınca oy birliği… Oy çokluyla kabul edilmiştir. Düzeltiyorum.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Dilek ve Temennilerde söz almak isteyen arkadaşım, Tarkan Bey buyurun.

Tarkan DÜZMAN- Cümleten hayırlı akşamlar valla Necati ağabey teşekkür ederim. Bana böyle her zaman söz vermiyorsun Allah razı olsun.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her zaman her zaman veriyorum bazen vermiyorum.

Tarkan DÜZMAN- Allah razı olsun son son günler diye. Ben şey için söz aldım. İsmail ağabey gelmiş, İsmail başkanımız İsmail YAĞCI hem babası rahmetli olmuştu geçen haftalarda..

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Öylemi Allah rahmet eylesin başınız sağ olsun.

Tarkan DÜZMAN- Aynı zamanda kendisi bir ameliyat geçirdi.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş olsun.

Tarkan DÜZMAN- 10 gündür evde yatıyordu. İlk defa burada görüyoruz. Geçmiş olsun diyelim.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Geçmiş olsun.

Tarkan DÜZMAN-Arkadaşlarımda bilgilenmiş olurlar.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Tamam.

Veli TOPAL- Sayın başkanım Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak İsmail Bey’e başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz. Gerçi ben İsmail Bey ile cenazesinde aslında görüştüm. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar katkı sağlamaya çalıştık. Bilgimiz vardı. Ama tekrar başsağlığı diliyorum. Grup olarak grubum adına Allah rahmet eylesin.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Bizde meclis olarak başsağlığı diliyoruz. Ve kendisine de geçmiş olsun diyoruz. Evet başka söz almak isteyen arkadaşımız var mı? İmza föyünü bekliyoruz. Ya bak bu kadar toleranslıyken 1-2 arkadaş konuşsun.

Veli TOPAL- Sayın başkan…

Mikail BİLİCİ- Sizin adayı adayı biraz konuşalım.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Adayı yok konuşmayalım.

Mikail BİLİCİ- Konuşmayalım mı?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- İşimiz değil, partilerin işi o, meclisin işi değil. 

Mikrofonsuz konuşulduğu için deşifre edilememiştir.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Her iki tarafın adayı da hayırlı olsun. İyi bir rekabet olsun. Temiz bir seçim olsun. Bayraklı’ya yakışan olsun.

Latif AYDEMİR- Destekliyor musunuz bakanım?

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Kendi adayımı sonuna kadar destekliyorum.

Latif AYDEMİR- Hayırlı olsun. Ama ben Yeşim Hanım gelecek diye çok sevinmiştim. Hiç olmazsa meclisten izin verirseniz…

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Latif sempatik bir arkadaş olduğu için beni her zaman rahatlatıyor.

Latif AYDEMİR- Her konuda.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Teşekkür ediyorum.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- Ali ALAN, Cindi Can POLAT, Gamze Gül ÇAMUR, Hasan KARABAĞ, Münir DEMİR, Mustafa ÇEKİÇCİ, Yeşim TEKOĞLU maşallah bizimkiler rekor kırdı. Çağlar HASPOLAT’ın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

VII. BİR SONRAKİ TOPLANTININ İLK BİRLEŞİMİNİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)-  Bir sonraki toplantı Veli Bey?

Veli TOPAL-  1 Mart 2019 saat 18.00.

Necati YILDIZ (Meclis I. Başkan V.)- 1 Mart 2019 saat 18.00.

 

  Necati YILDIZ

Meclis I. Başkan V.

 

 

 

                                               Sema TURAN                                   Ayşegül ÖZTÜRK

                                                       Üye                                                        Üye