Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 03/06/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 03.06.2019 Pazartesi günü saat 10.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                        Serdar SANDAL

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                     03.06.2019

                                                                                                                     Pazartesi

                                                                                                                      Saat : 10.00

                                                                                                                           

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.05.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2702) Belediye Meclisimizin 02.01.2014 tarih 59154606-1 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1 dereceli Programcı kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Mühendis kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-215) Bayraklı Belediyesi ile Konya ili, Tuzlukçu Belediyesiyle Kardeş Belediye olunması hk.

 

3- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-852) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan 20 adet aracın hurdaya ayrılması hk.

 

4- (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-846) 5393 sayılı Kanunun "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri" başlıklı 67. maddesine göre  "Araç ve İş Makinesi Kiralama İşi" için 01.09.2019 tarihinde başlayıp 31.08.2020 tarihlerinde bitmek üzere 12 (oniki) ay süreyle ihaleye çıkılması hk.

 

 

 

5- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-764) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Ümit Boz ve 75.Yıl Düğün Salonlarının "maddi imkanı olmayan vatandaşlarımıza, şehit ve gazi ailelerine" verilmek üzere tarife cetvelinin 50 TL olarak düzenlenmesi hk.

 

6- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-640) Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarihli ve 142 sayılı kararı ile Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selin ORHAN'a verilen yetkinin iptal edilmesi, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma, kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Selda ARSLAN'ın atanması hk.

 

7- (KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ-792) İlçemizde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen ve önerilen bölgelerde, Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezlerinin kurulması ve Aile Gelişimsel Destek Birimlerinin oluşturulması hk.

 

8- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-27) Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

9- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-706) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLA) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde "Çocuk Masası" oluşturulmasının kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Kültür, Çocuk-Gençlik ve Spor, Sosyal İşler, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3357) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33270 ada, 16 nolu parseldeki 1558/36635 (15,58 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3361) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2A Pafta, 36840 ada, 13 nolu parseldeki 12/299 (12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satılışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-375) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Alpaslan Mahallesi, 25N-1B pafta, 32785 ada 1 no.lu parsel üzerinde ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine bir adet 4x6 metre boyutunda trafo yeri ayrılmasının kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BİLA) Rayiç bedellerin düşürülmesi, yola teri olan parsellerin terkten sonra hak sahibine terksiz verilmesi hk.

 

(Önerge 02.05.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonlarına havale edildi.)

 

2- (HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-2094) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi gereği, kamu hizmetlerinin aksamaması amacıyla; belediyemize ait taşınır ve taşınmaz malların kamu hizmetlerinde fiilen kullanılanların, kamu hizmetinde fiilen kullanıldığı hususunda karar alınması hk.

 

(Önerge 08.05.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonlarına havale edildi.)

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3291) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25N-IIIC Pafta, 31689 ada, 35 nolu parseldeki 29/117 (29,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

(Önerge 08.05.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.