Belediye

Özel Kalem Müdürlüğü

İletişim : 477 20 00

 

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Yetki Görev ve Sorumluluklar
Bayraklı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Başkanımızın randevularını planlar, sözlü talimatlarını ilgili müdürlüklere, kişi ve kuruluşlara ileterek, Başkanlıkla bütün müdürlükler arasında sağlıklı ve etkili bilgi akışının bir plan ve program dâhilinde yürütülmesini sağlar. Günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlanarak Başkanımızın zamanının etkili ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilir. Başkanımızın talimatları ve yapılacak toplantılar, gün ve saatleri Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından ilgili müdürlüklere bildirilerek toplantı organizasyonları gerçekleştirilir. Resmi ve özel kuruluşlarla birlikte vatandaşlar tarafından doğrudan Başkanımıza iletilen istek ve şikâyetler; ilgili müdürlüklere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlanır ve sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilir. Belediyemizin davetlisi olarak yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin İlçemizde bulundukları süre zarfında ağırlanması sağlanır. Başkanımızın ve kurumumuzun toplantı, ziyaret ve her türlü faaliyetlerinin duyurulması sağlanır.


Faaliyet ve Proje Bilgileri
·         Başkanlık Makamının randevuları günlük olarak planlanmıştır.
·         Başkanlık Makamının sözlü talimatları ilgili müdürlüklere, kişi ve kuruluşlara iletilmiştir.
·         Başkanlıkla bütün müdürlükler arasında sağlıklı ve etkili bilgi akışının bir plan ve program dâhilinde yürütülmesi sağlanmıştır.
·         Günlük, haftalık ve aylık programlar hazırlanarak Başkanımızın zamanının etkili ve verimli şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir.
·         Başkanlık Makamının talimatları ve yapılacak toplantılar, gün ve saatleri özel kalem müdürlüğünde görevli personel tarafından ilgili müdürlüklere bildirilerek toplantı organizasyonları gerçekleştirilmiştir.
·         Resmi ve özel kuruluşlarla birlikte vatandaşlar tarafından doğrudan başkanlık makamına iletilen istek ve şikâyetler; ilgili müdürlüklere aktarılarak çözüme kavuşturulması sağlanmış ve sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilmiştir.
·        Belediyemizin davetlisi olarak yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin ilçemizde bulundukları süre zarfında ağırlanması sağlanmıştır.
·      Başkanlık Makamının ve kurumumuzun toplantı, ziyaret ve her türlü faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Birimi ile birlikte hareket edilerek toplumu ilgilendiren konular yazılı ve görsel basın organları vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmas sağlanmıştır.
·         Ulusal Bayram ve Resmi diğer törenler hazırlanmıştır.