Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/10/2019

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 01.10.2019 Salı günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                              Serdar SANDAL

                                                                                                                                                            Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

                                                                                                                             01.10.2019
                                                                                                                              
Salı
                                                                                                                              
Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.09.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5811) 2020 - 2024 Dönemini kapsayan Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı hk.

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-922) Bayraklı ilçesi, Çiçek Mahallesi, 25N-1C pafta, 1615/1 ve 1615/2 sokağın kesiştiği noktada yer alan kamuya terkli alanda 3x5 metre ebatlarında trafo yeri belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

 

3- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5336) Belediyemiz emrinde görev yapmakta olan, hizmet süresi ve müktesebine karşılık derece yükselmesi yapılması uygun görülen 22 personelin; Belediye Meclisimizce ihdas edilen kadro derecelerinin unvanlarına karşılık gelen kadro dereceleri ile değiştirilmesi hk.

 

 

 

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6085) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-IIID pafta, 33110 ada, 5 nolu parseldeki 1/2 (101,34 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6106) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta, 36937 ada, 15 nolu parseldeki 2/51 (4,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6191) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IIA pafta, 32886 ada, 10 nolu parseldeki 55/137 (110,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6192) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 37629 ada, 8 nolu parseldeki 13/79 (26,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6221) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36886 ada, 8 nolu parseldeki 3/77 (3,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6332) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36886 ada, 5 nolu parseldeki 1/37 (6 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6341) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36921 ada, 1 nolu parseldeki 3/199 (3 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6345) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-2D pafta 36885 ada 3 nolu parseldeki 1/133 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6352) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 N III B pafta, 31681 ada, 73 nolu parseldeki 47/133 (47,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6353) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta 36793 ada 20 nolu parseldeki 4/57 (16,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6355) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M I B pafta 36746 ada, 17 nolu parseldeki 11/129 (11,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında  satılıp satılmaması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6359) Bayraklı ilçesi, Salhane Mahallesi, 25 M III C pafta, 31689 ada 28 nolu parseldeki 23/63 (69,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6365) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36738 ada, 6 nolu parseldeki 4/135 (8,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6375) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M I B pafta, 36746 ada, 14 nolu parseldeki 3/47(12,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6404) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta, 36887 ada, 8 nolu parseldeki 89/135 (89 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6406) Bayraklı ilçesi,  Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36795 ada, 7 nolu parseldeki 1/15 (14,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6407) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36812 ada, 4 nolu parseldeki 5/147 (5,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6408) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36833 ada, 3 nolu parseldeki 3/62 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6409) Bayraklı ilçesi,  Onur Mahallesi, 25 M IV B pafta, 33532 ada, 5 nolu parseldeki 11/127 (11,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6431) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IIA pafta, 36839 ada, 15 nolu parseldeki 5/173 (5 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6437) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta 36901 ada, 1 nolu parseldeki 1/134 (1 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6439) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IId pafta, 36953 ada, 2 nolu parseldeki 3/301 (3 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

26- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6440) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 12 nolu parseldeki 1/13 (10,00 m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

27- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6441) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25 M-1A pafta, 37024 ada, 7 nolu parseldeki 2/61 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

28- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6442) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36942 ada 15 nolu parseldeki 1/87 (2 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

29- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6459) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-2C pafta, 34166 ada, 11 nolu parseldeki 7/130 (42,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

30- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IID Pafta, 32858 ada, 12 nolu parseldeki 21/67 (21,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

31- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6463) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta, 32801 ada, 6 nolu parseldeki 43/139 (43,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

32- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6467) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 24N-2B pafta, 40065 ada, 1 nolu parseldeki 221/1361 (77,35 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

33- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6490) Bayraklı ilçesi,  Emek Mahallesi, 25M-1D pafta, 37019 ada, 1 nolu parseldeki 1/36 (6,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

 

 

34- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6505) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1C pafta, 37166 ada, 10 nolu parseldeki 11/97 (11,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

35- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6519) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 25 nolu parseldeki 7/159 (7,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

36- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6521) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25608 ada, 11 nolu parseldeki 15/127 (15,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

37- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6522) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-2A pafta, 26106 ada, 5 nolu parseldeki 25/206 (25,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1768) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokak Baran Sitesi yanında bulunan parka " Özgecan ASLAN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1767) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokak Tınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka " Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1769) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokak Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan parka " Hasan TAHSİN Parkı" isminin verilmesinin kabulüne ilişkin Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5573) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25O.1A Pafta, 3017 ada, 27 nolu parseldeki 171/10871 (3,42 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-5882) Mülkiyeti Belediyemize ait Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No:4/A-B adresinde bulunan taşınmazın 5393 sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince İzmir Barosu İktisadi İşletmesi adına  kamuya hizmet amacıyla kullanılmak üzere 3 yıllık süreyle bedelli tahsisinin yapılmasının kabulüne İlişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

 

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınması hk.

 

(Önerge 05.09.2019 tarihlerinde yapılan Meclis Birleşiminde Hukuk, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE), Sosyal İşler,  Çocuk, Geçlik ve Spor Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.