Meclis Çalışmaları

05/09/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI EYLÜL AYI TOPLANTISININ 05.09.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN -  Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Dilek YILDIZ - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli konuklar, meclis üyelerimiz Bayraklı Belediyesinin Eylül Ayı Meclisinin II. oturumunu açıyorum. Gerekli çoğunluğumuz var.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

02.09.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

                   

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanmasıyla ilgili Yeşim Hanım buyurun.

 

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçiyoruz.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Yeşim TEKOĞLU-  Başkanım gündemde yazıldığı şekilde okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

 

BAŞKAN- Bir saniye, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.  3. maddemiz birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi buyurun.

1- (BAŞKANLIK MAKAMI-353) Bayraklı ilçe sınırları içinde bulunmakta olan ekonomik yönden muhtaç kişilere her türlü ayni ve maddi yardımda bulunmak; Maddi yetersizlikler sebebi ile eğitim-öğretim sürecine devam edemeyen ve eğitim imkanlarına sahip olamayan çocuk ve gençlerimize her türlü ayni ve maddi yardımı sağlamak, İlçemiz sınırları içerisinde kent estetiğine uygun olarak, tarihi dokuyu da yansıtacak şekilde çevre düzenlemesi (kavşak, meydan, park, sosyal tesis vb.) gerçekleştirmek için; Gönüllü vatandaşlarımızın maddi desteğini alabilmek adına 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun ilgili maddelerine istinaden Belediyemiz bünyesinde 3 farklı bağış hesabı açılması, bağış kampanyası ile ilgili hesapların açılabilmesi için Kaymakamlık makamından izin alınması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım öncelikle böyle bir önergeyi sunduğunuz için teşekkür ediyorum, kendi grubum adına. Bunu Hukuk, Plan ve Bütçe, Eğitim, Kültür, AR-GE, Sosyal  İşler, Çocuk, Gençlik ve Spor komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilk önergemizin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (BAŞKANLIK MAKAMI-352) Merkezi İzmir de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunması, yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın İller Bankası hissesinde tutulmak suretiyle ödenmesi ve İller Bankasına yetki verilmesi, belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığımızca düzenlenmesi hk.

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur. Yalnız bir şey sormak istiyorum başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Daha önce başka bir sendika mıydı? Sendika değişimi mi oldu?

BAŞKAN- Yok yeni yani sonuç itibariyle yeni bir sendika bu. Özellikle belediyelerin bu toplu sözleşmelerde farklı uygulamalar var belediyeler arasında. Buradaki bir standardı yakalamak ile ilgili bir oluşum bu. Biz de bunun kurucuları arasındayız.

Abdullah AKTAŞ- Anlaşıldı.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1769) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi 617/6 sokak Belediye Hizmet Binası arkasında bulunan parka "Hasan TAHSİN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyine havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlarına sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar ilgili maddenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

4- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1767) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 249/2 sokak Tınaztepe Hastanesi arkasında bulunan parka "Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyine havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 4 nolu önergemizin de ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-1768) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi 269/13 sokak Baran Sitesi yanında bulunan parka " Özgecan ASLAN Parkı" isminin verilmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyine havalesini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 5 nolu önergemizin de ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN- Evet değerli arkadaşlar gündemin 4. maddesi Dilek ve Temenniler kısmında söz almak isteyen bütün arkadaşlara söz vereceğiz buyurun. Var mı söz isteyen? Yok mu?  Yok, yok diyelim o zaman. O zaman buyurun.

Emel ARSLAN HÜR- Sayın başkanım, değerli meclis üyelerimiz, bürokratlarımız ve misafirlerimiz hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz Ya İstiklal Ya Ölüm diyerek 4 Eylül 1919’da Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yıldönümü kutlu olsun.  26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz harekatı sonucu Türk Ordusu Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girerek milli mücadelenin sona ererek, Türk Milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığının simgesi olmuştur. İzmir’imizin kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlu olsun. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Biz teşekkür ediyoruz. Duygularımızı ifade ettiniz. Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ- Başka söz almak isteyen herhalde yok. Öncelikle hayırlı akşamlar.

BAŞKAN- Siz alınca şimdi Yeşim Hanım da alır muhtemelen.

Abdullah AKTAŞ- Yok bu konuşmadan sonra almaz herhalde öyle tahmin ediyorum.

BAŞKAN- Bakalım.

Abdullah AKTAŞ- Bildiğiniz gibi Çay Mahalle, Tepekule, Adalet Mahallesinde imar planı revizyonları yapıldı geçtiğimiz dönem. Daha sonrada Yamanlar, Postacılar ve Onur Mahallesi bu imar planı revizyonuna ilave edildi. Şuan çalışmaları devam ediyor. Bayraklı’da kentsel dönüşüm ve imar planı revizyonları sahada uygulaması mümkün olmayacak şekilde yapıldığını düşünüyoruz. Sizlere de vatandaşımızdan gelen şikâyetler, dilek ve temellerde bu konuda. Yapılan planların uygulanması ve hayata geçirilmesinin zor olduğunu önceki dönemlerde meclisimizde gündeme getirdik. Tabi ki kentsel dönüşüm yapılsın imar planları revizyon edilsin, fakat örneğin Adalet Mahallesinde yapıldığı gibi 200-300 tane parselin birleştirilerek yapılması, uygulanması mümkün değil, hayata geçmesi mümkün değil. Şuan Cengizhan Mahallesi ne durumda ise, Alparslan Mahallesi ne durumda ise yani vatandaş yerini satamıyor, yapamıyor, ya da kendi yıkıp tekrar yapamıyorsa şuan Adalet Mahallesi de aynı konuma gelmiş durumdadır. Şimdi ben bununla ilgili birkaç soru sormak istiyorum ve bilgi almak istiyorum. Çay Mahallesinin revizyon planlarının yapılmasından itibaren 3 yıl geçti. Yanlış hatırlamıyorsam belki 3 yıldan da fazla geçti. Çay Mahalle,  Tepekule Mahallesi, Adalet Mahallesinde imar ve revizyon planlarının son durumu nedir? Yani burada vatandaşa itirazdan dolayı açılan davalar vardı. Bazıları bazı mahallelerde kazanıldı, bazı mahallelerde kayıp yada devam ediyor. Bunun son durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Çay Mahalle, Tepekule, Adalet Mahallesinde imar planına itiraz eden vatandaşların açmış olduğu davalar net ne kadar? Kaç kişi dava açtı bu mahallelerde? Ve kaçı olumlu, kaçı olumsuz sonuçlandı? Ayrıca ilk revizyon yapılan mahalle olan Çay Mahalle ve Tepekule Mahallelerinden yeni imar planına göre belediyelerimizden inşaat başvurusu yapan olmuş mudur? Ya da yeni imar planına göre yeni yapı var mıdır yapılan? Şimdi bundan yani özellikle Adalet Mahallesinin imar planı revizyonunda vatandaşlar belediyemiz tarafından bilgilendirilmedi. Bu planlar vatandaşlara dikte edildi. Özellikle burada defalarca ben şahsım olarak dile getirmeme rağmen ister burada bir yer ayarlayın belediyede, bu meclis salonunda ya da Adalet Mahallesinde belirli noktalarda ben organize edeyim, ilgili müdürümüz, ilgili birimlerimiz gelsin buralarda vatandaşları bilgilendirsin diye dile getirdik, ama olmadı. Dolayısıyla dendi ki; vatandaşlar gelsin bizden bilgi alsın. Bu dönemde de bu imar planı revizyonu kulaktan kulağa yayılma şeklinde gitti. Bazı vatandaşlarımız geldi, burada imarına baktırdı ya da bilgi aldı. Bazıları da hiç haberi olmadan bu imar planları bu belediyeden geçti. Yani insanların hayatını değiştiren bir olay, yaşantısını değiştiren bir olay, bilgilendirme eksikliği şeklinde yapıldı. Yani benim dediğim gibi vatandaşa “biz bunu istiyoruz biz bunu yapıyoruz” diyerek dikte edildi.  Bunlarla ilgili ben bilgi almak istiyorum. Bir diğer konu Gümüşpala Düğün Salonunun kapatılması ile ilgili duyumlar aldık. Doğrumudur, değil midir, ya da böyle bir şey varsa nedeni, sebebi nedir? Bunla ilgili bilgi almak istiyoruz. Bildiğiniz gibi Bayraklı’nın En büyük 2. pazarı olan Özkanlar Pazarı bir şekilde kapatıldı gitti. Şimdi yeniden projesi hazırlanıp yeni haline kavuşturulmaya çalışılıyor. Smyrna kazı alanı yakınında kurulan Cumartesi Pazarı kapalı, modern pazara dönüştürülmesi gerekiliyor. Bayraklı’nın en büyük pazarı konumundaki bu pazarın görüntüsü ve hijyen durumu Bayraklı’ya, Bayraklı halkına yakışmamaktadır. Tamamen sağlıksız, toz, toprak, çamur içersindeki tezgahlardan pazar esnafı satış yapmak zorunda kalmaktadır. Bu pazarı bir an önce kapalı, modern ve güvenli bir pazara dönüştürülmesi gerekmektedir. Bildiğimiz kadarıyla olduğu yer sit alanı içersinde ya da başka uygun bir yere taşınarak bir çok mahalleye hitap eden bu pazarın önceki Özkanlar Pazarı gibi rağbet görebileceği şekilde tekrar dizayn yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Ben teşekkür ederim. Şimdi Abdullah Bey söylediklerinizin büyük bir çoğunluğuna katılıyorum. Özellikle imar planlarıyla ilgili gerçekten hem bizim kentsel dönüşümle ilgili, hem Adalet Mahallesinde ve diğer yerlerde yaptığımız geçmiş dönemdeki çalışmalar, vatandaş tarafından çok kabul görmemişe benziyor. Doğal olarak bu yapıyı bu haliyle sürdürebilmek mümkün değil. Bizim de bu dönem için temel anlayışımız gerçekten doğru bir yol bulmak, yani her iki işlemi de yaparken gerek kentsel dönüşüm, gerekse öbür tarafta vatandaşların  şuyulandırılarak oluşturdukları yani bizim şuyulandırdığımız işte de sonuç alamamamızdan kaynaklanan negatiflikleri de toplayıp her iki işte ne tür yanlışlar yapmışsak, yeni bir yol bularak önce Büyükşehir’le paylaşıp daha sonra ortaya çıkan formülü vatandaşa götürüp aslında biz bu bölgede bu tür bir çalışma yapıyoruz. Vatandaşın da eleştirilerini aldıktan sonra, ondan sonra harekete geçip yani vatandaşa rağmen hiçbir şey yapma niyetinde değiliz. Yani o geçmişteki aksaklıklar olmuştur. Ben de sizinle bu konuda hem fikirim. Ama şeyle ilgili bilgim yok. Hani kaç dava açılmış nedir ne değildir onu yetkili arkadaşlarımız araştırsınlar bir dahaki mecliste tabi ki size bilgi versinler en doğal hakkınız.

Abdullah AKTAŞ- Bir şey daha başkanım.

BAŞKAN- Buyurun.

Abdullah AKTAŞ- Şimdi bu şuanki durumun bir sakıncası daha var. Şimdi Adalet Mahallesinin en büyük yüz ölçümünü kaplayan yerler üç katlı, dört katlı ya da iki katlı yerler. Yüz ölçümü bakımından söylüyorum. Tabi bunun gibi diğer mahallelerde de aynı sorun var. Bu binalar yaklaşık 30-35-40 bazı yapılar 50-60 yılı buldu. Yani imari plan yasasına yani imar yönetmeliğine uygun değil ya da o dönemine uygundu şimdi değil. Dolayısıyla yarın bir gün bir deprem olmasını yani şu anda vatandaş da eli bağlı olduğu için burada ne yapılabiliyor ne de yani yeni bina haline getirilebiliyor. Deprem olmasın da böyle bir sakınca da yani Allah korusun yaşamayalım yani.

BAŞKAN- Yani biz Bayraklı Belediyesi olarak sadece kendi grubumuz değil sizlerden de gelen bu anlamdaki işte Milliyetçi Hareket Partisine ya da diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı kurum ve kuruluşlardan gelen vatandaşın lehine olan, her işe pozitif olarak bakarız. Yani doğru bir yol bulmamız gerekiyor. Dediğiniz mesele doğru. Yani orda işte itfaiye alanına ayrılmasında vatandaşın işte yola terkten sonra mı kendisine bir sürü soru işaretleri var. Ama yürümediği açık. Bunu hep birlikte umarım çözeriz. Çok sıkıntılı bir nokta olduğu için, hızlı karar vermemek lazım yani bütün formülleri bütün sorunları bütün bileşenlerle birlikte bir yol bulup bu yolu vatandaşa danışıp ondan sonra bunu sonuçlandırmak gerekiyor. Her türlü fikire açığız bu konuda. Çünkü hem belediyemiz adına bizim kendi bütçemiz adına, hem vatandaş adına, hem kentin yeni dinamikleri adına, hem kavuşturmak istediğimiz kimlik adına bu nokta son derece önemli. Gümüşpala da bir düğün salonumuz var. Bu düğün salonumuzla ilgili biz geçmişte çok yani benim dönemimde de ciddi şikayetler aldık. Yani önünde ateş edilmesinden işte ne bileyim farklı çevredeki rahatsızlıklarla ilgili. Kafamızda öyle bir düşünce var. Yani özellikle Postacılardaki düğün salonunu yürürlüğe koyduktan sonra burayı birazcık daha vatandaşa birebir dokunan bir kreşe dönüştürme gibi bir çalışmamız var, arkadaşlar o işle ilgili bakıyorlar uygun mudur, değil midir, mevzuatı nedir, ne değildir? Yani daha net verilmiş bir karar yok, ama böyle bir düşüncemiz var. Pazaryeri ile ilgili de gerçekten büyük bir dert, vatandaşların farklı sıkıntısı tozun toprağın hijyenin olmadığı gerçekten açık ama sit alan olması elimizi kolumuzu bağlıyor. İl müdürümüzle konuşuyoruz. Kültür müdürümüzle konuşuyoruz. Yani bir formül bulabilirsek en azından üstünü asfaltlasak bile büyük bir iş başarmış olacağız. Onun dışında bütün yüklü tonajlı araçların farklı alanlarda gelip oraya park etmesi dehşet bir çevre kirliliğine neden oluyor.  Bir diğeri Suriyeli vatandaşların konakladığı bir alana dönüşüyor. Orda da çevreden çok ciddi şikayetler çünkü bütün ihtiyaçlarını o alan içerisinde gidermek zorunda kalıyorlar. Bir ışık bulduğumuz an keşke izin alabilsek katlı pazaryerini yapabilsek yani orda bir yol bulabiliyorsak bizim için çok güzel bir iş olur yani orayı modern, çağdaş bir pazaryeri kurabilirsek, hatta alan da büyük belki de İzmir’e hiç olmayan bir pazaryeri kurulabilinir. Bununla da ilgili aslında biz bir başvurumuzu yapalım. Yani çünkü pazaryeri aşağıya inmediği sürece bu tür kısmı işlere müsaade ediyorlar. Benim duyumum Smyrna’nın yani ören yeri ilan edilmesi ile ilgili talebe olumlu yaklaşılıyor. Bu olduğu zaman zaten çevre düzenlemesini il müdürlüğümüz yapacak. Onunla beraber biz bu işe bilmiyorum belki biraz daha aktif olarak girebiliriz yani. Bence bu öneriniz de talebiniz de yerinde yani. Beni de rahatsız eden işlerden bir tanesi hatta karşı tarafla da bir şeyler yapmalıyız. Evet başka söz isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun. Ben bu gün konuşmayacaksın diye düşündüm.

Mikail BİLİCİ- Konuşmayacağım da bir şey arkadaşımız esnafların başkanı.

BAŞKAN- Evet

Mikail BİLİCİ-  Onun konuşması gerekeni ben konuşayım. Sayın başkanım bu Sevgi yolunda kira zulmü diye bir şey var. Bu bizim Esnaf Komisyonumuz var. Esnaf Komisyonunu harekete geçirelim. Bu kiracıları Sevgi yolundaki kiracıları bir gezsinler onları bir dinlesinler bu kapitalizmin 3-5 tane kapitalist gayrimenkul kapitalistizmin faşizmi var orda bunun önüne nasıl geçilecek ise…

Ertuğrul CİVELEK- Mikail ağabey…

Mikail BİLİCİ-  Bunun önüne nasıl geçilecek ise sayın başkan biz en azından komisyon kuracak olursak, veya bizim esnaf komisyonunu harekete geçirecek olursak orda bu konudaki rahatsızlığımızı en azından dile getirmiş oluruz. Tabi böyle konularda şeyin de serbest piyasa koşulları icra edecek ama hükümetin veya diyelimki idarenin de değişik enstrümanlarla oraya müdahil olmasında iktisaden herhangi bir sıkıntı yok. Oraya dokunabilirsek esnaf komisyonunu harekete geçirip en azından bizim bu konuda bu kira bedeli 36 milyar kira ya böyle bir şey olabilir mi ya? 36 bin lira aylık kira olabilir mi ya?

BAŞKAN- Evet Esnaf Komisyonumuz Mikail beyin önerisi yerinde bir öneri.

Mikail BİLİCİ- Sadece komisyonun harekete geçmesi buradaki rahatsızlığımızı o gayrimenkul sahiplerine karşılık dile getirmiş olur iyi de olur. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Ve bu meselede gerçekten biz faşizme karşı Mikail ağabey ile omuz omuza olmayı tercih ederiz. Buyurun.

Ertuğrul CİVELEK- Şimdi bana söz hakkı doğdu değerli başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım ve değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Biz bu konuyu başkanım 3 yıl önceden beri diğer belediye başkanımız ile şey yapmıştık Cemalettin başkanımın da bununla ilgili bilgisi vardır. Çok ısrar ettik söyledik. Başkanımızın öncülüğünde yani çarşıda üç dört kişi bu kiraları belirliyor. Biri benim mal sahibim Konya Mobilya, Totoşlar, Ali ÇİMÇİOĞLU dediğim isimler var. Yani bunların üçü bir araya geliyorlar kiraları belirliyorlar bu ay %10 yapalım, %20 yapalım, %30 yapalım diye. Yani gerçekten esnafın durumu gerçekten çok zor %20-25 kira zamları veriyoruz. Yani en küçük dükkan 10.000 lira 15.000 lira gibi bir şeyleri var.  Kesinlikle birkaç esnafın dışında yani  kirasını ödeyemiyorlar. Çok iyi biliyorum ki bir çok esnaf kredilerle dönüyor 4-5 kredilerle dönüyor kendim dahil olmak üzere. 13.000 lira 15.000 lira kiralar günde yapılan işler şuan ki işlerde 300 lira 400 liraya dükkan kapatıyoruz.

BAŞKAN- Kirayı karşılamaz evet.

Ertuğrul CİVELEK-  Ama işte yani komisyon da kurulabilir. Tabi ne kadar ikna edici olur.

BAŞKAN- Biz bu arkadaşlarımızı çağırıp böyle pozitif bir toplantı uygun olur mu?

Ertuğrul CİVELEK- Şifayen başkanım böyle çağırıp çok çok uygun olur ben de yani katılırım.

BAŞKAN- Mikail bey de gelsin. Oturalım bir çay kahve içelim hem esnaf derdini anlatsın biz de ricacı olalım.

Ertuğrul CİVELEK- Sizin önderliğinizde çok iyi olacağına ben inanıyorum sayın başkanım.

BAŞKAN- Doğru olur yapalım.

Ertuğrul CİVELEK- Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum.

Ertuğrul CİVELEK- Çok iyi olur esnaf size minnettar kalır.

BAŞKAN- Buyurun Abdullah Bey.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım bir sonraki mecliste bilgileneceğiz ama biz şeyin bilgisini alabilir miyiz, yani bu ilgili müdürleriniz cevap verebilirler. Çay Mahallesinde şu ana kadar yapılan ruhsat alınan yeni imar için planına göre imar ruhsat alan bir yer var mı? Ya da müteahhit ya da vatandaş ya da yapılan bir bina var mı?

BAŞKAN- Müdür arkadaşlar işaret ediyor işaretten anladığım hayır. Doğrumu anladım? Doğru anlamışım. Şuana kadar ruhsat alan yokmuş.

Abdullah AKTAŞ-  Buranın onaylandığı tarih nedir? Yani kaç yıl olmuş geçmiş?

BAŞKAN- Bir bilgi verir misiniz arkadaşlar?

Abdullah AKTAŞ-  İmar planının onaylandığı tarih

Sibel ELÇİ (Plan Proje Müdür V.)- Planlar 2016 yılında onaylandı. Ancak bu konuyu biz Abdullah Bey ile daha önce de defalarca tartışmıştık kendisi de çok iyi biliyor. Planlar 1 veya 2 yıllık periyotlar için hazırlanan yani imar planları 1 ya da 2 periyotlar için hazırlanmaz. Önümüzdeki 30 yılı 40 yılı planlarız biz. O yüzden hani geçen süreç şimdi baktığımızda 3 yıl içinde bir planın tamamen hayata geçmesi özellikle İzmir gibi, Bayraklı gibi bir yerde çokta kolay bir şey değildir.  Bir meskun dokunun olduğu bir yerde.

Abdullah AKTAŞ-  Sibel hanım doğru söylüyorsunuz daha önce bunu sizinle de görüştük. Bizde zaten 3-4 yılda dönüşmesini beklemiyoruz ama, en azından 4 yıl geçmiş 4 yılda bir tane bina yapılmış olması lazımdı. Şimdi bu bahsettiğiniz yer yani Bayraklı daha önce planların çizmiş olduğunuz Bornova’daki ne o askeriyenin yanındaki yer değil, burası oradan daha değerli daha çok rağbetli olduğu bir yer. Orada çizilen binalar 1990 yılında çizilmiş 25 yıl sonra dönüşmeye başladı. Eğer bizde burada bu yapılan imar değişiklerinde 25 yıl sonrayı, 40 yıl sonrayı beklersek biz şehir merkezinde olamayız. Ya da ne biliyim başka Karşıyaka’yı, Bornova’yı da yakalayamayız ya da yaklaşamayız yani.

Ahmet ÖZTEP- Sayın başkanım değerli meclis üyelerimiz hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Benim bugün size soracağım başkanım Bay-Bel. A.Ş. Çalışanları ile ilgili

BAŞKAN- Buyurun.

Ahmet ÖZTEP-  Orada çalışanlardan birkaç arkadaşım bana söyledi işte resmi tatillerde çalıştırılıp bunun mesaiye yansıtılmadığı ile ilgili bu ne kadar doğru sizden bir bilgi alırsam sevinirim. Bir de başkanım Gümüşpala Düğün Salonu ile ilgili eğer ki sıkıntı gürültüden ise bununla ilgili bunun çözüm noktası vardır. Mesela izolasyon ile ilgili bir çözüm noktasına varılabilir.

BAŞKAN- Aslında oradaki temel mesele yakın bir yere yeni bir düğün salonu yapmamız ve bölgenin ihtiyacı olan kreş ile ilgili yani onu biz vatandaşa da sorabiliriz yani mini bir anket ile sorabiliriz vatandaşa.

Ahmet ÖZTEP-  Çünkü o düğün salonu kalkıp biz Postacılara taşırsak çok büyük kayıp olur teşekkür ediyorum.

BAŞKAN- Değerlendirelim. Şimdi değerli arkadaşlar mesai işine geldiğimiz zaman biz gelir gelmez belediyemizdeki bütün mesailere bir düzenleme getirttik. Mesai vermemeye özen gösterdik. Bunun anlamı şu değil işini yapan arkadaş yani Cumartesi öğleden sonra ya da Pazar geliyorsa işini yapıyorsa biz o arkadaşımızın mesaisini veriyoruz. Bayrama da geliyorsa onu da veriyoruz. Yani bu anlamda ben geldim, çalıştım evet bu da benim ispatımdır işte belgemidir ya da nedir müdürünün doğruladığı bir işlem ise biz çalışan her arkadaşımızın emeğini sonuna kadar son kuruşuna kadar veririz. Bizim buradaki hassasiyetimiz mesaiye gelmeden mesai alma işi, hatta bir dönem bizim bütün arkadaşımıza gelseler de gelmeseler de 22,5 saatler yazılmış geçilmiş yani.

Ahmet ÖZTEP- Şimdi başkanım bana söylenen 15 Temmuz biliyorsunuz ki resmi tatil. Bununla ilgili bizler çalıştırılıp bunlar mesaiye kesin ve kesin…

BAŞKAN- Şimdi bu çok şey yani olmuş olsa bile böyle bir işlem yani mesaileri yazılmamış olsa bile böyle bir talep varsa bize bunun isimlerini verirsiniz arkadaşlar gerekli kontrolleri yaparlar böyle bir işlem varsa biz kimsenin hakkını yemek istemeyiz yani arkadaşlarımızın haklarını arkadaşlara iade ederiz yani. Ve bu bilinçli yapılan bir işlem de değildir. Evet söz almak isteyen başka arkadaşımız yok.

 

V. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Toplantıya katılamayan meclis üyelerimizin mazeretlerinizi oylarınıza sunuyorum.

Abdullah AKTAŞ-  Başkanım isimlerini okumamız gerekiyor aslında onlar tutanaklara geçsin 2 defadır atlıyoruz.

BAŞKAN- Okuyalım bana vermişlerdi aslında.

Abdullah AKTAŞ-  Geçer sefer de atladık.

Yeşim TEKOĞLU- Okunmasına gerek yok başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar Dilek YILDIZ, Orhan TEMİZ, Muhammed ŞAHİN bu arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

VI. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

 

BAŞKAN- Bir sonraki meclisimiz?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 1 Ekim 2019 Salı saat 18’de.

BAŞKAN- 1 Ekim 2019 Salı saat 18. Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ-  Uygundur.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar hepinize iyi akşamlar dileyip oturumu kapatıyorum.

 

   

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

 

                                                            Mukaddes IŞIN                              İpek KUL

                                                                    Üye                                              Üye