Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/10/2019

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 04.10.2019 Cuma günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

                                                                                                                                                               Serdar SANDAL

                                                                                                                                                             Belediye Başkanı

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

01.10.2019 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                04.10.2019

                                                                                                                                Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

01.10.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5812) Bayraklı Belediyesi 2020 yılı Performans Programı hk.

 

2- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5813) Bayraklı Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi hk.

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-114) İsveç Konsolosluğu tarafından 2019 proje teklif çağrıları kapsamında ilan edilen "Türk-İsveç İşbirliği Birimi'nin 2020 yılı projeler için başvuru çağrısı" na müracaat etmek üzere; Belediyemizce hazırlanan "GIRL POWER - KADIN GÜCÜ" başlıklı proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile, ilzama ve proje ile ilgili  ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye  Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

4- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5455) Belediye Meclisimizin 01.03.2017 tarih 25 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3. dereceli Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1. dereceli Mimar kadrosunun ihdas edilmesi hk.

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6549) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26M-IVC pafta, 36153 ada, 5 parselin (107,00 m2) gecekondu hak sahibine satışı hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6526) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25636 ada, 9 nolu parseldeki 1/131 (1,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6533) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25828 ada, 5 nolu parseldeki 35/173 (35,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6535) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25831 ada, 3 nolu parseldeki 12/121 (24,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6536) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 1181 pafta, 25609 ada, 13 nolu parseldeki 2/99 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6551) Bayraklı ilçesi, Osmangazi Mahallesi, 25 N II B pafta 4074 ada 3 nolu parseldeki 31/258 (31,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6559) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC pafta 33284 ada 12 nolu parseldeki 4/29 (32m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6574) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 1 nolu parseldeki 12/89 (12,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6575) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB pafta, 36752 ada, 8 nolu parseldeki 1/21 (4,00 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

14- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6577) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIIA pafta, 36839 ada, 18 nolu parseldeki 6/85 (6m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

15- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6587) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 11 nolu parseldeki 2/43 (8,00m2)   Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

16- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6588) Bayraklı ilçesi, Org. Nafiz Gürman Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36740 ada, 14 nolu parseldeki 3/101 (3,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

17- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6643) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta 36831 ada 8 nolu parseldeki 1/217 (1,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

18- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6646) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M2D pafta 36934 ada 19 nolu parseldeki 1/44 (3m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

19- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6651) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3034 ada, 3 nolu parseldeki 6/17 (60m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6660) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25 M II A pafta, 36793 ada, 11 nolu parseldeki 10/123 (10,00m2)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

21- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6665) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25M-2A pafta, 37139 ada, 7 nolu parseldeki 1/96 (1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

22- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6666) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi,  25 M II A-25 M II D pafta, 36831 ada, 5 nolu parseldeki 2/159 (2,00m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

23- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6670) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IC pafta, 36967 ada, 20 nolu parseldeki 10/307 (10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

24- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6672) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36953 ada, 13 nolu parseldeki 10/49 (10m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

25- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-6711) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25 M-IIA pafta, 36797 ada, 11 nolu parseldeki 1/83 (2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

IV. YENİDEN GÜNDEME ALINAN ÖNERGELER

 

1- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-5811) 2020-2024 Dönemini kapsayan Bayraklı Belediyesi Stratejik Planı hk.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.