Meclis Çalışmaları

07/11/2019

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2019 YILI KASIM AYI TOPLANTISININ 07.11.2019 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

 

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - İrfan ÖNAL - Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Özgür HIZAL -Dilek YILDIZ - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Mikail BİLİCİ - Seyfettin ATBAŞ - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR – Muhammet ŞAHİN - Derviş KABACIK.

HAZIR BULUNMAYANLAR: İbrahim BALIKÇI - Gamze Gül ÇAMUR - Şentürk APAYDIN -  Hayrullah TELLİ - Murat PERVANE - Orhan TEMİZ.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli konuklar, meclis üyelerimiz Bayraklı Belediyesinin Kasım ayı Meclisinin II. oturumunu açıyorum. Bayraklımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.11.2019 tarihli Meclis Tutanağı.

                   

BAŞKAN- Geçmiş toplantı tutanağının oylanmasıyla ilgili Yeşim Hanım buyurun.

 

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyoruz başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

 

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Diğer maddeye geçiyoruz.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Evet birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Gündem maddelerinin gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

1- (KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ-654) Kentsel Tasarım Müdürlüğü Teşkilat Yapısı, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım?

 

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Arge ve Kentsel Dönüşüm komisyonlarına havalesini talep ediyoruz.

 

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur başkanım

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir. 2

2- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-5296) Mansuroğlu Mahallesi, Manavkuyu  Mahallesi, Adalet Mahallesi sınırları içinde içkili yer bölgesi belirlenmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk, Esnaf Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonlarına havalesini talep ediyorum.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur.

BAŞKAN- Evet ilgili önergeyi ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. Buyurun.

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1086) Mülkiyeti Belediyemize ait 3836 ada, 1 no.lu parselin, Belediyemizin SGK ve Vergi Borçlarına karşılık mahsuplaşma işlemlerine altlık olması amacıyla imar planı değişikliği yapılması talebi doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım İmar, Hukuk ve Plan Bütçe komisyonlarına sevkini talep ediyorum.

BAŞKAN-Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara havalesi uygundur.

BAŞKAN- Evet 3 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

4- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-132) Bayraklı Belediyesi ve Pi Gençlik Derneği arasında, Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) kapsamında "İş Birliği Protokolünü" imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım bu size yetki verilmesiyle ilgili olduğu için oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bunun komisyonlara sevkini biz istiyoruz.

BAŞKAN-  Neden?

Abdullah AKTAŞ- Şimdi siz meclis olarak bizden yetki istiyorsunuz. Karşınızda bir tane dernek var şimdi bu derneği şuan meclis üyelerinin %99u tanımıyor. Ne iş yaptığını bilmiyor neyle ilgili çalıştığını bilmiyor. Ancak bu madde biraya geldiğinde herkes internetten bakarak bir şeyler öğrendi. Dolayısıyla burada belediyemizle ilgili ne yapılacak bu dernek mi bize faydalı olacak biz mi derneğe faydalı olacağız? Onunla ilgili bize bilgi verilsin.

BAŞKAN- Abdullah bey sen bizi tanımış olmalısın onlar bize faydalı olacaktır.

Abdullah AKTAŞ- Vallaha bilmiyoruz başkanım.

BAŞKAN- Çok önemli değil o, ilgili müdüre arkadaşımız burada mı? Acelesi var mı bunun  yoksa…

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlara gidersiniz orada bu konu irdelenirse…

BAŞKAN- Bir saniye acelemiz yoksa komisyonlara havale edelim

Banu ÖZGÜREL  (Araştırma ve Geliştirme Müdür V.)- Mümkün olduğu kadar hızlı çıkarsa sevinirim başkanım çünkü onlar da başvuracaklar.

BAŞKAN-  Bu dernek ile ilgili bilgi verin arkadaşlarımıza.

Banu ÖZGÜREL  (Araştırma ve Geliştirme Müdür V.)- Tabiki hemen bilgi veriyorum. Şöyle ki Pİ Gençlik Derneği gençlik hakları ve sorunları alanında 2014 yılında kurulan bir dernek. Zaten kendisi Avrupa gönüllü hizmeti yani yeni adıyla Avrupa Dayanışma Programı gönüllülük projeleri kapsamında iş birliği programına dahil olan bir dernek. Yani 2014 den beri aktif olarak bu işleri yapıyor. Bu protokol kapsamında yapılacak olan şey de şu; 18-30 yaş arasındaki gençler yani Avrupa’daki gençler bize Erasmus Plus Avrupa Birliği Projesi sayesinde gelecekler. Belediye bünyesinde aktif rol alacaklar ama hiçbir şekilde onlara herhangi bir ücret, ödeme yani yaşam alanlarına ilişkin masraflarına ilişkin hiçbir ödeme hiçbir şekilde belediyemizden yapılmayacak tamamen Erasmus Plus projesi kapsamında karşılanacak. Yeterli mi?

BAŞKAN- Biz zaten protokol imzalayacağız.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım ben yinede komisyonlara gönderilmesini talep ediyorum.

Özgür HIZAL- Sayın başkan bir protokol söz konusu dolayısıyla bu protokolün hukuki temelinin tartışılması gerekiyor dolayısıyla bunun hukuk komisyonuna sevki uygun olur diye düşünüyoruz.

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar ilgili mevzuatlar zaten belli yani bu tür uluslararası özellikle sayın müdürümüzün anlattığı ölçekteki…

Özgür HIZAL- Mümkün olduğunca sayın başkan çok değerli meclis üyesi arkadaşlarım değerli meclis heyetimiz mümkün olduğunca burada bu tarz Bayraklımıza faydalı olacağını düşündüğümüz konuların oy birliği ile geçirilmesini temenni ediyoruz bunun için mücadele ediyoruz . Şu anda da grup başkan vekilimizin mücadelesi bu yönde ama sadece bu kadar önemli bir projenin bu kadar önemli bir projenin meclis heyetine iki dakikalık bir sunum ile geçiştirilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Komisyonda değerlendirilsin yada bir sonraki mecliste oylama yapılacaksa bir sonraki mecliste bu protokolün bu işbirliğinin Bayraklıya neler kazandıracağı noktasında daha detaylı bir sunum yapılsın sayın başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım bir de bir şey ilave etmek istiyorum.  Müdürümüze teşekkür ederiz bilgi için şimdi ayrıca şimdi burada 1-2 kurum arasında protokol imzalanacak şimdi karşımızdaki dernekle ilgili biz de ufak tefek bir araştırma yaptık. Şimdi bu derneği biz madem ki bir amaçla imzalayacağız attığı tweetler dahi elden geçirilmesi lazım. Bakıyorum tweetlerin bir tanesine alakasız yani şimdi burada bize anlatıldığı gibi değil bu dernek. Tweetlere bakalım paylaşımlara bakalım burası, proje Erasmus da bize katkı sağlayacak olabilir. Ama farklı yönlerde çalışmalar var dolayısıyla bunun komisyona gönderilmesi komisyonda bu dernek tamamen elden geçirilmesi, bilgilendirilmesi ondan sonra bu kararın alınmasını talep ediyorum. Aksi taktirde geçirmek istiyorsanız oy çokluğuyla geçirebilirsiniz biz reddediyoruz bu şeyi. 

BAŞKAN- Evet madem tereddütler var bizim ilçe olarak kararımız burada ağırlıklı olarak oy birliğiyle geçirmek. Komisyonlara  havale edelim arkadaşlar değerlendirsinler.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım o zaman sadece Hukuk Komisyonuna havalesi yeterli diye düşünüyorum ben.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur.

BAŞKAN- İlgili önergenin Hukuk Komisyonuna havalesini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7513) Mülkiyeti Belediyemize ait Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26 N 3D pafta, 32660 ada, 3 parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın  (206,00m2) kat karşılığı olarak ihaleye çıkarılması ve yapılacak sözleşmeye göre kat irtifakı sonucu oluşan dairelerin yükleniciye devredilmesi ve Belediye Meclisimizin 03.09.2018 tarih 478 sayılı kararının iptal edilmesi hk.

 

BAŞKAN- Şimdi arkadaşlar bu söz edilen bölge bizim Cengizhan’daki bölge Serhat caminin olduğu alan orda tam caminin bitişi. Burada bize ait 206 m2’lik bir yer var bir sözleşmeyle beraber bizim oradaki vatandaşa taziye evi ile ilgili sözümüz var ilgili firmayla anlaşabilirsek yani ihaleye girecek firmayla anlaşırsak biz de orda kat karşılığı verip öyle bir taziye evi elde etmek ile ilgili bir düşüncemiz var Yeşim hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 5. maddeden başlamak üzere 19. madde dahil devlet ihale kanununa göre satılması bu m2’lerin hepsi farklı olarak o yüzden bunların  komisyonlara sevkini talep ediyoruz .

BAŞKAN- Hangi komisyonlara ?

Yeşim TEKOĞLU- Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur  yalnız bir şey söylemek istiyorum başkanım burada arsaların üzerinde vatandaşa ait bina var mı ?Yani mülkiyeti belediyemize ait olabilir ama…

BAŞKAN- Yok.

Abdullah AKTAŞ- Yani boş değil de üzerinde vatandaşın bir evi olabilir şeyi olabilir.

BAŞKAN- Yok yani bize gelen bilgi, yok olduğu ama yine komisyonlarda araştırırsınız. 5 nolu önerge dahil 19 dahil olmak üzere ilgili önergeleri komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum.  Kabul edenler etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir. 20

20- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-7662) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 309 pafta, 3034 ada, 8 nolu parseldeki 58/193 (58m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 20 dahil 34 e kadar 34 dahil olmak üzere hep hissedarlara satışlar var bunların da Plan Bütçe, İmar ve Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- Sevkleri uygundur başkanım.

BAŞKAN- Arkadaşlar 20 nolu önerge dahil 34. madde dahil olmak üzere önergelerin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler?  Oy birliği ile kabul edilmiştir.

BAŞKAN-  Evet İhtisas komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-5753) Belediyemizde sözleşmeli olarak görev yapacak olan 1 adet Tercüman'a ödenecek aylık net ücrete ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

 

BAŞKAN- Yeşim hanım ?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım komisyondan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyorum

BAŞKAN- Abdullah bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri ilgili önergeyi komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN-  Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok mu?

Yeşim TEKOĞLU- Var başkanım.

BAŞKAN- Buyurun 

Emel Aslan HÜR- Sayın başkanım değerli meclis üyesi arkadaşlarım Türk silahlı kuvvetinin timi ilkeli liderlerinden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarımızdan eski başbakanımız, Amerikan ambargosuna karşın Kıbrıs barış harekatını başlatan Kıbrıs fatihi, “Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen” diyerek işçinin emekçinin yanında olan Karaoğlan merhum Bülent Ecevit’i aramızdan ayrılışının 13. yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Savaşa inat sen hep barış güvercinleri uçurdun ruhun şad olsun 

BAŞKAN- Çok teşekkür ediyorum buyurun

Ertuğrul CİVELEK- Değerli başkan değerli meclis üyesi arkadaşlarım değerli misafirler herkese iyi akşamlar sevgi yolu ile ilgili proje çok güzel bundan dolayı emeği geçen arkadaşlara ve başkana teşekkür ediyorum orda bana göre atlanan tek bir konu var çünkü biz olayın içerisinde olduğumuz için yıllardan beri çarşıda olduğumuz için, üst tenteler başkanım kışın yağmurdan ve yazın sıcaktan çarşımıza kimse şey yapmıyor bunla ilave olarak bir değerlendirebilirsek çok iyi olur. Vaktinizi fazla almayayım bir de bir sorunumuz var başkanım yıllardan beri Bayraklı merkezde cami problemi yaşıyoruz. Yani esnaf arkadaşlarımızdan ve diğer vatandaşlardan bununla ilgili çok büyük bir sıkıntı var diğer meclis üyesi arkadaşlarımız da bunları biliyor, Hamza DAĞ vekilimizle de bu konuyu paylaştık gerekirse bu konuyla ilgili Ankara’ya gideceğiz çünkü vatandaşlarımızın çok ısrarı var bu konuyla ilgili. Bir de belediyemizin bir yeri var başkanım kadın dünyası, eğer bir yer daha var 700 metre karelik orda sit alanı var eğer orayı aşamazsak müftümüzle de görüştük bu konuyu altını yine kadın dünyası yapalım diye bir düşünceleri var üstüne 3.4. ve 5.katlar mescit olarak kullanılır bundan dolayı Teşekkür ediyorum herkese hayırlı akşamlar diliyorum

BAŞKAN- Şimdi değerli arkadaşlar bu sözünü ettiğimiz proje ile ilgili önümüzdeki hafta büyükşehirden bir ekip gelecek biz buradaki bu taslak projelerimizi göstereceğiz hem de alanı gezeceğiz orda netleştikten sonra bizim genel ilkemiz gerek kentsel dönüşüm gerekse diğer meselelerde ürettiğimiz çözümleri vatandaşla paylaşıp vatandaşın önerleri doğrultusunda revizeleri yaptıktan sonra işe başlamak. Yani biz bu projeyi son haline getirmeden önce Sevgi Yolundaki esnafımızla bir araya geleceğiz toplanacağız yapmak istediğimiz işi o arkadaşlara anlatıcağız görüş önerileri varsa kendi meclisimizde de paylaşacağız öyle yürürlüğe girecek. Diğer mesele cami meselesiyle ilgili müftümüzle görüşürüz ama bizim şu an sosyal donatı alanı olarak belirlediğimiz ve farklı alanlardaki yerlerin cami yeri olarak planlanmasından ziyade mevcut alanların iyileştirilmesi ile ilgili müftümüzle görüşüyoruz o protokol çerçevesinde ama bayraklı merkezde böyle bir yer bulunabiliyorsa bizim de bir katkımız olacaksa gerekli  katkıyı sunarız biz

Ertuğrul CİVELEK- Teşekkür ederim başkanım şimdi şu anki mevcut mescitte namaz kılmaya mı oranın mal sahibi var biraz kafadan noksan. Canı sıkıldığı zaman mescidi kapatıyor kimse gelmesin diyor yani oradaki arkadaş. Hayır bunu bir çoğunuz biliyorsunuz belki de komik değil ama komik değil namaz saatinde kapatıyor, anahtarı kendide üstte oturduğu için yani hiç uygun değil yani oradaki vatandaşlar namazını kılan vatandaşlar çok mağdur yani.

BAŞKAN- Yeşim hanım buyurun.

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım teşekkür ederim. 3 gün sonra 10 Kasım yine bir 10 Kasım ve sen yoksun adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın. Bu vesile ile gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde saygı rahmet ve minnetle anıyoruz teşekkür ediyorum başkanım.

BAŞKAN- Evet biz de teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar herhalde başka dilek ve temennilerde bulunan yok.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN-  Toplantıya katılmayan meclis üyelerimizin mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir sonraki toplantımız?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım 3 Aralık 2019,  saat 18.00 de.

BAŞKAN- Abdullah bey uygun mu?

Abdullah AKTAŞ- Uygundur.  

BAŞKAN- Evet 3 Aralık 2019 saat 18.00.  Herkese iyi akşamlar diliyorum.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

 

 

                                                                      Mukaddes IŞIN                                İpek KUL

                                                                             Üye                                                Üye