Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 04/02/2020

 

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 04.02.2020 Salı günü saat 18.00 Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.

                                                                                                                                                                       Serdar SANDAL

                                                                                                                                                                      Belediye Başkanı
.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

 

                                                                                                                     04.02.2020 
                                                                                                                      Salı   
                                                                                                                   S
aat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

08.01.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-100) Belediyemiz  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek olan Sosyal Yardım Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden dört asil, dört yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

2- (FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-382) Belediyemize ait taşınmazlardan, Bayraklı ilçesi, L18A04C2D-25O4A pafta, 3813 ada, 1 parsel de bulunan Çamkıran Hizmet Binası, L18A04A4C-25N1A pafta, 26355 ada, 1 parsel de bulunan 75. Yıl Kültür Merkezi zemin katının ve L18A03A3B-26M4A pafta 26698 ada 3 parsel de bulunan Postacılar Kültür Merkezi zemin katının çocuk gündüz bakım evine çevrilmesi projeleri doğrultusunda, söz konusu taşınmazlarda şartlı bağış ile yapılacak tadilat çalışması için protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

3- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-401) Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gaziemir Vergi Dairesince yapılacak olan gayrimenkullerin değer tespiti amacıyla 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanununun 90. maddesi gereğince Satış Komisyonunda görev almak üzere meclis üyelerimizden bir asil, bir yedek üyenin belirlenmesi hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-270) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 11 nolu parseldeki 4/47(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-306) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36918 ada, 23 nolu parseldeki 40570/3926799(3,22 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-181) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33043 ada, 16 nolu parseldeki 5/68 (8,85 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-100) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25o-IVc pafta, 23 ada, 276 no.lu parselde yer alan “Özkanlar Camii”ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-2723) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Manavkuyu Mahallesi 275/4 Sokak Çamkıran Hizmet Binası önünde bulunan parka "Şehit Piyade Er Deniz Yüzgeç" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal Konutlar, Sosyal İşler Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9122) Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3A pafta, 25826 ada, 7 nolu parseldeki 66/193(66,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-8903) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC Pafta, 33236 ada, 6 nolu parseldeki 303/461(303,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-9172) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3038 ada, 6 nolu parseldeki 5/27 (20,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

5- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1170) Plan ve Proje Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

6- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1160) Bayraklı Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğünün 28.08.2019 tarihli talebi doğrultusunda, İzmir 2. İdare Mahkemesinin 17.07.2019 tarih, 2018/681 E., 2019/937 K. sayılı Mahkeme Kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı iptal edilen bölgede kalan Bayraklı İlçesi, Manavkuyu Mahallesi, 3816 ada 1 parselde halihazırda mevcut bulunan cami yerinin imar planına işlenmesi ve plan notu belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlave önerisinin kabulüne ilişkin İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

 

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı, 4108 ada, 12 parselde bulunan ve yıkımına karar verilen Mansuroğlu Camii'ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hk.

 

(Önerge 03.01.2020 tarihinde yapılan Meclis Birleşiminde İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonlarına havale edildi.)

 

 

VIII. DİLEK VE TEMENNİLER

IX.  TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.