Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 07/02/2020

DUYURU

Bayraklı Belediye Meclisi, 07.02.2020 Cuma günü saat 18.00’da Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

            İlan olunur.                             

 

                                                                                                                                                       Serdar SANDAL

                                                                                                                                                      Belediye Başkanı
 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

04.02.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI

                                                                                                                                07.02.2020

                                                                                                                               Cuma

                                                                                                                                 Saat : 18.00

                                                                                                                                 (2. Birleşim)

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

04.02.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-834) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M2D pafta, 36912 ada, 8 nolu parseldeki 1/78(2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-871) Mülkiyeti Belediyemize ait; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:73 -73/A adresinde bulunan (37180 ada, 10 no.lu parsel) 1 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün,  2 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 3 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 4 no.lu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün 10 yıl süreli intifa haklarının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konulması hk.

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-967) İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda bulunan 160 (yüzaltmış) adet Billboard, 150 (yüzelli) adet CLP(raket), 7 (yedi) adet Megalight, 3 (üç) adet Led ekran Reklam Panoları ve Muhtelif Reklam Tanıtım Gereçlerinin 10 yıl süreli işletme hakkının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulması hk.

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi,  4108 ada, 12 parsel 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı mevcut cami alanının imar planında yapılaşma koşulunun arka bahçe mesafesinin 3 metre olarak belirlenmesi, "kat adeti 4 katı ve taban alanı 200 m2’yi geçemeyecek şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı projesine göre ruhsatlandırılacaktır." plan notu ilavesine ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

V. DİLEK VE TEMENNİLER

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

VII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.