Meclis Çalışmaları

07/02/2020

BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ 07.02.2020 TARİHLİ II. BİRLEŞİMİNE AİT TUTANAK

HAZIR BULUNANLAR    :

Belediye Başkanı                  : Serdar SANDAL.

Üyeler                                    : İsmail SARI - Mehmet TOPTAŞ - İbrahim BALIKÇI - Hulisi BAŞARAN - Yeşim TEKOĞLU - Gamze Gül ÇAMUR - İrfan ÖNAL -  Cindi Can POLAT - Serap KESKİN - İpek KUL - Nilgün ALPASLAN - Osman AKSEKİ - Zehra ONGUN - Gönül GÜNGÖR - Ali UĞUREL - Emel ARSLAN HÜR - Ertuğrul CİVELEK - Hasan KARABAĞ - Alim ÇANKAYA - Metin UYMA -  Mukaddes IŞIN - Şentürk APAYDIN - Kıyasettin AYDEMİR - Şeyhmus BIÇAKÇI - Osman SAĞLAM - Abdullah AKTAŞ - Seyfettin ATBAŞ - Murat PERVANE - Ahmet ÖZTEP - Emre DEMİR - Orhan TEMİZ - Muhammet ŞAHİN.

HAZIR BULUNMAYANLAR: Özgür HIZAL - Dilek YILDIZ - Mikail BİLİCİ - Hayrullah TELLİ - Derviş KABACIK.

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

BAŞKAN- Evet değerli meclis üyeleri, sevgili konuklar çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Bayraklı’mıza, İzmir’imize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

04.02.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

                   

BAŞKAN-Evet gündemimizin II. maddesi Geçmiş Toplantı Tutanağının Oylanması Yeşim Hanım buyurun.

 

Yeşim TEKOĞLU- Oylanmasını talep ediyorum başkanım.  

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet geçmiş toplantı tutanağını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

BAŞKAN- Gündemde…

Yeşim TEKOĞLU- Gündemde yazıldığı şekliyle okunmasını talep ediyoruz başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Gündemde yazıldığı şekilde okunması uygundur.

BAŞKAN- Evet oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Birimlerden gelen önergelerin görüşülmesi buyurun.

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-834) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M2D pafta, 36912 ada, 8 nolu parseldeki 1/78(2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet arkadaşlar 1 nolu önergenin ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-871) Mülkiyeti Belediyemize ait; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:73 -73/A adresinde bulunan (37180 ada, 10 no.lu parsel) 1 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün,  2 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 3 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 4 no.lu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün 10 yıl süreli intifa haklarının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konulması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Sosyal Konutlar, Plan ve Bütçe Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 2 nolu önergenin ilgili komisyonlara sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-967) İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda bulunan 160 (yüzaltmış) adet Billboard, 150 (yüzelli) adet CLP(raket), 7 (yedi) adet Megalight, 3 (üç) adet Led ekran Reklam Panoları ve Muhtelif Reklam Tanıtım Gereçlerinin 10 yıl süreli işletme hakkının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulması hk.

 

BAŞKAN- Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım Hukuk, Plan ve Bütçe, Sosyal Konutlar ve Esnaf Komisyonlarına sevkini talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- İlgili komisyonlara sevki uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet 3 nolu önergeyi komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir.

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-1159) Bayraklı ilçesi, Mansuroğlu Mahallesi,  4108 ada, 12 parsel 295 Sokak, No:11 adresinde kayıtlı mevcut cami alanının imar planında yapılaşma koşulunun arka bahçe mesafesinin 3 metre olarak belirlenmesi, "kat adeti 4 katı ve taban alanı 200 m2'yi geçemeyecek şekilde, Diyanet İşleri Başkanlığı onaylı projesine göre ruhsatlandırılacaktır." plan notu ilavesine ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

BAŞKAN-  Yeşim Hanım?

Yeşim TEKOĞLU- Başkanım dün sizin önderliğinizde İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları ve müftülüğümüzden gelen bürokratlarımızla toplantı yaptık. Ortak bir kararımızla değişiklikle oy birliği ile geçti. Komisyonlardan geldiği şekilde oylanmasını talep ediyoruz.

BAŞKAN- Abdullah Bey?

Abdullah AKTAŞ- Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundur başkanım.

BAŞKAN-  Evet arkadaşlar önergenin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını kabul edenler, etmeyenler? Oybirliği ile kabul edilmiştir. Evet.   

V. DİLEK VE TEMENNİLER

 

BAŞKAN-  Evet söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre… var mı? Yok herhalde.

VI. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

BAŞKAN- Evet toplantıya katılmayan arkadaşlarımızın mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yeşim TEKOĞLU- Varmış başkanım.

Abdullah AKTAŞ- Söz alacağız başkanım ya söz alacağız.

BAŞKAN- Bitti bir dahakine iki tur konuş.

Abdullah AKTAŞ- Ama komisyonlardan önce konuşmamız lazım. Sormak istediğim şeyler var yani.

BAŞKAN- Bir dahakine sor buradayız yine.

Abdullah AKTAŞ- Başkanım o zamana bir şey kalmıyor ki “Atı alan Üsküdar’ı geçecek” yani.

BAŞKAN- Geçmez geçmez. Yeşim Hanım bir daha ki toplantımız?

Abdullah AKTAŞ- Başkanım başkanım ben söz almak istiyorum.

BAŞKAN- Bitti bitti. O madde geçti.

Abdullah AKTAŞ- Dilek temennilerdeydik bakanım söz almak istiyorum lütfen.

BAŞKAN- Peki buyurun evet.

Abdullah AKTAŞ- Hayırlı akşamlar cümleten. Şimdi geçtiğimiz dönemlerin en fazla zarar eden şirketleri Baybel A.Ş.’di. Şimdi burada 2 tane şey madde tahsis ve bir takım bedeller 10 yıllığına Baybel A.Ş.’ye aktarım yapılıyor. Şimdi 19 trilyon para aktarılarak 22 milyon borcu olan bu şirket yani burada şeyi görüyorum ben. Para aktarmanın farklı şekli. Yani şuanki buradaki 2 maddedeki rakam 12 milyon 250 bin lira para yapıyor. Yani biz daha önce hep eleştiriyorduk. 3 milyon 3 milyon sermaye artırımı yapılıyor diye. Şuan 2 önergeyle 5 yılda aktarılan paranın neredeyse yarısından fazlasını aktarıyoruz. Bunun amacı nedir? Birde şunu söyleyeyim şimdi bu gelirler Bayraklı Belediyesinin kendi hissesinde olan gelirler şirkete niçin aktarılıyor? Yani buradaki burası zarar ediyor. Kâra geçtiğini göstermek amaçlı mı? Başka ne amacı var. Bunu anlamak istiyoruz. Öğrenmek istiyoruz ne olduğunu.

BAŞKAN- Şimdi bu konu ilgili komisyonlarda görüşülsün meclise geldiğinde zaten hepsinin cevabını veririz olur mu?

VIII.  TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

BAŞKAN- Bir dahaki toplantımız?

Yeşim TEKOĞLU- 2 Mart saat 18.00 başkanım.

BAŞKAN- Abdullah Bey 2 Mart 2020 saat 18.00.

Abdullah AKTAŞ- Uygundur başkanım.

BAŞKAN- Evet herkese iyi tatiller diliyorum sağ olun.

 

  Serdar SANDAL

        Başkan

                                                           Mukaddes IŞIN                               İpek KUL

                                                                    Üye                                                 Üye