Meclis Çalışmaları

02/03/2020

 

 İZMİR BAYRAKLI BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 DÖNEMİNİN MART AYI TOPLANTISININ 02.03.2020 GÜNLÜ I. BİRLEŞİME AİT GÜNDEM MADDELERİNİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

07.02.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

IV. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMDEN GELEN ÖNERGELER

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1181) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 tarih 10/05 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Ebe kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Hemşire kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 14. Maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

2- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-287) Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin önerge Birimlerin Önergelerinin Görüşülmesi bölümünün 15. maddesinde görüşülmek üzere gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

 

V. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-34) Belediye Meclisimizin 03.06.2019 tarih ve 46 sayılı meclis kararına istinaden Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Kültür ve Sosyal İşler Müdür V. Selda ARSLAN'a verilen yetkinin iptal edilerek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi açma,kapatma vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Araştırma ve Geliştirme Müdür V. Osman Çağrı ŞAHİN'in atanması hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :42

 

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-37) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterip, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilen Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezleri'ne 2020 yılı bütçesi kapsamında bütçe tertibi 03.02.01.04 olan Diğer Yayın Alımları bütçe ekonomik kodlu bütçe toplamı 340.000 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bütçesine aktarılması hk.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

3- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-40) Japonya Büyükelçiliği 2021 Yerel Projelere Hibe Programına başvuruda bulunmak üzere; Belediyemizce hazırlanacak olan proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile ve proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :43

 

4- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-44) Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Türkiye Programı proje çağrısına iştirakçi olmak üzere; Belediyemizce hazırlanacak olan proje teklifinin sunulmasına, proje teklifinin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, sunulan proje için kurumumuzu temsile ve proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm belgeleri imzalamaya yetkili kişi olarak Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL'ın yetkilendirilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :44

 

5- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-358) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi 2089 sokak sağlık ocağı önünde bulunan parka "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın" adının verilmesi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

6- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-357) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi 7659 sokakta bulunan parka bulunan parka "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesi hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + KÜLTÜR + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

7- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-1015) İlçemiz; Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No: 4/A ve Fuat Edip Baksı Mahallesi; 1609/12 Sokak, No:37/A adreslerinin içkili yer bölgesi olarak tespit edilmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + İMAR + KENT KONSEYİ + MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

8- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-244) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26 M-4b paftada, 25432 ada 2 parselin güneyinde kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 6.00 m. x 3.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + İMAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-995) Bayraklı ilçesi, Emek mahallesi, 25M-1A pafta, 37094 ada, 10 nolu parseldeki 19/70 (38,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1039) Bayraklı ilçesi Turan mahallesi 25M-IA pafta 37211 ada 5 nolu parseldeki 1/119(1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 37629 ada, 38 nolu parseldeki 48/2873 (9,60 m²)  Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1346) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25-M-IIA Pafta, 36794 ada, 8 nolu parseldeki3/88 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

13- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Bayraklı ilçesi, Emek mahallesi  25M-1A pafta, 36758 ada, 15 nolu parseldeki 559/21049 (11,18 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince  parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

14- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-1181) Belediye Meclisimizin 14.04.2009 tarih 10/05 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 3 dereceli Ebe kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 1 dereceli Hemşire kadrosunun ihdas edilmesi hk.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :45

 

15- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-287) Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler hk.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) + HUKUK + SOSYAL İŞLER KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

VI. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ-102) Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :46

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-100) Bayraklı İlçesi, Mansuroğlu Mahallesi, 25o-IVc pafta, 23 ada, 276 no.lu parselde yer alan “Özkanlar Camii”ne ilişkin hazırlanan avan proje doğrultusunda yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine dair 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebine ilişkin İmar, Hukuk, Kentsel Dönüşüm Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :47

 

3- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-834) Bayraklı ilçesi, Gümüşpala Mahallesi, 25M2D pafta, 36912 ada, 8 nolu parseldeki 1/78(2m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :48

 

4- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-181) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 26N-3D Pafta, 33043 ada, 16 nolu parseldeki 5/68 (8,85 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :49

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-270) Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 390 pafta, 3045 ada, 11 nolu parseldeki 4/47(8m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının  kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :50

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-306) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IID pafta, 36918 ada, 23 nolu parseldeki 40570/3926799(3,22 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :51

 

VII. SONUÇLANMAYAN ÖNERGELER

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-871) Mülkiyeti Belediyemize ait; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:73 -73/A adresinde bulunan (37180 ada 10 no.lu parsel) 1 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün,  2 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 3 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 4 no.lu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün 10 yıl süreli intifa haklarının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konulması hk.

HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

2- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-967) İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda bulunan 160 (yüzaltmış) adet Billboard, 150 (yüzelli) adet CLP(raket), 7 (yedi) adet Megalight, 3 (üç) adet Led ekran Reklam Panoları ve Muhtelif Reklam Tanıtım Gereçlerinin 10 yıl süreli işletme hakkının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulması hk.

ESNAF - SANATKARLAR VE PAZARYERLERİ + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE + SOSYAL KONUTLAR KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IX. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Mehmet TOPTAŞ, Şeyhmus BIÇAKÇI, Dilek YILDIZ’ın mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

X.  2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.

Toplantı Tarihi : 05.03.2020

Toplantı Saati   : 18:00

Toplantı Yeri    : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu      

     

 

                                                                                                                Serdar SANDAL

                                                                                                                                               Meclis Başkanı