Döküman Arşivi

KRİZ BELEDİYECİLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE