Meclis Çalışmaları

MECLİS GÜNDEMİ 01/07/2020

DUYURU

 

Belediye Meclisimiz, 01.07.2020 Çarşamba günü saat 18.00’de Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi No:75 adresindeki Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonunda aşağıda gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplanacaktır.

İlan olunur.

 

 

                                                                                                                  Şentürk APAYDIN

                                                                                                                  Belediye Başkan V.

 

 

 

 

 

 

T.C.

BAYRAKLI BELEDİYESİ

MECLİS GÜNDEMİ

01.07.2020

Çarşamba

Saat : 18.00

 

I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

05.03.2020 tarihli Meclis Tutanağı.

 

III. 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 24 VE 33 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ YAPILACAK SEÇİMLER

 

1- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1075) 5393 sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesi gereği meclis ihtisas komisyonlarının kurulması, komisyonların kaç kişiden oluşacağı süresinin belirlenmesi ve üyelerinin işaretle oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

2- (YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-1074) 5393 sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesi gereği belediye Encümeninde görev yapacak olan 3 üyenin gizli oylama yöntemi ile seçilmesi hk.

 

IV. BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYELERİNCE GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN ÖNERGELER

 

V. GÜNDEME İLAVE EDİLMESİ İSTENEN BİRİMLERDEN GELEN ÖNERGELER

 

VI. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2811) Belediye Meclisimizin 04.10.2013 tarih 10/131 sayılı kararı ile ihdas edilen 1 adet 1. dereceli Uzman Tabip kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3. dereceli Tabip kadrosunun ihdas edilmesi hk.

 

 

 

2- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-577) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur Mahallesi, 26M-3a ile 26M-2d paftalarda, 7398 Sokak ile 7356/8 Sokak arasında kalan alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alanın bir kısmının Başkanlık Stratejik Planı kapsamında "E:1.00 Yençok:2 Kat yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanı(Kreş)" olarak belirlenmesi, buna karşılık yürürlükteki imar planında 26M-2a paftasında kalan, E:1.00 yapılaşma koşullu Belediye Hizmet Alanının bir kısmının "Park" olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-97) İlçemiz, Adalet Mahallesi, Salhane mevkiinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Salhane-Turan Yeni Kent Merkezi Uygulama İmar Planında, L18A04C4D ve L18A04D3C pafta, 1134 ada, 13, 14, 15 ve 72 no.lu parseller üzerinde “Resmi Tesis” alanı olarak belirlenen kullanımın, Belediyemiz beş yıllık stratejik planına yönelik projelerin üretilebilmesi ve Belediyemizce kullanımını sağlaması amacı ile Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hk.

 

4- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-578) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Onur, Yamanlar, Postacılar, Org. Nafız Gürman, Körfez ve Soğukkuyu Mahallelerinde imar planı ve imar uygulamalarının durdurulmasına yönelik Bayraklı Belediye Meclisince alınmış olan 07.11.2018 tarih, 506 sayılı Kararın iptal edilmesi hk.

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3049) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26M-IIID Pafta, 36190 ada, 11 parsel no.lu, 216,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3051) Mülkiyeti Belediyemize ait İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-IB Pafta, 36701 ada, 18 parsel no.lu, 71,00 m² taşınmaz malın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılması hk.

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3119) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 5 nolu parseldeki 80/209 (80,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3120) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25NIC pafta, 25531 ada, 4 nolu parseldeki 23/57 (92,00 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-3121) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25MIC pafta, 36969 ada, 24 nolu parseldeki 153/5978 (6,12 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satılıp satılmaması hk.

 

10- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-13848) Belediyemiz Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu'nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak atanan Ulaş AYDIN’a verilen yetkinin iptal edilmesi ve Özel Bayraklı Belediyesi Nene Hatun Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu’nun açma, kapama vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip kurucu temsilcisi olarak Belediyemiz Başkan Yardımcısı Tülay ŞAROĞLU’nun atanması hk.

 

 

11- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1479) 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. maddesine istinaden tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgını sebebiyle ilçede yurttaşlara sunulmakta olan tüm kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılacak hizmetlerde kullanılmak amacıyla ihtiyaç duyulan 23.600.000,00 TL kredi kullanılması ve kredi ile ilgili her türlü işlem için Belediye Başkanına yetki verilmesi hk.

 

12- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1219) 2019 Mali yılı Faaliyet Raporu hk.

 

13- (MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-1762) 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı hk.

 

VII. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-357) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Postacılar Mahallesi, 7659 Sokakta bulunan parka "Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Ümit Özerli" adının verilmesine yönelik önergenin (şehit babasının dilekçesi gereği) reddine ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

2- (PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ-358) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Tepekule Mahallesi, 2089 Sokak sağlık ocağı önünde bulunan parka "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Sadık Akın" adının verilmesinin kabulüne ilişkin Kültür, Sosyal İşler, Esnaf - Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

3- (PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ-244) İzmir ili, Bayraklı ilçesi, Yamanlar Mahallesi, 26 M-4b paftada, 25432 ada 2 parselin güneyinde kalan kamuya terkli alanda bulunan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park" olarak belirlenmiş alan içerisine 6.00 m. x 3.00 m. ebatlarında 1 adet trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebinin kabulüne ilişkin İmar, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

4- (RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ-1015) İlçemiz; Mansuroğlu Mahallesi, 288/7 Sokak, No: 4/A adresinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin oy çokluğu ile kabulüne, Fuat Edip Baksı Mahallesi; 1609/12 Sokak, No:37/A adresinin içkili yer bölgesi olarak belirlenmesinin oy birliği ile reddine ilişkin İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık, Kent Konseyi, Sosyal Konutlar, Esnaf-Sanatkarlar ve Pazaryerleri, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonları ortak raporu.

 

 

5- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1330) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 36758 ada, 15 nolu parseldeki 559/21049 (11,18 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

6- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-995) Bayraklı ilçesi, Emek Mahallesi, 25M-1A pafta, 37094 ada, 10 nolu parseldeki 19/70 (38,00 m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

7- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1039) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25M-IA pafta 37211 ada 5 nolu parseldeki 1/119(1m2) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hisseleri oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

8- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1461) Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 25N-IC Pafta, 37629 ada, 38 nolu parseldeki 48/2873 (9,60 m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedarlara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

9- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1346) Bayraklı ilçesi, Turan Mahallesi, 25-M-IIA Pafta, 36794 ada, 8 nolu parseldeki3/88 (3,00m²) Belediyemiz hissesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesi gereğince parseldeki diğer hissedara hissesi oranında satışının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, İmar, Hukuk Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

10- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1527) Elektronik Haberleşme (BAZ) İstasyonu Yer kullanım Ücret tariflerinin 2020 yılı Tarifeler Cetveline eklenmesinin kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Çevre ve Sağlık Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

 

 

11- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-871) Mülkiyeti Belediyemize ait; Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Kubilay Caddesi, No:73 -73/A adresinde bulunan (37180 ada 10 no.lu parsel) 1 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 2 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 3 no.lu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün, 4 no.lu dükkan niteliğindeki bağımsız bölümün 10 yıl süreli intifa haklarının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

12- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-967) İzmir ili, Bayraklı ilçesi sınırlarında Belediyemiz hüküm ve tasarrufu altında olan alanlarda bulunan 160 (yüzaltmış) adet Billboard, 150 (yüzelli) adet CLP(raket), 7 (yedi) adet Megalight, 3 (üç) adet Led ekran Reklam Panoları ve Muhtelif Reklam Tanıtım Gereçlerinin 10 yıl süreli işletme hakkının değerleriyle birlikte Baybel Genel Personel Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulmasının kabulüne ilişkin Plan ve Bütçe, Hukuk, Sosyal Konutlar, Esnaf- Sanatkarlar ve Pazaryerleri Komisyonları (oy çokluğu) ortak raporu.

 

 

VIII. DENETİM KOMİSYONU RAPORUNUN OKUNMASI

 

IX. DİLEK VE TEMENNİLER

 

X. TOPLANTIYA KATILAMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

XI. 2. BİRLEŞİMİN GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ.