Meclis Çalışmaları

05/03/2020

02.03.2020 TARİHLİ MECLİS GÜNDEMİNİN DEVAMI OLAN MADDELERİN SEVK, KABUL VE REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

 

(05.03.2020 TARİHLİ 2. BİRLEŞİM)

 

I.BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILMASI

 

II. GEÇMİŞ TOPLANTI TUTANAĞININ OYLANMASI

 

02.03.2020 tarihli Meclis tutanağı oy birliği ile kabul edildi.

 

III. BİRİMLERİN ÖNERGELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ-1527) Elektronik Haberleşme (BAZ) İstasyonu Yer kullanım Ücret tariflerinin 2020 yılı Tarifeler Cetveline eklenmesi hk.

ÇEVRE VE SAĞLIK + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARINA HAVALE EDİLDİ. : XX

 

IV. İHTİSAS KOMİSYON RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- (SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-287) Sosyal Yardım Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin kabulüne ilişkin Hukuk, Sosyal İşler, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonları (oy birliği) ortak raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :52

 

2- (ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ-37) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterip, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü'ne devredilen Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi ve Okul Öncesi Bakım ve Eğitim Merkezleri'ne 2020 yılı bütçesi kapsamında bütçe tertibi 03.02.01.04 olan Diğer Yayın Alımları bütçe ekonomik kodlu bütçe toplamı 340.000 TL ödeneğin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütçesinden, Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu (oy birliği) raporu.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ :53

 

VI. TOPLANTIYA KATILMAYAN MECLİS ÜYELERİNİN MAZERETLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (Meclis üyesi Mehmet TOPTAŞ, İpek KUL, Ertuğrul CİVELEK, Özgür HIZAL, Osman SAĞLAM, Muhammet ŞAHİN’in mazereti oy birliği ile kabul edildi.)

 

VII. TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN TESPİTİ VE KAPANIŞ.

Toplantı Tarihi: 01.04.2020

Toplantı Saati : 18.00

Toplantı Yeri : Bayraklı Belediyesi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

 

 

                                                                         Serdar SANDAL